Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Nové Město na Moravě - aktuality

Subscribe to zdroj Nové Město na Moravě - aktuality
Aktualizace: 1 hodina 53 min zpět

Zrušené třídní schůzky a hodnocení žáků za 1. čtvrtletí 2020 – 2021

2. Prosinec 2020 - 13:19

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením vlády byly zrušeny třídní schůzky v měsíci listopadu a zároveň byla odsunuta klasifikace za 1. čtvrtletí školního roku 2020 – 2021. Hodnocení žáků za 1. čtvrtletí z jednotlivých předmětů obdrží žáci v ŽK do 18. 12. 2020.

Vzhledem ke zrušeným třídním schůzkám mohou rodiče v případě dotazů ke klasifikaci kontaktovat konkrétní vyučující a domluvit se na osobní konzultaci.

Vánoční inspirace

2. Prosinec 2020 - 12:54

Vážení a milí,

každoroční tápání a hledání toho pravého dárku je opět před námi. Kam zajít pro radu a inspiraci? Co třeba na Informační centrum, které je tu právě od toho, aby pomohlo a poradilo… Proto jsme pro vás připravili přehled různých tipů, abyste si již hledáním toho správného dárku nemuseli lámat hlavu.

Mnozí jste si jistě všimli nové možnosti, o kterou jsme nedávno rozšířili služby našeho IC. Novoměstští podnikatelé mají možnost k nám přinést dárkové poukazy, aby se k vám nabídka jejich služeb dostala i přes různá omezení. S potěšením oznamujeme, že mnozí neotáleli a nám už se tu sešla vcelku pestrá nabídka poukazů od následujících podnikatelů:

 

Širokou nabídku pak má i samotné IC. Můžete se k nám stavit pro:

 • kalendáře s fotografiemi našeho regionu od Vojtěcha Zikmunda
 • kalendáře s fotografiemi našeho regionu od Miloše Neumanna
 • kalendáře Oblastní charity Žďár nad Sázavou
 • látkové tašky z výstavy Šité/žité
 • roušky s logem NMNM
 • knihy s místní tematikou

a mnoho dalšího zboží, které tu již netrpělivě čeká na svého kupce.

 

Nuže nečekejte, než vás něco cvrnkne do nosu, a stavte se k nám.

Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Rozpočet města na rok 2021

2. Prosinec 2020 - 12:53

Zastupitelstvo města na svém 13. zasedání dne 23.11.2020 schválilo rozpočet na rok 2021. V návaznosti na ustanovení § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje město v příloze k tomuto článku schválený rozpočet města, včetně důvodové zprávy.

Poděkování

2. Prosinec 2020 - 12:49

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem v letošním roce pomohli Novoměstským sociálním službám se zajištěním pečovatelské a odlehčovací služby. Děkujeme rodinám a klientům za respektování potřebných opatření, za ochotu přispět svými silami k zajištění služeb. Rovněž děkujeme za finanční dary. Děkujeme studentům, kteří u nás pracovali, děkujeme firmám, zejména Penzionu Vrchovina za rychlou reakci na poptávku dodání jídla v jednorázových obalech pro Covid pozitivní klienty. Děkuji všem zaměstnancům za zodpovědnou a pečlivou práci.

Přeji Vám všem požehnaný Adventní čas.

Ing. Mgr. Hana Janů

ředitelka NSS

Betlémské světlo na DPS

2. Prosinec 2020 - 12:37

24.12.2020 přijdou na 9.00 hod. do venkovního prostoru dvoru DPS Žďárská 68 novoměští skauti. Přijdou s betlémským světlem. Zahrají koledy. Děkujeme a těšíme se na Vás.

Adventní čas

Když nás druzí úkolují, můžeme mít pocit, že na nás nakládají další a další požadavky a neberou ohled na naše možnosti, síly, situaci. Někdy nám přijde, že jsme v tom ponecháni sami a ostatní zajímá jen výsledek. Někdy nám může přijít, že o nás naopak nikdo nestojí, připadáme si nevyužití, nedocenění.

Ježíš s každým z nás počítá, má pro každého úkol. Ve službě jemu není nikdo přehlížen a nedoceněn. Zároveň nám ale k tomuto úkolu dává plnou moc, která spočívá nejen v pověření, ale v uschopnění. Bere v úvahu naše možnosti a situaci a vybavuje nás svou mocí, abychom svůj úkol mohli naplnit.

Bdělost pak může spočívat v tom, že neztrácíme ze zřetele svůj úkol, bereme ho za svůj jako projev Pánovy důvěry a necháváme se Pánem uschopnit k jeho vytrvalému naplňování.

(www.vira.cz)

Výběrové řízení

2. Prosinec 2020 - 12:08

Centrum Zdislava vyhlašuje výběrové řízení. Více informací naleznete zde.

Nová cyklostezka do Nové Vsi

2. Prosinec 2020 - 8:00

Cyklisté se nyní dostanou pohodlně do Nové Vsi kolem novoměstského mlýna a čističky odpadních vod.

Nové Město rozšiřuje síť cyklostezek ve svém okolí. Nově přibyla asfaltová stezka do Nové Vsi. Ta je přitom jen částí velké trasy, která by měla vést přes Nové Město, kolem Kazmíráku a napojit se na Vysočina Arenu. Odtud by pak měla pokračovat dále směrem na Jiříkovice a Lhotku. Novoměštáci by tak měli mít k dispozici příjemný nový okruh, díky kterému se vyhnou složité dopravní situaci ve městě. V současné době se intenzivně pracuje na podkladech a přípravných pracích a budovat by se snad měla začít v dohledné době.

Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.11.2020

1. Prosinec 2020 - 13:55

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě

ZÁPIS

z 13.zasedáníZastupitelstva města Nové Město na Moravě,

které se konalodne 23.11.2020

od 16:00 hodin v Kulturním domě Nové Město na Moravě

Přítomni: Lubomír Buchta

JUDr. Libor Černý

Ing. Mgr. Hana Janů

Martin Junek

Mgr. Hana Knapčoková

Ing. Ilona Komínková

Josef Košík

Mgr. Jan Krakovič

Ing. Tomáš Krejčí

Ing. František Laštovička

Bc. Jaroslav Lempera

Mgr. Jiří Maděra

Stanislav Marek

MUDr. Mgr. Tomáš Müller

Ing. Petr Nepustil

Mgr. Pavel Peňáz

MVDr. Dan Sokolíček

Michal Šmarda

Ing. Pavel Štorek

Mgr. Helena Šustrová

Roman Wolker

Omluveni: MUDr. Jindřich Hauk

Soňa Macháčková

Nepřítomni: <dle prezenční listiny>

Hosté: Mgr. Petr Hanych

Předsedající: Michal Šmarda

Ověřovatelé: Ing. Ilona Komínková

Mgr. Jiří Maděra

Návrhová komise: <dle prezenční listiny>

V 16.10 hod. se dostavil pan Josef Košík a pan Lubomír Buchta (předem avizovali pozdější příchod).

Ze zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam. Přenos bude zveřejněn na kanále You Tube Nové Město na Moravě.

V rámci Hovorů s občany byly vzneseny následující příspěvky:

Téma: XXX – dotazoval se, v návaznosti na projednávání problematiky výstavby novostavby bytového domu v lokalitě Zahradnictví na zasedání zastupitelstva města v měsíci záři 2020, na záležitost dopravní obslužnosti této lokality. Obává se zejména, že v lokalitě bude nedostatek parkovacích míst .

