Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 43 min 43 sek zpět

Pět tisíc nových prvňáčků z Vysočiny začalo nový školní rok s bezpečným kufříkem a stavebnicí ROTO

4. Září 2019 - 10:59
Z krajských statistik vyplývá, že v novém školním roce na Vysočině usedlo do lavic v prvních třídách 4991 malých školáčků. Sedmi z nich, kteří budou do základní školy docházet v Mostištích, rozdal bezpečný kufřík a také stavebnici ROTO hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Ten stihl ještě první zvonění na základní škole ve Velkém Meziříčí, kde potřásl rukou čtyřicítce holčiček a kluků v 1.A a 1.B. Kombinaci obou edukativních dárků, tedy bezpečného kufříku a stavebnice ROTO, dostali od Kraje Vysočina všichni prvňáčci – na běžných i jednotřídních školách, konkrétně v 269 prvních třídách.

Krajské dožínky – Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina a Den otevřených dveří památek

4. Září 2019 - 10:20
Tento víkend bude na Vysočině ve znamení oslav konce žní a sklizně obilí, tedy nejstarší tradice oslavující štědrou úrodu. Oslavy jsou naplánovány např. v Pelhřimově nebo v Jihlavě. Zde bude v sobotu 7. září 2019 připraven celodenní program pořadatelé zacílili na prezentaci regionálních potravin, na ukázky řemesel situované do dobového řemeslného městečka, veřejnost je zvána na výstavu zemědělské techniky, v rámci kulturního programu vystoupí cimbálové muziky a dechové hudby. Akce se koná za podpory Kraje Vysočina a je tradičně spojena s Dnem otevřených dveří památek.

Kůrovcová kalamita z ptačí perspektivy

3. Září 2019 - 12:49
Likvidace kůrovcem napadených stromů je všudypřítomnou kulisou života na Vysočině. Na přelomu srna a září byla opět naplánována a provedena série monitorovacích (rekognoskačních) letů. Pravidelně jsou hrazeny z prostředků Ministerstva zemědělství. Lesničtí odborníci, vlastníci lesů i pracovníci státní správy lesů mají možnost díky leteckým pohledům posoudit vývoj kůrovcové kalamity na celém území kraje. Lehké dopravní letadlo umožňuje pomalý let v relativně malých výškách.

Vysočina chce pracovat na řešení funkčního systému zdravotně-sociálního pomezí

2. Září 2019 - 17:00
Kraj Vysočina chce za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a s využitím dat shromažďovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravit pilotní projekt, který má na území jednoho regionu koncepčně a vzájemně provázaně nastavit poskytování zdravotní a sociální péče, resp. nastavit systém, který potřebného – v našem případě pacienta – podle určené diagnózy nebo zaznamenaného využívání služeb správně nasměruje k čerpání odpovídající zdravotnické nebo sociální služby. Nemělo by se tak stát, že pacient je v posledním roce svého života až sedmkrát hospitalizován se stejnou neléčitelnou diagnózou bez nabídnutí služeb mobilní hospicové péče nebo z neznalosti nevyužije místo lékařské služby navazující sociální službu, např. v terénu, a to i přesto, že je ideálním klientem.

Během celého září lze žádat o dotace na hospodaření v lesích

2. Září 2019 - 15:49
Dnešním dnem byl zahájen příjem žádostí v rámci dotačního titulu Fondu Vysočiny Hospodaření v lesích 2019 II. Do dnešní 15. hodiny bylo buď osobně, poštou nebo elektronicky doručeno na krajský úřad celkem 215 žádostí za 18,2 mil. Kč. Kraj Vysočina je v této dotační výzvě připraven mezi majitele lesů a osoby v lesích hospodařících rozdělit až 50 milionů korun. „Stejný dotační titul vypsal kraj už na jaře letošního roku, a tehdy mezi 474 žadatelů rozdělil prvních 26 milionů korun,“ sdělil krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský a dodává, že krajské peníze mají pomoci majitelům lesů nebo lesním hospodářům na Vysočině zmírnit následky kůrovcové kalamity a podpořit obnovu lesních porostů v regionu.

Cestářské rodeo vyšlo z vysočinských želízek v ohni nejlépe Pavlovi Ouhelovi z Pelhřimova. Pohár ale odjíždí do Libereckého kraje

30. Srpen 2019 - 15:08
Letošní ročník tradičního Cestářského rodea pořádaného Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny v Jihlavě má svého vítěze - Martina Honzejka z Libereckého kraje. Mezikrajské řidičské klání letos vyšlo za pořadatelskou Vysočinu nejlépe druhému Pavlovi Ouhelovi z provozu Pelhřimov, třetí je náměšťský Augustin Voborný.

