Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 1 min zpět

Finišují stavební práce na obchvatu Nového Veselí. Poprvé se po něm řidiči projedou 30. října

26. Říjen 2020 - 13:25
V těchto dnech zhotovitel dokončuje práce na obchvatu Nového Veselí na silnici II/353 spojující Jihlavu a Žďár nad Sázavou. První řidiči se po něm projedou už v pátek 30. října odpoledne. Nová komunikace, dlouhá 5,1 kilometru, vyrostla východně od městysu Nové Veselí a sousední obce Budeč a vyvede tranzitní osobní i nákladní dopravu z obou sídel. Na stavbu obchvatu za 350 milionů korun, který realizovala společnost Skanska, a. s., požádal kraj o spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu. Evropská dotace včetně podílu ze státního rozpočtu by měla pokrýt část způsobilých výdajů ve výši bezmála 270 milionů.

Kraj Vysočina podporuje dobrovolnictví

26. Říjen 2020 - 9:50
Zpřísněná hygienická opatření, roušky, online přenos - taková byla letošní konference k tématu dobrovolnictví a nesla název Dobrovolnictví jako součást života na Vysočině. Konala se v minulém týdnu v improvizovaném studiu v sídle Kraje Vysočina.

Stavební sezona na krajských silnicích se blíží ke konci. Kraj Vysočina i KSUSV dokončí před zimou většinu staveb

23. Říjen 2020 - 16:10
Do konce října budou ukončeny práce na většině krajských silničních staveb. Pro letošní rok připravil Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny k realizaci přibližně 160 stavebních akcí za 1,6 miliardy korun. „Díky vyššímu příspěvku ze SFDI jsme mohli zahájit i stavby, které byly připravené, ale u nichž jsme čekali na financování. Podpis smlouvy až v září nám trochu zkomplikoval situaci, ale i tak se většinu staveb podaří zvládnout do konce stavební sezony,“ říká ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid. Do zimního období se protáhne termín dokončení u 11 silničních úseků a třech mostů. Ve správě Kraje Vysočina je přibližně 4 500 km silnic II a II. třídy a více než 870 mostních objektů.

Nejkrásnější knihy 30. Podzimního knižního veletrhu

23. Říjen 2020 - 14:48
Dnes měl v Havlíčkově Brodě začít jubilejní 30. Podzimní knižní veletrh. Z důvodu mimořádných opatření se však nakonec konat nemůže, a proto na sebe vzal alespoň podobu nové knihy. Jmenuje se Země skrytých úsměvů a obsahuje povídky od 33 autorů. Od dnešního dne je k dostání za veletržní cenu v lahůdkách Hejkal v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě nebo online v havlíčkobrodském knihkupectví Petrkov. I přesto, že se veletrh nemůže konat v tradiční podobě, podařilo se uskutečnit jednu z jeho doprovodných částí, a to soutěž O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu. Soutěž každoročně vyhlašuje Krajská knihovna Vysočiny pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina.

Předání nejvyšších ocenění Kraje Vysočina se zatím odkládá

23. Říjen 2020 - 12:22
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace doporučil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek odložit předávání nejvyšších ocenění Kraje Vysočina. Slavnostní ceremoniál, který byl za dodržení přísných hygienických nařízení plánován na 26. října 2020 byl odvolán, náhradní termín zatím nebyl určen.

Závěrečná konference projektu EDUBIM

23. Říjen 2020 - 11:07
Ve středu 21. 10. 2020 proběhla závěrečná videokonference projektu EDUBIM, na které prezentující představili výsledky procesní analýzy z oblasti výstavby silničních staveb. Výstupy z analýzy pomohou partnerům projektu (Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Dolní Rakousko) v zavedení metody BIM (Building Information Management) do organizace. Na konferenci zazněly také zajímavé příspěvky odborníků se zkušenostmi v tomto oboru, a to jak z české, tak z rakouské strany.

Cenu Patria Nostra 2020 získala v Kraji Vysočina mateřská škola v Sedlejově

22. Říjen 2020 - 15:11
Cenu hejtmana Kraje Vysočina Patria Nostra 2020 obdržela novostavba mateřské školy v Sedlejově. Ta byla dokončena před dvěma lety a nominaci na ocenění si vysloužila zejména díky svému citlivému začlenění do venkovského prostoru i energetické úspornosti a modernímu technickému a technologickému vybavení. Hejtman Jiří Běhounek dnes osobně předal ocenění přímo v obci starostovi Milanu Benešovi.

Výzva praktických lékařů z Vysočiny

22. Říjen 2020 - 10:55
Praktičtí lékaři na Vysočině žádají své pacienty, aby nepodceňovali náhlé změny svého zdraví a věnovali pozornost následujícímu připomenutí pravidel správného chování v době pandemie.

