Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 26 min 49 sek zpět

Soutěž pro začínající podnikatele na Vysočině nabízí zajímavé odměny

17. Červen 2021 - 8:37
Podnikáte, začínáte podnikat nebo zatím máte jen inovativní nápad? Přihlaste se do konce září 2021 do soutěže „STARTupUJ NA VYSOČINĚ“. Ti nejlepší získají až 30 tisíc korun od Kraje Vysočina a další zajímavé ceny od sponzorů a partnerů soutěže. Vyhlášení vítězů proběhne v listopadu 2021,“ shrnuje Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj.

V Jihlavě se pro veřejnost otevřela nová pumptracková dráha, Kraj Vysočina podpořil její výstavbu více než jedním milionem korun

16. Červen 2021 - 18:55
V areálu Českého mlýna v Jihlavě se dnes slavnostně otevřel nový pumptrack, který svou velikostí a provedením patří k unikátním v České republice. Jeho jedinečnost je hlavně v asfaltovém povrchu, který umožňuje téměř celoroční provoz, a také ve vybudování dvou zrcadlových drah, které vytváří skvělé podmínky pro konání závodů, a to i na mezinárodní úrovni. V oblíbené jihlavské lokalitě tak vzniká atraktivní místo pro sportovní aktivity široké veřejnosti s různou úrovní sportovních dovedností. Výstavbu pumptracku za 3,3 milionu korun realizovala firma Dirty Parks s.r.o. a hradilo ji ze svého rozpočtu statutární město Jihlava, Kraj Vysočina přispěl částkou 1,32 milionu korun. Další peníze investovalo město také do osvětlení pumptracku i sousedního skateparku.

Předání nejvyšších ocenění Kraje Vysočina – videopřenos slavnostního ceremoniálu 16. 6. 2021, 16:00 hodin

16. Červen 2021 - 15:26
Kraj Vysočina umožní veřejnosti, blízkým i kolegům sledovat odložený slavnostní ceremoniál předávání nejvyšších ocenění Kraje Vysočina – kamenné, skleněných a dřevěných medailí devíti loňským laureátům prostřednictvím on-line přenosu. Ten bude přístupný nejen z FB profilu Kraj Vysočina ale i přímo z odkazu: https://youtu.be/uVfVqHlcdjc od 16:00 hodin 16. 6. 2021. Mezi oceněnými budou olympijský vítěz Lukáš Krpálek, popularizátor kosmonautiky Dušan Majer, komiksový scénárista Petr Kopl nebo například první dáma Horáckého divadla Jihlava Eva Kaplerová.

Vysokorychlostní trať na Vysočině by mohlo začít sloužit v celé délce v roce 2032. Cesta z Vysočiny do Prahy i do Brna potrvá 40 minut

16. Červen 2021 - 13:12
V minulých dnech Správa železnic představila budoucí možnou trasu vysokorychlostní tratě (VRT) zastupitelům Kraje Vysočina a především zástupcům obcí na Vysočině, jejichž katastry je navržena jedna z pravděpodobných tras této strategické dopravní cesty. Projekt VRT spojující Drážďany – Hamburk – Prahu – Brno – Ostravu a Katovice je v tuzemsku rozdělen na několik etap. Nyní jsou podle zpracovatelů realizovány tzv. předinvestiční fáze. Části projektu s vazbou na Vysočinu jsou ve fázi zpracování studií. Nyní preferované vedení VRT zatím nefiguruje v zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina, předpokládá se jejich aktualizace podle konečného doporučení Centrální komise Ministerstva dopravy. Pak by VRT měla svou zastávku přímo na trati v Jihlavě – Pávov a vybrané vlaky by obsluhovaly modernizovanou stanici Jihlava město v návaznosti na další sídla na Vysočině, což je podmínka, na které trvá i vedení Kraje Vysočina.

