Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Zápis do Mateřské školy Křižánky

Zápis do mateřské školy proběhne dne 3.6. 2013 od 14.00 do 16.00 hodin v budově ZŠ a  MŠ Křižánky. V současné době si rodiče mohou vyzvednout ve školce žádost o přijetí a evidenční list. Tyto dokumenty spolu s rodným listem dítěte a občanským průkazem přinesou rodiče k zápisu.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  1. Do MŠ budou přijímány děti, které do konce září 2013 dovrší 3 roky věku a jsou soběstačné v sebeobsluze (oblékání, jídlo, hygiena)
  2. Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním.

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2013/2014

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  2. Věk dětí (datum narození) – přijímány budou děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy.
  3. Děti se žádostí k polodenní docházce nebo děti podle věku s omezenou docházkou v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy.