Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 2 hours 40 min ago

¡Buenos días! Nová rodilá mluvčí španělštiny na středních školách na Vysočině

29. November 2023 - 10:34
Kraj Vysočina využil jedinečnou příležitost, že v blízkosti Havlíčkova Brodu žije rodilá mluvčí španělského jazyka, a oslovil ji s nabídkou konverzačních lekcí pro žáky středních škol. Paola Razo pochází z Mexika a v České republice žije už 9 let. Má vystudované chemické inženýrství na univerzitě v La Salle, ale velmi blízká je jí i pedagogika, proto si doplnila potřebné vzdělání, aby mohla učit. Kraj Vysočina zajistil financování a tak Paola nastoupila na tři krajské střední školy – gymnázia ve Žďáru nad Sázavou a Jihlavě a Obchodní a Hotelovou školu v Havlíčkově Brodě. Paola rozvíjí konverzační dovednosti žáků formou tzv. co-teaching, tedy hodiny vede společně s českým pedagogem.

Na Vysočině do krajských muzeí a galerií výhodněji. Do konce roku je k dostání společná vstupenka za nižší cenu

29. November 2023 - 9:54
Dvanáct návštěv muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina v rámci jedné Společné vstupenky. Zvýhodněného vstupného lidé využívají už patnáctým rokem. „O Společnou vstupenku je stále zájem. V loňském roce s ní do krajských zařízení přišlo 5 349 návštěvníků. Od příštího roku dojde poprvé od zavedení vstupenky k navýšení její ceny,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Roman Fabeš. Pořídit vstupenku za nižší cenu je možné už jen do konce letošního roku.

Pozvánka na konferenci Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2024

29. November 2023 - 9:17
Kraj Vysočina připravuje další ročník tradiční konference věnované problematice krajské dotační politiky a možnostem podpory z programů Fondu Vysočiny. „Dotační příležitosti v rámci Fondu Vysočiny připravované na rok 2024 představíme starostům, místním akčním skupinám, školám, neziskovým organizacím a dalším potenciálním žadatelům v kongresovém sále krajského úřadu ve čtvrtek 14. prosince 2023,“ informovala náměstkyně hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Vysočina nabídne mimořádný dotační program. Půl miliardou korun pomůže městům s obnovou a výstavbou sportovišť

28. November 2023 - 15:55
Vedení Kraje Vysočina přichází s mimořádnou, a v historii regionu zatím nejštědřejší, finanční podporou výstavby a rozsáhlejších rekonstrukcí sportovišť v majetku obcí s rozšířenou působností. „Alokace nového dotačního programu Sportovní infrastruktura 2024, který bude schvalovat prosincové krajské zastupitelstvo, je půl miliardy korun. Cílem krajské podpory směrem do území je rozšíření podmínek pro sportovní vyžití v přirozených spádových centrech kraje, která nabízejí organizovaný sport i volnočasové pohybové aktivity,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Podle hejtmana mají města na realizaci projektů dostatek času s tím, že dokončeny musí být nejpozději do konce roku 2026.

Městská hromadná doprava v Třebíči rozšíří celokrajskou integrovanou dopravu

28. November 2023 - 14:49
I v Třebíči bude možné od 1. 1. 2024 využívat k cestování po městě a jeho okolí nejen městskou hromadnou dopravu, ale také krajskou Veřejnou dopravu Vysočiny (VDV). „Tato pozitivní změna přináší především zvýšení komfortu pro cestující, tedy například i pohodlnější přestupy při kombinaci obou doprav nebo možnost využívat společného tarifu a slev. Společná iniciativa Kraje Vysočina a města Třebíč směřuje k podpoře udržitelnosti a snižování emisí,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška.

Po čtyřleté pauze se do sídla kraje vrátí Barevné Vánoce

27. November 2023 - 15:41
Balení dárků, ochutnávka tradičních vánočních pokrmů, ukázky tradic, zdobení cukroví a mnoho dalšího čeká na návštěvníky Barevných Vánoc. Atmosféra nadcházejících svátků zaplní sídlo Kraje Vysočina ve čtvrtek 7. prosince. Návštěvníci se mohou těšit na celodenní program, který kraj připravuje ve spolupráci se svými domovy pro seniory, ústavy sociální péče, dětskými domovy, školami a dalšími organizacemi. Jejich zástupci budou od 9.30 do 15.00 hodin nabízet například ručně vyrobené ozdoby, dekorace nebo vánoční dárky. Tradiční a návštěvníky vyhledávanou akci přerušila covidová pandemie, naposledy se uskutečnila v roce 2019 a letos se po několikaleté pauze vrací.

