Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 58 min zpět

Fotografka Delphine Gatinois přijela pro letní inspiraci na Vysočinu

19. Červenec 2022 - 9:45
Na dvouměsíční rezidenční pobyt přijela do Telče francouzská umělkyně Delphine Gatinois. Během letních prázdnin bude čerpat inspiraci pro svoji uměleckou činnost zejména v oblasti konceptuálního umění, kdy spojuje dlouhodobý projekt s fotografickými výstupy, videi a textilními předměty. S její tvorbou vycházející z ambice být „nejmenším zemědělcem na světě“, ale i s africkými inspiracemi z Mali a Senegalu, se lze seznámit až do 15. srpna v telčské galerii Gamoneum. Rezidence umělců z partnerského regionu Grand Est pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci s městem Telč a Oblastní galerií Vysočiny Jihlava už třetím rokem. Časově a místně jsou rezidence propojeny s letní školou klasické hudby Music Academy Telč i osobností malíře a grafika Jana Vičara.

Stavba Jamné – Zhoř kopíruje časový harmonogram. Bezpečný úsek se otevře koncem října

18. Červenec 2022 - 13:24
Od dubna letošního roku prochází téměř pětikilometrový úsek páteřní silnice II/353 Jamné – Zhoř na hlavním tahu mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou modernizací. „Do konce prázdnin budou dokončeny hlavní práce na podkladních vrstvách silnice. Z důvodu neúnosného podloží bylo nutné provést velké množství sanací podloží. Aktuálně probíhají intenzivní práce v prostoru křižovatky Na Lipině, která je v uzavírce od července. Po dohodě se zhotovitelem bude umožněn průjezd autobusů se začátkem školního roku,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška.

Druhý workshop projektu ON THE ROAD – digitální technologie pomáhají monitorovat pozemní komunikace

18. Červenec 2022 - 13:19
Ve středu 30. 3. 2022 se v dolnorakouském St. Pöltenu konal druhý workshop projektu ON THE ROAD. Ten je zaměřen na výměnu zkušeností a příklady dobré praxe v oblasti využití digitálních technologií při monitoringu výstavby a stavu pozemních komunikací. Projektovými partnery jsou Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a země Dolní Rakousko.

Setkání se zástupci Společnosti pro Moravu a Slezsko

14. Červenec 2022 - 20:19
Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek se setkal se zástupci Společnosti pro Moravu a Slezsko, kteří mají zájem fyzicky označit historickou hranici Moravy a Čech.

Muzeum Vysočiny Jihlava má otevřeno 7 dní v týdnu

13. Červenec 2022 - 14:43
„I pro letošní prázdninové dva měsíce zavedlo Muzeum Vysočiny Jihlava pondělí jako otevírací den. Až do konce srpna bude mít tedy otevřeno každý den včetně víkendů,“ zve do muzea na jihlavském Masarykově náměstí Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že plánované uzavření přízemních výstavních prostor se zatím posouvá. O přesném termínu budete včas informováni. I přes venkovní lešení kvůli úpravě fasády probíhá prozatím provoz muzea jako obvykle.

Když znalost jazyků otvírá dveře do světa

13. Červenec 2022 - 14:37
První červencový týden se v Krems an der Donau konalo tradiční setkání mladých lidí z různých koutů Evropy eljub E-Book Woche. Své zástupce zde měly kraje Jihočeský, Jihomoravský a Kraj Vysočina, který zastupovali Martin Špinar a Petra Dětská. V obou případech úspěšní absolventi krajského kola olympiády v německém jazyce.

Kraj podpoří audiovizuální výchovu Centra dokumentárního filmu

12. Červenec 2022 - 14:53
Částkou 200 tisíc korun letos podpoří Kraj Vysočina činnosti Centra dokumentárního filmu v Jihlavě. Centrum už šest let nabízí vzdělávací akce pro školy i veřejnost, zaměřuje se na oblast filmu, dokumentaristiky, mapování současných světových událostí. Funguje 7 dní v týdnu v prostorách Kina Dukla pod hlavičkou spolku DOC.DREAM.

Administrativní změna při uzavírání smluv s ubytovateli ukrajinských válečných uprchlíků

12. Červenec 2022 - 13:59
S ohledem na legislativní změny, které přinesla novela zákonů souhrnně označovaných jako tzv. Lex Ukrajina, upravuje Kraj Vysočina i způsob uzavírání smluv s komerčními a obecními ubytovateli.

