Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Dokumenty úřadu

Formuláře ke stažení
Název Soubor Popis Velikost
Aktualizace osobních údajů PDF icon aktualizace_osobnich_udaju.pdf Tiskopis "Aktualizace osobních údajů" pro sdělení kontaktních údajů občana Obecnímu úřadu Křižánky. 79.51 KB
Žádost o povolení ke kácení stromů Microsoft Office document icon zadost_o_povoleni_ke_kaceni_stromu.doc Žádost o povolení ke kácení stromů rostoucí mimo les, Oznámení o kácení dřevin 27.5 KB
Žádost o vydání voličského průkazu 2017 PDF icon zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu_2017.pdf Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017. 139.11 KB
Žádost o byt PDF icon zadost_o_byt.pdf Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu 406.04 KB
Místní předpisy
Název Soubor Popis Velikost
Poplatek ze psů PDF icon okri-ozv_2010_01.pdf Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů 112.42 KB
Poplatky za odpady PDF icon okri-ozv_2010_04.pdf Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 114.24 KB
Nařízení obce Křižánky č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD Microsoft Office document icon trzni.doc Nařízení, kterým se zakazuje podomní prodej v obci Křižánky. 15 KB
OZV 1/2011 Microsoft Office document icon 1_2011.doc OZV 1/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno 18 KB
OZV 3/2011 Microsoft Office document icon 3_2011.doc OZV 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 28 KB
OZV 1/2016 PDF icon okri-ozv2016001.pdf Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. 181.63 KB
OZV 2/2016 PDF icon okri-ozv2016002.pdf Obecně závazná vyhláška obce Křižánky č. 2/2016 o nočním klidu. 137.39 KB
OZV 3/2016 PDF icon okri-ozv2016003.pdf Obecně závazná vyhláška obce Křižánky č. 3/2016 o regulaci hlučných činností. 218.91 KB
OZV 1/2021 PDF icon okri-ozv2021001.pdf Obecně závazná vyhláška obce Křižánky č. 01/2021, o místním poplatku z pobytu. 395.68 KB
Řád veřejného pohřebiště obce Křižánky PDF icon rad_verejneho_pohrebiste-usneseni19-2021.pdf Řád veřejného pohřebiště obce Křižánky ze dne 21.9.2021, schválený zastupitelstvem obce Křižánky pod číslem usnesení 19/2021. 576.14 KB
OZV 2/2021 PDF icon okri-ozv2021002.pdf Obecně závazná vyhláška obce Křižánky č.02/21., o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 297.16 KB
Novinky
Název Soubor Popis Velikost
Novinky PDF icon krizanky.pdf 469.52 KB
Novinky PDF icon krizanky_1.pdf 533.4 KB
Novinky PDF icon krizanky_2.pdf 427.26 KB
Novinky PDF icon novinkykri20200922.pdf 410.94 KB
Novinky PDF icon novinkykri20201020.pdf 372.13 KB
Ostatní
Název Soubor Popis Velikost
novinky 2012 - květen PDF icon novinky12_05.pdf Květnové vydání novinek (2012) 484.81 KB
Rozhodnutí o povolení kácení a o uložení náhradní výsadby PDF icon rozhodnuti_stromy.pdf all 10.75 MB
Zápis z akce Veřejné fórum 2014 včetně ověření problémů anketou PDF icon forum2014.pdf Zápis z akce Veřejné fórum 2014 včetně ověření problémů anketou 804.62 KB
Informační schůzky ke kotlíkovým dotacím 2017 PDF icon harmonogram_schuzek_-_kotliky_2017.pdf Harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 2. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. 515.61 KB
Závěrečná výzkumná zpráva PDF icon podkladova_analyza.pdf Podkladová analýza k lokální koncepci sociálního bydlení v obci Křižánky. 838.25 KB
Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Křižánky PDF icon koncepce_sb_krizanky.pdf Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Křižánky , součást projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení“. 5.49 MB
Analýza rozvoje a obnovy bytového fondu PDF icon analyza_rozvoje_byt_fondu_finalni_vykres.pdf Analýza rozvoje a obnovy bytového fondu se zaměřením na výstavbu domu pro seniory v obci Křižánky. 3.17 MB
