Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 1 hour 58 min ago

Registrace na očkování proti COVID-19 druhou posilovací dávkou začíná v pondělí 15. srpna

12. August 2022 - 11:14
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví bude v pondělí 15. srpna 2022 spuštěna registrace pro očkování druhou posilovací dávkou proti COVID-19. Termíny pro očkovací místa v krajských nemocnicích v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě, Novém Městě na Moravě a Pelhřimově budou k dispozici prostřednictvím portálu crs.uzis.cz nebo proklikem z www.kr-vysocina.cz.

Netopýří kolonie na Vysočině

12. August 2022 - 8:52
Kraj Vysočina se v rámci druhové ochrany zvláště chráněných živočichů podílí na údržbě kolonií různých druhů netopýrů na svém území a nyní od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR získal statistické údaje o počtu jednotlivých netopýrů v koloniích na Vysočině v roce 2022. „V současné době sledujeme a údržbu provádíme na třech lokalitách. Početnou kolonii netopýra velkého máme například v Heřmani ve věži kostela. V letošním roce bylo nasčítáno zhruba 600 jedinců. Velikost kolonie je tedy srovnatelná s minulými roky,“ přibližuje vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství Eva Horná.

Letošní mladá univerzita hýří barvami. Děti z Vysočiny a Dolního Rakouska zažívají dobrodružství

11. August 2022 - 9:43
Šedesátka dětí z Vysočiny a Dolního Rakouska tráví tento prázdninový týden aktivitami Mladé univerzity Waldviertel–Vysočina. Z univerzitního kampusu v Raabsu se včera děti ve věku 11–14 let vydaly do Jihlavy, aby zde strávily den plný poznání i zábavy. „Zájem o Mladou univerzitu je mezi dětmi i jejich rodiči stálý. Program pro zvídavé a stále náročnější účastníky se připravuje měsíce dopředu. Snažíme se najít témata, hosty a aktivity, které děti a přirozeně donutí věnovat čas sobě, poznání i pohybu,“ uvedl Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

Opravy a modernizace krajských škol letos vyjdou na více než půl miliardy

10. August 2022 - 12:31
Krajské střední školy o prázdninách prochází plánovanými opravami. Stavební firmy využívají doby školního volna k provedení nejen běžných, ale i mimořádných prací. Kromě malování, generálních úklidů, drobných úprav a revizí jde o náročné výměny střech, elektroinstalací, odpadů nebo opravy fasád. „V letošním roce má Kraj Vysočina na celoroční investice, opravy, modernizace, ale i projektovou přípravu nových akcí ve školství narozpočtováno 524 miliónů korun,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.

Kraj koupí moderní alkotestr. Používat ho budou strážníci v Telči

9. August 2022 - 9:25
Strážníci Městské policie v Telči budou už brzy využívat moderní alkoholtestr pořízený Krajem Vysočina. Technické vybavení v hodnotě téměř 50 tisíc korun má podle hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka přispět ke zvýšení bezpečnosti obyvatel města a k posílení účinnosti preventivních opatření včetně rozšíření činnosti tamní městské policie v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Už v minulosti Kraj Vysočina stejnou technikou vybavil všechna ostatní déle fungující pracoviště městských policií v regionu.

První výsledky projektu Vysočiny s názvem Voda v Kraji Vysočina

8. August 2022 - 14:25
„V srpnu 2021 schválila Rada Kraje Vysočina souhrn aktivit a opatření podle dokumentu s názvem Voda v Kraji Vysočina. Problematika klimatické změny, jejímž jedním z významných projevů je dlouhodobé sucho a s ním spojené dopady, jako nedostatek vody, zhoršení kvality vody, chřadnutí lesních porostů, ovlivnění výnosů plodin, změny ekologických vazeb a druhové skladby v přírodě atd., představuje i pro Kraj Vysočina stále větší hrozbu. Dokument s názvem Voda v Kraji Vysočina shrnuje problematiku uvedených dopadů na území regionu v jednotlivých oblastech, které se řeší na Krajském úřadě Kraje Vysočina,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Hájek.