Novým majitelem zámku v Těchotuzi bude obec

16. Červen 2021 - 8:44
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém červnovém jednání rozhodlo, že objekt zámku s parkem v obci Těchobuz na Pelhřimovsku prodá kraj obci za tři miliony korun. Obec je připravena splácet zámek podle kalendáře, který počítá s devíti splátkami postupně do roku 2028. V areálu zámku, který je památkově chráněný, naposled sídlil sociální ústav Jeřabina. Po transformaci zařízení je areál prázdný, kraj se několik let snažil najít kupce.

Milionová krajská dotace pomůže jaroměřickému kostelu s generálními opravami

15. Červen 2021 - 15:01
Národní kulturní památka kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou prochází v současné době generální opravou v rámci projektu „Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny“. Opravy za celkových 113 miliónů korun jsou částečně financované z Integrovaného regionálního operačního programu. Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou jako vlastník objektu musí do projektu vložit vlastních 18 miliónů korun, což představuje značnou částku. Proto se snaží zajistit finanční prostředky i z dalších zdrojů, tj. ze sbírek, darů, dotací apod. Z tohoto důvodu se vlastník obrátil i na Kraj Vysočina se žádostí o poskytnutí mimořádné finanční dotace, zastupitelé Kraje Vysočina dnes zvedli ruce pro milionovou dotaci.

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo celostátní databázi projektových záměrů

15. Červen 2021 - 14:33
Chcete, aby potřeby subjektů v území byly do budoucna zohledňovány v dotační politice státu? Chcete být informováni o potenciálních dotačních možnostech? Pokud si na tyto otázky odpovíte kladně, vložte svůj záměr do nově spuštěného Informačního systému projektových záměrů (ISPZ). Tento centrální systém, který vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj, cílí primárně na kraje a obce a umožní jim průběžný sběr a správu jejich projektových záměrů. Díky ISPZ bude národní úroveň průběžné získávat informace o potřebách v území, čímž se sníží administrativní zátěž spojená s opakovaným dotazováním ze strany centrálních orgánů na připravované záměry a napomůže se zkvalitněním strategické práce.

Krajské zastupitelstvo schválilo příspěvek 500 miliónů na Horáckou multifunkční arénu v Jihlavě

15. Červen 2021 - 12:55
Širší diskuze členů Zastupitelstva Kraje Vysočina předcházela schválení finančního příspěvku ve výši 500 miliónů korun, které je Kraj Vysočina připraven přispět městu Jihlava. Jihlava je hlavním investorem stavby objektu za 1,45 miliardy korun, který Vysočině umožní konání nadregionálních akcí a to nejen díky strategickému umístění v centru regionu, ale i v ideální blízkosti dálnice D1. Dalším krokem, který bude předcházet poskytnutí krajské dotace je schválení a uzavření dotační smlouvy. V ní bude upraven i průběh spolufinancování ze strany kraje – v roce 2022 je kraj připraven arénu podpořit 150 miliony korun, o rok později 200 miliony korun a v roce 2024 posledními 150 milióny korun. Financování tohoto výjimečného projektu předpokládá poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky nebo z prostředků Národní sportovní agentury České republiky ve výši 300 miliónů korun.

Kraj připravuje veřejnou zakázku na datový obsah Digitální technické mapy Kraje Vysočina

15. Červen 2021 - 11:15
Projekt Digitální technické mapy Kraje Vysočina, na jehož realizaci získal kraj evropskou dotaci z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve výši 195,5 milionu korun, se spoluúčastí kraje 34,5 milionu korun, se posouvá do další fáze, tedy k pořízení datového obsahu a informačního systému pro jeho správu. Krajská rada využila ještě před samotným zahájením zadávacího řízení možnosti tržní konzultace. „Na jejím základě chceme zjistit informace, které nejsou běžně veřejně dostupné a pomohu nám nastavit nebo ověřit zamýšlené podmínky technické kvalifikace, tak aby odpovídaly našim potřebám i možnostem trhu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast informačních technologií Jan Břížďala. Vypsání veřejné zakázky na pořízení dat se předpokládá v průběhu prázdnin. Při přípravě informačního systému kraj spolupracuje s dalšími pěti kraji na tvorbě společného řešení v rámci samostatné veřejné zakázky.

