Projekty obce

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Nové Město na Moravě - aktuality

Subscribe to Nové Město na Moravě - aktuality feed
Updated: 8 min 6 sec ago

Rozvážíme balíčky pečiva a doplňkový sortiment – nabídka Pekařství Řečice

25. March 2020 - 10:37

Pekařství Řečice nabízí rozvoz balíčků pečiva a doplňkového sortimentu k Vám domů. Rozvoz se týká lokalit Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod.
Telefonické objednávky přijímají každý den 8-12 hodin na tel. 733 53 44 26, rozvoz pak probíhá vždy následující den.
Platba bezkontaktní – převodem na bankovní účet.
V případě, že nejste vybaveni rouškou, přibalí Vám ji zdarma k nákupu.
Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku.

ZRUŠENO – Ochotnické divadlo

25. March 2020 - 10:11

Je nám moc líto, ale z důvodu současné karanténní situace v ČR a nejistého dalšího vývoje jsme nuceni zrušit všechna naše letošní divadelnická vystoupení. Kdo jste si již stihli lístky v předprodeji zakoupit, můžete je samozřejmě vrátit na IC v Novém Městě na Moravě. Děkujeme za pochopení. Vaši OCHOTNÍCI Z NOVOMĚSTSKA.

Informace pro občany

25. March 2020 - 8:14

Ve dnech 26.-27.3.2020 budou rozmístěny  velkoobjemové kontejnery na bioodpad  v lokalitách Betlém, Brožkáč, Holubka, Dukelská, Hájkova.

Dále budou rozmístěny vaničkové kontejnery v zahrádkářských koloniích Svárov, Brněnská, Jánská, Bezděkov, Purkyňova, Bělisko

Zápis do první třídy na školní rok 2020-2021 bez přítomnosti dětí

25. March 2020 - 8:13
Dle nařízení MŠMT se bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 konat  v termínu od 1.4.2020 do 30.4.2020 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

Ředitel školy rozhodl, že rodiče mohou na naši školu odevzdávat žádosti o přijetí osobně od 14.4.2020 do 16.4.2020 nebo odeslat písemně na adresu školy nejpozději do 16.4.2020.

Rodiče budou podávat potřebné dokumenty na adresu školy:

 • elektronicky s elektronickým podpisem
   • na mail info@zs2nmnm.cz, zalesakova@zs2nmnm.cz
   • datovou schránkou – hr5jh3w
 • poštou na adresu školy
 • přímo do schránky školy

K zápisu jsou třeba tyto dokumenty (ke stažení):

Dokumenty bude také možné vyzvednout od 1.4. do 16.4. ve spojovacím krčku u jídelny od 8.00 do 13.00, popřípadě dle telefonické domluvy, telefon 566 598 600. 

Škola všem přihlášeným dětem zašle identifikační (registrační) číslo na Vámi udanou mailovou adresu. Pokud neobdržíte do 30.4.2020 registrační číslo, kontaktujte kancelář školy.

Odklad školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Vyplněný formulář Žádost o odklad školní docházky zde doložený doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa je třeba doručit ředitelství školy v době zápisu.

V případě nejasností volejte na telefon 566 598 600.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd
 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2019), přihlásí jej zákonní zástupci k zápisu znovu. Mohou být přihlášeny i ty děti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Každé dítě dostane identifikační (registrační) číslo, které Vám bude zasláno na mail uvedený v Žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání. Seznam identifikačních (registračních) čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2020 / 2021

vydaná v souladu se záměrem města o rovnoměrném naplnění 1. tříd v Novém Městě na Moravě.

Kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí.

 • Ve školním roce 2020/2021 Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou otevře dvě první třídy.
 • Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou, stanoveném obecně závaznou vyhláškou města Nové Město na Moravě č. 4/2015, kterou se stanovily spádové obvody pro jednotlivé základní školy ve městě Nové Město na Moravě.
 • V případě volné kapacity ve dvou prvních třídách základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860,  okres Žďár nad Sázavou přihlížet k těmto kritériím:
 • 1. Trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě.
 • 2. Sourozenci ve vyšších ročnících této školy.
  • Doplňujícím kritériem k bodu 2 bude:
   • – ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.
 • 3. Vzdálenost místa trvalého bydliště od budovy ZŠ Leandra Čecha 860, přičemž přednost má dítě bydlící blíže této budově.
  • Doplňujícím kritériem u bodu 3 bude věk dítěte. Pořadí se bude stanovovat podle data narození (tzn. od nejstaršího k nejmladšímu).

V Novém Městě na Moravě dne 25. 3. 2020

Mgr. Jan Krakovič

ředitel školy

Pozitivní vakcína do žil

25. March 2020 - 7:53

Dnes, tj. 25. března 2020 od 12:30 hod. nalaďte Český rozhlas, ČT, kde po projevu Zdeňka Svěráka zazní velmi známá píseň „Není nutno“, kterou jistě všichni znáte…je to krásný happening, kterým se můžeme opět krásně podpořit a třeba budeme i slyšet.

