Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 55 min 11 sek zpět

XII. Krajský diabetologický den Kraje Vysočina

27. Listopad 2019 - 8:59
Zdravý Kraj Vysočina u příležitosti Světového dne diabetiků pořádal XII. ročník Krajského diabetologického dne Kraje Vysočina. Akce, které se zúčastnilo více než 80 návštěvníků, proběhla v minulém týdnu a záštitu nad ní převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný, který účastníky přivítal a diabetologický den zahájil. „Diabetes mellitus je civilizační choroba, kterou trpí stále více lidí. Díky této akci se snažíme zprostředkovat informace nemocným, ale i jejich rodinným příslušníkům, jak s nemocí bojovat a jak jejím následků předcházet,“ řekl náměstek Novotný.

Realizátoři ekologické výchovy sdíleli příklady dobré praxe

26. Listopad 2019 - 9:35
Tradiční setkání realizátorů ekologické výchovy v letošním roce hostilo infocentrum Služeb města Jihlavy. Realizátoři z řad neziskových organizací, zřizovaných organizací, veřejné správy i podnikatelské sféry představili dokončené environmentální projekty i návrh aktivit pro následující rok. Například Zoologická zahrada Jihlava nově nabízí pro školní třídy samoobslužný vzdělávací program ZOO v kufru, odpadářská firma ASMJ spolupracuje se zřizovanými organizacemi kraje v projektu Nový život starým knihám, záchranná Stanice Pavlov, o. p. s., zaměstnává lidi s handicapem, kteří zajišťují péči o zraněné živočichy, a školské zařízení Chaloupky, o. p. s., bude ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy slavnostně otvírat a provozovat v příštím roce Dům přírody.

Kraj Vysočina získal ocenění nejlepšího úřadu Na cestě k rovnosti

25. Listopad 2019 - 11:43
Ve 13. ročníku inovované soutěže s novým názvem „Úřad na cestě k rovnosti“ získal Krajský úřad Kraje Vysočina 1. místo mezi kraji. Titul udělovaný Ministerstvem vnitra České republiky, ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha a Úřadem vlády České republiky, obhájila Vysočina již podeváté v řadě. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhlo v minulém týdnu na konferenci, která byla věnována problematice bezpečnosti a prevenci kriminality v obcích a městech.

V novém jízdním řádu 2020 pojede v Kraji Vysočina více spojů

22. Listopad 2019 - 13:03
V neděli 15. prosince 2019 začne platit nový jízdní řád 2020. V regionální vlakové dopravě na Vysočině dojde na některých tratích k poměrně významným změnám v jízdních řádech, které vycházejí z nové smlouvy s Krajem Vysočina. Oproti roku 2019 dojde k navýšení rozsahu objednávané regionální dopravy o 8,8 %, a to na celkových více jak 4,4 mil. vlakových kilometrů v roce 2020. České dráhy vypraví na území Kraje Vysočina v průměru 372 vlaků denně, v pracovní dny 406 vlaků, v nepracovní dny 285 spojů.

Krajská knihovna Vysočiny ocenila knihovnice a knihovníky

22. Listopad 2019 - 7:20
Krajská knihovna Vysočina opět po roce uspořádala v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě, Knihovnickou slavnost, na které oceňovala už po osmnácté knihovnice a knihovníky obecních knihoven v Kraji Vysočina. Pozvání na slavností událost přijal i hejtman Jiří Běhounek a náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Jana Fischerová. „Knihovny i v těch nejmenších obcích se za poslední roky velmi proměnily. Už nejsou jen místem, kde se půjčují knihy, ale staly se centry společenského dění, místy setkávání, kreativního tvoření i vzdělávání. Děkuji všem knihovnicím a knihovníkům za jejich záslužnou práci a zároveň všem obcím, které o svoji knihovnu pečují a rozvíjejí ji,“ řekla při setkání náměstkyně Fischerová.

Kraj Vysočina podepsal s agenturou ČAS dohodu o spolupráci v oblasti BIM

21. Listopad 2019 - 11:08
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek dnes v Praze v rámci Summitu Koncepce BIM podepsal dohodu o spolupráci mezi Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) a Krajem Vysočina. Spolupráce se týká přípravy na zavedení metody BIM v Kraji Vysočina. „Kraj se už nyní připravuje na splnění povinností souvisejících s touto metodou, a proto realizuje dva pilotní projekty. Konkrétně se jedná o projekty nazvané EDUBIM a IDEA-BIM,“ přiblížil hejtman Jiří Běhounek. Během realizace obou projektů poskytne agentura ČAS zaměstnancům kraje informační a metodickou podporu. Výsledkem by mělo být získání zkušeností a příkladů dobré praxe, což výrazně usnadní zavedení metody BIM na krajské úrovni.

