Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 1 hour 32 min ago

V Telči otevřeli moderní centrum pro seniory se 130 lůžky

10. December 2019 - 14:07
V Telči bylo na začátku tohoto týdne slavnostně otevřeno nové moderní senior centrum. Domov pro seniory se sníženou soběstačností včetně těch s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence nabízí celkem 130 lůžek. Na Vysočině je to první dokončený projekt spolupráce soukromého a veřejného sektoru v oblasti pobytových sociálních služeb. Senior centrum patří do sítě největšího soukromého poskytovatel sociálních služeb v České republice, společnosti Senecura. Nahrazuje a rozšiřuje lůžkovou kapacitu původního domova pro seniory, který zřizovalo město a jehož prostory už neodpovídaly současným trendům v péči o seniory.

Ve Fondu Vysočiny bude pro příští rok více než 320 milionů korun

10. December 2019 - 13:49
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo rozpočet kraje na rok 2020 ve výši přesahující 12 miliard korun. Součástí plánovaných výdajů je také převod do Fondu Vysočiny, který pro příští rok počítá s částkou 291 850 tisíc korun. Prostředky Fondu Vysočiny se stejně jako v letošním roce opět doplní o další peníze na boj se suchem a kůrovcovou kalamitou z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, a to ve výši 30 milionů korun. Programy vyhlašované ve Fondu Vysočiny mají tedy pro příští rok celkovou finanční alokaci ve výši 321 850 000 Kč.

Kraj Vysočina má schválený rozpočet na příští rok. Hospodařit bude se zdroji 12,6 miliardy korun

10. December 2019 - 11:51
Zastupitelé Kraje Vysočina 10. prosince 2019 schválili podobu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020. Podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martina Kukly bude kraj stejně jako v minulosti i v následujících dvanácti měsících hospodařit s vyrovnanými zdroji a výdaji, tentokrát ve výši 12,6 miliard korun. Jde o částku téměř o 10% vyšší než v roce 2019. „Za pozornost stojí například výrazný avizovaný nárůst investic a posílení kapitoly doprava především v oblasti základní dopravní obslužnosti. Kraj je rovněž připraven na maximální čerpání evropských fondů, což se odráží i v částkách určených na předfinancování těchto aktivit. Vyrovnat se budeme muset také se zákonným nárůstem mezd zaměstnanců ve všech 97 krajem zřizovaných institucích zajišťujících základní veřejné služby,“ komentuje některé parametry rozpočtu Kraje Vysočina Martin Kukla.

Kraj Vysočina zve středoškoláky ke studiu v regionu Grand Est ve Francii ve školním roce 2020/2021

10. December 2019 - 11:44
Kraj Vysočina ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a Remešskou akademií (Académie de Reims) nabízí opět v rámci programu Rok ve Francii studentům středních škol z Kraje Vysočina možnost studovat na střední škole v oblasti Champagne-Ardenne, která je součástí regionu Grand Est ve Francii. Předpokladem studia je znalost francouzského jazyka, ale především motivace a odhodlání. Požadováno je složení zkoušky DELF alespoň úrovně A2, což je možné učinit ještě v březnu 2020. Přihlášky pro následující školní rok je možné podávat až do 29. února 2020.

Veselé Vánoce začaly na kraji

5. December 2019 - 14:07
Tradičně před koncem roku, v době adventní, pořádá Kraj Vysočina ve svém sídle v Jihlavě oblíbenou akci pro veřejnost nazvanou Barevné Vánoce. Ty letošní připadly na čtvrtek 5. prosince. Vánoční zboží, dekorace a dobroty nabízelo během celého dne více než šedesát organizací. „Našimi věrnými hosty jsou domovy pro seniory, dětské domovy, charity, střední školy, charitativní organizace a ústavy sociální péče. Celkem akci zajišťovalo dvě stě lidí,“ informovala Eva Neuwirthová z tiskového oddělení Kraje Vysočina. Kraj Vysočina pořádá Barevné Vánoce od roku 2005.

Přijměte pozvání do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, kde promlouvá výtvarné umění regionálních umělců i osobností nadregionálního významu

5. December 2019 - 7:56
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě je známá jako galerie s rozsáhlým sbírkovým fondem sochařských děl především Jana Štursy a Vincence Makovského, malířských děl krajinářů Vysočiny nebo kolekcí hutního skla z produkce známé škrdlovické sklárny. Zámecké prostory, v nichž Horácká galerie v Novém Městě na Moravě sídlí, však umožňují celoročně nabízet návštěvníkům vedle stálých expozic i tematicky rozmanité krátkodobé výstavy a k nim zajímavé doprovodné programy pro děti i dospělé, výtvarné dílny, koncerty a mnoho dalšího.