Přejeme všem pozitivní přístup a náladu.

Není nutno nezpívat!

Michal Šmarda: Na nikoho nesmíme zapomenout

24. March 2020 - 12:21

Jaká opatření platí aktuálně v Novém Městě na Moravě?

Platí samozřejmě všechna opatření vycházející z nouzového stavu. Průběžně uplatňujeme všechna omezení, která zavádí vláda. Bavíme se těsně po polovině března, kdy už je zákaz vycházení bez ochrany obličeje. To je ale jen začátek. Je jasné, že opatření se budou dále zpřísňovat. Důležité je, aby se omezil pohyb lidí mezi městy. A důležité je ochránit starší a slabší lidi.

Jedna věc je přijmout opatření, která učinila vláda, druhá věc je, jak a co můžeme ovlivnit sami. Co dělá vedení města?

Snažili jsme se dopředu vybavit lidi rouškami a dalšími ochrannými prostředky. Ve chvíli, kdy přišlo vládní nařízení, tak Novoměšťáci už měli „našito“. Zřídili jsme dobrovolnické centrum. Je důležité, aby si v okamžiku nejtvrdšího dopadu krize byli lidi schopni a ochotni pomoci. Pomáháme nemocnici s potřebnou výbavou. V okamžiku, kdy nic nebylo, jsme se snažili vybavit i prodavačky v obchodech, na které všichni trochu zapomněli. Snažíme se, aby nikdo z našich lidí nezůstal opomenut.

Existuje něco jako krizový štáb? Kdo v něm je? Jak často se scházíte?

V kompletní sestavě se scházíme přibližně jednou týdně. V kontaktu jsme prakticky pořád. V krizovém štábu jsou zástupci města, nemocnice a všech složek IZS. Teď jsme k němu přibrali sociální služby, protože to vyžaduje charakter krize, kterou řešíme. Došlo i k několika změnám v organizaci práce. Rozhodl jsem o tom, že všichni klíčoví lidé musí být zastupitelní a mít alternativu. Zároveň musí omezit kontakt. Nemůžeme si dovolit, aby kdokoli z nás paralyzoval krizové řízení.

V čem je současná situace nová?

Nikdo nebyl připraven na takovou epidemii. Vláda a další orgány v prvních fázích váhala s přijímanými opatřeními. Museli jsme proto trochu intuitivně začít s přípravami sami. Ale myslím, že jsme neudělali chybu. Hlavní je, že se podařilo zapojit do práce spoustu lidí. V krizi se ukáže, kdo je kdo. Hodně lidí pomáhá a zaslouží si fakt velké poděkování. Od prodavaček, které jsou v první linii a schytávají to nejvíc, přes zdravotníky, na které spoléháme, až po dobrovolníky, zaměstnance našich organizací, řidiče, kteří rozvážejí zásoby nebo pošťačky. Je toho fakt hodně. Lidé jsou skvělí.

Jak změnila krize vaše starostování? Kde je podle vás nyní vaše místo?

Město musí zajistit bezpečí všem, na které ostatní zapomínají. Naše školy musí zajistit dálkovou výuku dětem. Sociální služby se musí starat o seniory a další klienty, kteří jsou teď nejohroženější. Ve městě musí být čisto a pořádek. Lidé musí mít včasné a přesné informace. Nesmí vzniknout pocit, že jim někdo něco tají nebo že s nimi nejednáme fér. Musíme podpořit pozitivní touhu lidí pomoci. Stejně tak musíme bojovat proti panice a snaze hledat vnitřní nepřátele a viníky. Celková atmosféra, ve které příští období zvládneme, je vlastně vůbec nejdůležitější. Můžeme z této krize vyjít silnější, lepší a semknutější. Ale můžeme také skončit depresivní, rozhádaní a plní nenávisti. Mezi tím je velmi tenká hranice.

Boj proti koronaviru do jisté míry charakterizují roušky, kterých je nedostatek. Do jejich výroby se zapojila celá řada lidí. Jak se ale obecně staví lidé v Novém Městě k současné krizi?

Lidé v našem městě v sobě našli obětavost, ochotu a lidskost. Hned, když jsme spustili přípravy na epidemii, začali lidé přicházet s nabídkami pomoci. Od skautů až po sportovce. Lidé různého věku a z různých profesí. Hodně lidí zaměstnaných v cestovním ruchu nebo v restauracích přišli ze dne na den o práci. Najednou jsou v těžké sociální situaci. Přesto se snaží pomáhat. Pomáhají lidé, od kterých bych to nikdy nečekal. Tohle je něco, kvůli čemu mi vyhrkly slzy z očí. Několikrát.

Souhlasíte s tím, jak vláda krizi řeší? Myslíte si, že jsou její kroky promyšlené?