Dotace ze státního programu Podpora rozvoje regionů 2021 získalo 161 projektů z Vysočiny

15. Červen 2021 - 10:19
Dotace v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2021 jsou primárně určeny pro obce do tří tisíc obyvatel, ale nabízí i dotační tituly pro obce od tří do deseti tisíc obyvatel, a to konkrétně na obnovu místních komunikací, sportovní infrastruktury nebo rekonstrukce veřejných budov. Peníze na místní komunikace pak mohou získat také obce nad deset tisíc obyvatel. Díky těmto dotacím se v obcích zlepší kvalita místních komunikací, budou rekonstruovány školy a školky, například učebny, společné prostory nebo sociální zařízení. Peníze půjdou také na kulturní domy, knihovny a budovy se sídlem obecních a městských úřadů. V neposlední řadě dojde ke zkvalitnění sportovní infrastruktury a míst aktivního i pasivního odpočinku. Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří v rámci celé České republiky celkem 1 400 projektů za téměř 4,2 miliardy korun.

Asociace krajů ČR jednala s vládou. Vstřícně a věcně

15. Červen 2021 - 10:17
Jako věcné a vstřícné zhodnotil jednání Rady Asociace krajů ČR (AKČR) s vládou předseda asociace Martin Kuba. Na pondělní osobní schůzce Grémia Rady AKČR s představiteli vlády bylo asociaci přislíbeno uhrazení ztrát z veřejné dopravy prostřednictví SFDI, dofinancování sociálních služeb, navýšení peněz do 98. výzvy REACT-EU a vzájemná spolupráce na vybudování páteřní sítě laboratoří kvůli PCR testování.

Drátenice Věra Studená převzala ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina

11. Červen 2021 - 13:04
Jméno Věry Studené rozšířilo na jaře letošního roku prestižní seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Věra Studená se už dlouho věnuje práci s kovem a drátování, ke kterému si před 17 lety našla cestu jako samouk poté, co dostala k narozeninám svoji první knížku o drátování. Ocenění v podobě bronzové medaile a diplomu předal Věře Studené přímo v jejím ateliéru v Kuklíku krajský radní pro oblast kultury Roman Fabeš. Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina uděluje krajské zastupitelstvo od roku 2016 a k dnešnímu dni je na seznamu už 14 jmen.

Česko-rakouský sklářský workshop 2021

11. Červen 2021 - 12:14
Uměleckoprůmyslová akademie ve Světlé nad Sázavou bude ve dnech 14. až 20. června hostit Česko-rakouský sklářský workshop 2021, pořádaný v rámci přeshraničního projektu I-CULT. Sklářští výtvarníci z Čech a Rakouska, zde budou tvořit plastiky na bázi foukaného skla a rozpracovávat je podle vlastní fantazie ve specializovaných dílnách školy za účasti místních pedagogů. Pro dotváření objektů budou k dispozici brusičské, malířské, nebo třeba vitrážnické ateliery.

Vysočinou za přírodou – poznávejte s námi méně známé přírodní krásy našeho kraje

11. Červen 2021 - 12:04
Přírodní památky a přírodní rezervace a také jejich národní kategorie, stejně jako evropsky významné lokality Natury 2000, jsou součástí našeho dědictví a je zajímavé a inspirativní se s nimi seznámit. Jejich návštěva je zároveň příjemnou formou aktivního odpočinku. Informace o předmětech ochrany jsou standardně předávány v územích prostřednictvím informačních panelů. Cílem aktivity „Vysočinou za přírodou“ je doplnit pro veřejnost stávající informace prostřednictvím mapy s příběhem (StoryMap), ve které budou představeny a propagovány i turisticky méně známé chráněné lokality ve správě Kraje Vysočina a Správy CHKO Žďárské vrchy, a nabídnout tak návštěvníkům další zajímavé cíle vycházek a projížděk. Mapu doplňují fotografie území a textová část, která obsahuje bližší lokalizaci a výčet chráněných druhů.

