Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 2 hodiny 12 min zpět

Na Vysočině vzniká síť sociálních podniků

21. Leden 2019 - 15:35
Na začátku ledna letošního roku byl v Ledči nad Sázavou v rámci konference “Sdílení zkušeností sociálních podniků“ ustaven spolek “Sociální podniky z Vysočiny, z. s“. Účelem nově založeného spolku je především sdružování a podpora sociálních podniků z Kraje Vysočina, podpora inovací v sociálním podnikání a posilování konkurenceschopnosti sociálního podnikání.

Mladí odborníci na elektronickou bezpečnost si v sídle kraje převzali ceny ze soutěží

21. Leden 2019 - 15:30
Za účasti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka si ve středu převzali ocenění v soutěžích k problematice elektronické bezpečnosti mladí odborníci. Žáci a studenti z Kraje Vysočina mohli poměřit své znalosti a nápady hned ve dvou soutěžích, které se věnovaly této problematice. První byl soutěžní kvíz a Kvíz PLUS z projektu Kraje pro bezpečný internet. Druhou soutěží byla kreativní soutěž s názvem Cloud aneb moje data v internetu.

Karmelská pouť ve farnosti Heřmanov rozšířila Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina

21. Leden 2019 - 8:13
Karmelská pouť ve farnosti Heřmanov nazývaná též jako Bábina pouť je novou položkou krajského seznamu nemateriálních statků. K zápisu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina doporučila tento statek odborná skupina krajských etnografek pod hlavičkou Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na konci roku 2018.

Kraj přijímá přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

18. Leden 2019 - 10:23
Staňte se společensky odpovědnou organizací, u níž Kraj Vysočina ocení snahy integrace zájmů sociálních, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností. Až do konce ledna 2019 přijímá Kraj Vysočina přihlášky do čtvrtého ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny: Nastala nutnost doplnění posypu ve skladech

18. Leden 2019 - 10:21
Sezona zimní údržby 2018/19 se zařadí mezi náročnější v historii Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Oproti minulým zimám, kdy si krajští silničáři vystačili s jedním předzásobením a ještě koncem zimy hlásili, že posyp zbývá, letos už musí být zásoby posypu postupně doplňovány, zavážení z centrálních skladů v ČR začalo a bude pokračovat v závislosti na dalším průběhu počasí. „Oproti pětiletému průměru narostly náklady na údržbu k 17. 1. přibližně o 25%, přičemž letošní zima zdaleka ještě neskončila. Příval sněhu kvitují vodohospodáři s povděkem, nám silničářům přidělává vrásky,“ říká Julius Janeba, náměstek ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Náhrady škod zvláště chráněnými živočichy v roce 2018

18. Leden 2019 - 10:20
Krajský úřad Kraje Vysočina přijal v roce 2018 celkem 74 žádostí o náhradu škody způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů. Mezi žadateli byly fyzické osoby i rybářské společnosti a všem uplatňovaným žádostem bylo vyhověno. Celková vyplacená částka za rok 2018 činila 2 415 749 Kč, což je nejvyšší vyplacená částka za posledních 5 let. Vyplacené náhrady škody se týkaly škody způsobené vydrou říční, v jednom případě způsobené bobrem evropským.

Krajům opět chybí prostředky na platy ve zdravotnictví. Hejtmani proto okamžitě zamíří za ministrem zdravotnictví (tisková zpráva AKČR)

18. Leden 2019 - 9:57
Hejtmani se na 15. zasedání Rady Asociace krajů ČR prioritně zabývali navýšením tarifních platů pracovníků ve zdravotnictví. Nedostatek finančních prostředků na zvýšení mezd chtějí řešit okamžitě s ministrem zdravotnictví. Finance trápí kraje i v oblasti dopravy. Prozatím totiž neobdržely peníze na letošní opravy silnic II. a III. tříd a mostů přislíbené vládou v listopadu loňského roku. Hostem středečního jednání v Brně byl ministr zemědělství Miroslav Toman, s nímž kraje projednaly společný postup v otázce kůrovcové kalamity a sucha.