Sociální a dostupné bydlení v obci Křižánky PDF icon soc.a_dostupne_bydleni_v_obci_krizanky-brozura-007-2019.pdf Brožura "Sociální a dostupné bydlení v obci Křižánky". 9.82 MB
Doporučení MZČR k používání některých ochranných prostředků PDF icon doporuceni_mzcr-20200324.pdf Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatřeních v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID-19. Dokument obsahuje v bodech stručné shrnutí důležitých faktů. 947.32 KB
Studie odkanalizování obce, doplnění a aktualizace 06/2021. (1/2) PDF icon krizanky_studie_kanalizace_2021_06_texty_a_tabulky.pdf Aktualizace cen na c.ú. 2021, čerpání odpadních vod na ČOV Svratka; textová část a tabulková část. 177.61 KB
Studie odkanalizování obce, doplnění a aktualizace 06/2021. (2/2) PDF icon krizanky_studie_2021_06_18-5000.pdf Aktualizace cen na c.ú. 2021, čerpání odpadních vod na ČOV Svratka; koncepční situace v měřítku 1:5000. 1.45 MB
Informace pro nájemce hrobů PDF icon 20211029120614230.pdf Informace pro nájemce hrobů na veřejném pohřebišti obce Křižánky 290.49 KB
Studie alternativního řešení odkanalizování obce Křižánky včetně místních částí. PDF icon skm_c30822020114260.pdf Určení možných variant odkanalizování obce vč. likvidace odpadních vod a jejich porovnání s doporučení nejvhodnější varianty. 12.86 MB
Leták: používání kotlů na pevná paliva PDF icon c960defe4e9a47368b3db9119412ff83.pdf Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva 799.91 KB
Leták: kotlíková dotace 2022 PDF icon kotdot_nzu_a4_05-2022_tisk.pdf Kotlíková dotace 2022 - leták. 5.2 MB
Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy PDF icon vyzva_-_opustene_hroby_seznam.pdf Obec Křižánky, jako provozovatel veřejného pohřebiště, upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst uvedených v seznamu hrobových míst, který je nedílnou součástí tohoto oznámení, že k těmto hrobovým místům není uzavřena příslušná smlouva o nájmu hrobového místa. 403.38 KB
Upozornění vlastníkům pozemků na ořez dřevin PDF icon upozorneni_vlastnikum_pozemku.pdf 52.84 KB
Zásady pro provádění ořezů dřevin PDF icon zasady_pro_provadeni_orezu_drevin.pdf 238.85 KB
Rozhodnutí o povolení výjimky PDF icon sr0106_rozhodnuti_n.pdf Rozhodnutí o povolení výjimky 488.09 KB
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí PDF icon 101308841010_714_ro232023_revize21.pdf Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území České Křižánky obce Křižánky. Revize potrvá v období od 3.4.2023 přibližně do 30.9.2024. 176 KB
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitosti PDF icon 101308950010_714_ro242023_revize21.pdf Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území České Milovy obce Křižánky. Revize potrvá v období od 3.4.2023 přibližně do 31.1.2O25. 176.56 KB
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí PDF icon 101314326010_714_ro62023_revize21.pdf Oznámení o konání revize katastru nemovitostí v katastrálním území Moravské Křižánky obce Křižánky. Revize potrvá v období od 3.4.2023 přibližně do 30.9.2025. 176.57 KB
Poskytování informací
Název Soubor Popis Velikost
z106pi-2017-001 PDF icon 447578955_mika.pdf 235.08 KB
z106pi-2017-002 PDF icon 447578955_mika_priloha1.pdf 521.46 KB
z106pi-2017-003 PDF icon 454569866_0_ambroz.pdf 264.78 KB
z106pi-2017-004 PDF icon 455460662_0_istav_media.pdf 340 KB
z106pi-2017-005 PDF icon ceskomoravska_svetelna.pdf 1.86 MB
Informace o zpracování osobních údajů PDF icon ii._informace_o_zpracovani_osu.pdf Informace o zpracování osobních údajů jejichž správcem je Obec Křižánky 84.07 KB
z106-2018-retus PDF icon odpoved_retus.pdf 240.31 KB
z106pi-2019-001 PDF icon -20190819-obec-zadost106-1999x.8.2019_poskytnuti_informace-odpoved.pdf 115.43 KB
Rozpočet
Název Soubor Popis Velikost
Rozpočtové provizorium 2017 PDF icon rozpoctove_provizorium_2017.pdf Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017. 29.79 KB
