Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 2 hodiny 30 min zpět

Nemocniční lékárna v Pelhřimově má další výdejní místo. Rozšířila sortiment

24. Květen 2019 - 14:46
Nemocniční lékárna Nemocnice Pelhřimov rozšířila své služby o nové výdejní místo v hlavní lůžkové budově. V pátek 24. května 2019 jej slavnostně otevřel hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a ředitel nemocnice Jan Mlčák. Pacientům přináší lepší dostupnost, příjemné prostředí a větší komfort při výběru léčiv.

Snižování energetické náročnosti v Nemocnici Nové Město na Moravě pokračuje

24. Květen 2019 - 14:28
Do Nemocnice Nové Město na Moravě půjdou další investice, které budou mít za cíl snižování energetické náročnosti. Výběrová komise Řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 rozhodla o podpoře projektů na zateplení čtyř objektů nemocnice v řádu několika miliónů korun.

Rada pro inovace Kraje Vysočina

24. Květen 2019 - 12:05
Ve středu 22. května se uskutečnilo zasedání Rady pro inovace Kraje Vysočina, společného vrcholného orgánu veřejné správy, akademické sféry, vědecko-výzkumného a podnikatelského sektoru pro naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina.

Dvoudenní veletrh muzeí České republiky v Třebíči

24. Květen 2019 - 12:01
Muzeum Vysočiny Třebíč hostilo ve dnech 22. a 23. května své kolegy z ostatních muzeí z celé České republiky. Konal se zde již 24. veletrh muzeí ČR. „Smyslem veletrhu je setkání a výměna informací, myšlenek a vlastních zkušeností muzejních pracovníků napříč obory jejich specializací. Pro letošek bylo jako téma zvoleno Muzeum a region. A proto do programu byla zařazena i tematická exkurze do nedalekých Hrotovic, ve kterých v loňském roce otevřeli nové regionální Muzeum Hrotovicka,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Cesta za letošní Vesnicí Vysočiny je dlouhá více než 500 kilometrů

24. Květen 2019 - 11:06
Desetičlenná krajská porota soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina v pondělí vyrazí na 500 kilometrů dlouhou cestu po 15 přihlášených obcích, které letos bojují o titul Vesnice roku. "První dvouhodinovou zastávku má porota naplánovanou už v pondělí na Jihlavsku v obci Třeštice. Během dne stihne tým porotců ještě vstřebat dojmy na Třebíčsku z obcí Štěpkov, Martínkov a Číměř," vyjmenoval první zastávky komise náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

V Havlíčkově Brodě byli oceněni nejlepší novináři

23. Květen 2019 - 17:18
Novinářkou cenu Karla Havlíčka Borovského za rok 2018 si dnes v obřadní síni havlíčkobrodské nové radnice převzal novinář a vysokoškolský pedagog David Klimeš. Kromě hlavní ceny za novinářskou a publicistickou práci jsou každoročně udělovány i dvě Novinářské křepelky určené pro mladé žurnalisty do 33 let. Jedna novinářská křepelka patří redaktorce týdeníku Respekt Andree Procházkové a druhou získal reportér, dokumentarista a režisér Janek Rubeš. Čestnou cenu OPUS VITAE za dosavadní novinářskou práci udělila Nadace Český literární fond novinářce a spisovatelce Lídě Rakušanové.

Přípravy vrcholí! Do Olympiády dětí a mládeže s více než 4000 účastníky zbývá měsíc

23. Květen 2019 - 16:28
Pouhých 30 dní zbývá do slavnostního zahájení dalšího ročníku Olympiády dětí a mládeže (ODM). Pořadatelem Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 je Liberecký kraj. Svou účast na Hrách potvrdilo všech čtrnáct krajů, které vyšlou celkem 4.133 reprezentantů. Ti se utkají o své první olympijské medaile v 18 sportech. Vedle tradičních, jako je atletika, plavání, volejbal či fotbal, budou mít mladí závodníci nově možnost soutěžit také v judu, sportovním lezení, letním biatlonu nebo v umělecké disciplíně – street art.

Vyjádření zástupců Kraje Vysočina k nabídce převzetí SPC Jihlava

23. Květen 2019 - 16:14
Zástupci Kraje Vysočina a města Jihlava se dnes opět setkali ve věci krajské nabídky k převzetí poradenských služeb v oblasti školství, které poskytuje organizace zřizovaná městem Jihlava. Vzhledem k tomu, že Jihlava odmítla nabídku kraje na převzetí činnosti SPC, které zřizuje, bude Kraj Vysočina pokračovat v rozvoji své vlastní organizace PPP a SPC Vysočina s cílem zlepšovat služby pro občany kraje. Bylo dohodnuto, že město Jihlava samo předloží vlastní námět, jak i nadále zabezpečit komunikaci mezi partnery v této oblasti. Kraj Vysočina je připraven se s tímto materiálem seznámit.

