Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 4 min 23 sec ago

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě přivítala muzejní odborníky z celého světa

1. September 2022 - 12:30
V minulém týdnu proběhla v Kongresovém centru v Praze 26. Generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM Prague a muzejní odborníci z celého světa zde nastavili nová témata i směřování muzejního oboru na další minimálně tři roky. Diskutovali a sdíleli myšlenky týkající se aktuálních otázek oboru. Zabývali se sílou muzeí a jejich příspěvkem k rozvoji společnosti, využíváním nových technologií i tím, jak muzea mohou spoluutvářet udržitelný svět a přijali novou definici muzea, která nahradila původní z roku 1974.

Kulatý stůl se zaměří na autismus v Kraji Vysočina

1. September 2022 - 10:32
Více než dva roky práce má za sebou realizační tým projektu s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Výsledky své práce představí v úterý 6. září, kdy se pořádá kulatý stůl zaměřený na problematiku autismu. Uskuteční se v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v době od 10.00 do 12.00 hod., v zasedací místnosti B 3.16.

Kraji Vysočina se podařilo zajistit nízké napětí pro rok 2023

1. September 2022 - 10:08
Kraj Vysočina prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno dne 29. 8. 2022 získal dodavatele nízkého napětí pro odběrná místa ve správě kraje a jeho příspěvkových organizací. Jedná se o dodávku pro celkem 359 odběrných míst s předpokládaným množstvím 12 400 MWh na rok 2023. Nákup elektřiny bude zajištěn prostřednictvím krátkodobého trhu s elektřinou, tzv. spotového trhu, což je průběžný nákup na bázi hodinových cen dle aktuálního vývoje na burze. V následujících týdnech bude Kraj Vysočina pokračovat prostřednictvím burzy v úsilí o získání dodavatelů i pro vysoké napětí a také plynu v členění na maloodběr a velkoodběr.

Výzva pro cyklisty i chodce: Pojďte se zapojit do dvou podzimních kampaní

1. September 2022 - 9:57
V září odstartuje už 6. ročník výzvy Do práce na kole. Bude probíhat v rozmezí dvou týdnů od 12. do 25. září 2022 a bude součástí Evropského týdne mobility. Turisté, ale i sváteční chodci se mohou zapojit do říjnové výzvy 10 000 kroků.

Vysočina pomůže v partnerském regionu Zakarpatí s přípravou objektu pro přesídlení obyvatel zasažených válkou

31. August 2022 - 13:37
Kraj Vysočina je letos připraven pomoci s opravou ubytovacího objektu určeného pro občany zasažené válkou v partnerském regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny částkou 5,5 miliónu korun. „Tamní samospráva stojí před nutností téměř okamžitě vyřešit alespoň dílčí pokrytí poptávky po ubytování uprchlíků migrujících v rámci Ukrajiny. Vytipovalo objekt internátu v Užhorodě, který s naší pomocí přestaví na ubytovací zařízení pro tzv. vnitřní vysídlence,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Vysočina upraví letošní rozpočet. Příjmové straně rozpočtu pomohly daňové výnosy

31. August 2022 - 13:29
S ohledem na příznivou daňovou výtěžnost, která se pozitivně podepisuje na plnění příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina bude v září krajské zastupitelstvo rozhodovat o jeho úpravě. Rozpočet bude na straně příjmů navýšen o 744,7 miliónů korun. Více než 205 miliónů korun použije kraj na posílení rezerv, o jejich využití rozhoduje rada nebo zastupitelstvo kraje. Zbylé peníze použije kraj na zajištění prozatím chybějících prostředků blokovaných u Sberbank.

Kraj Vysočina plánuje podpořit další sportovní infrastrukturu v regionu. Peníze půjdou na biatlon, fotbal i baseball

31. August 2022 - 13:06
Částkou téměř 86 milionů korun podpoří Kraj Vysočina ze svého rozpočtu zkvalitnění sportovní infrastruktury pro pořádání vrcholných sportovních akcí v regionu. Sportovní klub Nové Město na Moravě využije dotaci 80 milionů korun na modernizaci Vysočina Areny, kde se v roce 2024 bude konat Mistrovství světa v biatlonu, přes 3,8 milionu korun pomůže také basebalovému spolku Třebíč Nuclears s rozšířením provozní budovy a šaten i novým osvětlením. „Další přibližně dva miliony korun jsou určeny na výměnu umělého povrchu na fotbalovém hřišti Na Stoupách v Jihlavě,“ přibližuje krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala a dodává, že všechny předložené žádosti o dotaci bude projednávat krajské zastupitelstvo, které se sejde v polovině září.