Cenu za nejlepší inovativní přístup v sociálních službách za rok 2022 získal i Kraj Vysočina

11. Červenec 2022 - 14:34
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vyhlásila a ocenila nejlepší inovativní projekty v sociálních službách. V rámci 1. ročníku soutěže Cena inovace v sociálních službách zvítězilo celkem osm projektů z celé České republiky, mezi kterými byl i projekt Kraje Vysočina Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina. Financován je z výzvy zaměřené na sociální inovace, z Operačního programu Zaměstnanost. „Jedná se o projekty, které do každodenní praxe poskytovatelů sociálních služeb vnášejí nadstandardní, inovativní či výjimečný přístupy. To se podařilo i našemu projektu Sociálně zdravotního pomezí, který se jako první v Česku pustil do řešení problematiky spolupráce a návaznosti mezi zdravotními a sociálními službami. Výsledky jsou již nyní hmatatelné,“ přiblížil vítězný projekt Kraje Vysočina hejtman Vítězslav Schrek.

26. ročník Evropského fóra Wachau

7. Červenec 2022 - 13:13
Náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová přijala pozvání k účasti na 26. ročníku Evropského fóra Wachau, které se konalo na konci června tradičně v Krems an der Donau. Letošní ročník pravidelného diskusního setkání významných hostů země Dolní Rakousko z oblasti politiky, obchodu, kultury, médií a diplomacie se nesl v duchu ochrany budoucnosti Evropy. Cílem diskusí bylo hledání společné cesty pro bezpečnou budoucnost v Evropě.

Vysočina nechyběla na zahájení českého předsednictví v Bruselu

7. Červenec 2022 - 12:04
Od července převzala Česká republika na půl roku předsednictví v Radě EU. Kraj Vysočina nechyběl u symbolického předání štafety mezi Francií a Českem, které se uskutečnilo v sobotu 2. července v Bruselu při běžeckém závodě na legendárním stadionu Trois Tilleuls, kde v roce 1952 překonal Emil Zátopek světový rekord v běhu na 10 km. Osobnost Emila Zátopka a jeho přátelství s francouzským běžcem Alanem Mimounem se staly hlavním mottem zahájení českého předsednictví v Bruselu. Organizátoři proto připravili pro asi čtyři stovky amatérských běžců Běh přátelství ve dvojicích na 2x 2,5 km, o startovní výstřel se postarala vysočinská rodačka a držitelka světového atletického rekordu v běhu na 800 m Jarmila Kratochvílová.

S lesníkem do lesa, tentokrát nedaleko studánky U Křiváku

6. Červenec 2022 - 17:34
Radost z blížících se prázdnin, kamarádství, soutěživost – to všechno a ještě mnohé další se naplno projevilo na akci lesní pedagogiky „S lesníkem do lesa“. Ta proběhla na konci června v Malém lese nedaleko studánky U Křiváku u Žďáru nad Sázavou. Více než 110 dětí ze žďárských základních škol si mohlo na devíti stanovištích osvojit nejen teoretické znalosti o lese, ale získat i praktické zkušenosti.

Kraj Vysočina připravil výroční zprávu za rok 2021

6. Červenec 2022 - 17:22
Kraj Vysočina zveřejnil v těchto dnech na svých webových stránkách Výroční zprávu Kraje Vysočina za rok 2021. V osvědčené elektronické podobě a přehledném členění se zájemci dozvědí o činnosti krajské samosprávy i důležitých informacích z chodu krajského úřadu za uplynulý rok. Na více než 150 stranách je shrnuto vše, čeho kraj dosáhl a kam směřuje.

FORESTS´ FUTURE 2022: Setkání lesníků a vědců v Jihlavě

6. Červenec 2022 - 17:14
V minulém týdnu se v Jihlavě na mezinárodní konferenci „FORESTS´ FUTURE 2022 – Consequences of Bark Beetle Calamity in Central Europe“ sešli vědci a lesničtí odborníci z osmi zemí Evropy a diskutovali o průběhu kůrovcové kalamity, obnově lesa na vzniklých velkoplošných holinách i o budoucnosti lesů ve střední Evropě. Garantem setkání byl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, záštitu nad konferencí poskytl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

V letošním roce vyrazilo na Vysočině Do práce na kole téměř 1 400 příznivců pohybu. Kraj motivuje své školy k aktivnímu zapojení do oblíbené kampaně

