Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 1 hour 46 min ago

Horácké divadlo Jihlava: Dramaturgický plán 83. divadelní sezóny

10. May 2022 - 9:35
Po dvou letech, kdy jsme předkládali dramaturgické plány v „covidovém“ režimu, dvou přerušených, necelých a tudíž nekoncepčních sezónách, přicházíme s dramaturgií budoucí sezóny, jejímž hlavním tématem je hledání identity v měnícím se světě. Do minulé sezóny jsme vstupovali s vědomím, že „nic nebude jako dřív“ a apelem, že „jsme to my, kdo bude tvořit budoucnost, a je jen na nás, jakou si ji uděláme, jakou si ji vysníme“. Přitom nás ani ve snu nenapadlo, jaká budoucnost nás všechny čeká, jak vážné situace budeme prožívat.

Videopřenos jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

10. May 2022 - 9:23
Ve úterý 10. května 2022 od 10 hodin bude dostupný další online videopřenos z jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina. Přímý přenos bude probíhat na tomto odkazu. Archiv přenosů naleznete na adrese https://youtube.com/playlist?list=PLm5hkyDPkAtAWIyXhfL0ydDgJyZ9ltmIT.

Patnáctý rok spolupráce se Zakarpatím. Válka změnila podobu krajské podpory

9. May 2022 - 16:09
Stejně jako v předchozích letech měl Kraj Vysočina i letos, kdy si připomíná patnáctý rok partnerství se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, naplánovanou aktivní spolupráci založenou na podpoře vzdělávání, zdravotnictví nebo například na výměně zkušeností hasičů a policistů. Válka ale situaci zásadně změnila. Od února stál Kraj Vysočina za realizací humanitární pomoci pro Zakarpatí v částce více než 4 miliony korun, kterou daroval buď přímo kraj nebo firmy, města, obce i příspěvkové organizace. A další humanitární pomoc ve výši půl milionu korun se chystá. Zakarpatí eviduje více než 400 tisíc uprchlíků z východu země a vedení partnerského regionu aktuálně řeší neutěšenou situaci s jejich ubytováním ve sportovních halách, školách a kulturních domech, ve většině případů se navíc jedná o matky s dětmi.

Třebíčská slanina nebo jahody z Kožichovic mají nově označení Regionální potravina

9. May 2022 - 15:26
Letošního hodnocení adeptů o značku Regionální potravina v Kraji Vysočina se účastnilo 65 produktů od 20 výrobců. Mezi oceněnými jsou mimo jiné slanina a klobásy, jahody, perníkové preclíčky, sýr a jogurtové mléko, med nebo sladké trubičky a pivo. „v současné době je v registru značky Regionální potravina téměř devadesátka vysočinských výrobků. Dělají dobré jméno nejen svým výrobcům, ale i našemu regionu,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

Kraj Vysočina monitoruje pomocí dronu projekty na podporu biodiverzity

5. May 2022 - 11:13
Kraj Vysočina aktuálně realizuje projekty na podporu biodiverzity formou obnovy nebo vytváření mokřadů nebo obnovou malých vodních nádrží v maloplošných zvláště chráněných územích a evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 z prostředků Operačního programu životní prostředí. K monitorování a zdokumentování aktuálního stavu lokalit začíná kraj využívat i nových technických prostředků – dálkově řízených bezpilotních letadel tzv. dronů.

Žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč absolvovali stáže v Rakousku a Španělsku

5. May 2022 - 9:32
V měsících březen a duben uskutečnila Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč pro své žáky dvě pracovní stáže ve španělské Malaze a v rakouském městě Klagenfurt za podpory programu Erasmus+. Do Španělska vycestovalo deset žáků a do Rakouska 11, a to z různých oborů školy – obchodní akademie, gastronomie a hotelový management, cestovní ruch, reprodukční grafik.

Přehlídka lidových muzik opět rozezpívá třebíčské Centrum tradiční lidové kultury

3. May 2022 - 12:04
Milovníci folklóru by si měli udělat uzel na kapesníku, aby si nenechali ujít Přehlídku lidových muzik, která se uskuteční o víkendu 14. a 15. května 2022 v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči. Právě tady, na Cyrilometodějské ulici, se opět setkají lidové kapely z Vysočiny, jižních Čech a Horního a Dolního Rakouska.

