Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Dokumenty úřadu

Formuláře ke stažení
Název Soubor Popis Velikost
Aktualizace osobních údajů PDF icon aktualizace_osobnich_udaju.pdf Tiskopis "Aktualizace osobních údajů" pro sdělení kontaktních údajů občana Obecnímu úřadu Křižánky. 79.51 KB
Žádost o povolení ke kácení stromů Microsoft Office document icon zadost_o_povoleni_ke_kaceni_stromu.doc Žádost o povolení ke kácení stromů rostoucí mimo les, Oznámení o kácení dřevin 27.5 KB
Žádost o vydání voličského průkazu 2017 PDF icon zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu_2017.pdf Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017. 139.11 KB
Žádost o byt PDF icon zadost_o_byt.pdf Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu 406.04 KB
Místní předpisy
Název Soubor Popis Velikost
Poplatek ze psů PDF icon okri-ozv_2010_01.pdf Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů 112.42 KB
Poplatky za odpady PDF icon okri-ozv_2010_04.pdf Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 114.24 KB
Řád pohřebiště PDF icon rad_pohrebiste.pdf Řád pohřebiště v obci Křižánky (pro evangelický a katolický hřbitov u kostela a hřbitov v místní části České Milovy). 64.58 KB
Nařízení obce Křižánky č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD Microsoft Office document icon trzni.doc Nařízení, kterým se zakazuje podomní prodej v obci Křižánky. 15 KB
OZV 1/2011 o o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno Microsoft Office document icon 1_2011.doc OZV 1/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno 18 KB
OZV 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Microsoft Office document icon 2_2011.doc OZV 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 28.5 KB
OZV 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Microsoft Office document icon 3_2011.doc OZV 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 28 KB
Ostatní
Název Soubor Popis Velikost
novinky 2012 - květen PDF icon novinky12_05.pdf Květnové vydání novinek (2012) 484.81 KB
Rozhodnutí o povolení kácení a o uložení náhradní výsadby PDF icon rozhodnuti_stromy.pdf all 10.75 MB
Zápis z akce Veřejné fórum 2014 včetně ověření problémů anketou PDF icon forum2014.pdf Zápis z akce Veřejné fórum 2014 včetně ověření problémů anketou 804.62 KB
Informační schůzky ke kotlíkovým dotacím 2017 PDF icon harmonogram_schuzek_-_kotliky_2017.pdf Harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 2. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. 515.61 KB
Závěrečná výzkumná zpráva PDF icon podkladova_analyza.pdf Podkladová analýza k lokální koncepci sociálního bydlení v obci Křižánky. 838.25 KB
Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Křižánky PDF icon koncepce_sb_krizanky.pdf Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Křižánky , součást projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení“. 5.49 MB
Poskytnuté informace
Název Soubor Popis Velikost
z106pi-2017-001 PDF icon 447578955_mika.pdf 235.08 KB
z106pi-2017-002 PDF icon 447578955_mika_priloha1.pdf 521.46 KB
z106pi-2017-003 PDF icon 454569866_0_ambroz.pdf 264.78 KB
z106pi-2017-004 PDF icon 455460662_0_istav_media.pdf 340 KB
z106pi-2017-005 PDF icon ceskomoravska_svetelna.pdf 1.86 MB
Rozpočet
Název Soubor Popis Velikost
Rozpočtové provizorium 2017 PDF icon rozpoctove_provizorium_2017.pdf Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017. 29.79 KB
Rozpočtový výhled 2017-2019 PDF icon rozpoctovy_vyhled_2017-2019.pdf Rozpočtový výhled pro Obec Křižánky na roky 2017 – 2019. 65.62 KB
Usnesení
Název Soubor Popis Velikost
Usnesení ZO 1/10 PDF icon usneseni_1-15.11.10.pdf 46.08 KB
Usnesení ZO 3/10 PDF icon usneseni_3-17.12.10.pdf USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY Č. 3/2010 ZE DNE 17. 12. 2010 52.23 KB
Usnesení ZO 4/11 PDF icon usneseni_4-7.1.11.pdf 48.41 KB
Usnesení ZO 5/11 PDF icon usneseni_5-28.2.11.pdf 51.3 KB
Usnesení ZO 6/11 PDF icon usneseni_6-21.3.11.pdf 49.41 KB
