Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 1 hour 5 min ago

Ve Fondu Vysočiny jsou také letos peníze na vodovody, kanalizace i ochranu před povodněmi a suchem

7 hours 8 min ago
Kraj Vysočina opět v roce 2021 finančně podpoří výstavbu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod i opatření proti povodním a suchu na svém území. Program ve Fondu Vysočiny s názvem Stavby ve vodním hospodářství 2021 počítá s alokovanou částkou 42 milionů korun. Dalších 9 milionů korun je připraveno k rozdělení na program s názvem Projektová příprava ve vodním hospodářství. „Ve srovnání s loňským rokem jsme museli přistoupit ke snížení alokované částky ze 70 na 42 milionů korun. Důvodů je hned několik, tím nejzásadnějším je letošní očekávaný propad daňových příjmů a s tím související snížení prostředků na dotační politiku kraje jako celek. Dalším je také posílení národních dotačních titulů nebo dokonce otevření nových,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček. Vyhlášení programu Stavby ve vodním hospodářství 2021 bude na programu jednání krajského zastupitelstva už 9. února s předpokládaným příjmem žádostí v termínu 12. 3. – 8. 4. 2021.

Olympiáda dětí a mládeže se o rok posouvá. Olomoucký kraj uspořádá letní olympiádu v červnu 2022

7 hours 34 min ago
Kvůli dosavadnímu vývoji epidemické situace a nejistoty ohledně pořádání hromadných sportovních akcí se zástupci Českého olympijského výboru a pořadatelských krajů dohodli na posunutí celého cyklu Olympiády dětí a mládeže. Aktuálně se to dotkne termínu letní olympiády v Olomouckém kraji, která se posouvá o rok na červen 2022 a zimní olympiády v Královéhradeckém kraji, která se uskuteční až v lednu 2023. V Kraji Vysočina se změna dotkne skoro 300členné sportovní výpravy zahrnující mladé sportovce ve věku 12–16 let, trenéry a vedoucí výpravy.

Informační telefonní linka Kraje Vysočina vyřídila za poslední rok 44 tisíc hovorů. Teď pomáhá především s registrací na očkování

25. January 2021 - 15:34
Kraj Vysočina od března 2020 zřizuje vlastní informační telefonní linku 564 602 602. Tzv. COVID linka byla aktivována během první vlny pandemie z důvodu extrémního přetížení státních linek, linek IZS a linek krajské hygienické stanice. V posledních deseti měsících linka, kterou provozuje ve své režii Kraj Vysočina a je obsazena dobrovolníky z řad kmenových úředníků, přijala téměř 44 tisíc hovorů. Denně operátoři vysočinské linky vyřídí v průměru tři stovky hovorů. Vedle informační linky mohou občané využívat i informační mail koronavirus@kr-vysocina.cz. Přes něj jsou vyřízeny desítky mailových dotazů denně.

Také letos je tu pro vás soutěž PHOTOGRAPHIA NATURA

25. January 2021 - 9:14
„Naštěstí jsou záliby a aktivity, které lze provozovat i v současném nouzovém stavu. Jednou z nich je fotografování, a proto bylo možné vyhlásit již 18. ročník fotosoutěže pořádané Muzeem Vysočiny Jihlava,“ s potěšením sdělil Roman Fabeš, radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, který nad soutěží převzal záštitu. Letošním tématem této již tradiční soutěže jsou Atmosférické jevy. Ty patří mezi časté a oblíbené záběry nemalé řady fotografů, ať již profesionálů či amatérů. Což je možné vidět i na různých sociálních sítích, kde se to hemží rozmanitými záběry zajímavých mraků, inverze, mlhy, bouřky, západů slunce apod. Toto souvisí také se změnou klimatu i zvýšenou aktivitou vulkánů po celém světě, kdy v poslední době právě přibývá množství i pestrost pozorovaných atmosférických (meteorologických) jevů.

Na Vysočině začalo očkování seniorů starších 80 let

22. January 2021 - 16:00
Pět nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dnes zahájilo očkování seniorů starších 80 let proti nemoci covid-19. Na dnešní termín nabídla každá z nemocnic 90 volných termínů. První vakcíny této skupině spoluobčanů byly aplikovány krátce před 7 hodinou ranní v Nemocnici Nové Město na Moravě a Pelhřimov. Na očkování se dostavili téměř všichni objednaní vč. náhradníků, vyočkováno tak bylo celkem připravených 456 dávek. Všechna očkování proběhla i díky profesionálnímu přístupu vakcinačních týmů v pořádku a bez komplikací. Seniorů z Vysočiny nad 80 let je v registračním systému evidováno zhruba 8600.

