Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Kurz počítačové gramotnosti

KURZ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI ZAMĚŘENÝ NA LEPŠÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

Náplň kurzu a výstupy:

Seznámení s PC
✓ NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Word, PDF, Excel
✓ NAPSANÝ A VYTIŠTĚNÝ ŽIVOTOPIS

Internet
✓ ZALOŽENÍ EMAILU
✓ ZALOŽENÍ PROFILU NA PRACOVNÍM PORTÁLU

Práce s daty
✓ CD S FOTKAMI Z KURZU
✓ MANUÁL PRÁCE S PC

Od poloviny listopadu 2017 v dopoledních hodinách

Velký sál Vzdělávacího centra, Křižánky

Délka kurzu: 40 hodin v průběhu 2 měsíců

Vhodné pro úplné začátečníky.

Celý kurz je ZDARMA.

OBEC KŘIŽÁNKY
Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky
608 542 944 | renata.basovnikova@obeckrizanky.cz

Podpořeno z projektu PILOTNÍ OVĚŘENÍ IMPLEMENTACE SYSTÉMU SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V OBCI KŘIŽÁNKY č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006201