Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v pátek 12.5.2017 od 15:00 – 16:00 před obecním úřadem.

Odpad je možné předat pouze v tomto časovém intervalu, případně se dohodnout se zaměstnanci obce na jiném termínu předání.  

Za velkoobjemový odpad se považuje například gauč, skříně, matrace, koberce atd.  A to pouze pokud pocházejí z běžného provozu domácnosti.  Netýká se likvidace nábytku při vyklízení celých objektů!  

Do přistavených kontejnerů nebude možné uložit stavební odpad (na př.  lepenku, eternit, obaly od montážní pěny a pod.).  Železný šrot vozte pod školu.