Rodinná konference Kraje Vysočina už 19. května

3. May 2022 - 10:44
Na 19. května připravuje Kraj Vysočina další Rodinnou konferenci, která se v letošním roce zaměří na problematiku rozvodů a jejich dopadu na rodinu. „Přibližně každé druhé manželství se rozpadá a končí rozvodem. Je to hodně citlivé, ale aktuální téma, před kterým nechceme zavírat oči. Rodiče bývají při rozvodech pohlceni svými spory a emocemi a často si neuvědomují, že rozvod se citelně dotýká nejen jich samotných, ale především jejich dětí. Jsem však přesvědčený, že pokud rodiče dokáží povýšit zájmy dětí nad zájmy své, mohou být negativní dopady rozvodu minimální pro všechny strany. V jednotlivých příspěvcích konference se to pokusíme ukázat a přesvědčit vás o tom, že i rozvod se dá zvládnout dobře,“ připojil pozvání na konferenci krajský radní pro oblast sociálních věcí Jan Tourek, který nad ní převzal záštitu.

Dalších šest žen ze světelské věznice úspěšně zakončilo kurz profesní kvalifikace Kadeřník

3. May 2022 - 9:36
Petra, Květa, Markéta, Barbora, Alena a Mersi obdržely na konci minulého týdne z rukou hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka a ředitelky věznice ve Světlé nad Sázavou Moniky Myšičkové osvědčení o získání profesní kvalifikace v oboru Kadeřník. Jednalo se o druhý rekvalifikační kurz v tomto oboru, první se konal už před dvěma lety a byl určen také pro šestici odsouzených. „Odborný výcvik opět zajišťovaly naše učitelky, které za ženami dojížděly přímo do věznice, a to často i o víkendech, protože účastnice kurzu chodí přes týden do práce,“ přibližuje Libor Fasora, ředitel Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.

Sportovcem dvacetiletí Kraje Vysočina je judista Krpálek, sportovní stavbou dvacetiletí je Vysočina Arena

2. May 2022 - 16:35
Víkend na Vysočině s sebou přinesl nejen definitivní rozloučení se zimním stadionem v Jihlavě, který má v budoucnu uvolnit místo nové multifukční hale, ale také vyhlášení tří prestižních krajských titulů – sportovců a stavby dvacetiletí. Obě záležitosti proběhly na jednom místě v jeden čas a symbolicky odstartovaly pomyslnou novou éru sportování v regionu.

Konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR

2. May 2022 - 15:17
V minulém týdnu proběhla ve Stříteži u Jihlavy už 22. Konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR, tentokrát za účasti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, jeho náměstka Patrika Mlynáře a dalších zástupců ministerstva, dále za účasti radního Kraje Vysočina Pavla Hájka a místopředsedy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Tomáše Dubského. Hlavním poselstvím této konference bylo koncepční a důsledné prosazování vyrovnanosti všech tří pilířů udržitelného hospodaření v lesích – ekologického, ekonomického a sociálního, napříč tuzemskou i evropskou legislativou, strategiemi a politickými programy.

Jednání přeshraničních pracovních skupin Hospodářství a Věda, výzkum

2. May 2022 - 9:28
Ve středu 27. 4. 2022 proběhlo v centrum INTEMAC v Kuřimi setkání pracovních skupin Hospodářství a digitalizace a Věda a výzkum, fungujících v rámci Dohody o spolupráci mezi českými kraji (Jihomoravský, Jihočeský a Kraj Vysočina) a Spolkovou zemí Dolní Rakousko. Cílem setkání bylo představit aktuální novinky v oblasti podpory vědy a výzkumu v jednotlivých regionech, stejně jako sdílení ukázek aplikační sféry při zavádění digitalizace a automatizace, dále pak diskutovat možnosti budoucí spolupráce a náměty na společné přeshraniční projekty.

Kraj snižuje nepovinné výdaje

29. April 2022 - 13:10
Rada Kraje Vysočina koncem dubna projednala návrh na snížení letošních krajských rozpočtových výdajů o 300 milionů korun. Jde o reakci na celkově mimořádně nepříznivou ekonomickou situaci ve společnosti a zároveň naplnění slibu týkajícího se přiměřených úspor v rámci krajských provozů.

