Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

se uskuteční v pátek 2. 4. 2014 od 15:00 – 16:00 před obecním úřadem.

Odpad je možné předat pouze v tomto časovém intervalu, případně se dohodnout   se zaměstnanci obce na jiném termínu předání.

Za velkoobjemový odpad se považuje například gauč, skříně, matrace, koberce atd. a to pouze pokud pocházejí z běžného provozu domácnosti. Netýká se likvidace nábytku při vyklízení celých objektů!

Do přistavených kontejnerů nebude možné uložit stavební odpad (např. lepenku, eternit, obaly od montážní pěny apod.).

Železný šrot vozte pod školu!