Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 26 min zpět

Za vánoční atmosférou do Muzea Vysočiny Třebíč

20. Prosinec 2021 - 15:44
„Obzvlášť v dnešní době je potřeba si připomínat tradiční hodnoty a symboly Vánoc. Mezi ně neodmyslitelně patří betlémy. Muzeum Vysočiny Třebíč je ideálním místem, kde lze načerpat pravou vánoční náladu a užít si jedinečnou atmosféru tohoto období, a to nejenom na výstavě v zámecké konírně, ale též u recepce muzea,“ pozval k návštěvě třebíčského muzea Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Silvestr: Omezení provozu krajského úřadu

20. Prosinec 2021 - 11:24
V pátek 31. prosince 2021 bude omezen provoz všech pracovišť Krajského úřadu Kraje Vysočina. Veřejnosti budou pracoviště všech odborů v úředním čase opět k dispozici v pondělí 3. ledna 2022. V den omezení provozu budou budovy krajského úřadu v Jihlavě pro veřejnost zcela uzavřené. Důvodem je nezbytná kontrola a údržba informačních technologií, kterou nelze provést bez několikahodinové odstávky serverů.

Kraj Vysočina přijímá nominace do anket Zlatá jeřabina a Skutek roku 2021

20. Prosinec 2021 - 9:39
Kraj Vysočina vyhlašuje po osmnácté regionální anketu Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a po třinácté anketu Skutek roku. Cílem anket je nalézt nejlepší kulturní počiny, příkladné aktivity v oblasti památkové péče a dobrovolnické skutky a projekty vedoucí k rozvoji regionu

Zimní období je časem přikrmování zvěře

17. Prosinec 2021 - 10:39
S přicházejícím podzimem se z krajiny ztrácí vypěstované zemědělské plodiny, postupně žloutne a usychá podstatná část bylinného pokryvu a tím se výrazně snižuje potravní nabídka pro živočišnou říši. Zvířata v krajině se tomuto stavu přizpůsobila různorodě. Část z nich odletěla do teplých krajů, nebo se například uložila k zimnímu spánku. Některá změnila srst na zimní, vytvořila si potřebné zásoby, ať už tukové nebo zásoby potravy. I přes všechna tato přizpůsobení je zima pro zvěř velice náročným obdobím. „Přesto, že potravní nabídka v lesích v souvislosti s probíhající kůrovcovou kalamitou z převážné většiny vzrostla, je zvěř v tomto období do určité míry závislá na přikrmování. O to se starají zejména myslivci, kteří se snaží přilepšit nejen lesní zvěři, ale i dalším živočichům,“ přibližuje vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství Eva Horná.

V nové krajské soutěži 3Déčkuj vyhrály modely motorů

17. Prosinec 2021 - 10:12
Modely spalovacího motoru a leteckého motoru vynesly svým tvůrcům prvenství v nové soutěži pro školy 3Déčkuj. Regionální finále se uskutečnilo tento týden v sídle Kraje Vysočina a ve dvou kategoriích se utkalo celkem 10 týmů. V kategorii základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií patří vítězství ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, v kategorii středních škol nejvíce zaujal propracovaný model z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Soutěž vyhlašovaná Krajem Vysočina se zaměřuje na 3D tisk s cílem podpořit polytechnickou výchovu, technické myšlení i kreativitu na základních a středních školách na Vysočině.

Vyhodnocení letošní fotosoutěže Muzea Vysočiny Jihlava a vyhlášení nového ročníku

17. Prosinec 2021 - 9:27
Muzeum Vysočiny Jihlava pořádalo letos už 18. ročník tradiční fotografické soutěže a v tuto chvíli známe její vítěze. „Až do 6. února je v jihlavském muzeu k vidění výstava nejvydařenějších a nejzajímavějších snímků. Bohužel slavnostní předávání cen vítězům se s ohledem na panující nepříznivou epidemiologickou situaci nemohlo uskutečnit. Alespoň touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří se do soutěže zapojili a zaslali své fotografie, neboť byly velmi podařené,“ ocenil všechny soutěžící Roman Fabeš, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Očkování nejmenších dětí proti COVID-19 začne na Vysočině už o víkendu. První dávky podají centra

15. Prosinec 2021 - 15:23
Včera dorazilo do krajského distribučního centra v Jihlavě prvních 6 tisíc dávek dětské očkovací vakcíny proti COVID-19 společnosti Pfizer/BioNTech. Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimíra Novotného je v rámci centrálního systému registrováno na očkování ve čtyřech vysočinských centrech cca osm stovek dětí. Registrace byla otevřena v neděli. Očkovací vakcíny mohou pro své ordinace už od minulého týdne objednávat i pediatři.

Kulatý stůl na téma péče o osoby s poruchami autistického spektra

15. Prosinec 2021 - 7:47
Zajímá vás péče o osoby s poruchami autistického spektra? V tom případě byste si neměli nechat ujít diskuzi u kulatého stolu na toto téma, jenž se koná pod záštitou krajského radního pro oblast sociálních věcí Jana Tourka. Uskuteční se ve středu 15. prosince od 14.00 hod. on-line formou, takže není nutné se dopředu registrovat.

