Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 36 min zpět

Výstavu fotografií pěstounských rodin můžete vidět v Cityparku v Jihlavě

23. Říjen 2019 - 14:48
Až do konce měsíce je možné zhlédnout originální výstavu fotografií z prostředí pěstounských rodin, které žijí na Vysočině. Najdete ji v nákupním centru Citypark v Jihlavě. Její vernisáž se uskutečnila v rámci nabitého programu Týdne pěstounství na Vysočině ve třetím říjnovém týdnu.

Prohlídky vodárenských nádrží na Žďársku prokázaly jejich bezpečnost

23. Říjen 2019 - 14:18
Významné vodárenské nádrže v Kraji Vysočina Vír a Mostiště prošly dalšími pravidelnými technickobezpečnostními prohlídkami. Tyto přehrady ležící na Žďársku jsou nezastupitelnými zdroji pitné vody pro desítky tisíc obyvatel nejen Kraje Vysočina. Na základě výsledků měření a pozorování, která se provádějí průběžně, nebyly zjištěny závady a obě nádrže tak jsou v bezpečném a provozuschopném stavu. Nádrže Vír i Mostiště jsou z hlediska technickobezpečnostního dohledu zařazené do první kategorie, proto se na nich prohlídky provádějí každoročně.

V jihlavské nemocnici mapují paliativní péči

23. Říjen 2019 - 13:36
Na nevyléčitelně nemocné pacienty se závažným onemocněním v pokročilých a konečných stádiích onkologických i neonkologických onemocnění se zaměřili v jihlavské nemocnici. Probíhá tam pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví na zmapování potřebnosti paliativní péče v nemocnicích. Na tento pilotní projekt je poskytována finanční podpora EU a ze státního rozpočtu a dotace je součástí projektu MZ ČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče”.

Kraj Vysočina dnes spustil příjem žádostí ve 3. vlně kotlíkových dotací

23. Říjen 2019 - 12:04
Dnes v 7:00:00 hodin byl spuštěn příjem žádostí ve 3. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina, a to jak fyzicky, tak i elektronicky. Dnes ráno dorazilo na krajský úřad několik stovek občanů, kteří se rozhodli podat svou žádost osobně, všichni žadatelé byli odbaveni do 7:45 hodin. V rámci zahájení příjmu žádostí nedošlo k žádným komplikacím a příjem žádostí se rozběhl zcela hladce.

Mladí sportovci z Vysočiny se připravují na další olympiádu. Tentokrát balí brusle, lyže a snowboardy

22. Říjen 2019 - 14:38
Už v lednu příštího roku se v Karlovarském kraji uskuteční Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020. Od neděle 19. ledna do pátku 24. ledna bude 96 mladých sportovních nadějí z Vysočiny bojovat v Karlových Varech, Chebu, Jáchymově, Ostrově nad Ohří, Božím Daru a v Mariánských lázních o cenné kovy v 11 sportovních disciplínách, k tomu vybrali organizátoři jako už tradičně jednu uměleckou disciplínu, a to hru na elektronický klávesový nástroj. Vlajkonošem vysočinské výpravy bude při slavnostním zahájení her v KV Areně bývalý vynikající hokejista a mistr světa z roku 1985 Oldřich Válek.

Starý Přísecký rybník na Jihlavsku bude mít svou ptačí pozorovatelnu

22. Říjen 2019 - 13:56
V průběhu příštího roku vybuduje Kraj Vysočina v přírodní památce Starý Přísecký rybník na Jihlavsku ptačí pozorovatelnu. „Jde o šestihektarovou ornitologicky významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a rozmnožují chráněné druhy ptáků. Ptačí pozorovatelna bude sloužit nejen pro odborníky, ale přizpůsobena bude i pro laické pozorování,“ popisuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. V lokalitě hnízdí moták lužní a moták pochop, potápka malá a chřástal vodní, dále se tady daří obojživelníkům jako je rosnička zelená, blatnice skvrnitá, skokan krátkonohý a skřehotavý. Cenný je také výskyt měkkýše – lištovky lesklé.

EDUBIM: Kraj Vysočina a Dolní Rakousko v roli průkopníků metody BIM v silničním hospodářství

22. Říjen 2019 - 10:25
V pondělí 21.10. se v rakouské Kremži uskutečnilo úvodní jednání projektu EDUBIM, který společně realizují Dolní Rakousko, Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Cílem projektu je osvojit si principy metody BIM, tzn. informační modelování staveb, v oblasti silničního hospodářství. Za Kraj Vysočina vystoupila sekční ředitelka Eva Janoušková, která představila očekávané přínosy metody BIM pro kraj v roli veřejného investora. Nejdůležitější aktivitou tohoto projektu je zpracování procesní analýzy, která navrhne, jak metodu BIM zavést do procesů investiční výstavby silnic a mostů.