Kraj Vysočina otevřel Centrum tradiční lidové kultury

4. December 2019 - 15:35
Kraj Vysočina za podpory Interreg V-A Rakousko – Česká republika poslední rok rekonstruoval objekt zemědělské usedlosti na Cyrilometodějské ulici v Třebíči, známé také jako Šmeralův dům. V objektu z roku 1824, který je kulturní památkou, bude nově sídlit Centrum tradiční lidové kultury fungující pod krajským Muzeem Vysočiny Třebíč. Rekonstrukce objektu v majetku Kraje Vysočina přišla na 19 miliónů korun, za další zhruba čtyři miliony bude pořízeno vybavení. „Zemědělská usedlost nabízí možnost využít potenciál interiérových i exteriérových prostor, soustředit sem jak živá kulturní vystoupení souborů, výuku lidových tanců, jarmarky tradičních řemesel nebo ukázky obyčejů,“ informovala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury a památkové péče Jana Fischerová.

Odborníci z tuzemska i ze zahraničí se podělili o zkušenosti v oblasti paliativní péče

4. December 2019 - 15:04
V závěru minulého týdne uspořádal Kraj Vysočina odbornou konferenci k paliativní péči s podtitulem Paliativní péče v roce 2019 – co jinde funguje a mohlo by i u nás...Na konferenci vystoupili přední čeští odborníci v oblasti paliativní péče, o zkušenostech z dalších evropských států pak mluvili specialisté ze Švýcarska, Španělska a Rakouska. Konference byla součástí projektu Paliatr Vysočina a uskutečnila se ve spolupráci se sekcí Geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny Jana Evangelisty Purkyně.

Zemědělci z Vysočiny jeli na zkušenou do Maďarska

3. December 2019 - 13:37
Bezmála desítka odborníků pracujících v oblasti zemědělství na Vysočině byla součástí krajské delegace, která v závěru listopadu navštívila Maďarsko. Cílem třídenní cesty do regionu Szabolcs-Szatmár-Bereg byla výměna zkušeností v oblasti zemědělství, dotační politiky a nechyběly ani informace o zemědělském školství, šlechtění brambor nebo pěstitelství a chovu hospodářských zvířat.

Barevné Vánoce na Vysočině. Přijďte k nám načerpat inspiraci na vánoční svátky

3. December 2019 - 13:31
Už za dva dny, ve čtvrtek 5. prosince, zaplní sídlo Kraje Vysočina v Jihlavě pravá adventní atmosféra. Stejně jako v minulých letech připravuje kraj ve spolupráci se svými domovy pro seniory, ústavy sociální péče, dětskými domovy, školami a dalšími organizacemi oblíbenou adventní akci Barevné Vánoce. Od 9.30 hodin bude více než padesát organizací prodávat ručně vyráběné dárky, vánoční výzdobu i dekorace za příznivé ceny.

Za vánoční atmosférou do Muzea Vysočiny Jihlava

3. December 2019 - 8:41
„Muzeum Vysočiny Jihlava je ideálním místem, kde lze načerpat pravou vánoční náladu a užít si jedinečnou atmosféru tohoto období. Malý výstavní sál je vyhrazen jedenácti řemeslně zručným tvůrcům, kteří z přírodních materiálů umí vykouzlit úžasné výrobky vztahující se k době vánoční. A samozřejmě nemohou chybět rozmanité betlémy, které neodmyslitelně patří k Vánocům – stejně jako vůně jehličí, pečeného cukroví a světla svíček,“ pozvala k návštěvě jihlavského muzea Jana Fischerová, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Smart Mobilita byla tématem přeshraniční konference

3. December 2019 - 7:33
V Kulturním centru v Linci, které patří hornorakouské zemské vládě, se v polovině listopadu konala přeshraniční odborná konference na téma Smart Mobility – budoucnost mobility ve venkovských regionech. Během zajímavého programu byly účastníkům konference představeny ukázky z praxe nejen z příhraničí Rakouska a České republiky.

Nový domov pro seniory v Havlíčkově už má své obyvatele. Nenechali si ujít dnešní slavnostní otevření

2. December 2019 - 20:21
Moderní čtyřpodlažní budovu domova pro seniory, která vyrostla v areálu havlíčkobrodské nemocnice, otevřeli zástupci Kraje Vysočina, města Havlíčkova Brodu i Ministerstva práce a sociálních věcí ČR začátkem tohoto týdne. V krajském domově postupně najde domov 109 klientů. První klienti se už zabydleli, do začátku příštího roku má být plno.