Projekt ILTAE ve Finsku: Jak probíhá badatelsky orientovaná výuka ve vzorovém vzdělávacím systému

23. Květen 2019 - 11:34
Kraj Vysočina je realizátorem a lídrem mezinárodního projektu nazvaného Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (ILTAE) a společně s ním je do projektu zapojeno dalších sedm partnerů. Na vysočinské straně je to krajská příspěvková organizace Vysočina Education, z Francie jde o LYCEE HUGUES LIBERGIER, Lycée Polyvalent Stéphane Hessel a Rectorat de l'académie de Reims a partnerský region Grand Est je zapojený jako asociovaný partner. Z Finska je partnerem TAMPEREEN KAUPUNKI, zastřešující instituce nad středními školami, a z Rakouska Amt der Niederösterreichischen Landesregierung. Zástupci všech těchto institucí se v minulém týdnu v rámci projektu ILTAE zúčastnili další stáže, která tentokrát zamířila do finského Tampere.

Hejtman Jiří Běhounek: Mnoha dopravním komplikacím na dálnici se dá předcházet

23. Květen 2019 - 11:32
Dlouhé kolony, kolabující doprava či úplné zastavení provozu, tak zná řada řidičů v posledních měsících dálnici D1. Na jejím nejvýše položeném úseku u Větrného Jeníkova především v zimním období panují specifické klimatické podmínky, které v kombinaci s nezkušeností některých řidičů i nynější modernizací jsou téměř zárukou dopravních komplikací. „Jakákoliv nestandardní situace v plynulosti provozu dálnice se okamžitě projevuje na silnicích našeho kraje, které samozřejmě kapacitně nejsou schopny množství vozidel opouštějící dálnici pojmout. I z hlediska krizového řízení Kraje Vysočina proto dlouhodobě usilujeme na úrovni státu a ministerstev o hledání funkčního nastavení komunikace mezi složkami Integrovaného záchranného systému, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Ministerstvem dopravy ČR a Krajem Vysočina,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek ocenil krajské záchranáře, policisty a hasiče. Záslužné medaile Kraje Vysočina dostala dvacítka profesionálů a dobrovolníků

23. Květen 2019 - 11:26
Dvacítku Záslužných medailí Kraje Vysočina udělil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek během slavnostního večera zástupcům Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina. V kulisách Horáckého divadla Jihlava byly 22. května 2019 oceněny profesionální výkony a osobní podíl na budování integrovaného záchranného systému policistů, hasičů a záchranářů. Čtyři medaile vyššího stupně byly předány za nezištné a hrdinské činy, kterým byli ocenění přítomni ve svém volném čase, vysokým krajským oceněním hejtman poděkoval v konkrétním případě i za vynikající práci. „Ocenění je poděkováním za mimořádné pracovní nasazení, za hrdinství, za celoživotní úsilí a rozvoj složek krajského integrovanému systému,“ definoval důvody předání hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Seminář k zavádění přeshraničních služeb eHealth v České republice

22. Květen 2019 - 16:50
Ve středu 19. června se uskuteční již šestý seminář určený pro odbornou veřejnost, kde bude prezentován aktuální stav projektů, jejichž cílem je zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice. Akci organizuje Kraj Vysočina, který je hlavním koordinátorem projektů NIX.ZD a NIX.ZD II.

Měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina pokračuje

21. Květen 2019 - 14:40
Kraj Vysočina navázal na úspěšný pětiletý projekt monitoringu kvality ovzduší a 1. ledna 2018 zahájil pokračování projektu s názvem „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 – 2023“ (ISKOV II), který realizuje opět ve spolupráci s Konsorciem – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o. V průběhu projektu ISKOV II je postupně sledována kvalita ovzduší ve 20 vybraných lokalitách Kraje Vysočina (4 lokality každý rok). Měření probíhá v každé lokalitě nepřetržitě celý kalendářní rok a jsou sledovány tyto škodliviny: PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, O3 a PAU (odběry a analýzy pro PAU jsou prováděny v polovině lokalit).