Krajské zastupitelstvo má dva nováčky. Do vedení kraje přichází Pavel Hájek

14. Prosinec 2021 - 15:59
Hned ke dvěma změnám v řadách krajských zastupitelů na Vysočině došlo na posledním prosincovém jednání. Slib nového zastupitele složili Jan Burda a Pavel Hájek. Ti nahradí v klubu zastupitelů Starostové pro Vysočinu (STAN+SNK ED) Lukáše Vlčka a Karolínu Koubovou, kteří na své posty rezignovali. Pavel Hájek byl současně nově jmenován členem Rady Kraje Vysočina s gescí radního pro životní prostředí a zemědělství.

Krajští zastupitelé schválili finanční podporu na opravu zimního stadionu v Třebíči

14. Prosinec 2021 - 14:03
Vedení města Třebíč požádalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o finanční podporu projektu revitalizace zimního stadionu v Třebíči. Objekt z šedesátých let minulého století je na hranici své životnosti. V případě získání dotace i od Národní sportovní agentury ČR a se zapojením vlastních zdrojů je město připraveno cca 350milionovou stavbu provést v letech 2023 – 2025. Zastupitelé Kraje Vysočiny dnes chválili krajskou dotaci pro město Třebíč ve výši 59,5 milionu korun.

V roce 2022 bude Kraj Vysočina hospodařit s rozpočtem téměř 16 miliard korun

14. Prosinec 2021 - 14:02
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání 14. prosince rozpočet Kraje Vysočina na rok 2022. Stejně jako v minulosti bude kraj hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, kde zdroje a výdaje dosahují téměř 16 miliard korun. „Při sestavování historicky nejvyššího rozpočtu kraje jsme se snažili nastavit budoucí daňové příjmy reálně, ale zároveň bylo naším cílem vytvořit ambiciózní rozpočet, kde mají svůj prostor důležité investice ve školství, zdravotnictví i silničním hospodářství, zajištění veřejné dopravy, podpora sportu a mládeže, podpora vědy a výzkumu prostřednictvím Vysoké školy polytechnické Jihlava i dotační politika,“ vysvětluje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky Miroslav Houška.

Připravuje se rekonstrukce Jihlavské ulice ve Žďáře nad Sázavou

14. Prosinec 2021 - 8:42
Na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů připravuje Kraj Vysočina, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a město Žďár nad Sázavou rekonstrukci silnice II/353 v části ulice Jihlavské. Součástí zakázky bude mimo jiné také rekonstrukce dvou mostů, rekonstrukce stávajícího vodovodu i oprava autobusových zastávek. „Práce na půlkilometrovém úseku jedné z nejvytíženějších silnic na příjezdu do města od Jihlavy by měly začít na jaře příštího roku a práce potrvají až do konce října, kdy by měla být silnice zprůjezdněna v režimu předčasného užívání,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Miroslav Houška.

Očkování nejmenších dětí? Ideální je domluvit se s pediatrem

13. Prosinec 2021 - 10:53
Dodávku vakcín proti COVID-19 určených dětem od pěti do jedenácti let očekává Kraj Vysočina nejdříve 17. prosince. Dorazit má 6000 dávek. První dávky s největší pravděpodobností podají zdravotníci ve velkokapacitním očkovacím centru Jihlava-Hruškové Dvory, které pro Kraj Vysočina provozuje Nemocnice Jihlava. Zákonní zástupci dětí mohou očkování poptat i v ordinacích ošetřujících pediatrů. Jim bude objednané dětské dávky zavážet distribuční společnost napřímo.

Fond Vysočiny: Novinky v programech na podporu školství a sportu pro rok 2022

10. Prosinec 2021 - 7:09
Zastupitelstvo Kraje Vysočina bude na svém posledním letošním zasedání v příštím týdnu vyhlašovat 16 z plánovaných 37 programů Fondu Vysočiny pro rok 2022. Stejně jako v předchozích letech je řada programů zaměřena na podporu školství, mládeže a sportu. „Některé programy Fondu Vysočiny doznaly oproti minulosti výraznějších změn. Významně jsme navýšily podporu na rozvoj infrastruktury pro sport a volný čas či podporu činnosti s mládeží,“ přibližuje krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala. Změny se dotknou i podpory Krajských center talentované mládeže, protože nově byl statut KCTM přidělen oddílu Třebíč Nuclears v baseballu a TJ Jiskra Havlíčkův Brod v softballu, o odebrání statutu KCTM ve volejbalu naopak požádal spolek VOLEJBAL VYSOČINA.

Do obnovy lesů na Vysočině poslal kraj a stát během tří let přes pět miliard korun

9. Prosinec 2021 - 12:39
Hospodaření v lesích podporuje Kraj Vysočina od roku 2015. V posledních třech letech administruje veškeré dotace mířící do obnovy lesů, které jsou zasažené kůrovcovou kalamitou. Jejich majitelé stále likvidují následky kalamity a velice zodpovědně zalesňují vytěžené holiny. Jen na Vysočině se téměř 50 tisíc vlastníků stará o cca 207 tisíc hektarů lesních pozemků.

Vyhodnocení programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina

8. Prosinec 2021 - 16:14
Ve světle současné doby a celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 společnost citlivěji vnímá otázky spojené se zdravím, které neodmyslitelně patří k nejdůležitějším předpokladům kvalitního života každého člověka. Kraj Vysočina se už v roce 2004 zavázal, že bude naplňovat zásady EU, OSN i Světové zdravotnické organizace v oblasti zdraví a kvality života, a v roce 2016 své cíle promítl do programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina.

Stránky