Určitě nějaké chyby vidím a pociťuji i jejich důsledky. Ale to teď není podstatné. Když jste ve válce, tak si nemůže každý voják nárokovat patent na rozum. Vláda velí a já jsem tady od toho, abych naplňoval její strategii. Snažím se to dělat tak, abych zajistil to nejlepší pro lidi v našem městě. Na všechno ostatní bude dost času, až vyhrajeme.

Měli jste problémy s kázní? Dodržují lidé karanténu a předpisy?

Měli jsme problémy s lidmi, kteří rizika podceňují. Ale ubývá jich. V první fázi krize atmosféru v našem městě hodně ovlivňoval biatlon. Celá řada Novoměšťáků odvedla obrovský kus práce na přípravě závodů. Všichni je máme rádi a záleží nám na jejich budoucnosti. U některých z nás to vedlo ke ztrátě ostražitosti a snaze rizika epidemie spíš zlehčovat. To je pochopitelné a nemá smysl si to vyčítat. Myslím si, že lidé velmi rychle pochopili, co máme před sebou a jaké hrozbě čelíme. Drtivá většina lidí se chová odpovědně a snaží se. Chtěl bych poděkovat všem, kteří po návratu ze zahraničí nebo kontaktu s rizikovými skupinami poctivě dodržují karanténu. Není to nic jednoduchého a každý, kdo se zachoval odpovědně, si zaslouží náš vděk.

Když epidemie propukne v plné síle, nejdůležitější bude nemocnice. Zvládne to?

Pokud budeme všichni rozumní a odpovědní. Pokud budeme dodržovat omezení a nebudeme zvyšovat rizika. Pokud bude průběh epidemie pozvolný, tak ano. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se nenaplní ty nejčernější scénáře a my to společně zvládneme. Je potřeba přiznat, že nemocnice nebyla v počátku dobře připravena a chyběla jí spousta potřebného vybavení. To se ale podařilo napravit. I díky obětavosti jejich zaměstnanců a ochotných lidí nejen z Nového Města na Moravě, ale z širokého okolí.

Čeho se sám nejvíce bojíte?

Nejvíc se bojím toho, že lidé ztratí víru, dobrou vůli a sounáležitost. Bojím se o děti, o rodinu a o naši komunitu. Nejen o naše zdraví, ale i naši schopnost spolu žít v důvěře, toleranci a vzájemné úctě. Ale musím říct, že když vidím, co naši lidé dokážou a jak se k sobě chovají, tak se bojím o dost méně, než by leckdo čekal.

 

 

Zápis do první třídy

24. March 2020 - 12:21

Pro školní rok 2020-2021 proběhne zápis ve dnech 14.-16. dubna 2020, ve výjimečných případech v náhradních termínech – 29. až 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovil ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona. Dle nařízení MŠMT se bude zápis do 1. tříd pro školní rok 2020-2021 konat v uvedeném termínu bez přítomnosti dětí.

K zápisu jsou třeba tyto dokumenty:

 • Přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce (ve formátu MS Word ZDE, ve formátu pdf ZDE)
 • Zápisní list pro školní rok 2020-2021 (ve formátu MS Word ZDE, ve formátu pdf ZDE)
 • Kopie rodného listu dítěte (nebo čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé)

Rodiče mohou podávat potřebné dokumenty v uvedeném termínu na adresu školy:

 • elektronicky s elektronickým podpisem na mail: zs1@nmnm.cz
 • datovou schránkou: sjejh3q
 • poštou na adresu školy
 • v zalepené obálce přímo do poštovní schránky školy na Vratislavově náměstí 124 (schránka je ve dveřích vchodu vedle Komerční banky)
 • osobně ve stanovených úředních hodinách na sekretariátu školy na Vratislavově náměstí 124

 

Další všeobecné informace k zápisu do 1. třídy jsou k dispozici ZDE.

Vyřizování neodkladných úředních záležitostí na MěÚ

24. March 2020 - 8:48

Vážení klienti, s ohledem na příslušná usnesení vlády vyřizujeme agendy dle příloh. V případě dotazů nás kontaktujte nejlépe telefonicky.

Děkujeme

Mgr. Petr Hanych v. r.

tajemník

22. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis a záznam

23. March 2020 - 14:59
Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 22. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 16.3.2020
od 13:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda Omluveni: Mgr. Helena Šustrová Nepřítomni: <dle prezenční listiny> Hosté: Mgr. Petr Hanych
Ing. Jaroslav Koutník Předsedající: <dle prezenční listiny> Ověřovatelé: Ing. Tomáš Krejčí Návrhová komise: <dle prezenční listiny> Číslo
bodu Bod
Komentář 1. 1/22/RM/2020 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

program rady města s tím, že byl rozšířen o body

č. 29  Smlouva o vybudování příjezdové komunikace – ulice Luční Nové Město na Moravě

č. 30 Nákup nového provozního datového úložiště pro informační systém Nového Města na Moravě

 