Starosta města Michal Šmarda připustil stávající problematické dopravní napojení z ul. Horní a požádal vedoucí odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Ing. Lenku Jamborovu o bližší informace.

Ing. Lenka Jamborová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí MěÚ, k tomuto sdělila, že u novostavby bytového domu je povolen počet parkovacích míst odpovídající požadavku příslušné normy, případně je jich i nad rámce normy. Dále uvedla, že studie lokality Zahradnictví je zpracovaná a je zveřejněna na webových stránkách města a počítá s dopravním propojením lokality bývalého zahradnictví s ul. Nad Městem a ve výhledu i s propojením na ul. Maršovskou.

Téma: Martin Junek – dotazoval se na stav řešení zaplavování ul. Žďárské v době přívalových dešťů.

Starosta města k tomuto uvedl, že jednak došlo, po jednání s uživateli zemědělských pozemků, k úpravě osevních postupů nad tratí ČD a dále dojde na jaře 2021 ze strany města ke stavebním opatřením – zkapacitnění vpustí u DPS. V případě další potřeby by byla třeba úprava na výtoku do vodního toku.

Téma: Mgr. Jiří Maděra – dotazoval se na omezení provozu TS služeb s.r.o. v návaznosti na nemocnost zaměstnanců v souvislosti s Covid-19 a na připravenost zajistit zimní údržbu.

Ing. Ondřej Šandera, jednatel TS služeb s.r.o, Nové Město na Moravě, konstatoval, že se nemocnost dotkla cca 1/3 zaměstnanců, podařilo se již zčásti obnovit činnost elektrikářů, svoz komunálních odpadů fungoval ve směnném provozu, zimní údržba je zajištěna ve standardním režimu (je nakoupen posypový materiál, došlo k obměně vozového parku). Na dotaz starosty města sdělil, že k požadavku města bude proveden ještě v týdnu od 30.11. mimořádný svoz bioodpadu.

Téma: pan Roman Wolker – požádal o informaci, jak je organizována výuka v školských zařízeních ve městě, v návaznosti na opatření vlády v souvislosti s Covid-19.

Téma: Ing. Mgr. Hana Janů informovala o omezení provozu Centra Zdislava a DPS v Novém Městě na Moravě v návaznosti na absenci zaměstnanců kvůli nákaze koronavirem, kdy byli nuceni odmítat poskytování nových pečovatelských služeb, za což se omlouvá, přednostně řešili potřeby stávajících klientů. V současné době dochází k plošnému testování zaměstnanců. které by mělo být dokončeno k 1.12.

Starosta města seznámil, dle písemného podkladu zpracovaného vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Mgr. Aleny Lukášové, s organizací výuky ve školských zařízeních ve městě (mateřská škola, základní školy, speciální základní škola, školní družina, dům dětí a mládeže, základní umělecká škola, středí školy) v měsíci listopadu 2020, v návaznosti na přijatá opatření vlády proti šíření Covid-19.

Téma: Ing. František Laštovička – se ještě vyjádřil k problematice dostatečného množství parkovacích míst v nové lokalitě Zahradnictví s tím, že je věcí soukromých investorů zajistit dostatek parkovacích míst a dopravní obslužnost. nikoliv města.

Starosta města potvrdill, že stavební úřad hlídá normy a předpisy s tím, že město neumí vstupovat do obchodních vztahů mezi investorem a kupujícími stavebních pozemků.

Po uplynutí doby vyhrazené pro Hovory s občany bylo zahájeno zasedání zastupitelstva města.

Číslo

bodu Bod

Komentář

1.1. 1/13/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatel zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Mgr. Jiřího Maděru.

Starosta města konstatoval, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky, což oba přítomní ověřovatelé Ing. Mgr. Hana Janů a pan Roman Wolker potvrdili.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 17Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 1

Usnesení bylo: Přijato

1.2. 2/13/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města volí

ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města Ing. Ilonu Komínkovou.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 0Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

1.3. 3/13/ZM/2020 Zahájení zasedání

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program dnešního zasedání zastupitelstva města:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 14.9.2020 do 16.11.2020

3) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

4) Návrh rozpočtu města na rok 2021

5) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z. s.

6) Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

7) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3189 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna)

8) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 229/1 a p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

9) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 87 v k.ú. Maršovice u NMNM

10) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 175 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

11) Dispozice s majetkem – směna části p.č. 50/1 za část p.č. 35 v k.ú. Studnice u Rokytna

12) Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 121 (pod MK) x část p.č. 311/1 v k. ú. Rokytno na Moravě

13) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě (ÚZSVM) – pod MK

14) Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem

15) Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (okolí Knězovce od ŘKF NMNM)

16) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3896/2 v k.ú. NMNM( Šibenice)

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3820 v k.ú. NMNM

18) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 290/3 v k.ú. NMNM

19) Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

20) Informace o průběhu investičních akcí města 2020

21) Diskuse

22) Závěr

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

2. 4/13/ZM/2020 Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 14.9.2020 do 16.11.2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

činnost Rady města Nového Města na Moravě od 14.9.2020 do 16.11.2020 a nemá k činnosti rady města připomínky.

K tomuto bodu programu byli přizváni: Ing. Andrea Kramárová

V rámci tohoto bodu programu, v návaznosti na žádost starosty města, informovali ředitelé I.ZŠ, II.ZŠ, gymnázia a MŠ o zajištění provozu těchto školských zařízení, v návaznosti na přijatá opatření vlády proti šíření Covid-19.

Dále starosta města informoval o radou města schválených opatřeních ke zmírnění dopadů nouzového stavu na podnikatele a spolu s vedoucí odboru investic MěÚ Ing. Andreou Kramárovou odpověděli na dotazy ohledně nástavby odborných učeben na I. ZŠ (stavební část je dokončena, vybavení učeben je ze strany dodavatele ve skluzu z důvodu problémů se zajištěním výpočetní techniky).

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Lenka Stará

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

3. 5/13/ZM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Ing. Ilona Komínková, předsedkyně finančního výboru, konstatovala, že finanční výbor doporučil zastupitelstvu města k odsouhlasení jak projednávané rozpočtové opatření na rok 2020, tak i návrh rozpočtu města na rok 2021 (na programu dnešního zasedání zastupitelstva města pod bodem 4), poskytnutí neinvestiční dotace SFK Vrchovina (pod bodem 5) a i prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně (pod bodem 6).

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 20Proti: 1Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

4. 6/13/ZM/2020 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2021

I. Zastupitelstvo města schvaluje

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2021

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 249 798,8

z toho: daňové příjmy 148 630,0

nedaňové příjmy 48 783,0

kapitálové příjmy 12 268,8

přijaté transfery 40 117,0

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 6 586,9

Přechodné fin. výpomoci 20 000,0

Provozní výdaje celkem (tis. Kč) 206 452,5

z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO: 165 202,0

vodní hospodářství 3 080,5

zemědělství, lesní hospodářství a ryb. 4 466,0

průmysl, stavebnictví, obchod a služ. 415,0

doprava 18 694,0

civilní připravenost na krizové stavy 109,0

kultura, církve a sdělovací prostředky 1 418,0

bezpečnost a veřejný pořádek 5 008,3

požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2 468,2

státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 56 125,0

sociální věci a politika zaměstnanosti 209,0

zdravotnictví 0,0

sport a zájmová činnost 8 042,0

bydlení, kom.služby, územní rozvoj 25 050,2

ochrana životního prostř. 17 240,0

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 50,0

vzdělávání a školské služby 4 705,3

jiné veřejné služby a činnosti 8,5

ostatní činnosti 833,0

finanční operace 17 280,0

provoz.příspěvky PO celkem 41 250,5

z toho: Mateřská škola 4 173,3

ZŠ Vratislavovo nám. 5 347,0

ZŠ L. Čecha 5 229,8

Zákl.umělecká škola 1 137,0

Novoměst. kultur. zařízení 13 875,0

Dům dětí a mládeže 704,0

Novoměst. soc. služby 8 989,4

Centrum Zdislava 1 795,0

dotace PO ze SR a kraje

Investiční výdaje celkem (tis. Kč) 89 332,0

VÝDAJE (tis. Kč) po konsolidaci 295 784,5

Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 6 586,9

financování

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 20 000,0

splátka přechodné fin. výpomoci 0,0

změna stavu FP na bankovních účtech 25 985,8

Financování celkem (tis. Kč) 45 985,8

limit mezd MěÚ 34 275,7 tis. Kč

limit mezd Městské policie 3.420 tis. Kč

II.krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 500 tis. Kč, z 20.000 tis. Kč z revolvingového úvěru a 25 985,8 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města

