Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Nabídka pracovních míst

Hledáte práci? Chcete najít nové uplatnění?

Pak se nebojte ozvat a spojte se s lidmi, kteří pro Vás chtějí nalézt řešení! Nabídka platí do 20. 4. 2018!!!

Kontaktní osoba: Vlasta Vičanová
E-mail: spv@ji.cz
Mobil: 728 944 761

Projekty z Operačního programu Zaměstnanost v Kraji Vysočina realizuje MAS Havlíčkův kraj již od roku 2011. Pracují ve dvou spolcích:

Mají za sebou již 10 projektů v OP LZZ a OPZ. Vytvořili kolem 150 pracovních míst (volná, nová). Pracují v oblasti obchodu a gastronomie.

Cílovými skupinami jsou osoby nezaměstnané, vedené v evidenci ÚP déle než 5 měsíců, osoby s nízkou úrovní kvalifikace a ženy ohrožené na trhu práce (po mateřské dovolené, ženy nad 50 let).

Organizace projektů:

  • motivační aktivity, orientace na trhu práce (někdy rovné příležitosti, finanční gramotnost, seznámení s PC)
  • rekvalifikační programy – organizace mají akreditované vzdělávací programy v oboru gastronomie a ochodu, lze si u nás udělat i úplnou kvalifikaci (naši zaměstnanci jsou lektoři a autorizované osoby)
  • jeden den v týdnu máme teorii dle vybraného oboru, čtyři dny v týdnu jsou účastníci projektu na praxi v soukromých firmách, kam za ním dochází lektor na výuku
  • zprostředkování zaměstnání – obsazení volných či zřízení nových pracovních míst (počítáme se mzdovým příspěvkem)
  • vazba na trh práce – pomoc při překonávání překážek při nástupu do zaměstnání nebo pomoc těm, kteří místo nezískají v rámci projektu