Rozpočtový výhled 2017-2019 PDF icon rozpoctovy_vyhled_2017-2019.pdf Rozpočtový výhled pro Obec Křižánky na roky 2017 – 2019. 65.62 KB
Usnesení
Název Soubor Popis Velikost
Výpis ze ZO o zvolení starosty, místostarostů a zřízení výborů PDF icon vypis_ze_zo_o_zvoleni_starosty_apod._pro_web.pdf 220.83 KB
Územní plán
Název Soubor Popis Velikost
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II PDF icon krizanky_zmena_cii_textova_cast_prilohy.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky, formou opatření obecné povahy č. MUNMNM/50279/2010 . Textová část. 291.43 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 1 PDF icon krizanky_zmena_cii_1_vykres_zakladniho_cleneni_schema.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 1. Výkres základního členění území - schéma s vyznačením výřezů. 369.79 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 1.I PDF icon krizanky_zmena_cii_1.i_vykres_zakladniho_cleneni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 1.I Výkres základního členění území - výřez I. 277.41 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 1.II PDF icon krizanky_zmena_cii_1.ii_vykres_zakladniho_cleneni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 1.II Výkres základního členění území - výřez II. 131.28 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 2 PDF icon krizanky_zmena_cii_2_verejne_prospesne_stavby_opatreni_asanace.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 2. veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace. 127.62 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3 PDF icon krizanky_zmena_cii_3_komplexni_urbanisticky_navrh_schema.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3. komplexní urbanistický návrh - schéma s vyznačením výřezů. 1.71 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3.A PDF icon krizanky_zmena_cii_3.a_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3.A komplexní urbanistický návrh - výřez A. 91.62 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3.B PDF icon krizanky_zmena_cii_3.b_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3.B komplexní urbanistický návrh - výřez B. 1.53 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3.C PDF icon krizanky_zmena_cii_3.c_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3.C komplexní urbanistický návrh - výřez C. 2.29 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3.D PDF icon krizanky_zmena_cii_3.d_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3.D komplexní urbanistický návrh - výřez D. 1.18 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 4 PDF icon krizanky_zmena_cii_4_predpokladany_zabor_pudniho_fondu_schema.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 4. předpokládaný zábor půdního fondu - schéma s vyznačením výřezů. 1.61 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 4.I PDF icon krizanky_zmena_cii_4.i_predpokladany_zabor_pudniho_fondu.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 4.I předpokládaný zábor půdního fondu - výřez I. 2.38 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 4.II PDF icon krizanky_zmena_cii_4.ii_predpokladany_zabor_pudniho_fondu.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 4.II předpokládaný zábor půdního fondu - výřez II. 1.47 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 4.III PDF icon krizanky_zmena_cii_4.iii_priloha_plochy_odvodneni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 4.III předpokládaný zábor půdního fondu - plochy odvodnění. 2.34 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 5 PDF icon krizanky_zmena_cii_5_technicke_vybaveni_schema.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 5. technické vybavení - schéma s vyznačením výřezů. 450.59 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 5.I PDF icon krizanky_zmena_cii_5.i_technicke_vybaveni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 5.I technické vybavení - výřez I. 342.28 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 5.II PDF icon krizanky_zmena_cii_5.ii_technicke_vybaveni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 5.II technické vybavení - výřez II. 176.22 KB