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM
 3. Participativní rozpočet
 4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
 5. VZ „Sportovní hala NMNM-vybavení interiéru“
 6. VZ „Dodávka tunelového mycího stroje s rekuperací pro ZŠ v Novém Městě na Moravě“
 7. Návrh zpracování kůrovcového dřeva v městských lesích pro 1. pololetí 2020
 8. Informace o průběhu investičních akcí města 2020
 9. Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2019
 10. NSS – žádost o souhlas k přijetí věcných darů, žádost o souhlas k podání žádosti v projektu „Investujeme v sociálních službách“
 11. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o povolení podnájmu nebytových prostor v DPS
 12. Sportovní hala – ceník pronájmů
 13. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného a 1+kk v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
 14. Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+0 v č.p. 49 na Rokytně u Nového Města na Moravě
 15. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 2378 v k.ú. NMNM (Soškova)
 16. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/28 (24 m2) v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)
 17. Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/30 (127m2) v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)
 18. Dispozice s majetkem – převod pozemků p.č. 453/9, 453/14 v k.ú. Slavkovice z majetku města – Souhlasné prohlášení
 19. Dispozice s majetkem – odprodej p.č.76/2 (12 m2) v k.ú. Hlinné (pod části RD)
 20. Dispozice s majetkem – věcné břemeno – p.č. 3542/1 v k. ú. NMNM (E.on) – Soškova
 21. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje / pronájmu části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM
 22. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes p.č. 1217 v k. ú. Olešná na Moravě (ŘSD ČR) – město oprávněný
 23. Dispozice s majetkem – záměr směny části p.č. 50/1 za část p.č. 35 v k.ú. Studnice u Rokytna
 24. Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k.ú. NMNM (Masarykova ul.) + příprava výstavby kruhového objezdu a s tím související lokality
 25. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu nebytové prostory č. p. 301
 26. Kontrola plnění úkolů RM
 27. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 28. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města ve 13:09 hodin. Ověřovatelem záznamu jmenoval Ing. Tomáše Krejčího. Zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Mgr. Helenou Šustrovou a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 2. 2/22/RM/2020 Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Martina Slámová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 3. 3/22/RM/2020 Participativní rozpočet města

I. Rada města schvaluje

výzvu k předkládání projektů do Participativního rozpočtu města dle přílohy materiálu s tím, že maximální částka na jeden projekt nebude stanovena a adresa webových stránek bude zapojse.nmnm.cz

II. Rada města pověřuje

starostu města úpravou termínů dle vývoje přijatých opatření v souvislosti se stavem nouze v ČR

Michal Šmarda, starosta města, navrhl změnu a rozšíření návrhu usnesení o bod č. II.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 4.1. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

I. Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě vydat předložený návrh úpravy Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o rozdělených návrzích usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o každém návrhu usnesení samostatně.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček a J. Hradil. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 0 Proti: 3 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo 4.2. 4/22/RM/2020 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

I. Rada města bere na vědomí

Finanční odbor jako správce místního poplatku ze psů, který má splatnost dne 31.03.2020 nebude přistupovat k navýšení poplatku z důvodu jeho pozdní úhrady a to u plateb přijatých do 30.09.2020.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o rozdělených návrzích usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o každém návrhu usnesení samostatně.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Vlček a J. Hradil. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Adéla Pohanková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 5. 5/22/RM/2020 Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni:
Jiří Hradil

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za období roku 2019.

K tomuto bodu byl přizván J. Hradil. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Jiří Hradil
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 6. 6/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu nebytové prostory č. p. 301

I. Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 13.03.2015 jejímž předmětem je pronájem prostor v č. p. 301 v Novém Městě na Moravě, uzavřené mezi Městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, jakožto pronajímatelem a SNAGGI Lightning s.r.o., Lužná 591/4, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 03018385, jakožto nájemcem a pověřuje starostu města Michala Šmardu a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činil úkony směřující k ukončení výše uvedené smlouvy.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila a J. Hradil. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 7. 7/22/RM/2020 NSS – žádost o souhlas k přijetí věcných darů, žádost o souhlas k podání žádosti v projektu „Investujeme v sociálních službách“

I. Rada města uděluje

souhlas Novoměstským sociálním službách, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě k přijetí věcných darů (3 ks policové skříně) ve výši 3 000,- Kč.

II. Rada města souhlasí

s podáním žádosti Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, o dotaci na Kraj Vysočina v rámci projektu „Investujeme v sociálních službách“ na modernizaci Střediska osobní hygieny pro účely pečovatelské a odlehčovací služby.

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Ing. Janů. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 8. 8/22/RM/2020 NSS – návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o povolení podnájmu nebytových prostor v DPS

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 78 o velikosti 1+kk, 1. patro, část „B“ v Domě s pečovatelskou, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě.

II. Rada města povoluje

podnájem nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou Žďárská 68, Nové Město na Moravě za účelem provozování masérských služeb s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena mezi Novoměstskými sociálními službami a Janem Synkem, Polnička 306, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ 72312173 na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2020 a roční nájemné je stanoveno na 3 530,- Kč.