Vesnicí Kraje Vysočina 2022 je Třeštice

8. August 2022 - 14:02
Po dvouleté soutěžní přestávce zná Vysočina další vesnici roku. Seznam nejúspěšnějších obcí, které se historicky soutěže Vesnice roku účastnily, se letos rozšířil o Třeštici. Obec pod Javořicí s 173 obyvateli nově zdobí titul VESNICE ROKU KRAJE VYSOČINA 2022, což znamená, že bude region zastupovat v celostátním kole. Celkem o regionální zlatou stuhu bojovalo 15 obcí a městysů z Kraje Vysočina.

Kaple Hradu Kámen je „nová“ od základů po střechu. Zchátralou památku zachránil nový majitel - Kraj Vysočina

4. August 2022 - 20:29
Tři roky trvala generální rekonstrukce zchátralé kaple Panny Marie Bolestné pod krajským Hradem Kámen. Nevyužívanou kapli získal Kraj Vysočina darem od českobudějovického biskupství v roce 2018. Opravy za 22 miliónů korun kraj zaplatil ze svého rozpočtu. „Počítáme, že v kapli budou pořádány koncerty a případně i další kulturně-společenské akce. Pokud církev projeví zájem, je možné realizovat v kapli i mši,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury Roman Fabeš. Během prvního měsíce od zpřístupnění viděly kapli čtyři stovky návštěvníků.

Absolventi žurnalistické školy pomáhají na Vysočině tlumočit nebo s výukou ve školách

3. August 2022 - 8:04
Desetičlenná skupinka studentek bohemistiky z ukrajinských univerzit v Užhorodě, Lvově a Ivanofrankivu bude aktivními posluchačkami letošního ročníku Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského, která se 18. rokem koná v Havlíčkově Brodě. Jejich týdenní stáž spolufinancuje Kraj Vysočina v rámci zahraničních partnerských aktivit.

Včelařství na Vysočině

2. August 2022 - 10:42
Česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem včelařů v Evropě. Chovu včel se zde věnuje přes 60 tisíc lidí, což je třetí nejvyšší počet v porovnání se zeměmi Evropské unie. V minulém roce včelaři chovali v Česku téměř 700 tisíc včelstev. Také Kraj Vysočina, který se prezentuje svým zemědělským zaměřením a včelaření je zde tradičním oborem, má velký počet včelařů na svém území. Počet včelařů je v kraji poměrně rovnoměrně rozprostřen, přičemž nejvyšší počet včelstev je v teplejší klimatické oblasti Třebíčska.

Podnikatelská delegace z Tchaj-wanu zavítala na Vysočinu

2. August 2022 - 9:44
V posledním červencové týdnu zavítala na Vysočinu delegace tchajwanských podnikatelů, členů Taiwan Defence Industry Development Association, která navázala na politickou delegaci předsedy Legislativního dvora Tchaj-wanu You Si-kuna v České republice. Během společného oběda měli zástupci tchajwanských firem možnost navázat obchodní kontakty se svými vysočinskými protějšky.

Příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti odstartoval. Kraj zatím eviduje přes 400 podání

1. August 2022 - 16:03
V pondělí 1. srpna v 8.00 hodin zahájil kraj příjem žádostí o dotaci v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti. „Krátce po 14. hodině už bylo evidováno více než 400 podání. V rámci zahájení příjmu žádostí nedošlo k žádným komplikacím a příjem žádostí se rozběhl zcela hladce. V této výzvě bude rozdělována částka 119 milionů korun a bude možné uspokojit nejméně 666 žádostí,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová.

Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023. Největší výzvou bude pokrýt vysoké náklady na energie

1. August 2022 - 14:45
Pravidelně každý rok během letních prázdnin začíná proces, který vrcholí prosincovým zasedáním zastupitelstva kraje, na kterém probíhá schvalování rozpočtu na další rok. „V současné době predikujeme pro rok 2023 sdílené daňové příjmy ve výši necelých 6,5 miliardy korun. Jde o zásadní údaj, od kterého se bude odvíjet i výše objemu výdajů,“ uvedl Miroslav Houška, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy. Spolu s dalšími příjmy, zejména účelově vázanými transfery ze státního rozpočtu, počítá kraj s příjmy přes 15 miliard korun.

Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí má stoletou obyvatelku

29. July 2022 - 8:57
Obyvatelka Domova pro seniory Velké Meziříčí oslavila sté narozeniny. V domově od roku 1984 žilo celkem devět obyvatel, kteří dosáhli a přesáhli věku sto let. A nyní na konci července 2022 se stala desátou oslavenkyní tohoto jubilea právě paní Marta Javůrková.

Jednání krajského krizového štábu: Klesají volné kapacity pro ubytování uprchlíků

28. July 2022 - 14:25
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Jihlavě je v době prázdnin v provozu dva pracovní dny – pondělí a středa, vždy od 8 do 17 hodin. Do dnešního dne prošlo jihlavským KACPU 13063 osob. Kraj Vysočina v červenci naplní kvótu rozložení kapacit ubytovaných ukrajinských uprchlíků v rámci jednotlivých krajů, která vychází z nařízení vlády. Vysočina se podle platných čísel má postarat o 2348 osob. Většina osob je však ubytována v soukromí formou solidárního podnájmu.

Zemědělské podniky na Vysočině se obávají o svou konkurenceschopnost

27. July 2022 - 15:12
Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek se tento týden sešli se zástupci okresních organizací a krajského vedení Zemědělského svazu i Agrární komory. Jednání byl přítomen i prezident Agrární komory Jan Doležal.

Od 1. srpna začíná příjem žádostí o kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti

27. July 2022 - 15:00
V pondělí 1. srpna od 8.00 přijímá Kraj Vysočina žádosti o dotace na výměnu starých kotlů s ručním přikládáním, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu, za nové ekologické zdroje vytápění. Příjemcem podpory mohou být majitelé rodinných domů a bytů nebo majitelé trvale obývaných rekreačních staveb, kteří však splňují podmínku nízkopříjmové domácnosti. V rámci této výzvy rozdělí Kraj Vysočina 119 milionů korun, žádosti lze podávat od 1. do 31. srpna 2022 pouze v elektronické podobě – prostřednictvím datové schránky, s elektronickým podpisem nebo ve formě konvertované žádosti.

Ze zámeckých oken v Budkově zmizí mříže, fasádě se vrátí původní barvy

27. July 2022 - 14:59
Začátkem srpna začne dlouho připravovaná a plánovaná oprava fasády a kompletní výměna oken na objektu zámku v Budkově. V současné době zde sídlí dětský domov. „Opravy za téměř 20 miliónů korun bude platit Kraj Vysočina. Hotovo by mělo být za půldruhého roku,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.

Od příštího roku se na Vysočině změní ceny jízdného. Cestující si připlatí v řádech korun, většinu zvýšených nákladů na dopravu ale uhradí kraj

26. July 2022 - 13:30
Kraj Vysočina od Nového roku připravuje změny v ceníku jízdného ve veřejné regionální dopravě. Ceny základního jízdného by mohly vzrůst v průměru o 15 % v závislosti na tarifní vzdálenosti. Kraj tak reaguje na extrémní zdražování vstupů, především pak cen pohonných hmot, elektrické energie, mezd, na inflaci a rostoucí provozní náklady dopravců. Toto opatření bude také nutnou reakcí na avizované změny tarifů Českých drah a podobné kroky, ke kterým přistupuje část ostatních krajů.

Personální změny ve vedení krajských organizací. Domov bez zámku povede nová ředitelka, jméno ředitelky Krajské knihovny Vysočiny není překvapením

26. July 2022 - 13:07
Domov bez zámku v Náměšti nad Oslavou bude mít od září letošního roku nové vedení. Dosavadní ředitelku Hanu Šerákovou vystřídá ve funkci Petra Tučková z Třebíče, která dosud působila jako ředitelka Denního centra Barevný svět. Kromě toho Rada Kraje Vysočina dnes do funkce ředitelky Krajské knihovny Vysočina, s účinností od 7. listopadu 2022 a na dobu neurčitou, jmenovala dosavadní zastupující ředitelku Jitku Hladíkovou. Šlo pouze o formální změnu, poté co stávající ředitelka knihovny Veronika Peslerová rezignovala na svoji funkci.

Pages