S Vysočinou do Evropy se středoškoláci vydají pojedenácté

30. Srpen 2019 - 11:22
Dvoutýdenní kurz anglického jazyka čeká na trojici vítězů 11. ročníku úspěšné vědomostní soutěže S Vysočinou do Evropy. Vyhlašuje ji Kraj Vysočina pro středoškolské studenty, kteří se vzdělávají ve školách na území Vysočiny.

Kraj pomůže záchrance několikamilionovým příspěvkem na mzdové náklady

30. Srpen 2019 - 7:22
Už 10. září 2019 bude Zastupitelstvo Kraje Vysočina schvalovat materiál týkající se zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Důvodem je skokový nárůst osobních nákladů. Ty proti loňskému roku vzrostly o 25 miliónů korun na aktuálních 327 miliónů korun. Více než 10procentní navýšení jedné položky není příspěvková organizace schopna dorovnat ani z rezervních fondů, ani z plateb od zdravotních pojišťoven. Vzhledem k tomu, že záchranka je klíčovou složkou integrovaného záchranného systému a na jejím fungování je postavena zásadní část přednemocniční zdravotní péče, musí pomoci zřizovatel,“ vysvětlil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Velké silniční stavby na Pelhřimovsku drží termíny

29. Srpen 2019 - 13:04
Mezi největší dopravní stavby Kraje Vysočina patří letos na Pelhřimovsku stavba okružní křižovatky u Vodaku v Humpolci na silnicích II/347, II/129 s křížením místní komunikace a dále modernizace silnice II/602 Jihlava – Pelhřimov v úsecích Hubenov – Dušejov a Strměchy – Olešná. Obě akce drží nastavený časový harmonogram a vše zatím nasvědčuje tomu, že budou na konci října letošního roku zprovozněny a skončí tak dosavadní dopravní omezení.

První premiéra Horáckého divadla Jihlava: OBRAZ

29. Srpen 2019 - 8:47
Zahájení jubilejní osmdesáté sezóny Horáckého divadla připadá na hru Obraz (Art) od světoznámé francouzské divadelní autorky Yasminy Rezy. Mimo jiné se také jedná o autorčin návrat na jeviště Horáckého divadla, někteří diváci jistě opráší poměrně nedávnou vzpomínku na sedm let staré uvedení jejího neméně slavného a i v Jihlavě úspěšného Boha masakru. S hrou Obraz se naskýtá příležitost zhlédnout opět vrcholnou francouzskou komedii ověnčenou mnoha cenami (Molièrova cena, Laurence Olivier Award a Tony Award), ale zejména pak autorčiným rukopisem, který dokáže nejednoznačná a náročná témata otevírat srozumitelným a lidským přístupem.

Transformované bydlení vyrůstá v Ledči a ve Světlé. Stěhování je naplánováno na konec příštího roku

28. Srpen 2019 - 9:22
Krajský Domov Háj, zajišťující sociální pobytovou službu pro handicapované, prochází procesem transformace. Jeho první klienti už bydlí na dvou adresách ve Světlé nad Sázavou. Právě tam se přestavují další dvě nemovitosti, tak aby se mohlo mezi běžnou uliční zástavbu v centru obce časem přestěhovat dalších dvanáct klientů. „Další bydlení staví Kraj Vysočina v Ledči nad Sázavou, plány má Kraj i v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři a v Golčově Jeníkově. Kompletní transformace Domova Háj by měla být dokončena v roce 2021 a vyjde přibližně na 193 miliónů korun, s tím, že Vysočina využívá maximálně všech dostupných možností kofinancování z evropských fondů,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Kraj Vysočina rozšíří nabídku sdílených činností, které zajišťuje pro příspěvkové organizace

27. Srpen 2019 - 12:17
Kraj Vysočina plánovaně rozšiřuje portfolio sdílených činností pro vybrané krajské příspěvkové organizace. Problematiku systémového přístupu k řízení příspěvkových organizací řeší Rada Kraje Vysočina postupnými kroky již od roku 2011.

Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny povede Radovan Necid

27. Srpen 2019 - 12:11
Do funkce ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny byl dnes krajskou radou jmenován Ing. Radovan Necid. Už 1. září 2019 vystřídá dosavadního ředitele Jana Míku, který krajskou organizaci vedl od roku 2009. „Úkolem nového ředitele bude především dále rozvíjet velice kvalitní fungování krajské správy silnic. Na základě představených priorit při výběrovém řízení naplnit požadavky na kvalitu prací prováděných jak vlastními silami, tak i subdodavatelsky, plánovitě snižovat materiálovou a energetickou náročnost provozovaných technologií a budov. Důležité je úspěšně dokončit i už zahájené projekty,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Kraj Vysočina zakončí prázdniny mezigeneračním setkáním ve Fábulovi

26. Srpen 2019 - 16:06
Téměř každou prázdninovou neděli vyrážel Kraj Vysočina za svými obyvateli do menších obcí, kde pro ně realizoval moderovaná zábavná odpoledne Letní dovádění s Vysočinou. Děti, rodiče i prarodiče, kterých na každém zastavení bylo několik stovek, si nejenom užili bohatý doprovodný program, ale seznámili se i se záměry a aktivitami kraje v oblasti rodinné a seniorské politiky. „Prostřednictvím registrací do slevového systému Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina, kterých bylo během Letních dovádění téměř šest stovek, se spoustu rodičů a seniorů, stalo součástí naší krajské rodiny. To mě těší a zároveň zavazuje k další práci v této oblasti,“ zhodnotil letošní tour náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Krajská výprava na celosvětový summit škol P-TECH Planet

26. Srpen 2019 - 15:14
Ve čtvrtek se vrátila z New Yorku krajská výprava z prvního celosvětového setkání realizátorů vzdělávacího programu Cesty k technologím (P-TECH). Unikátní středoškolský vzdělávací program rozvíjí od roku 2009 společnost IBM a v roce 2011 byl zahájen na první škole v Brooklynu. Program se od té doby rozšířil do 200 škol v Severní a Jižní Americe, Asie a Evropy. V roce 2019 se do programu zapojili také partneři z Kraje Vysočina jako jediní z České republiky společně s dalšími čtyřmi evropskými zeměmi. „V Kraji Vysočina již řadu let realizujeme nadstandardní aktivity na podporu technického vzdělávání. Toho si všimli čeští představitelé P-TECH a nabídli nám spolupráci,“ vysvětluje začátky Jana Fialová, krajská radní pro školství, mládež a sport.

Země živitelka je v plném proudu. Na stánku Vysočiny se tentokrát prezentují zeleninové pomazánky a řepkový olej

23. Srpen 2019 - 13:52
Ve čtvrtek 22. srpna odstartoval v Českých Budějovicích už 46. ročník jednoho z největších a nejvýznamnějších mezinárodních agrosalonů v České republice a ani tentokrát na Zemi živitelce nechybí Kraj Vysočina, který patří k dlouhodobým pravidelným spoluvystavovatelům. Na stánku Vysočiny se v letošním roce prezentují vynikající zeleninové pomazánky od firmy Seneb z Pelhřimova a za studena lisovaný řepkový olej nejvyšší kvality z rodinné firmy manželů Hniličkových z Havlíčkova Brodu. Nabídku pro návštěvníky jako už tradičně doplňují na krajském stánku ochutnávky nejnovějších výrobků nesoucích logo Regionální potravina. Země živitelka potrvá na českobudějovickém výstavišti až do úterý 27. srpna.

Nový krajský domov pro seniory v Jihlavě už čeká jen na stavební povolení

22. Srpen 2019 - 12:06
Dalších 126 lůžek pro seniory především s diagnózou Alzheimerovy choroby chce Kraj Vysočina nabídnout už v roce 2022 v rámci kapacit nového domova v Jihlavě. „V tuto chvíli doplňujeme požadované dokumenty pro vydání stavebního povolení objektu za heliportem záchranné služby mezi ulicemi Rantířovská a Vrchlického v Jihlavě. Ještě v letošním roce bychom rádi vysoutěžili dodavatele stavby a příští rok zahájili stavební práce,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

V září na Vysočině nastoupí do všech základních a středních škol více než 63 tisíc žáků. Všichni prvňáčci dostanou bezpečný kufřík a stavebnici ROTO

22. Srpen 2019 - 9:59
První zvonění zastihne už 2. září 2019 na Vysočině celkem 63 tisíc školáků. „Do prvních tříd letos základní školy zapsaly 4991 dětí, což je o zhruba o stovku méně, než nastoupilo do základek loni. Pokud jde o střední školy, tam bylo do prvních ročníků přijato 7,5 tisíce studentů, zhruba stejně jako loni,“ informuje radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová a dodává, že stejně jako v minulých letech dostane každý malý prvňák od Kraje Vysočina bezpečný kufřík a stavebnici ROTO.

Stránky