Stanislav Marek, místostarosta města, na základě stažení souhlasu s podnájmem nebytových prostor ze strany Ing. Janů, navrhl hlasovat pouze o bodu č. I. návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali pouze o bodu č. I

K tomuto bodu byly přizvány Mgr. Lukášová a Ing. Janů. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 9. 9/22/RM/2020 VZ „Sportovní hala NMNM – vybavení interiéru“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na dodávky „Sportovní hala NMNM-vybavení interiéru“ dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5 a v této souvislosti schvaluje:

-předložený návrh zadávacích podmínek

-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Sportovní hala NMNM-vybavení interiéru“.

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Sportovní hala NMNM-vybavení interiéru“ a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření objednávek, nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

III. Rada města schvaluje

způsoby pořizování (nákupů) ostatních položek vybavení Sportovní haly uvedených v přílohách č. 6, 7 formou přímých nákupů dle příloh č. 6, 7 materiálu s podmínkou, že bude zajištěno fin. krytí jednotlivých nákupů v rozpočtu města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 10. 10/22/RM/2020 VZ „Dodávka tunelového mycího stroje s rekuperací pro ZŠ v Novém Městě na Moravě“

I. Rada města schvaluje

zahájení výběrového řízení na dodávky „Dodávka tunelového mycího stroje s rekuperací pro ZŠ v Novém Městě na Moravě“ a v této souvislosti schvaluje:

-předložený návrh zadávacích a obchodních podmínek

-předložený návrh dodavatelů určených k oslovení výzvou k podání nabídky

II. Rada města pověřuje

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, odsouhlasením případných dílčích změn v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka tunelového mycího stroje s rekuperací pro ZŠ v Novém Městě na Moravě“.

-starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, aby jménem města činili úkony směřující k výběru dodavatele předmětu veřejné zakázky „Dodávka tunelového mycího stroje s rekuperací pro ZŠ v Novém Městě na Moravě“ a to včetně případného vyloučení účastníků výběrového řízení, uzavření kupní smlouvy nebo případného zrušení veřejné zakázky a zveřejnění nového výběrového řízení.

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 11. 11/22/RM/2020 Návrh zpracování kůrovcového dřeva v městských lesích pro 1. pololetí 2020

I. Rada města bere na vědomí

předložený harmonogram zpracování kůrovcového dříví a nekůrovcového dříví v městských lesích pro první polovinu roku 2020.

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 12. 12/22/RM/2020 Informace o průběhu investičních akcí města 2020

I. Rada města bere na vědomí

– informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v r. 2020

– informace k aktuálnímu stavu a průběhu stavby „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

K tomuto bodu byla přizvána Ing. Kramárová. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 13. 13/22/RM/2020 Sportovní hala – ceník pronájmů

I. Rada města schvaluje

v návaznosti na uzavřenou příkazní smlouvu s příkazníkem Novoměstské služby s.r.o. s účinností od 01.06.2020 ceník krátkodobých pronájmů (na dobu kratší než 30 dnů) městem budované Sportovní haly NMNM na parc. č. 269, 270 a 275/7 v kat. území Nové Město na Moravě, a to dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 14. 14/22/RM/2020 Bytová problematika – VŘ uvolněné byty 1+kk v č.p. 301 na ul. Drobného a 1+kk v č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

I. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č. 301/34 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt č. 301/34 na ul.Drobného v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Jako náhradníka na přidělení bytu 1+kk č. 301/34 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem Nová Ves u Nového Města na Moravě ░░ ,a to za stejných podmínek.

II. Rada města schvaluje

přidělení bytu 1+kk č. 730/23 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░ jakožto nájemcem na byt č. 730/23 na ul.Tyršova v  Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností obnovy, za nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena jistota ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného a současně bude uzavřena i smlouva o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.
Jako náhradníka na přidělení bytu 1+kk č. 730/23 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě schvaluje ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░ , a to za stejných podmínek.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl změnu návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 15. Bytová problematika – žádost o novou NS na byt 2+0 v č.p. 49 na Rokytně u Nového Města na Moravě

I. Rada města schvaluje

uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░  trvale bytem ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+0 č.49/░ na Rokytně u Nového Města na Moravě na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 49 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Marcela Popelková
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Nevzniklo 16. 15/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 2378 v k.ú. NMNM (Soškova)

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 2378 o výměře 594 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě – dle podmínek uvedených v příloze.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 17. 16/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/28 (24 m2) v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 3419/28 o výměře 24 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 6000,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 18. 17/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 3419/30 (127m2) v k.ú. NMNM (ul. Čapkova)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 3419/30 o výměře 127 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to panu ░░░░ ░░░ ░ bytem Čapkova ░░░░ 592 31 Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 31.750,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 19. 18/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – převod pozemků p.č. 453/9, 453/14 v k.ú.Slavkovice z majetku města – Souhlasné prohlášení

