Projekty obce

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 1 hour 57 min ago

Vyhlášení 13. ročníku celostátní soutěže BEZPEČNÁ NEMOCNICE

16. June 2020 - 11:24
Kraj Vysočina společně se Spojenou akreditační komisí, společností Johnson&Johnson a Českou asociací sester vyhlašují 13. ročník celostátní soutěže BEZPEČNÁ NEMOCNICE. Tématem soutěžních projektů aktuálního ročníku je COVID-19 – co dal a vzal?. „Uvítáme přihlášení projektů řešících otázky bezpečí zdravotníků a personálu v době epidemie COVID-19, a to jak epidemie už proběhlé, tak i přípravy na její eventuální další vlnu. Témata mohou směřovat na výzvy v oblasti poskytování a koordinace péče, lidských zdrojů, efektivní komunikace uvnitř nemocnic nebo podobné,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Poskytovatelé zdravotních služeb se sídlem v ČR mohou projekty přihlásit až do konce října letošního roku.

Kraj připravuje v Novém Městě na Moravě rekonstrukci pavilonu gynekologie

12. June 2020 - 13:32
Pavilon gynekologie v novoměstské nemocnici se v následujících letech dočká generální obnovy. Samostatně stojící objekt ze 70. let minulého století neprošel od svého uvedení do provozu žádnou větší rekonstrukcí a nyní se blíží k hranici své životnosti. „Budova gynekologie už nevyhovuje současným požadavkům na poskytování nemocniční péče jak z hlediska dispozičního, tak i technickým stavem obvodového pláště, systémem zásobování nebo stavem rozvodů,“ popisuje náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla a dodává, že plánované práce na budově, která bude následně splňovat pasivní standardy, jsou rozděleny do čtyř etap, tak aby mohl být zachován nepřetržitý provoz.

Jihlavská letecká záchranka trénovala podvěsy

12. June 2020 - 13:26
Letečtí záchranáři Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v tomto týdnu nacvičovali podvěsové aktivity v areálu motokrosové trati v Pístově u Jihlavy. „Jedná se o pravidelné opakovací výcviky v základních lanových technikách,“ uvedl primář oblastního střediska Jihlava Tomáš Vaňatka.

Zlaté jeřabiny za rok 2019 už zdobí poličky a vitríny letošních vítězů

10. June 2020 - 8:44
Ocenění v krajské anketě Zlatá jeřabina za rok 2019 už jsou v rukách svých oprávněných majitelů. Náměstkyně hejtmana Jana Fischerová v uplynulém týdnu navštívila postupně vždy trojici vítězů, kteří v anketě získali od veřejnosti nejvíce hlasů. V kategorii Kulturní aktivita zvítězilo s 497 hlasy pohádkové divadelní představení Tři oříšky pro Popelku nastudované žáky ZŠ a MŠ z Libice nad Doubravou, v kategorii Péče o kulturní dědictví ocenila veřejnost pokračující citlivou obnovu vodního mlýna č. p. 15 v Trhonicích u Jimramova. Ocenění na prvních třech místech získali kromě keramické plastiky ve tvaru jeřabiny, také diplom a dárkový šek na 30 tisíc, 20 tisíc, respektive 10 tisíc korun.

Vysočina nově využívá vlastní nákupní portál. Výrazně šetří peníze i čas

9. June 2020 - 13:43
Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace už zhruba dva měsíce využívají k nákupu nejběžnějších kancelářských potřeb novou aplikaci s názvem Nákupní portál Kraje Vysočina. Jde o unikátní software v rámci něhož bylo za prvních osm týdnů provozu vystaveno 116 objednávek na nákup kancelářských potřeb od 53 organizací zřizovaných Krajem Vysočina v celkovém objemu přes půl milionu korun. Úspora v dosud realizovaných nákupech jednotlivých organizací se pohybuje nad 10 % dosavadní praxe.

Obchvat Lukavce se začne stavět na jaře příštího roku

9. June 2020 - 13:29
Dvanáct let připravuje Kraj Vysočina stavbu obchvatu Lukavce na Pelhřimovsku řešící bezpečnost provozu a vysoké dopravní zatížení na stávající silnici II/128 v intravilánu městyse. Bezpečnost je v současné podobě zcela nevyhovující z pohledu směrového a výškového vedení, šířkového uspořádání, zajištění dostatečných rozhledů a rizika kolize dopravy s pěšími. Tuto situaci výrazně zhoršuje vysoká intenzita tranzitní dopravy a také doprava nákladní. Rada Kraje Vysočina dnes podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina Vladimíra Novotného schválila podobu zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce s tím, že koncem září by mohlo být jasné, který zhotovitel stavbu za cca 250 miliónů korun postaví.