Kolem Lukavce je dokončen obchvat. V celé délce se pro řidiče otevře už dnes

31. August 2022 - 8:04
Městys Lukavec na Pelhřimovsku se po 15 letech příprav a následné výstavby dočkal nového obchvatu, který vyvede těžkou nákladní dopravu z intravilánu obce a navíc usnadní napojení západní části kraje na dálnici D1. „Hlavním přínosem nového obchvatu je zejména zvýšení bezpečnosti pro obyvatele Lukavce i komfortnější cestování pro řidiče, kteří využívají krajskou silnici II/128. V minulosti už se podařilo vybudovat obchvat nedaleké Salačovy Lhoty. Letos na podzim se dokončí modernizace navazujícího úseku směrem k hranici se Středočeským krajem, respektive k dálnici,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Celkové stavební náklady na vybudování obchvatu dosáhly 312 milionů korun včetně DPH, část nákladů pokryla evropská dotace ve výši 60 milionů z Integrovaného regionálního operačního programu.

První PPP projekt v sociální oblasti: V Humpolci slavnostně otevřen nový domov pro seniory

31. August 2022 - 7:47
Skupina SeneCura oficiálně otevřela svůj v pořadí 17. domov pro seniory v České republice a 3. v kraji Vysočina. V Humpolci vznikl díky partnerství veřejného a soukromého sektoru. Slavnostního otevření se zúčastnili jak zástupci vedení společnosti, tak kraje a místní samosprávy.

Na Vysočině nastoupí do prvních tříd 5 650 dětí

30. August 2022 - 13:10
Do základních, středních a vyšších odborných škol na Vysočině 1. září 2022 nastoupí cca 66 800 školáků, dalších 16,5 tisíce dětí bude navštěvovat mateřské školy. „Vůbec poprvé do lavic základních škol usedne 5650 prvňáčků, do prvních ročníků středních škol dorazí zhruba 4800 studentů a v maturitních ročnících studium ukončí zhruba 4 tisíce studujících,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. Skutečné počty dětí ve školách ovlivní letos i nástupy dětí z Ukrajiny.

Horácké divadlo Jihlava vstupuje do nové sezóny s premiérou inscenace Klaunova cesta ze Země na Měsíc

30. August 2022 - 10:09
Horácké divadlo v Jihlavě zahájí svoji 83. divadelní sezónu autorskou inscenací Michala Skočovského s názvem Klaunova cesta ze Země na Měsíc. Premiéra bude odehrána v sobotu 3. září. Na stejný den herecký soubor plánuje happening, který novou sezonu uvede.

Poslední hodiny na podání žádostí o příspěvky do myslivosti

30. August 2022 - 9:50
V České republice má myslivost jedinečnou podobu. Právě proto byla Ministerstvem kultury České republiky zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Pro svoji jedinečnost a pro svůj význam si zasluhuje ochranu ze strany státu. To se projevuje mimo jiné tak, že je podporována poskytováním příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. Podoba podpory je obsažena v platném znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., podle kterého jsou poskytovány finanční příspěvky, např. na zlepšování životního prostředí zvěře, podporu ohrožených druhů zvěře, oborní chovy zvěře se vzácnými druhy a poddruhy, dále na použití loveckých dravců v ochraně rostlin, preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře či chov loveckých psů a loveckých dravců.

Obnova krátkostébelných trávníků v přírodní památce Pahorek u Vržanova a v přírodní památce Prosenka

26. August 2022 - 13:32
Kraj Vysočina s podporou Operačního programu životní prostředí průběžně realizuje projekty, které zlepšují dochovaný stav přírodních rezervací a památek. V chráněných územích v blízkosti obce Vržanov na Jihlavsku se na plochách o rozloze 2 hektarů daří cílenými zásahy obnovovat cenná rostlinná společenstva suchých kamenitých pastvin.

Milostivé léto podruhé

25. August 2022 - 8:31
Oddlužovací akce tzv. Milostivé léto vyhlášená státem umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Při využití Milostivého léta II stačí v období od 1. září do 30. listopadu 2022 uhradit zbylý dluh a příslušný poplatek 1815 korun.