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení uzavření Souhlasného prohlášení s tím, že smluvní strany město Nové Město na Moravě a Ředitelství silnic a dálnic ČR souhlasně prohlašují, že pozemky parc.č. 453/9 (4876 m2) – silnice a parc.č. 453/14 (28 m2) – silnice v k.ú. Slavkovice nepřešly dle z.č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění, z vlastnictví státu do vlastnictví města Nové Město na Moravě, nýbrž zůstaly ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit s nimi svědčí Ředitelství silnic a dálnic ČR – dle přílohy.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 20. 19/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – odprodej p.č.76/2 (12 m2) v k.ú. Hlinné (pod části RD)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 76/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Hlinné, ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Hlinné ░░  za dohodnutou kupní cenu 2.400,-Kč s tím, že kupující uhradí příslušný správní poplatek spojený s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 21. 20/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – věcné břemeno – p.č. 3542/1 v k. ú. NMNM (E.on) – Soškova

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části  pozemku p.č. 3542/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění distribuční soustavy – kabelové smyčky, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, IČ: 280 85 400). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 17.500 Kč + DPH.

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 22. 21/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes p.č. 1217 v k. ú. Olešná na Moravě (ŘSD ČR) – město oprávněný

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (ŘSD ČR, spo., se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: 65993390) trpět na části  pozemku p.č. 1217 v k.ú. Olešná na Moravě umístění distribuční soustavy – vedení NN, kab. VO, v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě, IČ: 00294900). Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou finanční úplatou 3.981,37 Kč + DPH (4.817,46 Kč vč. DPH).

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 23. 22/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – záměr směny části p.č. 50/1 za část p.č. 35 v k.ú. Studnice u Rokytna

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 50/1 o výměře cca 210 m2  v majetku města za část pozemku p.č. 35 o výměře cca 210 m2 v majetku žadatele v k.ú. Studnice u Rokytna (v rozsahu dle situačního zákresu) s tím, že budou dodrženy podmínky správců majetku města (zejm. zřízení věcných břemen ve prospěch města na umístění zařízení VO a dešťové kanalizace v majetku města).

Tento bod byl projednán v rámci společného hlasování.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 24. 23/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – záměr odprodeje / pronájmu části p.č. 143/1 v k.ú. Maršovice u NMNM

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 143/1 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě – dle situačního zákresu.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat pouze o jedné z variant. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o zvolené variantě.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 25. 24/22/RM/2020 Dispozice s majetkem – záměr směny pozemků v k.ú. NMNM (Masarykova ul.) + příprava výstavby kruhového objezdu a s tím související lokality

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 363/4 o výměře 20 m2, části pozemku p.č. 364 o výměře cca 46 m2 a části pozemku p.č. 367/1 o výměře cca 30 m2 z majetku města za část pozemku p.č. 367/2 o výměře cca 38 m2, část pozemku p.č. 363/5 o výměře cca 46  m2 a část pozemku p.č. 363/6 o výměře cca 12 m2  do majetku města v k.ú. Nové Město na Moravě (v rozsahu dle situačního zákresu).

II. Rada města revokuje

usnesení č. 9/21/RM/2020 ze dne 24.2.2020 ve znění II. Rada města bere na vědomí předloženou žádost společnosti PROBE trade s.r.o. ze dne 6.2.2020 ve věci umístění parkovacích stání v lokalitě stavby okružní křižovatky na ul. Masarykova a 1. souhlasí s rozšířením stavby okružní křižovatky na ul. Masarykova o 7 nových parkovacích stání s

podmínkou úhrady fin. nákladů změny PD i výstavby parkovacích stání ze strany žadatele“

III. Rada města schvaluje

v souvislosti s návrhem společnosti PROBE trade s.r.o. rozšíření stavby okružní křižovatky na ul. Masarykova o 8 nových kolmých parkovacích stání s podmínkou úhrady finančních nákladů změny PD i výstavby parkovacích stání ze strany společnosti PROBE trade s.r.o.

IV. Rada města schvaluje

v souvislosti s návrhem společnosti PROBE trade s.r.o. záměr výstavby komunikačního propojení lokality bytových domů s místní komunikací na ul. Drobného, včetně rozvodu VO, 2 parkovacích míst obyčejných a jednoho parkovacího místa pro invalidy, a to:

1.způsobem, kdy investorem a stavebníkem bude společnost PROBE trade s.r.o. a tato společnost dokončenou stavbu bezplatně převede do majetku města NMNM

nebo

2.způsobem, kdy investorem a stavebníkem bude město NMNM s podmínkou úhrady PD i výstavby ze strany společnosti PROBE trade s.r.o.

a ukládá starostovi, místostarostům města jednat o výběru z těchto dvou variant a způsobu realizace.

Michal Šmarda, starosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení. Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o  upraveném návrhu usnesení.

K tomuto bodu byli přizváni Ing. Fila a M. Hemza. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 26. 25/22/RM/2020 Kontrola plnění úkolů RM

I. Rada města bere na vědomí

předložené plnění úkolů rady města.