Územní plán obce Křižánky - 1 PDF icon upokri-01_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf komplexní urbanistický návrh 27.46 MB
Územní plán obce Křižánky - 2 PDF icon upokri-02_dopravni_vykres.pdf dopravní výkres 12.74 MB
Územní plán obce Křižánky - 3 PDF icon upokri-03_pamatkova_rezervace.pdf památková rezervace 13.21 MB
Územní plán obce Křižánky - 4.1 PDF icon upokri-04_1_technicke_vybaveni.pdf technické vybavení 18.73 MB
Územní plán obce Křižánky - 4.2 PDF icon upokri-04_2_technicke_vybaveni.pdf technické vybavení 13.67 MB
Územní plán obce Křižánky - 5 PDF icon upokri-05_zemedelsky_pudni_fond.pdf zemědělský půdní fond 14.54 MB
Územní plán obce Křižánky - 6 PDF icon upokri-06_verejne_prospesne_stavby.pdf veřejně prospěšné stavby 13.17 MB
Územní plán obce Křižánky - 7 PDF icon upokri-07_zajmova_uzemi_a_sirsi_vztahy.pdf zájmové území a širší vztahy 15.92 MB
Územní plán Obce Křižánky PDF icon uzemni_plan_o.kriz_.-pruvodni_zprava.pdf Územní plán Obce Křižánky – návrh. Průvodní zpráva. 8.4 MB
Veřejné zakázky
Název Soubor Popis Velikost
Krycí list nabídky Microsoft Office document icon ppv3s-kryci_list_nabidky.doc Krycí list nabídky. 239 KB
Oznámení PDF icon ppv3s-oznameni.pdf Oznámení o vyhlášení výběrového řízení "Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil". 493.1 KB
Zrušení VZ PDF icon ppv3s-zrusenivz.pdf Oznámení o zrušení části vyběrového řízení s názvem "Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil a pořízení malotraktoru se zametači". 441.59 KB
Výzva PDF icon ppv3s-vyzva.pdf Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu na dodávky zadané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů "Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil". 4.45 MB
ZMR: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – REALIZACE HRUBÉ STAVBY PDF icon vyzva.pdf Výzva k zakázce malého rozsahu: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – REALIZACE HRUBÉ STAVBY Projektová dokumentace je ke stažení zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/BBG4PA5888KFZJD8-LFK/ 245.77 KB
ZMR: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – dokumentace Microsoft Office document icon smlouva_o_dilo.doc Vzor SOD 62.5 KB
ZMR: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – výkaz výměr PDF icon vykaz_vymer_stavebni_cast-revize_listopad_2014.pdf Výkaz výměr pro ZMR: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – REALIZACE HRUBÉ STAVBY 285.38 KB
Výzva PDF icon vyzva.pdf Obec Křižánky vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž střešní krytiny objektu čp. 31 v k.ú. České Milovy“ 394.14 KB
Smlouva o dílo Microsoft Office document icon smlouva_o_dilo.doc Obec Křižánky vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž střešní krytiny objektu čp. 31 v k.ú. České Milovy“ - dokument - SMLOUVA O DÍLO 66 KB
Vymezení zastavěného území
Název Soubor Popis Velikost
Vymezení zastavěného území v k.ú. České Milovy PDF icon vzu_text.pdf Opatření obecné povahy č.01/2010 vymezení zastavěného území v katastrálním území České Milovy. Textová část. 166.83 KB
Vymezení zastavěného území v k.ú. České Milovy - mapová část PDF icon vzu_mapa.pdf Opatření obecné povahy č.01/2010 vymezení zastavěného území v katastrálním území České Milovy. Mapová část. 2.9 MB
Vzdělávací centrum
Název Soubor Popis Velikost
testovací dokument vzdělávacího centra PDF icon ukazkovy_dokument_cs.pdf 1.92 MB