Titul Aktivní obec 2019 pro Kraj Vysočina získalo město Ždírec nad Doubravou

29. November 2019 - 14:48
Již třetím rokem se obce v České republice mohly zapojit do soutěže Aktivní obec pořádanou kolektivním systémem ASEKOL. Soutěž je vyhlašována v rámci podpory osvěty a sběru drobného elektra prostřednictvím červených kontejnerů. Odměňovány jsou nejaktivnější obce s největší výtěžností sběru prostřednictvím červených kontejnerů v přepočtu na obyvatele za dané období a intenzita medializace témat souvisejících s recyklací elektrozařízení v tisku nebo v online médiích.

Audit systému energetického managementu kraje dle normy ISO 50001

29. November 2019 - 14:42
Ve dnech 11. až 14. listopadu 2019 provedla akreditovaná certifikační společnost BUREAU VERITAS audit Kraje Vysočina a jeho příspěvkových organizací dle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření s energií. Auditoři posuzovali nastavení a funkčnost systému managementu a to přímo u Kraje Vysočina, tak i u vybraných příspěvkových organizací Kraje Vysočina.

Vánoční výstava v Domově Kamélie Křižanov

28. November 2019 - 15:04
Ještě zítra se můžete vypravit do Domova Kamélie v Křižanově na Vánoční výstavu. Třídenní akce začala ve středu 27. listopadu a je inspirací na nadcházející adventní čas. „Na každého návštěvníka tu dýchne správná předvánoční nálada. Dosavadní hojná účast a pochvalné ohlasy ukázaly, že se tato akce vydařila, a všichni přítomní chválili šikovné ruce našich zaměstnanců i jejich krásné výtvory. Všech patří velké poděkování,“ pochvalovala si výstavu ředitelka Domova Silvie Tomšíková

Software Samospráva Kraje Vysočina je nejlepší elektronickou aplikací letošního roku

28. November 2019 - 13:54
Na začátku týdne se v Obecním domě v Praze udělovaly ceny za nejzajímavější projekty v oblasti elektronizace veřejné správy v Česku pro rok 2019. Kraj Vysočina získal v kategorii krajů první místo za aplikaci Samospráva, z Vysočiny uspěl dále Pelhřimov, který v kategorii měst obsadil druhou příčku za Portál občana města Pelhřimov. Speciální ocenění obdržela služba Žádost o vyjádření k existenci sítí přes Portál občana, na jejímž vývoji se podílel také Kraj Vysočina. „Je to pro nás velice významné ocenění, protože do vývoje aplikace Samospráva jsme se pustili čistě v naší režii, bez pomoci externích subjektů. Je tedy produktem, pod kterým jsou podepsaní pouze úředníci krajského úřadu. Myslím, že i to bylo jedním z důvodů, proč jsme zvítězili v silné konkurenci ostatních krajů,“ přiblížila ředitelka sekce ekonomiky a podpory krajského úřadu Eva Janoušková.

Podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích se rozběhne každým dnem

28. November 2019 - 13:24
Na přelomu listopadu a prosince letošního roku se rozběhne snad nejvýznamnější dotační program pro vlastníky lesů posledních let. Jsou jimi příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Příjem žádostí o tento příspěvek bude zahájen po nabytí účinnosti novely lesního zákona a žádosti bude možné prostřednictvím krajského úřadu podávat do 28. února 2020.

Práce na obchvatu Velkého Beranova před zimou finišují

28. November 2019 - 13:23
Dokud to klimatické podmínky dovolí, budou pokračovat stavební práce na výstavbě obchvatu Velkého Beranova a místní části Nové Domky. Zhotovitelé stavby plní harmonogram a s některými stavebními objekty jsou dokonce v mírném časovém předstihu. Ke konci listopadu je zhruba 80 % trasy včetně okružní křižovatky pokryto podkladní asfaltovou vrstvou. Vybudovány jsou také spodní stavby obou velkých mostů a konstrukce opěrné zdi pro komunikaci do Henčova.

Kraj finančně podpoří inovativní podnikatelské záměry

28. November 2019 - 12:57
Ve středu 29. 11. 2019 převzala pětice podnikatelů z rukou Pavla Pacala, náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, finanční šek v hodnotě 30 000 Kč na realizaci svého podnikatelského záměru. Stalo se tak v rámci konference Trendy a technologie 2019, kterou uspořádala Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s Agenturou CzechInvest. Finanční dar obdržely nejzajímavější inovativní podnikatelské záměry zaslané do prvního ročníku soutěže Začínáme v Kraji Vysočina.

Pages