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 27. 26/22/RM/2020 Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

I. Rada města bere na vědomí 1. předloženou zprávu z jednání Komise kulturní a společenské 2. předloženou zprávu z jednání Komise bytové 3. předloženou zprávu z jednání Komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města II. Rada města pověřuje 1. členku RM Mgr. Helenu Šustrovou rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise kulturní a společenské 2. místostarostu města Stanislava Marka rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise bytové 3. člena RM Ing. Tomáše Krejčího rozhodnutím o způsobu případné realizace závěrů z Komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města III. Rada města ukládá

tajemníkovi připravit vymístění ubytovacích buněk z lokality pod Klečkovským rybníkem.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 28. 27/22/RM/2020 Smlouva o vybudování příjezdové komunikace – ulice Luční Nové Město na Moravě

I. Rada města ukládá

místostarostovi města Bc. Jaroslavu Lemperovi, aby se sešel se zástupci hromadného podnětu a zájemcem o výstavbu komunikace a následně navrhl nejvhodnější řešení.

Stanislav Marek, místostarosta města, navrhl hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Členové rady tento návrh přijali a hlasovali o změněném návrhu usnesení. Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Radek Fila
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 29. 28/22/RM/2020 Nákup nového provozního datového úložiště pro informační systém Nového Města na Moravě

I. Rada města schvaluje

nákup datových úložišť Pure Storage X10R3 a servisní podpory na roky 2020-2023 od společnosti IXPERTA s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 27599523 za celkovou cenu  1 935 602,- Kč bez DPH dle nabídky a návrhu kupní smlouvy uvedených v přílohách materiálu a pověřuje starostu města Michala Šmardu, a v jeho nepřítomnosti místostarosty města, uzavřením smlouvy vč. případných dodatků s vybraným dodavatelem s tím, že fin. krytí bude současně zajištěno zrušením stávající investiční akce města „Harmonizace prostorových dat“.

K tomuto bodu byl realizován videohovor se Z. Greplem. Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí
Typ dokumentu: Usnesení Hlasování
Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato 30. Diskuze

Michal Šmarda, starosta města, v rámci bodu diskuze seznámil členy rady s aktuálními opatřeními v rámci nouzového stavu ČR.

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady v 16:43 hodin. Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta

Stanislav Marek
místostarosta

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:

Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:

Ing.Tomáš Krejčí
zastupitel

Omezení provozu novoměstských institucí

23. March 2020 - 10:54

Až do odvolání jsou uzavřeny všechny školy. Týká se to středních, základních i mateřských škol. Informace o výuce sledujte na webu jednotlivých škol. Není vhodné navštěvovat školy bez předchozí domluvy.

Uzavřeny jsou i další instituce. Kulturní dům, Horácké muzeum, Dům dětí a mládeže, Městské lázně a Centrum Zdislava. Zaměstnance je možné kontaktovat telefonicky, případně elektronickou poštou.

Upozorňujeme též na omezení návštěv v DPS. Seniory mohou navštěvovat pouze blízcí pečující příbuzní, a to v nezbytně nutném rozsahu.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR byla omezena provozní doba Městského úřadu. Veškerou agendu prosím vyřizujte elektronicky nebo telefonicky. Pokud je návštěva úřadu nezbytná, je možné přijít:

pondělí 8:00-11:00
středa 14:00-17:00

Klienti budou odbaveni na podatelně MÚ.

Do nemocnice je možné vstupovat pouze hlavním vchodem. Každý návštěvník bude kontaktován hned při vstupu nebo vjezdu. Pokud to jeho zdravotní stav dovolí, bude požádán, aby návštěvu odložil a svůj problém konzultoval s lékařem telefonicky. Pacienti by měli telefonicky konzultovat i to, zda jim budou změněny termíny plánovaných zákroků. Po nezbytně nutnou dobu také nebude umožněna účast jakéhokoli doprovodu při porodu.

Městská hromadná doprava bude jezdit v prázdninovém režimu. Nebude možné nastupovat předními dveřmi a sedět v prvních třech řadách sedadel. MHD bude až do odvolání k dispozici zdarma. Dočasně bude zrušena zastávka MHD v nemocnici.

Žádáme všechny občany, aby dodržovali pravidla omezeného pohybu. Vyřizujte ve městě jen nezbytně nutné povinnosti. Do veřejných prostor vstupujte s rouškou nebo jiným zakrytím úst a nosu. Dodržujte vzdálenost minimálně 2 metry od jiných osob.

Do nemocnice, Městského úřadu a autobusů MHD je vstup bez zakrytí úst a nosu zakázán.

Vstupovat bez zakrytí úst a nosu do jiných veřejných prostor, včetně obchodů a pošty je naprosto nevhodné, bezohledné a nebezpečné.

Provozní doba sekretariátu školy

23. March 2020 - 8:41

Z důvodu prevence nebezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID-19 je po dobu stávajících opatření Ministerstva zdravotnictví ČR omezena pracovní doba sekretariátu 1. základní školy v Novém městě na Moravě.