III.poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2021 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv

IV.poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2021

V.zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

•k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, z rozpočtu krajů a jiných institucí a jejich použití

•k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Tomáš Vlček

Úvodní slovo k návrhu rozpočtu města na rok 2021 přednesl vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Tomáš Vlček s tím, že byly splněny požadované formality tak, aby mohl být rozpočet schválen.

Starosta města prostřednictvím prezentace seznámil s návrhem rozpočtu města na příští rok,

zejména s návrhem provozního rozpočtu, provozního salda roku 2020, s důvody, proč je navrhovaný schodek hospodaření i s významnými investičními akcemi města na rok 2021 (např. Centrum služeb a řemesel na Soškově ulici, kanalizace Hlinné, kruhový objezd na Masarykově ul., rekonstrukce komunikace a kanalizace na ul. Drobného) s tím, že pro příští rok je vyčleněno na všechny investice cca 89 mil. Kč a informoval o způsobu jejich financování. Rovněž informoval o zapracovaných změnách v návrhu rozpočtu vzešlých ze semináře zastupitelstva.

V rámci diskuse se zejména hovořilo o negativních dopadech návrhu státního rozpočtu ČR a daňových změn do příjmů města, nutnosti zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu, dotačním programu města pro spolky, přesunu provozních dotací na údržbu majetku města pro SFK Vrchovina a Vysočina Arénu do provozní části rozpočtu města, záměru s areálem Centrum služeb a řemesel na Soškově ul. vč. záměru podání žádosti o dotaci k Czech Investu, investičních akcí v souvislosti s pořadatelstvím MS v biatlonu v roce 2024.

Tajemník MěÚ Mgr. Petr Hanych k dotazu sdělil, že v rámci přípravy rozpočtu na rok 2021 byl provoz úřadu dle požadavků snížen o požadovaný objem cca 500 tis. Kč, a to na org. vnitřní správa – např. školení, nákup služeb a majetku i o tom, že se nepočítá s paušálním navyšováním platů.

Starosta města přislíbil na příštím zastupitelstvu města v prosinci 2020 obdobnou zprávu i od ředitelů příspěvkových organizací města a jednatelů společností založených městem.

Z diskuse nevzešel žádný protinávrh, a proto starosta města přistoupil k hlasování o předloženém návrhu rozpočtu města na rok 2021.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Tomáš Vlček

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 18Proti: 2Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

5. 7/13/ZM/2020 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z. s.

I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 80.000,-Kč SFK Vrchovina z. s. se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, IČ 66610371 na opravu střešní krytiny na budově kabin a za tímto účelem schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jako poskytovatelem dotace, a spolkem SFK Vrchovina z.s., jako příjemcem dotace.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření spočívajícím v převodu částky 30.000,-Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

V rámci diskuse bylo zejména konstatováno, že SFK Vrchovina bohužel z důvodu převisu žádostí neuspěla s požadavkem o dotaci na Kraji Vysočina, a že ze strany SFK Vrchovina dochází k řádnému a včasnému vyúčtování dotací poskytnutých městem dle uzavřených smluv. Předseda komise pro mládež, sport a volný čas Ing. Petr Nepustil sdělil, že komise, vzhledem k tomu, že se jedná o havarijní situaci, která by mohla ovlivnit fungování oddílu, doporučila neinvestiční dotaci poskytnout, ale v částce, která by neovlivnila možnost poskytnutí finančních prostředků i pro další oddíly, které mohou mít v příštím roce problémy.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Adéla Pohanková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 19Proti: 1Zdrželo se: 1Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

6. 8/13/ZM/2020 Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

I. Zastupitelstvo města schvaluje

prominout příjemci dotace panu░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, nar. ░░░░ ░░ odvod peněžních prostředků ve výši 38 000,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Po ukončení tohoto bodu programu starosta města poděkoval Mgr. Aleně Lukášové, v souvislosti s ukončením výkonu funkce vedoucí odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí MěÚ, za její dlouholetou práci a ocenil zejména její spolehlivost, vstřícnost a obětavanost. Zároveň představil novou vedoucí odboru paní Mgr. Lenku Klapáčovou.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Adéla Pohanková

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

7. 9/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3189 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3189 (dle GP p. č. 3189/2) o výměře 12 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 3.000 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 3189 (dle GP p. č. 3189/3) o výměře 9 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem░░░░ ░░░░ ░░ Brno, za dohodnutou kupní cenu 2.250 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Místostarosta města pan Stanislav Marek seznámil přítomné členy zastupitelstva města se základním obsahem majetkových dispozic pod body programy 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, starosta města pan Michal Šmarda s obsahem bodu 14 a místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera s obsahem bodu 15 s tím, že bylo navrženo společné hlasování o těchto dispozicích. V případě, že by někdo z členů zastupitelstva města požádal o samostatné hlasování o určité majetkové dispozici, bude mu vyhověno.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

8. 10/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 229/1 a p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí, a to pozemku p. č. 229/1 o výměře 149 m2 a části pozemku p. č. 81/1 (dle GP p. č. 81/18) o výměře 100 m2 v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Petrovice ░░░░ ░ za dohodnutou kupní cenu 49.800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

9. 11/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 87 (89 m2) v k.ú. Maršovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p. č. 87 o výměře 89 m2 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Maršovice ░░ , za dohodnutou kupní cenu 17.800 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

10. 12/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 175 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 175 (dle GP p. č. 175/1) o výměře 33 m2 v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Jiříkovice ░░░░ ░ za dohodnutou kupní cenu 6.600 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p. č. 175 (dle GP p. č. 175/2) o výměře 33 m2 v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, a to░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Praha 4, za dohodnutou kupní cenu 6.600 Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

11. 13/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – směna části p.č. 50/1 za část p.č. 35 v k.ú. Studnice u Rokytna

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu pozemků v k. ú. Studnice u Rokytna, a to jak následuje:

převod části p. č. 50/1 o výměře 216 m2 (dle GP p. č. 50/3) z majetku města do majetku ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Studnice ░ a převod části p. č. 35 o výměře 216 m2 (dle GP p. č. 35/2) z majetku ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Studnice ░ do majetku města, a to bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že ░░░░ ░░░░ ░░ uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

12. 14/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 121 (pod MK) x část p.č. 311/1 v k. ú.Rokytno na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě, a to jak následuje:

– převod z majetku města do majetku paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ : část p. č. 106/1 o výměře 14 m2 (dle GP p. č. 106/4), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

-převod z majetku města do majetku paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ : část p. č. 106/1 o výměře 14 m2 (dle GP p. č. 106/4), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