Blíží se konec turistické sezony na hradech Roštejn a Kámen. Otevřeno bude ještě poslední říjnové dny

22. Říjen 2019 - 9:27
Letošní turistická sezona bude oficiálně ukončena o posledním říjnovém víkendu. „Hrad Roštejn ale otevře své brány také o státním svátku v pondělí 28. října od 10 do 17 hodin. Hrad Kámen bude mít po víkendu zcela mimořádně otevřeno ještě i poslední tři říjnové dny, a to od 29. do 31. října. Z toho dva dny připadají na podzimní prázdniny, a proto na prohlídku mohou zavítat i rodiny s dětmi školou povinnými,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztah s tím, že letošní sezona se na krajských hradech opět vydařila.

Seminář k problematice brexitu

21. Říjen 2019 - 16:29
Kraj Vysočina pod záštitou Regionální stálé konference si dovoluje pozvat všechny zájemce o téma BREXIT na informační seminář, který se uskuteční 30. 10. 2019 od 10 hodin v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 3.16. Bližší informace o akci naleznete v přiložené pozvánce. Účast na semináři je bezplatná.

Havlíčkův Brod udělal tečku za dalšími Bramborářskými dny

21. Říjen 2019 - 15:52
V závěru minulého týdne hostil Havlíčkův Brod už 29. Bramborářské dny, jejichž součástí je pravidelně také odborný seminář a výstava vzorků jednotlivých odrůd brambor. „Kraj Vysočina je typicky bramborářský kraj a celá třetina domácí produkce brambor je vyprodukována u nás. A právě proto věnujeme bramborám velkou pozornost, jsou totiž bez nadsázky naším rodinným stříbrem. Pro zvýšení informovanost v oblasti pěstování a zpracování této pro Vysočinu typické komodity byla zpracována také studie Historie bramborářství na Vysočině a zahájen projekt pěstování v ochranném pásmu vodních zdrojů kolem vodní nádrže Švihov ve spolupráci s Povodím Vltavy,“ popsal při zahájení semináře radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Hejtman Jiří Běhounek zasadil na Havlíčkobrodsku svou část lesa

21. Říjen 2019 - 9:24
13249 mladých stromků lípy srdčité, třešně ptačí, dubu letního, javoru klenu, buku lesního, modřínu opadavého, douglasky tisolisté a borovice lesní vysázelo jako základ nového zdravého lesa u Pelestrova na Havlíčkobrodsku 1400 dobrovolníků. Osvětové akce se na Vysočině účastnil i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který svou várku stromků zasadil stejně jako ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec a radní Kraje Vysočina Martin Hyský.

Zalesňování běží naplno

21. Říjen 2019 - 7:32
Podzimní období zalesňování holin po těžbě je tady a vlastníci lesa si jsou toho vědomi. Pokud je to možné, pustili se do práce a osazují paseky, aby sazenice do mrazu stihly zakořenit a v dobré kondici přečkaly zimu. Podzimní termín zalesňování je vhodný zejména pro listnáče – např. buky, duby, lípy, javory, třešně. Práce se zalesněním je dost a zalesnit bukem či dubem hektarovou paseku znamená vysázet cca 10 000 sazenic.

Díky elektronické aukci ušetří kraj pro příští rok na plynu přes 10 miliónů korun, cena elektrické energie bude podobná jako letos

17. Říjen 2019 - 10:47
Kraj Vysočina pro vlastní potřebu a pro své příspěvkové organizace vysoutěžil elektrickou energii a zemní plyn na rok 2020 prostřednictvím elektronické aukce. Energie kraj nakupuje tímto způsobem již od roku 2007. „Každý rok se Kraji Vysočina daří cenu za energie vysoutěžit stejně nebo lépe, než jsou ceny na komoditní burze, a to bez nutnosti hradit náklady související se soutěžením na burze jako jsou burzovní poplatky nebo odměna dohadci. „S elektronickou aukcí máme dlouhodobě dobré zkušenosti. Na očekávanou úsporu zákazník při běžném standardním způsobu nákupu nedosáhne, je to výhoda aukcí a sdružení zakázky na všechna odběrná místa,“ vysvětluje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví, analýzy a podpory řízení, RHSD, veřejnosprávní kontroly u PO, přezkoumání hospodaření obcí Vladimír Novotný.

Výstava energetických obrazů v domově pro seniory v Třebíči

17. Říjen 2019 - 9:50
Čtvrtek 10. 10. 2019 se pro klienty Domova pro seniory v Třebíči na Koutkově ulici stal Dnem duševního zdraví. V atriu domova jsme uspořádali výstavu energetických obrazů, jejichž autorkou je Markéta Meduna Kočková. Atmosféru umocnil muzikoterapeut Mgr. Michal Štursa. Výstava ENERGIE PROUDÍ DOMOVEM potrvá do 1. 11. 2019. „Přijďte alespoň na chvíli zapomenout na starosti všedních dnů a načerpat novou energii,“ zve srdečně na prohlídku výstavy tým Domova pro seniory Třebíč, Koutkova–Kubešova.