Vysočina Tourism na veletrhu REGIONTOUR v Brně představila rok Filmové Vysočiny

18. Leden 2019 - 9:03
Rok 2019 je v našem kraji rokem Filmové Vysočiny. Včera, hned první den Mezinárodního veletrhu REGIONTOUR v Brně, téma slavnostně na stánku Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov s klapkou v ruce zahájili hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a náměstkyně hejtmana pro oblast cestovního ruchu Jana Fischerová. „Vysočina se může pochlubit krásnými místy, kde se natáčely pohádky a řada českých i zahraničních filmů. Máme však také řadu osobností, které se ve světě filmu prosadily a svým jedinečným způsobem ho obohatily. A to všechno chceme návštěvníkům Vysočiny ukázat a pozvat je na výlet po stopách filmu,“ nechala se slyšet náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.

Válečné hroby nyní i v chytrém telefonu

16. Leden 2019 - 9:59
Pro laickou i odbornou veřejnost si Ministerstvo obrany přichystalo novinku v podobě možnosti zobrazování map s válečnými hroby i na chytrém telefonu (popř. obdobném zařízení). Podmínkou je samozřejmě datové připojení a také používání aplikace Moje mapy Google, která je součástí výbavy mobilních telefonů se systémem Android a lze ji bezplatně stáhnout na stránkách Google play. Součástí zobrazovaných informací je i odkaz na kartu válečného hrobu, kde se o něm uživatel dozví konkrétní podrobnosti včetně GPS souřadnic a fotografií a také kontakt na úředníka, do jehož kompetence evidence válečného hrobu spadá.

Projektová kancelář Kraje Vysočina už tři roky pomáhá získávat rozvojové dotace

15. Leden 2019 - 8:23
Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, vstoupila od ledna do čtvrtého roku své existence. Jednou z jejich hlavních náplní je pomáhat svému zřizovateli, Kraji Vysočina, a dalším příspěvkovým organizacím kraje získávat prostředky z evropských a národních dotačních titulů na rozvoj celého regionu. V případě úspěšně získaných dotací také řídit pokud možno bezproblémovou realizaci a s ní spojenou administraci projektů.

Kraj Vysočina a Dolní Rakousko spolupracují v oblasti silničního hospodářství

14. Leden 2019 - 14:20
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se v Jaroměřicích nad Rokytnou uskutečnilo jednání odborníků na silniční hospodářství z Kraje Vysočina a z Dolního Rakouska. Na programu společného workshopu bylo téma zimní a letní údržby v obou partnerských regionech, zejména používané technologie, vozový park nebo technické vybavení a také příklady dobré praxe na obou stranách hranice. Závěrečnou tečkou za pracovním setkáním padesátky účastníků byla prohlídka právě dokončované stavby III/36071 Šebkovice – křižovatka III/36078.

Dopravní experti z Vysočiny a Dolního Rakouska se setkali v Retzu

14. Leden 2019 - 14:17
Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se na cestmistrovství v Retzu uskutečnilo druhé jednání odborníků na silniční hospodářství z Kraje Vysočina a z Dolního Rakouska. Diskutovaná témata byla tentokrát zaměřena na kvalitu novostaveb a rekonstrukcí dopravních komunikací. Silničáři měli možnost vyrazit také do terénu a prohlédnout si právě probíhající práce na silničních stavbách v Retzu a jeho okolí. Zároveň sousedé z Rakouska představili kolegům vozový park a další technické vybavení pro údržbu komunikací.

Při odstraňování následků kůrovcové kalamity v lesích je nutné dbát na ochranu hnízd vybraných ptačích druhů

14. Leden 2019 - 11:20
V současné době se Kraj Vysočina potýká s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. S tím souvisí potřeba častých lesnických zásahů a opatření. Vlastníci lesů musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona o lesích, zároveň je však třeba respektovat zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění. Podle něj je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, zejména je rušit (hnízdění), usmrcovat či ničit jimi užívaná sídla. Většina ptačích druhů vázaných na lesní společenství jsou zvláště chráněnými druhy podle tohoto zákona, kromě toho jsou chráněny i evropskou legislativou.

S Vysočinou do Evropy po průběžné části

14. Leden 2019 - 9:15
V minulém týdnu vyvrcholil pátým kolem průběžné části 10. ročník internetové vědomostní soutěže pro středoškoláky z našeho kraje. Úkolem soutěžících bylo prostřednictvím webových stránek www.ourregion.cz vyřešit řadu všeobecně zaměřených otázek o Vysočině za pomoci internetu spolu s využitím anglického jazyka. Březnové finále rozhodne o vítězích, které Kraj Vysočina odmění čtrnáctidenním vzdělávacím kurzem anglického jazyka ve Velké Británii.