– převod z majetku paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města: část p. č. 121 o výměře 14 m2 (dle GP p. č. 121/2), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

– převod z majetku paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do majetku města: část p. č. 121 o výměře 14 m2 (dle GP p. č. 121/2), a to v podílu vyjádřeném id.1/2

bez jakýchkoliv finančních nároků obou smluvních stran s tím, že správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

13. 15/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě (ÚZSVM) – pod MK

I. Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j. UZSVM/BZR/3189/2020-BZRM, a to k pozemku p. č. 367/7 v obci Nové Město na Moravě a k. ú. Rokytno na Moravě, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro UZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

14. 16/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 30.06.2017, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto budoucím prodávajícím a STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495 jakožto budoucím kupujícím, jehož předmětem je změna termínu uzavření řádné smlouvy kupní, a to dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Radek Fila

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

15. 17/13/ZM/2020 Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (okolí Knězovce od ŘKF NMNM)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p. č. 3441/5 – 285 m2, část p. č. 3442/1 (dle GP p. č. 3442/4) – 93 m2, část p. č. 3443/1 (dle GP p. č. 3443/16) – 329 m2, část p. č. 3443/1 (dle GP p. č. 3443/15) – 915 m2 a část p. č. 3443/1 (dle GP p. č. 3443/17) – 72 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Římskokatolické farnosti Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 120, Nové Město na Moravě, IČ: 48898759 do majetku města, za dohodnutou kupní cenu 249.600 Kč s tím, že město uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do KN.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

16. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3896/2 v k.ú. NMNM (Šibenice)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 3896/2 (343 m2) v k. ú. Nové Město na Moravě.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta Bc. Jaroslav Lempera.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 21Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

17. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3820 v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 3820 o výměře 270 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta pan Stanislav Marek.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 1Proti: 20Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

18. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 290/3 v k.ú. NMNM

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 290/3 v k. ú. Nové Město na Moravě.

Se základním obsahem majetkové dispozice seznámil místostarosta pan Stanislav Marek.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Taťána Vinklerová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 21Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

19.1. 18/13/ZM/2020 Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě následující návrhy dle Přílohy č. 1:

•pozemek parc.č. 3845/4 k.ú. Nové Město na Moravě změnit ze současného zařazení v ploše zemědělské do Plochy rekreace – zahrádkářské kolonie (RZ)

•pozemek parc.č. 500/1 a část pozemku parc.č. 502/2 k.ú. Slavkovice zařadit do plochy Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

•pozemky parc.č. 3494/5, 3495/57, 3495/58, 3495/59 k.ú. Nové Město na Moravě zařadit do plochy Plochy bydlení – v rodinných domech (BI)

•rozšířit zastavitelnou plochu Z100 – Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) o pozemek parc.č. 240/3 a část pozemků parc.č. 229/4, 224 k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

•zařadit pozemky parc.č. 495/12, 495/13, 495/14 k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě do plochy umožňující realizaci technické infrastruktury a drobných staveb souvisejících s realizací ovocného sadu

•změnit zařazení pozemku parc.č. 3800/7, 3800/18, 3800/24, 3800/25, 3800/35, 3800/36, 3800/38, 3800/39, 3800/49, 3800/53, 300/56, 3801/1, 3801/3 k.ú. Nové Město na Moravě z Ploch občanského vybavení – sport a tělovýchova (OS) do ploch umožňujících realizaci „zookoutku“ včetně potřebného zázemí s možností přístupu veřejnosti

•zařadit část pozemku parc.č. 262/1 k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě do Plochy smíšené obytné venkovské (SV)

II. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě všechny podněty a návrhy vyspecifikované v Příloze č. 3

K tomuto bodu byli přizváni: Ing. Sylva Urbancová

Po proběhlé diskusi k některým návrhům na změnu územního plánu přistoupil místostarosta města Bc. Jaroslav Lempera k hlasování o předložených návrzích usnesení ke změně č. 2 územního plánu města.

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Lenka Jamborová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

19.2. Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě návrh dle Přílohy č. 2

Předkladatel:Bc. Jaroslav Lempera

Zpracovatel:Lenka Jamborová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 0Proti: 19Zdrželo se: 2Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Nevzniklo

20. 19/13/ZM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020.

Předkladatel:Michal Šmarda

Zpracovatel:Ing. Andrea Kramárová

Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování

Pro: 21Proti: 0Zdrželo se: 0Nehlasovalo: 0

Usnesení bylo: Přijato

21. Diskuse

V rámci diskuse byly vzneseny příspěvky:

Starosta města konstatoval, že s ohledem na vládní opatření proti šíření Covid-19, se letos bohužel nebudou konat předvánoční akce s účastí veřejnosti, a to zejména zahájení adventu (rozsvícení vánočního stromu na Vratislavově nám.) a Čertohrátky.

MVDr. Dan Sokolíček vyslovil poděkování Ing. Jaromíru Černému za příspěvky do Novoměstska a kladně hodnotil i nasvícení městských budov I. ZŠ, radnice, Horácká galerie u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu dne 28.10.

Starosta města vyjádřil všem poděkování za zvládání situace vyvolané pandemií Covid-19 a plnění přijatých opatření vlády. V této souvislosti zmínil, že rada města odsouhlasila i poskytnutí finančního daru Nemocnici v Novém Městě na Moravě na pořízení desinfekčního přístroje.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

22. Závěr

Starosta města ukončil v 19.00 hod. dnešní jednání zastupitelstva města.

Předkladatel: Starosta

Hlasování

Pro:Proti:Zdrželo se:Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:

Michal Šmarda

starosta

Stanislav Marek

místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera

místostarosta

Mgr. Petr Hanych

tajemník

Zapisovatelé:

Lenka Stará

zapisovatel

Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Maděra

zastupitel

Ing. Ilona Komínková

zastupitel

Znovuotevření knihovny

1. Prosinec 2020 - 9:00

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

s radostí Vám oznamujeme, že knihovna se otevře v pátek 4. prosince.

Půjčovní dny i hodiny zůstávají stejné:

Po: 9:00 – 17:00

St: 9:00 – 18:00

Pá: 9:00 – 17:00

So: 8:00 – 11:00

Podmínky návštěv od pondělí 7. prosince v Městských lázních a Sportovní hale.

1. Prosinec 2020 - 8:00

Prosím dodržujte základní pravidla hygieny, v obou našich provozech máme rozmístěny desinfekční prostředky.

Mějte ohled na své okolí a pokud se necítíte 100 % fit zůstaňte doma!

Pro oba provozy – ve společných částech recepce, chodby, převlékárny (povinnost mít zakrytá ústa)

Městské lázně: – Organizované tréninky v Cvičícím sále maximálně s účastí 10 osob.

 • Organizovaný trénink skupiny ve Fitness max 10 osob.

Individuální návštěvy do bazénu maximálně 40 osob, do Saunového světa max. 20 osob (nesmí se používat Parní sauna), Fitness max 10 osob, solária, masáží a zážitkových koupelí se omezení netýkají. Na masáže a Zážitkové koupele – se prosím dopředu objednejte.

Omezení 15m2 na 1 návštěvníka.

Provozní doba zatím omezena takto: https://lazne.nmnm.cz/provozni-doba/

Sportovní hala: – Lezecká stěna max 10 osob.

 • pouze individuální sporty (tenis, badminton, lezení max.  10 osob – kolektivní sporty uvnitř zatím zakázáno.

Všechna tato opatření mají platnost do odvolání – poté Vás budeme opět informovat.