V roce 2020 bude k dispozici nový grantový program Fondu Vysočiny na vybavení stomatologických ordinací

17. Říjen 2019 - 9:36
Mezi grantovými programy Fondu Vysočiny se na jaře 2020 objeví novinka – titul na podporu zajištění stomatologické péče. A to i přesto, že zajistit služby stomatologů je povinností především zdravotních pojišťoven, které od svých klientů vybírají zdravotní pojištění a garantují jeho dostupnost. „Nabídka krajské finanční spoluúčasti na zajištění ordinace je určena městům nebo sdružení obcí, výhodnější podmínky získají ty do 10 tisíc obyvatel. Podmínkou je zajištění nového nebo navazujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství v příslušné oblasti na dobu minimálně pěti let,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Vedení Kraje Vysočina je připraveno příští rok rozdělit mezi obce až 1,5 miliónu korun, kdy na jednu ordinaci může obec získat až 300 tisíc korun.

V Havlíčkově Brodě se opět vařily španělské speciality

16. Říjen 2019 - 15:48
Žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod si opět po roce vyzkoušeli přípravu španělských pokrmů pod dohledem profesionála, a to v rámci pokračování projektu Kurz španělské gastronomie na českých odborných školách. Šéfkuchař Enrique García Tejada tentokrát sestavil menu skládající se z pečené zeleniny po katalánsku, valencijské paelly a dezertu v podobě pomerančového sorbetu. S přípravou pomáhali i žáci z partnerské školy ve slovenské Nitře, kteří jsou v Havlíčkově Brodě právě na stáži. Připravený oběd poté naservírovali hostům žáci číšnického oboru. Za Kraj Vysočina přijela do Havlíčkova Brodu ochutnat španělské speciality náměstkyně hejtmana Jana Fischerová, pozvání ke stolu přijal také obchodní a ekonomický rada španělského velvyslanectví José Manuel Revuelta Lapique.

Transformace v Kraji Vysočina je inspirací pro kolegy z Moldavska

16. Říjen 2019 - 15:32
V minulém týdnu navštívila Kraj Vysočina moldavská delegace složená ze zástupců organizací, které spolupracují na podpoře procesu transformace veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením. Zajímali se o zkušenosti našeho regionu s transformací sociálních služeb i s reformou psychiatrické péče. Delegace složená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, práce a sociální ochrany, Národní agentury pro sociální asistenci, poskytovatelů služeb a také z partnerské organizace Člověk v tísni Moldavsko během dvoudenního pobytu navštívila krajské příspěvkové organizace Domov Jeřabina Pelhřimov, Domov Kamélie Křižanov a Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou.

Umělecké ateliéry na Vysočině si prohlédly tisíce návštěvníků

15. Říjen 2019 - 14:02
O prvním říjnovém víkendu se uskutečnil už devátý ročník Dnů otevřených ateliérů v Kraji Vysočina. Zájemci o umění a řemeslo si mohli zdarma prohlédnout sklárny, řezbářské a knihařské dílny, kovářství, malířské, fotografické a keramické ateliéry, modistické dílny, vyzkoušet si práci kováře nebo skláře, vytočit si hrnek či vázu, vytvořit vlastní animovaný film, nebo si jen tak zajezdit s modely vláčků.

Dětem chybí přirozený pohyb

15. Říjen 2019 - 12:36
Každoroční konference k podpoře zdraví a udržitelného rozvoje na školách s názvem Ve škole zdravě a s pohybem letos oslovila více než padesátku zástupců z řad pedagogů základních i mateřských škol Kraje Vysočina. Sešli se 15. října 2019 v sídle Kraje Vysočina, aby se seznámili s osvědčenými metodami zdravého pohybu s dětmi a inspirovali se příklady dobré praxe přednesenými nejen lidmi z praxe, ale i odborníky fyzioterapeuty. Akce se konala v rámci aktivity Zdravého Kraje Vysočina a MA21.

Kraj v Bruselu prezentoval aktivity podporující vzdělávání

15. Říjen 2019 - 10:37
Vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání krajského odboru školství Jana Hadravová představila při příležitosti Evropského týdne regionů a měst v Bruselu na semináři, který se týkal regionálních inovací jako budoucnosti Evropské unie, aktivity Kraje Vysočina na podporu technického, řemeslného a přírodovědného vzdělávání. Účastníci semináře ocenili zejména ucelený krajský systém podpory. Ten začíná aktivitami napomáhajícími rozvíjet zručnost a konstrukční tvořivost už u žáků základních škol, a to i přesto, že Kraj Vysočina základní školy nezřizuje. Základem podpory jsou jednoduché návody doplněné stavebnicovým setem, jako je například ROTO z Vysočiny, Merkur, Teifoc nebo Lego Mindstorms.

Stránky