Historické kočárky a kolébky z pelhřimovského muzea jsou k vidění v Dolním Rakousku

21. Květen 2019 - 12:50
V pátek 17. května v podvečer byla v dolnorakouském muzeu Nostalgiewelt Eggenburg zahájena výstava Historické kočárky a kolébky 1880-1980, která je tvořena exponáty ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Samotná výstava představuje dvacet tři dětských kočárků, jedenáct kočárků pro panenky, pět dětských kolébek a tři kolébky pro panenky. Všechny exponáty, doplněné doprovodným textem a rozsáhlým česko-německým obrazovým katalogem, dokládají zručnost našich předků a jsou vhodným doplněním stávajících expozic dolnorakouské partnerské organizace Nostalgiewelt Eggenburg, která v jedné ze svých expozic představuje zajímavá osobní vozidla na pomezí automobilu a motocyklu.

Jak vytvořit místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou?

21. Květen 2019 - 10:11
Unie ROSKA podporující pacienty s roztroušenou sklerózou uspořádala v minulém týdnu v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě už 17. ročník národní konference Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou. Odborníci z oblasti neurologie, psychologie i sociální oblasti představili novinky v léčbě této nemoci, nejnovější poznatky nebo výsledky klinických studií a rovněž poukázali na možnosti pro pacienty z oblasti sociálního poradenství. Konferenci zahájil náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk a zúčastnila se jí přibližně stovka účastníků.

Hejtman Jiří Běhounek navštívil partnerský region v Bělorusku

21. Květen 2019 - 8:58
V závěru minulého týdne odcestovala delegace Kraje Vysočina vedená hejtmanem Jiřím Běhounkem do partnerského regionu Minské oblasti Běloruska. Delegaci doplnili Jana Fialová, radní pro oblast školství, mládeže a sportu, včetně tří ředitelů středních škol zřizovaných Krajem Vysočina (Střední průmyslová škola Třebíč, Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod), dále zástupci dobrovolných hasičů – Jan Slámečka, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, a také zástupci firmy MEDIN – Miroslav Havlíček a Ivana Čejková. Hlavním cílem zahraniční cesty bylo zhodnocení dosavadní spolupráce obou regionů, naplánování konkrétních projektů na léta 2019 – 2020 a výměna zkušeností v oblasti školství, vzdělávání a integrovaného záchranného systému.

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina získá 12 osobností

20. Květen 2019 - 14:35
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém posledním květnovém zasedání finální seznam jmen, která v letošním roce obdrží Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina. „Krajský výbor pro udělování medailí letos dostal od 14 zastupitelů celkem 29 nominací pro 22 osobností. Z nich vybral a následně doporučil zastupitelstvu ke schválení 12 jmen,“ řekl hejtman Jiří Běhounek. Slavnostní večer udílení Nejvyšších ocenění Kraje Vysočina je naplánován na 7. listopadu 2019 v jihlavském Horáckém divadle.

V kraji stoupají počty zajíců, stavy černé zvěře mírně poklesly

20. Květen 2019 - 13:06
Letošní výsledky pravidelného ročního sčítání zvěře potvrdily, že zvěři se v přírodě na Vysočině daří. Stavy sledovaných druhů mírně rostou, stagnují nebo se pohybují v přijatelných odchylkách od dlouhodobého průměru. Výraznější posílení populace je zřejmé především u počtů zaznamenaných u zajíce polního. Nárůst je o 8% oproti roku 2018 na současných 25 326 kusů. Ze statistiky vyplývá, že počty černé zvěře stagnují na celkových 2854 kusech. „V tomto trendu se pravděpodobně pozitivně odráží i organizovaný výkup spodních čelistí odlovených bachyní a selat černé zvěře. V letošním roce proplatí Kraj Vysočina myslivcům vzorky od zvěře ulovené do konce září, k výplatě je, stejně jako v minulých letech, připraveno 750 tisíc korun,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Fond malých projektů AT-CZ byl prodloužen

20. Květen 2019 - 10:56
Fond malých projektů může úspěšně pokračovat do konce roku 2022. Na Monitorovacím výboru programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika byl jednomyslně prodloužen a jeho rozpočet navýšen. Do tohoto programu jsou zahrnuta území českých krajů – Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a rakouských zemí – Dolní a Horní Rakousko. V rámci Fondu malých projektů mohou být podporovány malé neinvestiční projekty s lokálním charakterem přeshraniční spolupráce.

Petr Krčál : Problémy rodin musí zajímat každého z nás

17. Květen 2019 - 13:54
Předseda sociální komise Rady Kraje Vysočina a ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov vystoupil v úterý 14. května 2019 na Fóra rodinné politiky, které se zabývalo tentokrát budoucností české rodiny. Fórum každoročně organizuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Tentokrát proběhlo v Brně.

Stránky