Ing Jiří Brychta, jednatel Novoměstské služby, s.r.o.

Zahájení adventu v Novém Městě na Moravě

30. Listopad 2020 - 14:47

Tentokrát bez stánků a koncertů. Dopřejte si alespoň sváteční slovo.

Klidný advent přátelé.

 

Podmínky návštěv od pondělí 7. prosince v Městských lázních a Sportovní hale.

30. Listopad 2020 - 11:09

Prosím dodržujte základní pravidla hygieny, v obou našich provozech máme rozmístěny desinfekční prostředky.

Mějte ohled na své okolí a pokud se necítíte 100 % fit zůstaňte doma!

Pro oba provozy – ve společných částech recepce, chodby, převlékárny (povinnost mít zakrytá ústa)

Městské lázně: – Organizované tréninky v Cvičícím sále maximálně s účastí 10 osob.

 • Organizovaný trénink skupiny ve Fitness max 10 osob.

Individuální návštěvy do bazénu maximálně 40 osob, do Saunového světa max. 20 osob (nesmí se používat Parní sauna), Fitness max 10 osob, solária, masáží a zážitkových koupelí se omezení netýkají. Na masáže a Zážitkové koupele – se prosím dopředu objednejte.

Omezení 15m2 na 1 návštěvníka.

Provozní doba zatím omezena takto: https://lazne.nmnm.cz/provozni-doba/

Sportovní hala: – Lezecká stěna max 10 osob.

 • pouze individuální sporty (tenis, badminton, lezení max.  10 osob – kolektivní sporty uvnitř zatím zakázáno.

Všechna tato opatření mají platnost do odvolání – poté Vás budeme opět informovat.

Ing Jiří Brychta, jednatel Novoměstské služby, s.r.o.

Aktuální informace o možnosti otevření Městských lázní

30. Listopad 2020 - 10:32

Aktuální informace o provozu Městských lázní

Pokud to bude možné otevřeme od pondělí 7.12.2020.

Na solárium a masáž je nutné objednat se předem v otevírací době Městských lázní na tel. čísle: 727 950 663 nebo nám napište e-mail na recepce@lazne.nmnm.cz

K možnosti otevření bazénové haly a saun jsme získali základní informace a podmínky dnes 29.11.2020. Po opravách bazénové haly a kompletní dezinfekci a vyčištění jsme začali bazény napouštět (to trvá 2,5 dne), poté můžeme vodu ohřát na provozní teplotu a objednat u Zdravotního ústavu odběr kontrolních vzorků vody, poté musíme počkat na výsledek vzorků (dva až tři dny) a poté můžeme otevřít bazénovou halu i wellness centrum. Počítáme s plným otevřením v pondělí 7.12.2020.

Bohužel nás budou čekat některá omezení např. v areálu se musí používat roušky (vyjma plavání v bazénu), udržovat bezpečné rozestupy min 1,5metru, musíme sledovat počty návštěvníků v jednotlivých bazénech a sektorech (omezena kapacita vířivky na max 5 osob a pobyt na max 5 minut, v saunách omezena kapacita v potírně na max 7 osob, nesmí se používat parní sauna, u zážitkové sauny bude navýšena teplota na 70 °C .

Celkem může být jeden návštěvník na 15m2. V cvičícím sále max. 10 osob na lekci.

Konkrétní nastavení kapacity jednotlivých sektorů Městských lázní dle požadavku hygieny:

Bazénová hala – 40 osob, Wellness – 20 osob, Fitness – 10 osob, Cvičící sál – 10 osob. Celkem v areálu 80 osob.

Otevírací doba od 7. 12.2020 – denně:

Fitness a Solárium stejné jako bazén, masáže a Zážitkové koupele (předem objednat na recepci tel. 727 950 663). Saunu je možné si také objednat před otevírací dobou pro skupiny (např. pouze ženy či muži) za 900 Kč (jedna sauna) nebo 1 800 Kč celý saunový svět. Možné využít i cvičící sál – informace o aktuálních akcích na recepci, pronájem možné domluvit na recepci.

Pondělí 14:00-21:00 (Sauna od 14:00 smíšená) Úterý 6:00-9:00, přestávka 14:00-21:00 (Sauna od 14:00 smíšená) Středa 14:00-21:00 (Sauna od 14:00 smíšená) Čtvrtek 6:00-9:00, přestávka 14:00-21:00 (Sauna od 14:00 smíšená) Pátek 14:00-21:00 (Sauna od 14:00 smíšená) Sobota 10:00-21:00 (Sauna od 10:00 smíšená) Neděle 10:00-21:00 (Sauna od 10:00 smíšená)

Přijďte nás podpořit svou návštěvou těšíme se na Vás a již nyní se můžete objednat na masáž nebo solárium.

Hanin kufřík-prodlouženo

28. Listopad 2020 - 11:01

Vzhledem k tomu, že nebylo možné půjčovat si knihy v knihovně, prodlužujeme čtenářskou soutěž Hanin kufřík do 31. 12. 2020. Pokud knihu máte a chcete jen herní list, je ke stažení zde. Vyplněný můžete zaslat mailem na smardova.l@nmnm.cz.

Rozsvícení vánočního stromu

27. Listopad 2020 - 15:54
Moc nás mrzí, že tradiční rozsvícení vánočního stromu nebude, ale výzdoba je připravena a my doufáme, že už se na ni těšíte. Od soboty budou svítit všechna světýlka po celém městě, a to i na smrku u Vratislava! Máme pro vás překvapení . Nově se rozsvítí jeden ze stromů na Komenského náměstí. A nebojte, nepřijdete ani o sváteční slovo starosty Michala Šmardy, faráře církve Českobratrské Ondřeje Rumla a faráře církve Římskokatolické Miroslava Kulifaje. Jejich vánoční přání najdete na našem YouTube  https://youtu.be/1KnYW-kE0CI. Advent může začít!

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

26. Listopad 2020 - 9:52

Od 30. listopadu 2020 bude pro všechny žáky 1. stupně (1.-5. ročník) a žáky 9. ročníku základní školy povinná prezenční výuka. Žáci 6.-8. ročníku budou mít tzv. rotační výuku (střídání celých tříd po týdnu) – jeden týden prezenční a druhý týden distanční výuku dle předem stanoveného rozdělení jednotlivých tříd.

Každý žák (zákonný zástupce) obdrží v elektronické podobě bližší pokyny k organizaci a průběhu vzdělávacího procesu.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy

 

Spolu na školu i do školy – hledáme dobrovolníky

25. Listopad 2020 - 12:08

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě a Portimo o.p.s. hledá dobrovolníky na pomoc žákům základních škol s domácími úkoly, doučováním, on-line výukou nebo přípravou na přijímací zkoušky. 

Dobrovolníkem může být kdokoli např. student, pedagog, senior …

V případě zájmu se prosím obraťte na Bc. Lenku Hrubešovou, DiS. z Portima o.p.s. na telefonním čísle 734 679 893, nebo e-mailu dobrovolnictvi@portimo.cz.

Mimořádný svoz bioodpadu

25. Listopad 2020 - 11:13

Město Nové Město na Moravě, odbor správy majetku města tímto oznamuje, že v úterý dne 01.12.2020 proběhne poslední mimořádný svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu z popelnic 240 l hnědé barvy (příloha č.1), umístěných v jednotlivých domácnostech v letošním roce, a to ve vybraných lokalitách města „Betlém“, „Brožkův kopec“, „Výhledy“ a část „Holubky“ navazující na místní část města Maršovice.