Veškerou možnou agendu vyřizujte elektronicky nebo telefonicky:

 • e-mail: lenka.hrdinova@zs1.nmnm.cz
 • telefon: 566 598 500

Úřední hodiny:

 • pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 08.00-12.00 hodin
 • středa 14.00-16.00 hodin

Pomáháme ve stavu nouze

21. March 2020 - 13:25

Ve vzájemné spolupráci jsme zajistili vzdělávání žáků na dálku. Žáci prvního stupně a jejich rodiče komunikují se svými učiteli prostřednictvím e-mailů, žáci 2. stupně prostřednictvím aplikace Teams v prostředí Office 365, kterou jsou zvyklí běžně používat. Věříme, že takto společně výuku i přes překážky zvládneme.

V současném stavu nouze se snažíme pomáhat, kde je třeba. Ve školní družině jsme začali šít nedostatkové zboží – roušky (ústenky) pro ty, kteří je potřebují nejvíce. Část jich putovala do nemocnice, spousta do provozu školní jídelny a zbytek je určen pro zaměstnance školy – učitelky, vychovatele, asistenty a správní zaměstnance. V této složité životní situaci se projevila solidarita a snaha pomoci těm, kteří to potřebují.

Zaměstnanci 1. ZŠ

Učení na dálku

19. March 2020 - 16:43

Už máme za sebou téměř týden s dětmi v domácím vyučování. Pokud už nevíte, kde hledat inspiraci k učení, můžete využít některý s níže uvedených odkazů. V případě, že máte dobré zkušenosti s jiným webem, podělte se s námi na našem Fb profilu, nebo pište na e-mail kondyskova.k@nmnm.cz.

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a trpělivosti.

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

8) Včelka – zábavné procvičování čtení – nyní na 6 týdnů zdarma – návod naleznete zde 
https://www.vcelka.cz/

 

 

Učení na dálku

19. March 2020 - 15:38

Už máme za sebou téměř týden s dětmi v domácím vyučování. Pokud už nevíte, kde hledat inspiraci k učení, můžete využít některý s níže uvedených odkazů. V případě, že máte dobré zkušenosti s jiným webem, podělte se s námi na našem Fb profilu, nebo pište na e-mail kondyskova.k@nmnm.cz.

Přejeme všem hlavně hodně zdraví a trpělivosti.

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

8) Včelka – zábavné procvičování čtení – nyní na 6 týdnů zdarma – návod naleznete zde 
https://www.vcelka.cz/

 

 

Obnova hesla na mail v Office 365

19. March 2020 - 13:34

Žáci, kteří potřebují obnovit (resetovat) heslo na svůj mail v aplikaci Office 365, musí kontaktovat pana učitele Handschuha.

mail handschuh@zs2nmnm.cz nebo tel. 607 608 877

Česká pošta informuje

18. March 2020 - 19:06

Pobočka České pošty NMNM informuje své klienty, že ve čtvrtek 19.3. bude v době od 7:45 do 9:45 uzavřena. Důvodem je celoplošná dezinfekce pobočky.

Dále informujeme, že od 19.3. až do odvolání bude pobočka otevřená každý všední den pouze do 16:00 hod. O víkendu bude zcela zavřeno. Na pobočce také platí vymezená doba 10:00-12:00 pro osoby 65+.

Děkujeme za pochopení.

Pracovníci ČP Nové Město na Moravě

Distanční vzdělávání

18. March 2020 - 14:44

Vážení rodiče,

reagujeme na momentální situaci, která znemožňuje standardní průběh výuky. Ředitelství školy doporučilo učitelům různou formu komunikace s rodiči za účelem dálkového studia žáků. Rodiče a žáci mají možnost spojit se s třídním učitelem 1x týdně (e-mailem, telefonicky, přes různé aplikace, úložiště nebo sociální sítě). Způsob komunikace určí pedagog. Tímto způsobem mohou dostávat úkoly, zpětné vazby, rady, zadání či konzultace. 

Děkujeme za Vaše pochopení, trpělivost a vstřícnost.
Eva Mošnerová – ředitelka školy

Prodloužení platnosti dárkových poukazů

18. March 2020 - 8:55

Vážení návštěvníci, jelikož máme uzavřen provoz na základě ustanovení vlády ČR, prodloužíme Vám platnost dárkových poukazů.

Platnost bude prodloužena o celou dobu co budeme mít zavřeno (upřesníme po znovuotevření).

 

Průzkum zájmu o školní družinu

17. March 2020 - 18:37

V těchto dnech je přerušen také provoz školní družiny. Před zápisem do prvních tříd pravidelně provádíme průzkum zájmu o školní družinu v následujícím školním roce. Letos bychom chtěly rodiče oslovit touto cestou a poprosit je o vyplnění elektronického formuláře na následujícím odkazu https://forms.gle/UiNZFExvKGgSUjrNA

Děkujeme.

Vychovatelky ŠD

Pages