Usnesení ZO 7/11 PDF icon usneseni_7-6.6.2011.pdf 48.99 KB
Usnesení ZO 2/10 PDF icon usneseni_2-29.11.10.pdf 47.76 KB
Usnesení ZO 8/11 PDF icon usneseni_8-20.6.2011.pdf 51.87 KB
Usnesení ZO 9/11 PDF icon usneseni_9-29.7.2011.pdf 46.33 KB
Usnesení ZO 11/11 PDF icon usneseni_11-15.12.2011.pdf 100.45 KB
Usnesení ZO 12/12 PDF icon usneseni_12-26.1.2012final.pdf 49.31 KB
Usnesení ZO 10/11 PDF icon usneseni_10-29.9.2011.pdf 47.85 KB
Usnesení ZO 13/12 PDF icon usneseni_13-22.3.2012final.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 13/2012 ze dne 22. 3. 2012 100.13 KB
Usnesení ZO 14/12 PDF icon usneseni_14-27.4.2012final.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 14/2012 ze dne 27.4.2012 45.86 KB
Usnesení ZO 15/12 PDF icon usneseni_15-28.6.2012.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 15/2012 ze dne 28. 6. 2012 48.68 KB
Usnesení ZO 16/12 PDF icon usneseni_16-20.9.2012final.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 16/2012 ze dne 20. 9. 2012 100.46 KB
Usnesení ZO 17/12 PDF icon usneseni_17-18.12.2012.pdf Usnesení zastupitelstva Obce Křižánky č. 17/2012 ze dne 18.12.2012 50.05 KB
Usnesení ZO 18/13 PDF icon usneseni_18-4.3.2013.pdf USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY Č. 18/2013 ZE DNE 4.3.2013 51.91 KB
Usnesení ZO19/13 PDF icon usneseni_19-3.6.2013.pdf USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY Č. 19/2013 ZE DNE 3.6.2013 48.21 KB
Usnesení ZO 20/13 PDF icon usneseni_20-28.6.2013.pdf USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY Č. 20/2013 ZE DNE 28.6.2013 46.27 KB
Usnesení ZO 21/13 PDF icon usneseni_21-23.9.2013.pdf USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY Č. 21/2013 ZE DNE 23.9.2013 49.08 KB
Usnesení ZO 22/13 PDF icon usneseni_22-11.11.2013.pdf USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY Č. 22/2013 ZE DNE 11.11.2013 48.52 KB
Usnesení ZO 23/13 PDF icon usneseni_23-20.12.2013.pdf USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY Č. 23/2013 ZE DNE 20.12.2013 48.96 KB
Usnesení ZO 24/14 PDF icon usneseni_24-17.3.2014.pdf USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY Č. 24/2014 ZE DNE 17.3.2014 49.02 KB
Usnesení ZO 25/14 PDF icon usneseni_25-31.3.2014.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 25/2014 ze dne 31.3.2014 86.75 KB
Usnesení ZO 26/14 PDF icon usneseni_26-9.6.2014.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 26/2014 ze dne 9.6.2014 51.71 KB
Usnesení ZO 27/14 PDF icon usneseni_27-28.7.2014.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 27/2014 ze dne 28.7.2014 47.17 KB
Usnesení ZO 28/14 PDF icon usneseni_28-24.9.2014.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 28/2014 ze dne 24.9.2014 48.11 KB
Usnesení ZO 29/14 PDF icon usneseni_29-8.10.2014.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 29/2014 ze dne 8.10.2014 48.71 KB
Usnesení ZO 1/14 PDF icon usneseni_1-10.11.14.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 1/2014 ze dne 10.11.2014 51.41 KB
Usnesení ZO 2/14 PDF icon usneseni_2-18.11.2014.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 2/2014 ze dne 18.11.2014 238.1 KB
Usnesení ZO 3/14 PDF icon usneseni_3-1.12.2014.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 3/2014 ze dne 1.12.2014 282.25 KB
Usnesení ZO 4/14 PDF icon usneseni_4-19.12.2014.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 4/2014 ze dne 19.12.2014 357.8 KB
Usnesení ZO 5/15 PDF icon usneseni_5-19.1.2015.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 5/2015 ze dne 19.1.2015 437.96 KB
Usnesení ZO 6/15 PDF icon Usnesení 6-30.3.2015.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 6/2015 ze dne 30.3.2015 89.07 KB
Usnesení ZO 7/15 PDF icon Usnesení 7-15.6.2015.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 7/2015 ze dne 15.6.2015 49.92 KB
Usnesení ZO 8/15 PDF icon usneseni_8-20.8.2015.pdf USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY Č. 8/2015 ZE DNE 20.8.2015 55.39 KB