Kdo má o tento mimořádný svoz zájem je nutné aby nejpozději v pondělí dne 30.11.2020 přistavil nádobu na veřejné prostranství tak, aby TS služby mohli provést její vývoz. Po té si nádobu vyčistěte a uschovejte.

Biologicky rozložitelný komunální odpad z domácností (kuchyně) v tomto mezidobí (prosinec 2020 – březen 2021) kdy nebudou nádoby vyváženy, ukládejte na kompost, do kompostérů nebo do hnědých popelnic, které však budou sváženy pravidelně až od dubna 2021.

Veškeré informace ke svozu odpadu obdrželi jednotlivé domácnosti v těchto výše uvedených lokalitách města v informačním dopise, ve kterém byli informováni mimo jiné i o termínu převzetí popelnice (příloha č.2).

33. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis

23. Listopad 2020 - 12:11
Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 33. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 16.11.2020
od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová Omluveni: <dle prezenční listiny> Nepřítomni: <dle prezenční listiny> Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Pavel Štorek Předsedající: Michal Šmarda Ověřovatelé: Stanislav Marek Návrhová komise: <dle prezenční listiny> Číslo
bodu Bod
Komentář 1. 1/33/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program schůze rady města s tím, že

– byl rozšířen o body
č. 29 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za 3. čtvrtletí 2020,
č. 30 Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě
č. 31 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Nemocnice NMNM
– bod č. 7 Smlouva o budoucím využití sportovního zařízení byl stažen z programu
– v bodu č. 16 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova a 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v NMNM přibylo přímé přidělení bytu 1+kk v č.p. 732 na ul. Křenkova v NMNM:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM
3. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM
4. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2021
5. Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení
6. Participativní rozpočet – výsledky hlasování
7. Smlouva o budoucím využití sportovního zařízení – STAŽENO
8. VZ „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM“
9. Okružní křižovatka ul. Masarykova – smlouva o převodu investorství přeložky podzemního vedení NN
10. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
11. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z. s.
12. Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2020
13. NSS – návrh na přidělení bytů v DPS
14. NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 9/ 2020
15. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.9.2020
16. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova a 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě
17. Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce na byt 1+1 v č.p. 540 a 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
18. Bytová problematika – žádost o novou NS na na rok s AO na byt 2+1 v č.p. 731 na ul.Tyršova a 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkovav Novém Městě na Moravě
19. Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)
20. Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p.č. 242/3, p.č. 237, p.č. 244/16 v k.ú. Studnice u Rokytna a p.č. 290/1 v k.ú. Rokytno na Moravě (EGÚ Brno)
21. Dispozice s majetkem – BVB na poz. p.č. 1704/3, 1704/33,1686/1 v k.ú. NMNM ( plyn. přípojka Staredo)
22. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 80 v Maršovicích
23. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 12 (poliklinika)
24. Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS
25. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3896/2 v k.ú. NMNM
26. Kontrola plnění úkolů RM
27. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
28. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:35 hodin.
Ověřovatelem zápisu jmenoval S. Marka. Zároveň konstatoval, že zápis z minulé rady byl ověřen Ing. Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.
Mgr. Šustrová byla přítomna online videokonferencí.
V 15:30 hodin byla schůze rady města přerušena, znovu zahájena byla v 15:45 hodin. Předkladatel:
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 2. 2/33/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 3. 3/33/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 4. 4/33/RM/2020 Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2021

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit:

I. návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2021

 

PŘÍJMY (tis. Kč) po konsolidaci 249 798,8 z toho: daňové příjmy 148 630,0   nedaňové příjmy 48 783,0   kapitálové příjmy 12 268,8   přijaté transfery 40 117,0 Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 6 586,9 Přechodné fin. výpomoci 20 000,0 Provozní výdaje celkem  (tis. Kč) 206 452,5 z toho:  provozní výdaje bez příspěvků PO: 165 202,0   vodní hospodářství  3 080,5   zemědělství, lesní hospodářství a ryb. 4 466,0   průmysl, stavebnictví, obchod a služ. 415,0   doprava  18 694,0   civilní připravenost na krizové stavy 109,0   kultura, církve a sdělovací prostředky 1 418,0   bezpečnost a veřejný pořádek 5 008,3   požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2 468,2   státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 56 125,0   sociální věci a politika zaměstnanosti 209,0   zdravotnictví 0,0   sport a zájmová činnost 8 042,0   bydlení, kom.služby, územní rozvoj 25 050,2   ochrana životního prostř. 17 240,0   ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 50,0   vzdělávání a školské služby 4 705,3   jiné veřejné služby a činnosti 8,5   ostatní činnosti  833,0   finanční operace  17 280,0   provoz.příspěvky PO celkem 41 250,5   z toho: Mateřská škola  4 173,3     ZŠ Vratislavovo nám. 5 347,0     ZŠ L. Čecha  5 229,8     Zákl.umělecká škola 1 137,0     Novoměst. kultur. zařízení 13 875,0     Dům dětí a mládeže 704,0     Novoměst. soc. služby 8 989,4     Centrum Zdislava 1 795,0     dotace PO ze SR a kraje   Investiční výdaje celkem  (tis. Kč) 89 332,0 VÝDAJE  (tis. Kč) po konsolidaci 295 784,5   Tvorba a čerpání fondů – konsolidace 6 586,9

  financování 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 20 000,0 splátka přechodné fin. výpomoci 0,0 změna stavu FP na bankovních účtech 25 985,8 Financování celkem (tis. Kč) 45 985,8

 

 

limit mezd MěÚ                    34 275,7 tis. Kč

limit mezd Městské policie   3.420 tis. Kč

 1. krytí financování z fondu rozvoje bydlení, a to ve výši 500 tis. Kč, z 20.000 tis. Kč z revolvingového úvěru a 25 985,8 tis. Kč ze zůstatků na bankovních účtech města
   
 2. poskytnutí dotací a příspěvků ve výši uvedené dle návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2021 příspěvkovým organizacím města, Mikroregionu Novoměstsko, Novoměstským službám s.r.o. a SVK Žďársko a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv
   
 3. poskytnutí zápůjček zaměstnancům města ze Sociálního fondu podle pravidel a rozpočtu sociálního fondu platných pro rok 2021
    
 4. zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • k provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, z rozpočtu krajů a jiných institucí a jejich použití
 • k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch o kterých rozhodne zastupitelstvo města.

 

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 5. 5/33/RM/2020 Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení

I. Rada města schvaluje

prominutí penále za pozdní úhradu nájemného za nebytové prostory podnikatelům, kteří po dobu Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu nemohli provozovat podnikání, a to za nájemné splatné v době nouzového stavu a měsíci následujícím po ukončení nouzového stavu, s tím, že o prominutí nájemného podnikatelé individuálně požádají město po skončení omezujících opatření.

II. Rada města deklaruje,

že město jako pronajímatel nebude po dobu nouzového stavu jednostranně ukončovat uzavřené nájemní smlouvy z důvodů neplacení nájemného ze strany nájemníků, jejichž činnost byla v nouzovém stavu omezena.

III. Rada města bere na vědomí

prodloužení splatnosti poplatku za komunální odpad a poplatku z pobytu ze strany správce poplatku – MěÚ Nové Město na Moravě

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 6. 6/33/RM/2020 Dispozice s majetkem – pacht souboru pozemků (rybníků) v k.ú. NMNM a Slavkovice (MRS z.s.)
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Zástupci MRS jsou přizváni na jednání RM 16.11.2020 v 15:00 hod.

