Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu  se uskuteční v pondělí 27.10.2014 od 15:00 – 16:00 před obecním úřadem.

Odpad je možné předat pouze v tomto časovém intervalu, případně se dohodnout se zaměstnanci obce na jiném termínu předání.

Za velkoobjemový odpad se považuje například gauč, skříně, matrace, koberce atd. A to pouze pokud pocházejí z běžného provozu domácnosti. Netýká se likvidace nábytku při vyklízení celých objektů!

Do přistavených kontejnerů nebude možné uložit stavební odpad např. lepenku, eternit, obaly od montážní pěny a pod. Železný šrot vozte pod školu!