Usnesení ZO 9/15 PDF icon usneseni_9-18.11.2015.pdf USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY Č. 9/2015 ZE DNE 18.11.2015 42.99 KB
Usnesení ZO 10/15 PDF icon usneseni_10-18.12.2015.pdf USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY Č. 10/2015 ZE DNE 18.12.2015 39.68 KB
Usnesení ZO 11/16 PDF icon usneseni_11-7.3.2016.pdf USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY Č. 11/2016 ZE DNE 7.3.2016 43.32 KB
Usnesení ZO 12/16 PDF icon usneseni_12-29.3.2016.pdf USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘIŽÁNKY Č. 12/2016 ZE DNE 29.3.2016 53.84 KB
Usnesení ZO 13/16 PDF icon usneseni_13-20.6.2016.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 13/2016 ze dne 20.6.2016. 66.09 KB
Usnesení ZO 14/16 PDF icon usneseni_14-19.9.2016.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 14/2016 ze dne 19.9.2016. 55.98 KB
Usnesení ZO 15/16 PDF icon usneseni_15-16.12.2016.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 15/2016 ze dne 16.12.2016. 56.72 KB
Usnesení ZO 16/17 PDF icon usneseni_16-9.1.2017.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 16/2017 ze dne 9.1.2017. 62.95 KB
Usnesení ZO 17/17 PDF icon usneseni_17-13.2.2017.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 17/2017 ze dne 13.2.2017. 62.75 KB
Usnesení ZO 18/17 PDF icon usneseni_18-27.3.2017.pdf Usnesení zastupitelstva obce Křižánky č. 18/2017 ze dne 27.3.2017. 57.4 KB
Usneseni ZO 19/17 PDF icon usneseni_19-19.6.2017.pdf Usnesení zastupitelstva Obce Křižánky č. 19/2017 ze dne 19.6.2017. 55.95 KB
Usnesení ZO 20/17 PDF icon usneseni_20-30.8.2017.pdf Usnesení zastupitelstva Obce Křižánky č. 20/2017 ze dne 30.8.2017. 55.27 KB
Územní plán
Název Soubor Popis Velikost
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II PDF icon krizanky_zmena_cii_textova_cast_prilohy.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky, formou opatření obecné povahy č. MUNMNM/50279/2010 . Textová část. 291.43 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 1 PDF icon krizanky_zmena_cii_1_vykres_zakladniho_cleneni_schema.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 1. Výkres základního členění území - schéma s vyznačením výřezů. 369.79 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 1.I PDF icon krizanky_zmena_cii_1.i_vykres_zakladniho_cleneni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 1.I Výkres základního členění území - výřez I. 277.41 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 1.II PDF icon krizanky_zmena_cii_1.ii_vykres_zakladniho_cleneni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 1.II Výkres základního členění území - výřez II. 131.28 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 2 PDF icon krizanky_zmena_cii_2_verejne_prospesne_stavby_opatreni_asanace.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 2. veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace. 127.62 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3 PDF icon krizanky_zmena_cii_3_komplexni_urbanisticky_navrh_schema.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3. komplexní urbanistický návrh - schéma s vyznačením výřezů. 1.71 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3.A PDF icon krizanky_zmena_cii_3.a_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3.A komplexní urbanistický návrh - výřez A. 91.62 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3.B PDF icon krizanky_zmena_cii_3.b_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3.B komplexní urbanistický návrh - výřez B. 1.53 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3.C PDF icon krizanky_zmena_cii_3.c_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3.C komplexní urbanistický návrh - výřez C. 2.29 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3.D PDF icon krizanky_zmena_cii_3.d_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3.D komplexní urbanistický návrh - výřez D. 1.18 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 4 PDF icon krizanky_zmena_cii_4_predpokladany_zabor_pudniho_fondu_schema.