I. Rada města schvaluje

pacht nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 876 vodní plocha o výměře 26.676 m2, parc. č. 882/1 vodní plocha o výměře 32.447 m2, parc. č. 1533 vodní plocha o výměře 10.870 m2, parc. č. 2535/4 vodní plocha o výměře 1.870 m2, parc. č. 2632 vodní plocha o výměře 1.474 m2, parc. č. 3011 vodní plocha o výměře 2.935 m2, parc. č. 3012/5 vodní plocha o výměře 4.331 m2, parc. č. 3058 vodní plocha o výměře 17.786 m2, parc. č. 3349 vodní plocha o výměře 4.584 m2, parc. č. 3665/3 vodní plocha o výměře 41.136 m2, parc. č. 3669/3 vodní plocha o výměře 36.732 m2, parc. č. 3678/6 vodní plocha o výměře 14.476 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě a parc. č. 643 vodní plocha o výměře 15.314 m2 v k.ú. Slavkovice, a to Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočný spolek Nové Město na Moravě, se sídlem Bělisko 1343, Nové Město na Moravě, IČ: 005 57 188, na dobu určitou od 01.01.2021 – 31.12.2024, s roční výši pachtovného 139.016 Kč s inflační doložkou, a to za účelem chovu ryb s tím, že pachtýř bude provádět především údržbu hrází, požeráků, sečení hrází 3x ročně, zajišťovat přírodní rovnováhu ve vodních nádržích, provádět čištění dna od napadaných a vhozených předmětů a ostrahu rybníků rybářskou stráží.

K tomuto bodu byli přizváni zástupci MRS z.s. M. Grepl a B. Žváček, za odbor SMM Ing. Fila. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 7. 7/33/RM/2020 Participativní rozpočet – výsledky hlasování

I. Rada města bere na vědomí

výsledky hlasování participativního rozpočtu „Zapoj se 2020“ a ukládá zahájit přípravu realizace

– koupacího mola na břehu Černého rybníka odboru INV MěÚ NMNM

– komunitního ovocného sadu správci městské zeleně TS služby s.r.o.

– přírodní zahrady v MŠ pobočka Žďárská příspěvkové organizaci MŠ NMNM

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 8. Smlouva o budoucím využití sportovního zařízení – STAŽENO

Tento bod byl při schvalování programu schůze rady stažen z programu. Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování: 9. 8/33/RM/2020 VZ „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na stavební práce „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM“ a v této souvislosti schvaluje:

-předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM“.

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMNM“, a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 10. 9/33/RM/2020 Okružní křižovatka ul. Masarykova – smlouva o převodu investorství přeložky podzemního vedení NN

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“ (pouze stavební objekt SO 404 – přeložka podzemního vedení NN) mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně stavebníka) a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 (na straně nabyvatele) dle přílohy materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Miloš Hemza
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 11. 10/33/RM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Rada města bere na vědomí

informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 12. 11/33/RM/2020 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z. s.

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 80.000,-Kč SFK Vrchovina z. s. se sídlem Sportovní 1480, Nové Město na Moravě, IČ 66610371  na opravu střešní krytiny na budově kabin a za tímto účelem doporučuje schválit uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jako poskytovatelem dotace, a spolkem SFK Vrchovina z.s., jako příjemcem dotace.

II. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města rozpočtové opatření spočívajícím v převodu částky 30.000,-. Kč z odvětví finanční operace na odvětví sport a zájmová činnost.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o doplněném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 13. 12/33/RM/2020 Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2020

I. Rada města stanovuje

výši a schvaluje vyplacení zálohy odměn ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti školství, kultury a sociální za rok 2020 dle upravené přílohy č. 1 materiálu.

II. Rada města schvaluje

navýšení provozního příspěvku Novoměstským sociálním službám, Centru ZDISLAVA a Novoměstským kulturním zařízením ve výši schválených odměn včetně zdravotního a sociálního pojištění a současně navyšuje limit mezd ve výši schválených odměn z neinvestiční rezervy města, dle upravené přílohy č. 1 materiálu.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.
K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 14. 13/33/RM/2020 NSS – návrh na přidělení bytů v DPS

I. Rada města schvaluje

1. přidělení bytu č.64 o velikosti 1+kk v 1. patře, část „A“ v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

2. přidělení bytu č. 69 o velikosti 1 + kk, v 1. patře, část „A“ paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanoven pan ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

dle přílohy č. 1

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová a konferenčním hovorem ředitelka NSS Ing. Janů. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 15. 14/33/RM/2020 NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 9/ 2020

I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o výsledku hospodaření K Clubu za období 1 – 9/2020 dle přílohy materiálu.

K tomuto bodu byla přizvána Mgr. Lukášová. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 16. 15/33/RM/2020 Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 30.9.2020

I. Rada města bere na vědomí

předložený materiál ve věci přehledu a vývoje stavu dluhů na bytovém hospodářství k 30.09.2020.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 17. 16/33/RM/2020 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova a 1+kk v č.p. 1515 na ul. Žďárská v NMNM; přímé přidělení bytu 1+kk v č.p. 732 na ul. Křenkova v NMNM

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 2+1 č. 731/░░  na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░  trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 731/░░ na ul.Tyršova v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 2+1 č. 731/░░  na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, a to za stejných podmínek.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č.1515░ na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Březí u Mikulova, jakožto nájemcem na byt č.1515░ na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 2 roky s možností obnovy, za nájemné 57 Kč/m2. Současně bude uzavřena i Smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníky na přidělení bytu 1+kk č. 1515░ na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě schvaluje

1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░ , Křižanov

2.░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░

a to za stejných podmínek.

Současně schvaluje v případě dalšího uvolnění bytů v č.p. 1515 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě přidělení bytů vybraným uchazečům a uzavření nových smluv o nájmu bytu včetně smluv o rozhodčím řízení ve schváleném pořadí jakožto s nájemci uvolněných bytů, a to za stejných podmínek.

III. Rada města schvaluje

v souladu s ust. odst.1. písm. b) čl. 4 směrnice č. 3/2016 přímé přidělení bytu 1+kk č. 732/░░  na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě o celkové ploše bytu 24,63 m2 a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░  Brno, jakožto nájemcem na byt č. 732/░░  na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 18. 17/33/RM/2020 Bytová problematika – žádosti o změnu NS na straně nájemce na byt 1+1 v č.p. 540 a 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě░░░░ a░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.540/░░ na ul Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a░░░░ ░░░░ ░░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt č.301/░░ na ul Drobného v Novém Městě na Moravě  na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané Smlouvy o nájmu bytu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 19. 18/33/RM/2020 Bytová problematika – žádost o novou NS na rok s AO na byt 2+1 v č.p. 731 na ul.Tyršova a 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova v NMNM

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemci na byt 2+1 č.732░░ na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

II. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+1 č.731░░ na ul Tyršova v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 20. 19/33/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p.č. 242/3, p.č. 244/16 v k.ú. Studnice u Rokytna (EGÚ Brno)

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 20 Dispozice s majetkem – pronájem pozemků p.č. 242/3,  p.č. 244/16 v k.ú. Studnice u Rokytna  (EGÚ Brno) z programu schůze rady města.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi stažení tohoto bodu z programu schůze rady města.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o stažení bodu z programu rady města. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 21. 20/33/RM/2020 Dispozice s majetkem – BVB na poz. p.č. 1704/3, 1704/33,1686/1 v k.ú. NMNM ( plyn. přípojka Staredo)