Novinky z jihlavského muzea a galerie představené na společné tiskové konferenci

29. April 2022 - 12:47
Ve čtvrtek 28. dubna 2022 se po dvouleté odmlce uskutečnila tradiční jarní tisková konference Muzea Vysočiny Jihlava a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. V muzejním Malovaném sále představili ředitelé obou institucí, Karel Malý a Daniel Novák, spolu se svými kolegyněmi a kolegou novinky a záměry plánované pro letošní rok.

Informace ke kapacitám nouzového ubytování v katastru obce Kramolín

29. April 2022 - 11:58
Kapacity pro nouzové ubytování romských uprchlíků z Ukrajiny na území Kraje Vysočina vybrala a doporučila ministerstva vnitra a obrany. Pro účely umístění zvláště zranitelné skupiny uprchlíků byl v případě Kraje Vysočina předvybrán a nabídnut objekt ministerstva obrany v Kramolíně. Jeho kapacita, kterou disponuje NACPU nikoli KACPU, je 45 osob. “Krajské asistenční centrum v Jihlavě tedy nyní nerozhoduje, kdo i kdy zde bude konkrétně ubytován. Podle našich informací bude kompletní provoz těchto zařízení řešit přímo ministerstvo vnitra prostřednictvím Správy uprchlických zařízení,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Jarní sbírka potravin potvrdila, že Češi dokážou reagovat na volání o pomoc

29. April 2022 - 11:14
V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin v závěru minulého týdne se ve dvanácti stech prodejnách podařilo vybrat 292 tun potravin, z nichž lze připravit až 584 000 porcí jídla. Pod záštitou Potravinové banky Vysočina z Ledče nad Sázavou se konala sbírka ve 22 obchodech napříč celým Krajem Vysočina. Vybralo se 14 tun potravin a drogerie. Všechny vybrané potraviny budou přerozděleny pomocí neziskových organizací mezi místní spoluobčany v Kraji Vysočina. Potraviny také budou distribuovány pomocí sociálních odborů jednotlivých měst a obcí. Kdo se nestihnul zapojit do sobotní jarní Sbírky potravin, tak má ještě stále možnost darovat potraviny a drogerii přes on-line obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.cz, a to v termínu do 1. května.

Petrkovský zámek ožívá, je z něj nové česko-francouzské kulturní centrum

29. April 2022 - 11:09
Na zámečku v Petrkově na Havlíčkobrodsku se v tomto týdnu uskutečnilo setkání významných hostů a partnerů z České republiky i Francie u příležitosti představení projektu Česko-francouzského kulturního centra, které odkazuje na život a tvorbu básníka, překladatele a grafika Bohuslava Reynka a jeho ženy básnířky a překladatelky Suzanne Renaud. Petrkovský zámek, který je chráněnou kulturní památkou, koupil od rodiny před dvěma lety stát a nyní ho spravuje Památník národního písemnictví. Nově vzniklé česko-francouzské centrum připravuje kulturní programy přímo v Petrkově a kromě toho se podílí na řadě kulturních aktivit v Česku i ve Francii.

Zahájení stavebních prací na Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou je naplánováno na 9. května

28. April 2022 - 14:04
Provoz na části Jihlavské ulice ve Žďáře nad Sázavou od křižovatky s ulicí Chelčického směr Nové Veselí v délce přibližně 600 m by měl být od pondělí 9. května řízen kyvadlově na semafory. Už od ranních hodin bude místo osazeno přechodným dopravním značením a zhotovitel stavby, firma AQUASYS ze Žďáru nad Sázavou, zahájí stavební práce. Částečná uzavírka Jihlavské ulice by měla trvat do konce září letošního roku, následně provede firma za úplné uzavírky pokládku finálních obrusných vrstev. Běžný provoz by se měl na silnici v režimu předčasného užívání vrátit nejpozději 31. října.

Odpadků je letos méně, shodují se krajští dobrovolníci

28. April 2022 - 13:58
Desítka dobrovolníků – pracovníků Krajského úřadu Kraje Vysočina se shoduje, že oproti loňskému roku objevili a sesbírali odpadků méně. Přesto několik pytlů směsného odpadu a plastů ve čtvrtek 21. dubna naplnili.

Pages