Nejkrásnější nádraží v Česku má Vysočina

20. Listopad 2019 - 11:59
Nejkrásnějším nádražím roku 2019 v České republice se staly Rozsochy na Vysočině. O titul soutěžily s dalšími šedesáti šesti železničními stanicemi navrženými veřejností a zvítězily s počtem 2 578 hlasů z celkových 11 457. Druhé skončily Čelákovice a třetí Slezské Rudoltice. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v Senátu PČR.

Kraj Vysočina chce pilotním projektem efektivně propojit poskytování sociálních a zdravotních služeb obyvatelům kraje

20. Listopad 2019 - 11:53
Kraj Vysočina za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a s využitím dat shromažďovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravuje pilotní projekt, který na území jednoho regionu koncepčně a vzájemně provázaně pomůže nastavit poskytování sociálních a zdravotních služeb obyvatelům kraje. Podle diagnóz, nebo potřebné pomoci správně nasměruje k čerpání odpovídající sociální a zdravotní péče. Nezvykle odvážné ambice kraje zaujaly i Světovou zdravotnickou organizaci, jejíž expertní poradkyně pro sociální a zdravotní služby, paní Francesca Avolio, strávila celodenní pracovní program na Vysočině.

Na Vysočině se daří třídit plast, sklo i nápojové kartony

20. Listopad 2019 - 9:05
Kraj Vysočina patří v třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů mezi nejlepší kraje. Přesto dál vzdělává zástupce samospráv obcí a pracovníky jejich úřadů. „Především pro nové starosty jsme vydali informační brožuru „Odpadové hospodářství v obci“ a dvouletý nástěnný kalendář „Příklady dobré praxe odpadového hospodářství v Kraji Vysočina“. Vedle informačních materiálů byly zrealizovány ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM i čtyři vzdělávací semináře a tři exkurze do zařízení zpracovávající vytříděné odpady,“ vypočítává vzdělávací aktivity krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Až do července budou moci zařízení sociální péče v regionu žádat o dotace na novou techniku zajišťující nový standart TV vysílání

20. Listopad 2019 - 8:08
Rada Kraje Vysočina rozhodla vyhlásit pravidla pro poskytování finanční podpory na pořízení nové techniky pro zařízení sociální péče v souvislosti s přechodem na nový digitální standard TV vysílání pod označením DVB-T2. Během příštího roku, kdy budou žádostí administrovány mohou být rozděleny až dva milióny korun, z toho téměř polovinu je připraven uvolnit ze svého rozpočtu Kraj Vysočina. Na Vysočině bude moci o dotaci požádat 45 organizací, které provozují jedno nebo více zařízení sociální péče zařazených do Krajské sítě sociálních sužeb.

Vysočina pořádala první národní kolo gastronomické soutěže Trophée Mille. Vítězství a velká gratulace putují do Pardubic

18. Listopad 2019 - 15:40
Osm dvoučlenných týmů ze středních hotelových škol z celé České republiky se o víkendu utkalo v prvním národním kole soutěže Trophée Mille. To se uskutečnilo přímo v pasáži jihlavského nákupního centra Citypark a úkolem pro soutěžící bylo před zraky veřejnosti i profesionálů uvařit z povinných surovin, kterými byly králičí hřbet, brambory, farmářský tvaroh a med z Vysočiny, šest porcí slaného pokrmu a šest porcí moučníku. Odborná porota složená z předních českých šéfkuchařů a cukrářů hodnotila nejen výslednou chuť pokrmu, ale také prezentaci jídla na talíři. Celkové vítězství a s ním i možnost reprezentovat Česko na mezinárodním kole Trophée Mille ve francouzské Remeši v březnu 2020 vybojovali Hana Klátová a Vojtěch Hlous z Labské Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Pardubice.

Krajští záchranáři mají nové výcvikové středisko

18. Listopad 2019 - 9:46
V závěru prvního čtvrtletí příštího roku začne krajským záchranářům, ale také dalším zdravotníkům nebo například hasičům a policistům z Kraje Vysočina sloužit speciální Vzdělávací a výcvikové středisko, které nemá v České republice obdoby.

Studijní cesta zástupců veřejné správy Albánie na Vysočině

15. Listopad 2019 - 14:18
Ve dnech 12.–15. 11. 2019 zavítala na Vysočinu delegace zástupců veřejné správy z Albánie. Středomořský stát podal 24. dubna 2009 žádost o členství v EU a v roce 2012 byl Albánii udělen status kandidátské země. Albánská delegace v rámci příprav na integraci země do EU získala na Vysočině mimo jiné informace o zkušenostech, které má kraj s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů.

Průjezd Humpolcem zjednoduší nová okružní křižovatka

15. Listopad 2019 - 13:55
Kraj Vysočina a město Humpolec v polovině listopadu dokončily společnou investici v místech nepřehledné křižovatky silnic II/229, II/247 a místní Zahradní ulice v intravilánu Humpolce. Jak informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla, původně nebezpečnou a dopravně komplikovanou křižovatku nahradil kruhový objezd řešící čtyři dopravní větve. Kraj Vysočina ze svého rozpočtu uvolnil na stavbu dopravní části 16 miliónů korun, zásadnější investice šla za městem, které za 58 miliónů korun provedlo položení nové dešťové a splaškové kanalizace, rekonstrukci vodovodu a dále rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení.

Připomenutí výročí Sametové revoluce

15. Listopad 2019 - 9:18
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek společně se svými náměstky Vladimírem Novotným a Martinem Kuklou přijali pozvání rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava Václava Báči na setkání u příležitosti třicátého výročí Sametové revoluce. Originální připomenutí událostí roku 1989 v režii studentů vysoké školy doplněné o autentickou ukázku vyučování v předlistopadové éře zakončené symbolickým zvoněním klíčů u Památníku Klíčů bude mít pokračování také o víkendu.

P-TECH: První motivační přednáška pro stovku studentů jihlavské průmyslovky. Mobily povoleny a vyrušování vítáno

14. Listopad 2019 - 13:58
Za účasti Michaela Evasona, který řídí všechny dobročinné projekty společnosti IBM v Evropě, tedy i projekty P-TECH, byla 13. listopadu 2019 oficiálně zahájena praktická část vzdělávacího programu P-TECH, k jehož realizaci si společnost IBM ve střední Evropě přizvala Kraj Vysočina s partnery. „Během čtyřletého studia, v našem případě na Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, budou mít žáci možnost získat informace o technologiích a inovacích společnosti IBM, využít je pod vedením mentorů společnosti IBM, Bosch Diesel Jihlava a Vysoké školy polytechnické Jihlava při realizaci svých vlastních projektů a otevřít si cestu nejen ke studiu vysněné vysoké školy nebo nastoupit jako tzv. hotový člověk do vybrané technické společnosti,“ popisuje výhody projektu Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

V jihlavské nemocnici slavnostně představili novou magnetickou rezonanci

14. Listopad 2019 - 12:51
Obměna jednoho z největších a nejtěžších přístrojů proběhla v jihlavské nemocnici. Šestitunový gigant opustil po deseti letech areál nemocnice, aby ho nahradil novější a modernější přístroj. Nová magnetická rezonance zrychlí vyšetření a lékaři díky ní mají přesnější diagnostiku. „Výměna magnetické resonance za nový moderní přístroj zapadá do systému péče o obyvatele našeho kraje. Nová pracoviště v posledních letech vznikla v havlíčkobrodské, třebíčské i novoměstské nemocnici. Efektivní využití moderních přístrojů a kvalitní vyšetření bez dlouhých čekacích dob je nyní v rukách zdravotníků a na spolupráci vedení nemocnic,“ říká Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek k oznámenému termínu dostavby Jaderné elektrárny Dukovany

14. Listopad 2019 - 12:11
Premiér Andrej Babiš včera na tiskové konferenci po jednání Stálého výboru pro výstavbu jaderných zdrojů informoval o plánu, který počítá s tím, že během příštího roku začne státní ČEZ hledat dodavatele na stavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany s tím, že území rozhodnutí pro stavbu by mělo být vydáno už do dvou let a o rok později, v roce 2022 by měl být tedy znám dodavatel díla. Nejoptimističtější varianta počítá s tím, že nový zdroj by mohl vyrábět elektřinu už v roce 2036.

Krajské Horácké divadlo Jihlava si vychovává budoucí návštěvníky

14. Listopad 2019 - 10:23
Horácké divadlo Jihlava, jediná profesionální scéna v Kraji Vysočina, si váží všech svých pravidelných i příležitostných diváků. Už dávno není jen jevištěm a hledištěm, ale je stále častěji místem setkávání všech generací, místem pro výstavy, konference a svůj díl pozornosti na sebe vážou i nejmladší diváci. Program divadla s nimi pravidelně počítá a nabízí stále nová dětská představení, navíc jsou nabízeny opakovaně atraktivní prohlídky pro děti 1. stupně základních škol s názvem „Poprvé v divadle aneb Jak se dělá divadlo“.

Stránky