Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky "On-line informační a navigační systém pro prezentaci udržitelného rozvoje v obci Křižánky" se snaží co nejlépe splňovat zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu a metodiky Blind Friendly Web.
Stránky jsou vytvořeny pomocí značkovacího jazyka XHTML 1.0 Transitional a pro popis vzhledu jsou použity výhradně kaskádové styly (CSS). Obsah lze libovolně zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů nejpoužívanějších webových prohlížečů. Po webových stránkách je možné se pohybovat i pomocí klávesnice.
Web je snadno použitelný i při vypnutých kaskádových stylech, obrázcích a Javascriptu.
V případě jakýchkoliv dotazů či problémů s přístupností tohoto webu nebo s jeho používáním kontaktujte správce webu na adrese: kutal(zavináč)internetstream.cz .

Accessibility statement

"On-line informační a navigační systém pro prezentaci udržitelného rozvoje v obci Křižánky" site of the region are trying their best to comply with accessibility rules under the Rules of web accessibility and Blind Friendly Web.
These pages are created using markup language XHTML 1.0 Transitional and look for the description are used only cascading style sheets (CSS). Content can be freely resized using standard tools most widely used web browsers. After the website is possible to move the keyboard.
The Web is an easy to use and at off cascading styles, images and Javascript.
If you have any questions or problems with the accessibility of this site or its usage please contact the webmaster at: kutal(a)internetstream.cz .