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 4. předpokládaný zábor půdního fondu - schéma s vyznačením výřezů. 1.61 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 4.I PDF icon krizanky_zmena_cii_4.i_predpokladany_zabor_pudniho_fondu.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 4.I předpokládaný zábor půdního fondu - výřez I. 2.38 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 4.II PDF icon krizanky_zmena_cii_4.ii_predpokladany_zabor_pudniho_fondu.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 4.II předpokládaný zábor půdního fondu - výřez II. 1.47 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 4.III PDF icon krizanky_zmena_cii_4.iii_priloha_plochy_odvodneni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 4.III předpokládaný zábor půdního fondu - plochy odvodnění. 2.34 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 5 PDF icon krizanky_zmena_cii_5_technicke_vybaveni_schema.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 5. technické vybavení - schéma s vyznačením výřezů. 450.59 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 5.I PDF icon krizanky_zmena_cii_5.i_technicke_vybaveni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 5.I technické vybavení - výřez I. 342.28 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 5.II PDF icon krizanky_zmena_cii_5.ii_technicke_vybaveni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 5.II technické vybavení - výřez II. 176.22 KB
Veřejné zakázky
Název Soubor Popis Velikost
Krycí list nabídky Microsoft Office document icon ppv3s-kryci_list_nabidky.doc Krycí list nabídky. 239 KB
Oznámení PDF icon ppv3s-oznameni.pdf Oznámení o vyhlášení výběrového řízení "Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil". 493.1 KB
Zrušení VZ PDF icon ppv3s-zrusenivz.pdf Oznámení o zrušení části vyběrového řízení s názvem "Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil a pořízení malotraktoru se zametači". 441.59 KB
Výzva PDF icon ppv3s-vyzva.pdf Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu na dodávky zadané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů "Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil". 4.45 MB
ZMR: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – REALIZACE HRUBÉ STAVBY PDF icon vyzva.pdf Výzva k zakázce malého rozsahu: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – REALIZACE HRUBÉ STAVBY Projektová dokumentace je ke stažení zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/BBG4PA5888KFZJD8-LFK/ 245.77 KB
ZMR: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – dokumentace Microsoft Office document icon smlouva_o_dilo.doc Vzor SOD 62.5 KB
ZMR: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – výkaz výměr PDF icon vykaz_vymer_stavebni_cast-revize_listopad_2014.pdf Výkaz výměr pro ZMR: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – REALIZACE HRUBÉ STAVBY 285.38 KB
Výzva PDF icon vyzva.pdf Obec Křižánky vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž střešní krytiny objektu čp. 31 v k.ú. České Milovy“ 394.14 KB
Smlouva o dílo Microsoft Office document icon smlouva_o_dilo.doc Obec Křižánky vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž střešní krytiny objektu čp. 31 v k.ú. České Milovy“ - dokument - SMLOUVA O DÍLO 66 KB
Vymezení zastavěného území
Název Soubor Popis Velikost
Vymezení zastavěného území v k.ú. České Milovy PDF icon vzu_text.pdf Opatření obecné povahy č.01/2010 vymezení zastavěného území v katastrálním území České Milovy. Textová část. 166.83 KB
Vymezení zastavěného území v k.ú. České Milovy - mapová část PDF icon vzu_mapa.pdf Opatření obecné povahy č.01/2010 vymezení zastavěného území v katastrálním území České Milovy. Mapová část. 2.9 MB
Vzdělávací centrum
Název Soubor Popis Velikost
testovací dokument vzdělávacího centra PDF icon ukazkovy_dokument_cs.pdf 1.92 MB