Hejtmani chtějí ze SFDI 4 miliardy na opravy krajských silnic, solidární budou s Karlovarským a Středočeským krajem

9. June 2020 - 7:42
Ke dvěma miliardám korun příspěvku na opravy silnic II. a II. tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), které přislíbil premiér Andrej Babiš, budou kraje chtít od státu přidat ještě 2 miliardy navíc. Na další avizované 4 miliardy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) totiž nedosáhne mimo jiné Karlovarský kraj. Kvůli množství potřebných oprav a rozsahu cestné sítě by finance nestačily ale ani Středočeskému kraji. Hejtmani oběma krajům vyšli vstříc a chtějí zohlednit oba regiony i v konečném rozhodnutí o financích, které nakonec kraje od státu a z EU získají.

Skončil další ročník výzvy Do práce na kole

8. June 2020 - 16:03
S koncem května skončil v pořadí už 10. ročník akce Do práce na kole. Uskutečnit výzvu Do práce na kole v tradičním květnovém termínu byla letos skutečně výzva. Organizátoři ze spolku AutoMat se rozhodli rozvolnit pravidla, a do soutěžního systému bylo nově možné zapisovat nebo nahrávat také bezmotorové cesty na nákup, procházku se psem nebo i domácí cvičení. „Loni se do akce zapojilo bezmála 20 000 účastníků, letos jsme byli vzhledem k okolnostem nadšení i z necelých 16 000 v rámci 50 účastnických měst po celé republice. Ještě v březnu v době registrací a současně největších opatření proti šíření COVID-19 jsme totiž zvažovali i zrušení celé akce,“ popisuje hlavní koordinátor Jan Haruda ze spolku AutoMat.

Zemřel lékař Miloš Chmelíček, držitel Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina - kamenné medaile

5. June 2020 - 13:25
Ve věku 96 let zemřel 3. června 2020 MUDr. Miloš Chmelíček, emeritní primář třebíčské gynekologie, propagátor moderních lékařských metod a mentor řady špičkových odborníků působících nejen v nemocnici, ale i v ambulancích. Miloš Chmelíček byl v roce 2017 oceněn za svou celoživotní práci kamennou medailí Kraje Vysočina. Čest jeho památce.

Kvalita ovzduší v zorném poli

5. June 2020 - 12:11
Druhý projekt Kraje Vysočina sledující kvalitu ovzduší s názvem „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 – 2023“ (ISKOV II) se v roce 2019 zaměřil na Chotěboř, Kamenici nad Lipou, Ledeč nad Sázavou a Velké Meziříčí. Realizátoři projektu Konsorcium – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o. rozmístili svou měřící techniku v dalších čtyřech z celkem 20 vybraných lokalit a sledovali, jaké množství škodlivin se v ovzduší nachází. Měření probíhalo v každé lokalitě nepřetržitě celý kalendářní rok a stejně, jako v předchozím roce byly sledovány tyto znečišťující látky: PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, O3 a PAU (odběry a analýzy pro PAU byly prováděny Chotěboři a Ledči nad Sázavou).

Rekonstrukce přivaděče zajistí více kvalitní vody pro Hubenov

5. June 2020 - 9:00
Povodí Moravy, s. p. zahájilo rekonstrukci Jedlovského přivaděče. Cílem prací je zajištění potřebného množství dostatečně kvalitní vody pro vodárenskou nádrž Hubenov. Práce započaly na jaře a potrvají do podzimu letošního roku. Zvolený postup prací minimalizuje dobu odstávky přivaděče, aby i v průběhu rekonstrukce dodával vodu pro Hubenovskou nádrž. Téměř tři kilometry dlouhý Jedlovský přivaděč převádí vodu z Jedlovského potoka od obce Boršov přímo do vodárenské nádrže Hubenov, která je nenahraditelným zdrojem vody pro obyvatele Jihlavy. Zhoršený stav a netěsnosti na stávajícím betonovém potrubí vedou nejen ke ztrátám vody, ale mohou způsobit i kontaminaci vody převáděné Jedlovským přivaděčem. Povodí Moravy, s. p. proto zahájilo rekonstrukci přivaděče, která zabrání nejen ztrátám, ale také černým odběrům a zvýší kvalitu převáděné vody.

Práce na obchvatech Nového Veselí a Velkého Beranova směřují k podzimnímu dokončení

4. June 2020 - 15:24
Zhruba půl roku před dokončením dvou největších současných silničních staveb Kraje Vysočina vše nasvědčuje tomu, že obchvaty Velkého Beranova i Nového Veselí budou dokončeny v souladu s plánovaným harmonogramem. Od začátku listopadu by tak po nich měla projet první auta. Práce na obchvatu Velkého Beranova jsou sice nyní v časovém skluzu cca 10 dní způsobeném omezeními v době nouzového stavu, zhotovitel stavby se však intenzivně snaží toto zpoždění eliminovat, případně zcela dohnat.

Rašeliniště u Jihlávky dodnes nesou svědectví doby ledové

4. June 2020 - 7:57
Více než 40 ha zvláště chráněných rašelinišť a mokřadů u obce Jihlávka na rozhraní okresů Jihlava a Pelhřimov nesou prokazatelnou vegetační stopu období doby ledové. Především přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště v těsném sousedství Bělohradského rybníka v údolní nivě Hamerského potoka je jednou z nejcennějších botanických lokalit Kraje Vysočina. Díky vhodným terénním podmínkám a množství pramenů zde vzniklo rašelinné ložisko o mocnosti až dva metry. Lokalita je pozoruhodná bohatstvím mokřadní a rašelinné vegetace co do počtu druhů i jejich početnosti.