Na volné termíny k očkování v nemocnicích upozorní registrované seniory zvací SMS

22. January 2021 - 15:12
Na volné termíny k očkování proti nemoci COVID-19 v jednotlivých očkovacích místech v krajských nemocnicích upozorní registrované seniory 80+ nově zvací SMS. V praxi to bude znamenat, že registrovaný senior nebo jeho blízcí se už nemusí průběžně přihlašovat do systému a kontrolovat, zda je k dispozici volný termín, ale centrální rezervační systém ministerstva zdravotnictví sám odešle zvací SMS v případě, že nemocnice vloží nová očkovací okna (tzv. sloty). Zprávu s nezbytným PIN2 následně obdrží takový počet registrovaných, který odpovídá počtu volných termínů a to chronologicky od nejstarších seniorů podle preferovaného místa očkování. „V Kraji Vysočina by měly být první zvací SMS odeslány v pondělí 25. ledna 2021 dopoledne,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Rekonstrukce Roštejna je dokončena

22. January 2021 - 13:45
Dotační prostředky ze strukturálních fondů Evropské Unie a státního rozpočtu České republiky ještě zatraktivnily oblíbený turistický cíl Vysočiny ukrytý v srdci zalesněné obory nedaleko Třeště. Hrad Roštejn získal za zhruba čtyřletou realizaci projektu nejen nové expozice, ale i důležitou stavební obnovu. Kraj Vysočina projekt „Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic“ realizoval do ledna 2021. Samotné stavební, restaurátorské a expoziční práce na objektu hradu probíhaly od léta 2017 do podzimu 2020.

Péče o parky ve vlastnictví Kraje Vysočina

22. January 2021 - 13:31
„Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s krajskými příspěvkovými organizacemi zajišťuje opatření k péči o nádherné a vzácné stromy v parcích ve svém vlastnictví. Jedná se převážně o letité stromy v zámeckých parcích s památkovou ochranou užívaných krajskými příspěvkovými organizacemi v oblasti sociálních služeb, školství, zdravotnictví nebo kultury. V době vegetačního klidu, zejména od ledna do března, proto specialisté odboru kontrolují na místě stabilizační systémy, hlavně bezpečnostní vazby, na téměř 250 stromech v deseti parcích ošetřených v letech 2013 až 2015 v rámci projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí, které jsou nyní ve fázi udržitelnosti projektu,“ informuje náměstek hejtmana Lukáš Vlček, pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Kraj opět podpoří činnost potravinové banky částkou 200 000 korun

21. January 2021 - 14:34
Potravinová banka Vysočina sídlící Ledči nad Sázavou opět získá dotaci od Kraje Vysočina na svoji činnost. Podporu ve výši 200 000 korun na pokrytí části provozních nákladů tento týden odsouhlasila Rada Kraje Vysočina. „Potravinová banka má nezastupitelné místo v regionálním neziskovém sektoru. Podle údajů, které máme k dispozici, rozdala na Vysočině v loňském roce asi 6 600 osobám v nouzi téměř 225 tun potravin prostřednictvím více než třicítky smluvních odběratelů a spolupracujících organizací,“ říká krajský radní pro sociální oblast Jan Tourek. Kraj Vysočina podporuje ledečskou potravinovou banku od samého vzniku v roce 2014, od roku 2016 pak pravidelně částkou 200 000 korun.

Plán vzniku velkých očkovacích center je v největších městech Vysočiny připraven

21. January 2021 - 13:38
Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek se seznámil s návrhy zástupců měst na umístění budoucích velkých očkovacích center. Ve spolupráci s vedením pěti okresních měst by měla centra vzniknout na dobře dostupných místech s tím, že musí být bezbariérová. Tato centra v budoucnu pokryjí nabídkou očkování všechny okresy. „Máme ambiciózní cíl – v každém z plánovaných velkých očkovacích center, tedy v každém okresním městě zajistit denní očkovací kapacitu až 500 osob s tím, že doufáme, že některá místa mají ambici nabídnout, při příznivých personálních podmínkách a dostatku dodané vakcíny, i kapacitu vyšší,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Nemocnice Pelhřimov nabízí nově testování samoplátců na protilátky COVID-19

21. January 2021 - 11:09
Ve středu 20. ledna začalo v Nemocnici Pelhřimov první testování samoplátců na protilátky Covid-19. Kvůli velkému zájmu nemocnice od příštího týdne rozšířila odběrové dny, kdy se bude testovat kromě středy od 13 do 14 hodin i ve čtvrtek, opět ve stejném čase. Všech 60 termínů na příští týden je obsazených. Volné termíny jsou až na 3. a 4. února.

MMR vyhlásilo výzvy na podporu bydlení

20. January 2021 - 16:01
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora bydlení vyhlásilo v minulém týdnu tři výzvy pro podávání žádostí o dotace, a to z podprogramů Podporované byty, Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura. K rozdělení je připraveno 500 milionů korun. Žádosti budou přijímány do 9. dubna 2021 do 12 hodin.