30. Červen 2022 - 15:57
V Kraji Vysočina se do letošní květnové akce „Do práce na kole“ zapojilo rekordních 1 359 příznivců aktivní mobility, ale i těch, kteří přijali výzvu zapojit se do týmů a zkusit změnit alespoň na měsíc své dopravní návyky. Kraj Vysočina odměnil koloběžkami 5 vylosovaných jednotlivců, kteří překonali ve svých městech pravidelnost 66 %. Současně kraj podpořil zapojení středních škol, které zřizuje a kde má přímo možnost zlepšovat podmínky a vybavení a nabídnout tak zaměstnancům i žákům možnost volby způsobu dopravy. „Nový cyklomobiliář se nyní plánuje na SPŠ a VOŠ Žďár na Sázavou a Gymnáziu a Obchodní akademii v Pelhřimově, stojany na kola, cykloboxy i samoobslužný servisní stojan jsou už od roku 2019 k dispozici na Střední průmyslové škole v Třebíči,“ zmínil krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala.

Úspěch studentů z Havlíčkova Brodu v mezinárodní soutěži Digitální inovace a virtuální zážitky

29. Červen 2022 - 14:13
Filip Netolický a Michal Krásný, dnes již absolventi Střední průmyslové školy stavební akademika Bechyně Havlíčkův Brod, zaujali svou prací „Krajská knihovna metodou BIM“ a přiváží cenné druhé místo z mezinárodní studentské soutěže zaměřené na digitalizaci a virtuální realitu. Čtyřčlenná odborná porota ocenila především využitelnost v praxi a vysokou odbornou úroveň této práce.

Prodloužení projektu zaměřeného na autismus přinese další zkvalitnění péče

29. Červen 2022 - 13:51
Podle původních plánů měly v těchto dnech finišovat klíčové aktivity projektu s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Do jejich uskutečňování však citelně zasáhla epidemie covidu, a tak realizační tým projektu požádal řídící orgán o jeho prodloužení. Žádosti bylo vyhověno a projekt byl prodloužen do 31. října letošního roku. „Jde o vítanou zprávu, díky které bude možné dokončit klíčové aktivity, bonusem je pak jejich rozšíření, což se projeví v dalším zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Jan Tourek.

Čistá Vysočina – letos uklidili dobrovolníci 70 tun odpadků

29. Červen 2022 - 13:47
V letošním už třináctém ročníku tradiční akce Čistá Vysočina se podařilo přírodě ulehčit od 70 tun odpadků. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny svezla z 2 000 km silnic I., II. a III. třídy 48 tun odpadků, dalších více než 20 tun se svezlo z přihlášených komunikací v majetku obcí. Dobrovolníci se také pustili do úklidu řeky Sázavy, kde sesbírali více než jednu tunu odpadků.

Soutěž „Jak vidím a chci zlepšit místo, kde žiju“ zná své vítěze. Nejlepší inovace představili žáci ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně

29. Červen 2022 - 13:29
Na konci minulého týdne předal radní Kraje Vysočina pro oblast školství a informačních technologií Jan Břížďala ceny vítězům v krajské soutěži „Jak vidím a chci změnit místo, kde žiju“. Jednalo se už o druhý ročník soutěže, ve které měli středoškolačky a středoškoláci využít mapové prostředí aplikace Storymaps k prezentaci vlastního nápadu. Tentokrát měli za úkol popsat místa ve svém bydlišti, která se jim líbí, a pak označit ta, která by potřebovala zlepšit. Právě nejkreativnější nápady na změnu měst a obcí v regionu porota odměnila hodnotnými cenami, například tablety, bezdrátovými sluchátky nebo poukázkami.

V Kamenici nad Lipou učí rodiče, jak zvládat děti i domácnost

28. Červen 2022 - 15:02
Od konce loňského roku poskytuje krajská příspěvková organizace Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou v Kraji Vysočina úplně novou službu. Jde o sociální rehabilitaci rodin. Maminky nebo i celé rodiny se nastěhují do vybaveného bytu a za podpory sociálních pracovníků se učí, jak zvládat domácnost a péči o děti tak, aby vše fungovalo. Odborníci aktuálně podporují dvě maminky s dětmi a mají za sebou první měsíce zkušeností s touto službou.

Stránky