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na částech pozemků p. č. 1704/3, 1704/33, 1686/1 umístění distribuční soustavy – „plynovodní přípojky NTL pro BD Pod nemocnicí“ v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (STAREDO s.r.o., se sídlem Maršovská 1358, Nové Město na Moravě, IČ: 282 70 495. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 22. 21/33/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 80 v Maršovicích

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 192 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2), jehož součástí je stavba č. p. 80 (občanské vybavení) v kat. území Maršovice u Nového Města na Moravě s prostory o celkové výměře 132,65 m2 v I.NP objektu č. p. 80 za základní nájemné ve výši 26.530 Kč za rok bez DPH a dále za nájemné za plynový kotel ve výši 1.800 Kč za rok bez DPH, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , Soškova 1568, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 18797768, jakožto nájemcem.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 23. 22/33/RM/2020 Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 12 (poliklinika)

I. Rada města schvaluje 1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.04.2012 jejímž předmětem je pronájem prostor v č. p. 12 v I. NP na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě, uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a Radkem Nedomou, Nedvědice 321 (dříve Nedvědice 356), 592 62 Nedvědice, IČ: 72313251, jakožto nájemcem, a to dohodou k 31.12.2020. 2. uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 497 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 884 m2), jehož součástí je stavba č. p. 12 (občanské vybavení) v kat. území Nové Město na Moravě s prostory o celkové výměře 42,03 m2 v I.NP objektu č. p. 12 za základní nájemné ve výši 63.045 Kč za rok bez DPH, a to od 01.01.2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s inflační doložkou, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem na straně jedné a, ve smyslu ust. § 127  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, společností NedFyzio s.r.o., Nedvědice 356, 592 62 Nedvědice, jakožto nájemcem na straně druhé.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 24. 23/33/RM/2020 Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS

I. Rada města revokuje

usnesení č. 20/32/RM/2020 ze dne 19.10.2020 ve znění:

„Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS ze dne 21.04.2015, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 jakožto nájemcem, a to dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, s tím, že jiným provozovatelem sítě el. komunikací může být vyjma nájemce pouze společnost Vantage Towers s.r.o., IČ: 090 56 009, Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4.“

II. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. ZRNMS ze dne 21.04.2015, mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto pronajímatelem a Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 jakožto nájemcem, a to dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 25. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3896/2 v k.ú. NMNM (Šibenice)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru odprodeje pozemku p. č. 3896/2 (343 m2) v k. ú. Nové Město na Moravě.

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo 26. 24/33/RM/2020 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města, s tím, že úkol č. 8) vyřazuje jako splněný.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 27. 25/33/RM/2020 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí 1. předloženou zprávu z jednání komise bytové II. Rada města pověřuje 1. Stanislava Marka, místostarostu města, rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z jednání komise bytové Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 28. 26/33/RM/2020 Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Nemocnice NMNM

I. Rada města schvaluje

poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, se sídlem Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00842001, na nákup bezdotykového dávkovače dezinfekce a za tímto účelem schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální neinvestiční dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, jako poskytovatelem dotace, a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, se sídlem Žďárská 610 , 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00842001, jako příjemcem dotace.

II. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 20.000,- Kč z odvětví finanční operace na odvětví zdravotnictví.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 29. 27/33/RM/2020 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za 3. čtvrtletí 2020

I. Rada města schvaluje

stažení bodu č. 29 Zpráva o správě městských lesů a zeleně za 3. čtvrtletí 2020 z programu schůze rady města za účelem dopracování dle diskuze.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl po diskuzi a po  konferenčním hovoru s Ing. Krejčím, hlasovat o stažení tohoto bodu z programu schůze rady města.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o stažení bodu z programu rady města. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 30.1. 28/33/RM/2020 Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

ZM schválit zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě následující návrhy dle Přílohy č. 1:

 • pozemek parc.č. 3845/4 k.ú. Nové Město na Moravě změnit ze současného zařazení v ploše zemědělské do Plochy rekreace – zahrádkářské kolonie (RZ)
 • pozemek parc.č. 500/1 a část pozemku parc.č. 502/2 k.ú. Slavkovice zařadit do plochy Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
 • pozemky parc.č. 3494/5, 3495/57, 3495/58, 3495/59 k.ú. Nové Město na Moravě zařadit do plochy Plochy bydlení – v rodinných domech (BI)
 • rozšířit zastavitelnou plochu Z100 – Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) o pozemek parc.č. 240/3 a část pozemků parc.č. 229/4, 224 k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
 • zařadit pozemky parc.č. 495/12, 495/13, 495/14 k.ú. Petrovice u Nového Města na Moravě do plochy umožňující realizaci technické infrastruktury a drobných staveb souvisejících s realizací ovocného sadu
 • změnit zařazení pozemku parc.č. 3800/7, 3800/18, 3800/24, 3800/25, 3800/35, 3800/36, 3800/38, 3800/39, 3800/49, 3800/53, 300/56, 3801/1, 3801/3 k.ú. Nové Město na Moravě z Ploch občanského vybavení – sport a tělovýchova (OS) do ploch umožňujících realizaci „zookoutku“ včetně potřebného zázemí s možností přístupu veřejnosti
 • zařadit část pozemku parc.č. 262/1 k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě do Plochy smíšené obytné  venkovské (SV)
II. Rada města doporučuje

ZM schválit zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě všechny podněty a návrhy vyspecifikované v Příloze č. 3

Bc. Lempera navrhl hlasovat o návrhu usnesení samostatně v bodu III.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o návrhu usnesení odděleně. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Lenka Jamborová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 30.2. Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

I. Rada města doporučuje

ZM schválit zařadit do návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě návrh dle Přílohy č. 2

Bc. Lempera navrhl hlasovat o návrhu usnesení samostatně v bodu III.
Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o návrhu usnesení odděleně. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Lenka Jamborová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 0 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo 31. Diskuze

V bodu diskuze bylo projednáno parkování „autovraků“ na Holubce.

K tomuto bodu byl přizván velitel městské policie J. Hradil.
Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 18:03 hodin. Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta

Stanislav Marek
místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:

Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:

Stanislav Marek
místostarosta

Organizace výuky od 30. 11. 2020

23. Listopad 2020 - 10:35

Od 30. 11. 2020 bude výuka v naší škole probíhat následovně.

První stupeň se bude učit prezenčně ve všech ročnících. Děti budou čekat venku na vyučující před hlavním vchodem.

Aby se zamezilo promíchání tříd v šatnách, budou třídy do šaten odváděny vyučujícími ve dvou skupinách – A a B.

Třídy prvního stupně s označením A, tzn. 1. A – 5. A budou odcházet do šaten v doprovodu vyučujícího v 7.20.

Třídy prvního stupně s označením B, tzn. 1. B – 5. B budou odcházet do šaten v doprovodu vyučujícího v 7.30.

Prosíme, aby rodiče vodili své děti do školy v uvedený čas, aby se netvořily před školou velké skupiny.

Druhý stupeň

Žáci 6. až 8. ročníků se budou střídat prezenčně v lichých a sudých týdnech.

V týdnu od 30. 11. bude začínat skupina tříd 6. A, 7. A, 7. B, 7. C.

V dalším týdnu od 7. 11. bude následovat druhá skupina 6. B, 8. A, 8. B, 8. C.

Žáci budou čekat venku na vyučující před hlavním vchodem. Do šaten budou odváděny vyučujícími v 7. 25.

9.ročník má prezenční výuku každý týden.

Žáci budou čekat venku na vyučující u zadního vchodu. Do šaten budou odváděny vyučujícími v 7.35!

Dále prosím sledujte web školy.

Vedení školy

Stránky