Severozápadní obchvat Velké Bíteše by mohl být hotový na podzim 2022. Kraj hledá dodavatele

22. Říjen 2020 - 8:29
Kraj Vysočina vybírá dodavatele stavebních prací na realizaci severozápadního obchvatu Velké Bíteše na Žďársku. „Cena dvouproudového obousměrného obchvatu v délce 2,1 kilometru je předběžně odhadována na více než 85 miliónů korun, s financováním způsobilých výdajů nám pomůže dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Přislíbena je do výše 45 miliónů korun,“ informoval Jan Hyliš, radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy.

ISSS vs. aktuální projekty Kraje Vysočina v oblasti informačních technologií

21. Říjen 2020 - 12:40
Rok 2020 z důvodu jarní i podzimní pandemické situace nepřeje konání odborných konferencí, proto také letošní ročník dlouholeté konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se každoročně koná v Hradci Králové a jíž je Kraj Vysočina spolupořadatelem, byl zrušen. Krajský odbor informatiky prostřednictvím webu představuje projekty, které plánoval na letošním ročníku prezentovat.

Termín pro podání projektů do programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika se prodloužil až do 15. ledna 2021

21. Říjen 2020 - 10:21
Uzávěrka pro podávání projektů v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika byla vzhledem k aktuální situaci posunuta o dva měsíce až na 15. ledna 2021. Realizace projektů musí být následně ukončena do konce roku 2022. Tematicky je možné podpořit projekty například v oblastech spolupráce při ochraně přírodního a kulturního dědictví, vzdělávání a spolupráce institucí, kde jsou ještě prostředky k dispozici.

Krajská rada schválila dva milióny korun na další nákup ochranných pomůcek

20. Říjen 2020 - 12:57
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v regionu dnes Rada Kraje Vysočina schválila mimořádné navýšení položky Krizová opatření krajského rozpočtu. Dva milióny korun může krajský úřad použít na nákup ochranných pomůcek a materiálu, půjde důsledně pouze o výdaje spojené s opatřením proti šíření COVID-19. „O konkrétním použití těchto peněz může rozhodnout hejtman kraje jako předseda bezpečnostní rady kraje,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

V dotačním programu Marketing v cestovním ruchu 2020 bylo podpořeno 59 žadatelů. Celých 10 milionů korun je už v tuto chvíli vyčerpáno

20. Říjen 2020 - 12:55
V souvislosti s jarními restriktivními opatřeními proti šíření pandemie COVID-19 a jejich dopadem zejména do sektoru cestovního ruchu přijalo krajské zastupitelstvo v červnu letošního roku několik opatření na podporu regionálního turistického ruchu i lokálních podnikatelských subjektů poskytujících ubytovací a jiné služby v oblasti turismu. Jedním z podpůrných prostředků bylo vyhlášení dotačního programu ve Fondu Vysočiny Marketing v cestovním ruchu 2020. Celkovou schválenou částku 10 milionů korun si na přípravu a realizaci propagace vlastní turistické nabídky rozdělilo 59 příjemců. Pouze jedna z 60 došlých žádostí musela být vyřazena z důvodu nesouladu s podmínkami programu.

Kraje nesouhlasí s plánem státu na využití prostředků REACT-EU

20. Říjen 2020 - 12:48
Nesouhlas s rozdělením prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014–2020 (IROP) tak, jak jej schválila vláda, vyjádřili na svém videokonferenčním jednání na začátku týdne hejtmani a další zástupci krajů. Především rozporují určení části financí na „kabiny pro sportovce“, neboť tyto finanční prostředky měly jít podle EU výhradně na akce pomáhající likvidovat dopady koronavirové krize a na přípravu projektů souvisejících s negativními změnami klimatu.

Dotace v lesním hospodářství a související aktivity v Kraji Vysočina

20. Říjen 2020 - 10:09
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství od roku 2019 administruje žádosti o finanční příspěvky podle Zásad Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích. První kolo žádostí bylo za období 4. čtvrtletí 2017 – 4. čtvrtletí 2018 a ve druhém kole se podávaly žádosti za celý rok 2019. Přehled za jednotlivé kraje je uveden níže v tabulce.

Posun termínu ustavujícího jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

19. Říjen 2020 - 12:46
Ustavující Zastupitelstvo Kraje Vysočina, které mělo proběhnout 29. října 2020, se odkládá. Důvodem je podání návrhu na soudní přezkum voleb ke Krajskému soudu v Brně, kterého plně v souladu s platným právním řádem využila volební strana Pro TOP Vysočinu. „Z tohoto důvodu není možné, aby bylo svoláno ustavující zasedání zastupitelstva kraje na původně plánovaný termín, tedy na 29. říjen. Nový možný termín pro svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje se odvíjí od termínu, kdy soud v dané věci rozhodne, resp. přesněji ode dne, kdy takové rozhodnutí nabyde právní moci. Právní moc přitom nastane zveřejněním rozhodnutí soudu na jeho úřední desce. Teprve po zveřejnění je možné svolat zasedání zastupitelstva,“ informoval ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

Stránky