Očkování na Vysočině bude řídit speciální tým

20. January 2021 - 14:01
S ohledem na efektivní koordinaci a řízení příprav očkování proti onemocnění covid-19 dnes Rada Kraje Vysočina zřídila speciální koordinační a řídící tým, který povede hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Tým bude mimo jiné organizačně, metodicky i informačně podporovat budování a provoz očkovacích center v okresních městech Vysočiny, případně dalších očkovacích míst v dalších městech a obcích kraje, další úkoly se budou týkat koordinace personálních zdrojů, softwarová podpora, koordinace informací a mediálních výstupů.

Záznam z informační videokonference hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka s praktickými lékaři a ambulantními specialisty

20. January 2021 - 13:51
Kraj Vysočina zveřejňuje záznam videokonference hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka s praktickými lékaři a ambulantními specialisty z 19. ledna 2021, v rámci níž byly předány informace všem zájemcům z řad praktiků, dětských lékařů i specialistů o problematice očkování proti nemoci covid-19. Videokonference byla avizována všem registrovaným poskytovatelům zdravotní péče, pozvánka byla rozeslána na více než 1100 e-mailových adres. K videokonferenci bylo připojeno více než 240 účtů sledujících. Další zájemci o informace mohou videokonferenci shlédnout ze záznamu. Součástí konference byl i prostor na konkrétní dotazy. Na všechny bylo odpovězeno.

Skončila průběžná část dvanáctého ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy

20. January 2021 - 13:26
V minulém týdnu skončila průběžná část 12. ročníku úspěšné vědomostní soutěže S Vysočinou do Evropy určená žákům středních škol v našem kraji. Úkolem soutěžících bylo odpovědět na otázky zaměřené na geografii, historii, umění či významné osobnosti a události související s naším regionem. Při hledání správných odpovědí uplatnili soutěžící dovednost práce s internetem a znalost anglického jazyka. Průběžná část se odehrávala na webových stránkách soutěže www.ourregion.cz. Finále rozhodne o trojici vítězů, které Kraj Vysočina odmění čtrnáctidenním kurzem anglického jazyka.

Závěry jednání Komise Rady AKČR pro školství a sport: upravené maturity, snaha vrátit závěrečné ročníky do škol i prioritní skupiny pro očkování

20. January 2021 - 10:35
Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport, které předsedá primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, v úterý 19. ledna do pozdních odpoledních hodin jednala videokonferenčně mimo jiné o budoucí podobě maturitních zkoušek, podmínkách návratu žáků do škol i stanovení prioritních skupin mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky při očkování proti COVID-19. Jednání se účastnil kromě zástupců jednotlivých krajů také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. „Podle slov ministra Plagy nyní ministerstvo školství intenzivně jedná s ministerstvem zdravotnictví o aktualizaci matice PES, tak aby se závěrečné ročníky ZŠ, SŠ a VOŠ, praktická výuka a také malotřídky do 50 žáků mohly co nejdříve vrátit do školních lavic,“ informoval o průběhu jednání krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala.

Ministerstvo zdravotnictví nedodalo menším krajům bez fakultních nemocnic dostatek vakcín

19. January 2021 - 13:15
Z materiálů ministerstva zdravotnictví, které byly poskytnuty na vyžádání hejtmanovi Kraje Vysočina Vítězslavu Schrekovi, vyplývá, že ministerstvo zdravotnictví při přerozdělování vakcín do krajů nedodrželo původní příslib, že objem vakcín bude přerozdělen na kraje podle počtu obyvatel.

Kolo a procházky – oblíbené aktivity loňského roku

19. January 2021 - 11:44
Kraj má už nyní k dispozici data o využívání cyklostezek na Vysočině za rok 2020 a jak ukazují nejnovější souhrnná čísla ze 12 sčítačů, narostl počet pěších i cyklistů na vybraných měřených cyklostezkách oproti roku 2019 přibližně o 15 %. „Zvýšený zájem o cykloturistiku a pěší turistiku není nijak překvapivý. Omezení cestování v souvislosti s pandemií přitáhlo zájem k domácí turistice, respektive k aktivitám, které nevyžadují dlouhý přejezd od místa bydliště. To potvrzuje i číslo za období jarního lockdownu, kdy byl zaznamenán dokonce téměř 50% nárůst cyklistů a pěších a to hlavně na rekreačních cyklostezkách,“ uvádí ke statistice krajský radní pro oblast cestovního ruchu Roman Fabeš. Vůbec nejfrekventovanějším dnem, který byl zaznamenán hned na šesti sčítačích, se stal 8. květen 2020.

Pages