Dopis hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka vedení Zakarpatské oblasti Ukrajiny při příležitosti připomenutí Dne nezávislosti Ukrajiny

25. August 2022 - 7:20
Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek dnes odeslal dopis svému protějšku předsedovi Zakarpatské oblastní rady Volodymyru Čubirkovi. Důvodem je připomínka Dne nezávislosti Ukrajiny, tedy státního svátku, který si Ukrajina připomíná v tento den od roku 1991. „Den nezávislosti Ukrajiny chápu jako připomenutí počátku nové éry této země, která se stejně jako v roce 1989 Česká republika, vydala před třemi desítkami let cestou vlastní identity a národní suverenity. Ta je bohužel již několik posledních měsíců narušena ruskou válečnou agresí. Osobně stále věřím v úplné osvobození Ukrajiny a jsem rád, že Česká republika stejně jako drtivá většina evropských zemí stojí za Ukrajinou,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Kraj připravuje nové kapacity pro lidi s autismem. Soustředí se i na pomoc neformálním pečujícím

24. August 2022 - 10:55
Přibývá osob s autismem. Podle dat Kraje Vysočina je tato diagnóza v regionu potvrzena u více než šesti stovek dětí i dospělých. „Kraj Vysočina už několik let přirozeně buduje síť zařízení umožňujících začlenění osob s autismem do běžného života, s přiměřenou pomocí a stálou možností rozvoje, tréninku nebo terapií. V současné době pečujeme o desítky dospělých osob v transformovaných objektech suplujících běžné bydlení při našich zařízeních v Domově Kamélie Křižanov – v Kadolci a především pak v Domově Jeřabina Pelhřimov - v Horní Cerekvi,“ popisuje radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

K horkému létu patří srnčí říje

24. August 2022 - 10:25
Na přelomu července a srpna můžeme častěji než obvykle vidět přes den srnčí zvěř v pohybu. Je to důsledek probíhající říje – doby páření. Říjná srna zanechává ve stopní dráze pach, kterým dává srnci jasnou informaci, že nastal ten pravý čas. Srnec věnuje pozornost srně po dobu její říjnosti, tedy zhruba pět dní. Poté se připojuje k srně jiné.

Návštěva ministra zdravotnictví Vlastimila Válka na Vysočině

24. August 2022 - 8:24
Začátkem tohoto týdne navštívil Kraj Vysočina místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. S vedením kraje i předsedou Senátu Milošem Vystrčilem diskutoval o aktuálních otázkách regionálního zdravotnictví, nedostatku praktických lékařů a stomatologů i o plánovaných krocích k další podpoře zajištění primární lékařské péče v regionu. Kromě oficiálního přijetí v sídle kraje navštívil ministr Válek také dvě krajské nemocnice v Jihlavě a Novém Městě na Moravě i dvě státní psychiatrické nemocnice v Jihlavě a Havlíčkově Brodě.

Objednat se k lékaři pomocí eAmbulance je nyní výrazně jednodušší

23. August 2022 - 15:28
Všichni uživatelé krajského objednávkového systému eAmbulance mohou od dnešního dne využít výrazně jednodušší způsob, jak vytvořit svoji objednávku do ambulancí krajských nemocnic. "Kraj Vysočina tímto krokem reaguje na poptávku ze strany veřejnosti, aby proces vytvoření rezervace byl jednodušší, bez nutnosti využít zabezpečeného osobního účtu. Nyní tedy nově funguje možnost jednorázového objednání k lékaři bez nutnosti přihlášení se," uvedl radní Kraje Vsočina pro oblast informatiky, školství, mládeže a sporlu Jan Břížďala.

Kraj Vysočina míří na Zemi živitelku a veze s sebou sumečka afrického a sušené křížaly

23. August 2022 - 13:39
Ve čtvrtek 25. srpna začíná na výstavišti v Českých Budějovicích jedna z největších tuzemských přehlídek zaměřených na zemědělský sektor Země živitelka a Kraj Vysočina zde ani letos nebude chybět. V pavilonu T1 tentokrát představí návštěvníkům chov sumečka afrického v ZD Hrotovice i pochoutky z jablek, cibule, papriky v podobě sušených křížal od neziskové organizace Háta z Ledče nad Sázavou. Už 48. ročník Země živitelka se v Českých Budějovicích koná od 25. srpna do 30. srpna 2022.

Pages