Vysočina se bude prezentovat na dvanácti veletrzích cestovního ruchu v Česku i v zahraničí

11. Leden 2019 - 13:12
Rok Vysočiny Filmové, nejen filmová místa, ale také památky, čistou přírodu a významné společenské a sportovní akce bude na dvanácti veletrzích cestovního ruchu propagovat krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism. Veletržní sezónu 2019 odstartoval začátkem tohoto týdne nizozemský veletrh Vakantiebeurs v Utrechtu, dnes začíná ve Vídni Ferienmesse a prvním českým veletrhem, kde se Vysočina představí, bude GO – REGIONTOUR Brno. Výstaviště v moravské metropoli se otevře 17. ledna a Vysočina bude po celé čtyři dny součástí stánku CzechTourism.

Výsledky ankety Váš názor se odrazí do přerozdělení zůstatku hospodaření Kraje Vysočina

11. Leden 2019 - 12:09
„Srážkový deficit na území Kraje Vysočina od roku 2015 do konce roku 2018 dosáhl téměř 450 mm, z hlediska srážek byl loňský rok na území kraje horší než suchý rok 2015. Od roku 2015 jsou na území kraje rovněž vyšší průměrné teploty oproti dlouhodobému normálu, což znamená i podstatně vyšší výpar. Na základě těchto informací je zřejmé, že za poslední tři roky Vysočina přišla v úhrnech o téměř jeden celý rok průměrných srážek,“ upozorňuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. Tato skutečnost bude podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky Martina Kukly zohledněna při přerozdělování disponibilního zůstatku hospodaření s tím, že v případě hospodaření s vodou a její zadržování v krajině bylo dbáno i na veřejné doporučení získané prostřednictvím aplikace Váš názor.

Čistá Vysočina 2019: Zapojte se i vy do velké úklidové akce

11. Leden 2019 - 10:33
Také v letošním roce se připravuje osvětová akce Čistá Vysočina spojená s jarním úklidem přírody, a to v rámci kampaně Den Země, který připadá na 22. dubna. Letos se bude jednat už o jedenáctý ročník. Sběr odpadků probíhá především v okolí silnic na Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích a městech. „Čistá Vysočina probíhá v celém našem kraji a tradičně se na sběru odpadků podílejí obce, neziskové organizace, školy, firmy ale i jednotlivci. Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zkrášlení prostředí, v němž společně žijeme,“ uvedl Martin Hyský, politik projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21. Od roku 2016 se akce zúčastnilo aktivně vždy přes 22 tisíc dobrovolníků a bylo sebráno mezi 73 a 104 tunami odpadků. Čistá Vysočina je realizována v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Kraj Vysočina předal po ročním předsednictví řízení Evropského regionu Dunaj-Vltava regionu Horní Rakousko

11. Leden 2019 - 7:49
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s náměstkem pro regionální rozvoj a územní plánování Pavlem Pacalem ve středu 10. ledna na zámku v Kamenici nad Lipou předali předsednictví Evropského regionu Dunaj-Vltava dalšímu partnerskému regionu – Hornímu Rakousku. Pomyslnou předsednickou štafetu slavnostně převzal Markus Achleitner, zemský radní pro oblast hospodářství. Od založení Evropského regionu Dunaj-Vltava („dále jen ERDV“) v roce 2012 se Horní Rakousko ujímá vedení pracovního uskupení sedmi partnerských regionů ze tří zemí již podruhé.

Stále je možné přihlásit webové stránky do soutěže Zlatý erb

10. Leden 2019 - 13:13
Soutěž Zlatý erb 2019, která byla vyhlášena koncem minulého roku, je stále otevřena a až do 18. ledna 2019 do 14:00 hod. je možné přihlašovat webové stránky do právě probíhajícího krajského kola. Zástupci jednotlivých měst, obcí nebo organizací mohou přihlásit nejen oficiální webové stránky města, obce nebo organizace, ale i zajímavé elektronické služby nebo turistické webové prezentace. Hodnocena budou kritéria jako aktuálnost webu, přehlednost pro uživatele, výtvarné zpracování, dostupnost, originalita nebo inovativnost.

Je možné čerpat dotace na opravu hřbitovů i drobných sakrálních staveb

10. Leden 2019 - 10:46
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu k předkládání žádostí o dotaci na obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů. Tato dotace je určena pro obce do 3000 obyvatel a je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč, horní limit pak 500 tis. Kč. Uzávěrka příjmu žádostí je 28. února 2019 ve 12 hodin.

Stránky