Komise pro sociální věci AKČR diskutovala podmínky výzvy REACT-EU

11. Červen 2021 - 11:50
Přes dvě miliardy korun evropských dotací má Česká republika k dispozici na sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností. Nejen kraje budou moci požádat o peníze, např. na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu a stavební úpravy pro ambulantní, terénní a pobytové sociální služby komunitního typu. V případě nákupu vozidel pro sociální služby se musí jednat o vozidla na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo o vozidla na konvenční paliva (benzín/diesel), splňující emisní limit 95 g CO2/km. Vzhledem k nastaveným podmínkám na energetickou náročnost a omezenou kapacitu objektů prozatím obdrželo ministerstvo pro místní rozvoj pouze 7 projektů za 139 miliónů korun, výzva je otevřena do února 2022 nebo do vyčerpání alokace. V této souvislosti apeluje Komise Rady AKČR pro sociální věci na ministerstvo pro místní rozvoj, aby ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a ÚOHS přehodnotilo podmínky pro následující výzvy, týkající se například doložení Pověření k v

Zapojte všechny smysly a „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“

11. Červen 2021 - 10:11
Kraj Vysočina vyhlásil v letošním roce na podporu cestovního ruchu soutěž s názvem „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“. Po dobu jejího vyhlášení se Vás pokusíme nasměrovat k některým opomíjeným turistickým cílům. Vydejte se na cesty za poznáním a čerpejte energii na méně známých, ale o to kouzelnějších místech Kraje Vysočina.

AKTUALIZACE: Důležité upozornění: Očkování cizinců bude možné od 11. 6. 2021 na objednání a po předložení platného pasu

11. Červen 2021 - 7:47
AKTUALIZACE k 11. 6. 2021: Na základě pokynu ministerstva zdravotnictví bylo k očkování cizinců nebo občanů bez českého zdravotního pojištění (samoplátci, nepojištěnci), kteří si budou očkování hradit, určeno v Kraji Vysočina od 11. června 2021 Velké očkovací centrum Jihlava – Hruškové Dvory. I tomuto očkování MUSÍ předcházet registrace (bude otevřena 11. 6. 2021) a následná rezervace resp. výběr nabídnutých termínů. Podmínkou pro podání vakcíny v očkovacím místě je u těchto osob předložení platného cestovního pasu. Bez povinného ověření totožnosti nebude možné vložit osoby do systému a zajistit podání obou dávek vakcíny. Očkování cizinců bude probíhat v souladu s aktuálními prioritami věkových skupin.

Krajští záchranáři mají osm nových sanitek

9. Červen 2021 - 13:34
Na pomoc lidem budou krajští záchranáři už brzy vyrážet v osmi nových sanitních vozidlech, které v rámci realizované veřejné zakázky pořídila koncem května letošního roku Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina.

Muzeum Vysočiny Třebíč rozšířilo svoji sbírku o originální vyšívané šátky

9. Červen 2021 - 10:07
Jedním z hlavních úkolů každého muzea i galerie je péče o sbírkové předměty a rozšiřování svěřených sbírkových fondů. Děje se tak plánovitě a systematicky. Sbírkové předměty vypovídají o minulosti i současnosti. Sbírkotvorné organizace je získávají různými způsoby, a to nejenom činností vlastních zaměstnanců, jako je například sběr, nález nebo výzkum, ale také darem nebo koupí. V případě nabídky od veřejnosti se však nejdříve vyhodnotí, zda daný předmět bude znamenat obohacení dané podsbírky. Vítány jsou zejména předměty, za kterými je prokazatelná vazba k danému regionu.

Stránky