Zajímá nás Váš názor na kriminalitu a prevenci kriminality na Vysočině

3. June 2020 - 14:19
Od začátku června spustil Kraj Vysočina online průzkum veřejného mínění zaměřeného na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu. Dotazník obsahuje 35 otázek, ve kterých mohou občané vyjádřit svůj názor, zda se kriminalita v regionu snižuje nebo zvyšuje, zda obec, kde žijí, připravuje dostatek programů v rámci prevence patologických jevů, zda se někdy setkali s trestným činem nebo jakým způsobem zvyšují svoji vlastní bezpečnost. „Velká část průzkumu se věnuje také tématu kyberkriminality , která jde bohužel ruku v ruce s rychlým rozvojem moderních technologií,“ upřesňuje Andrea Pohanová z odboru sekretariátu hejtmana, která má v rámci úřadu prevenci kriminality na starosti. Veřejnost se do průzkumu může zapojit až do konce srpna.

Daňové příjmy se Kraji Vysočina už nyní snížily o více než 200 milionů korun

3. June 2020 - 14:12
Za prvních pět měsíců letošního roku zaznamenal Kraj Vysočina pokles daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu ve výši 220 milionů korun. „První propad se projevil v měsíci dubnu, další ještě výraznější byl následně v květnu. Proto jsme doporučili krajskému zastupitelstvu schválit už nyní snížení rozpočtu o 240 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla, ale zdůraznil, že omezování se nijak nedotkne investičních akcí a rozpočtů krajem zřizovaných příspěvkových organizací. Kvůli zpomalení ekonomiky nedojde ani k plánovanému převodu 75 milionů do Fondu strategických rezerv.

SOUTĚŽ: Kraj odmění sty tisíci originální projekty k posílení atraktivity regionálního cestovního ruchu

3. June 2020 - 13:57
Až dva milióny korun je Kraj Vysočina připraven rozdělit jako finanční odměnu podnikatelům a dalším subjektům, kteří připraví originální nové nebo inovované produkty v oblasti cestovního ruchu, propojující atraktivity Kraje Vysočina. Soutěž s názvem Vysočina – nejlepší dovolená má pomoci rozhýbat regionální turistický trh po době koronavirové, dát impuls k objevování a nabídce nových zážitků, vybídnout region k propojování aktivit napříč územím a díky tomu udržet návštěvníky v regionu alespoň dvě a více nocí. „Odměnou pro každého z až dvaceti autorů nejlepších zaslaných projektů bude 100 tisíc korun, které může použít dle vlastního uvážení. Oceněné projekty pak lze využít k propagaci regionu jako celku,“ říká Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Kraj čeká na slíbené státní dotace. Na předfinancování oprav silnic zatím použije vlastní strategické rezervy

2. June 2020 - 14:33
Kraje, stejně jako v předchozích letech, žádaly stát o peníze na opravy silnic II. a III. tříd. O letošních dotacích, které jsou poskytování ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) zatím nebylo rozhodnuto. Za stávající situace, kdy Vláda avizuje ochotu pomoci krajům a obcím s investicemi, je pravděpodobné, že finanční prostředky na opravy silnic budou schváleny. „S ohledem na nutnost provést plánovaných 16 akcí kompletně v jedné stavební sezóně, je nutné práce zahájit už nyní. Proto je kraj do rozhodnutí o přidělení dotace připraven konkrétní projekty předfinancovat. V tuto chvíli se jedná o částku 180 miliónů korun,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Kraj letos rozdělí až 20 miliónů korun jako příspěvek na modernizaci a stavby nových sportovišť

2. June 2020 - 14:00
Až 20 miliónů korun může letos Kraj Vysočina rozdělit na podporu resp. spolufinancování oprav a novou výstavbu významných sportovních zařízení. Dnes krajská rada rozhodla o sedmi konkrétních projektech, jejichž realizátoři požádali o krajskou podporu. O návrhu rozdělení dotace v celkové výši 19 miliónu korun musí ještě rozhodnout červnové zastupitelstvo kraje.

Kraj bude nakupovat ochranné prostředky pomocí dynamického nákupního systému

2. June 2020 - 12:30
Ochranné prostředky pro vlastní příspěvkové organizace bude nyní Kraj Vysočina nakupovat prostřednictvím dynamického nákupního systému. Ten bude zaveden na 36 měsíců a mohou být realizovány veřejné zakázky na nákup například roušek, štítů, rukavic, respirátorů nebo ochranných obleků. „Předpokládáme, že tento způsob nákupu nám umožní dostat se při doplňování ochranných pomůcek, zejména pro zajištění jejich stálé rezervy u našich organizací, na co nejnižší cenu. Zároveň je zaručena vysoká flexibilita a rychlost dodání. Současná trvalá rezerva by měla v případě další vlny koronavirové infekce vystačit přibližně na měsíc provozu,“ přiblížil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Pages