Pavilon péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov je Stavbou roku 2023

27. November 2023 - 15:08
Novostavba Pavilonu péče o rodinu krajské Nemocnice Pelhřimov získala v letošním 31. ročníku soutěže Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství titul Stavba roku 2023. Výherce porota vybírala z 38 užších nominací. Ocenění dnes organizátoři předali na slavnostním večeru v pražském Rudolfinu. Ocenění v podobě křišťálové lahve převzali na slavnostním ceremoniálu 24. listopadu 2023 Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina za investora stavby a zřizovatele nemocnice, dále zástupci dodavatele stavby a architektů.

Rok ve Francii. Jak se tam žije a studuje vysočinským středoškolačkám?

24. November 2023 - 11:13
Natálie a Zoja z Gymnázia Žďár nad Sázavou, Anna z humpoleckého gymnázia a Barbora z gymnázia Ad Fontes z Jihlavy si plní svůj sen. Celý školní rok studují ve Francii. Všechny podaly přihlášky do programu Rok ve Francii, prošly ústním pohovorem, nastoupily na francouzská gymnázia, ubytovaly se na internátu a u svých hostitelských rodin a nyní za sebou mají první trimestr studia. Díky spolupráci Kraje Vysočina a Francouzského institutu v Praze (IFP) mají jedinečnou možnost absolvovat jednoroční středoškolské studium podle stejného školního rozvrhu jako jejich francouzští spolužáci. Barbora, Natálie a Zoja se podělily o zážitky spojené se začátky jejich studia ve Francii.

Veřejné fórum: Mezi deseti klíčovými tématy, které má kraj řešit jsou propagace lokálních potravin, ochrana krajinného rázu i podpora moderních technologií ve školní výuce

23. November 2023 - 18:56
V pořadí už sedmé Veřejné fórum Zdravého Kraje Vysočina přimělo sdílet názory o celokrajských tématech a předat je k řešení krajské samosprávě zhruba stovku účastníků. Výsledkem široké debaty odborníků z řad zájmových sdružení, podnikatelů a vzdělávacích subjektů i zástupců veřejnosti bylo definování tzv. 10P resp. 10 priorit. „Už během diskuze u odborných stolů bylo jasné, že mezi TOP tématy bude figurovat otázka duševního zdraví, potřeba propagace lokálních potravin nebo téma moderních technologií na školách. Jsem ráda, že toto bylo například téma, které rezonovalo mezi dospělými i u stolu mladých. Diskutovala se jak nutnost zapojit do výuky více moderních technologií a poučení učitelů, jak je používat, tak potřeba změny stylu výuky a zaměření na zdroje informací před memorováním,“ říká Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Pojízdné výdejny potravin pomáhají seniorům i rodičům samoživitelům

23. November 2023 - 12:23
Od letošního července vyrážejí potravinové banky s mobilními výdejnami potravin do ulic za seniory nebo matkami s dětmi, kteří by se do kamenných poboček obchodů dostávali jen složitě. Automobilové dodávky z Potravinové banky Vysočina rozváží do třinácti výdejen v kraji, a to především tam, kde je sociální pomoc hůře dostupná a také osobám, které tuto pomoc zatím nedokázaly čerpat. Nově v celé České republice vznikne až 150 výdejních míst potravinové pomoci, okruh klientů se tak rozšíří až o padesát tisíc lidí. Projekt spolufinancuje Evropská unie.

Další nízkopříjmové domácnosti v Kraji Vysočina dosáhly na kotlíkovou dotaci

23. November 2023 - 10:27
Radní Kraje Vysočina v tomto týdnu rozhodli o schválení 72 žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace. Jedná se o žádosti předložené během prvního měsíce jejich příjmu. Úspěšní žadatelé budou moci na výměnu svého starého kotle na tuhá paliva za nový ekologický zdroj tepla čerpat finanční prostředky v celkovém objemu přes deset milionů korun.

Žádost o místo v domově pro seniory? Díky aplikaci a novým pravidlům jednoduše

22. November 2023 - 14:50
Už více než dva roky jsou žadatelé o umístění v pobytových sociálních zařízeních Kraje Vysočina evidováni prostřednictvím moderní a efektivní softwarové aplikace Pořadník. „Pracuje s ní nejen sedmnáct krajem zřízených příspěvkových organizací, ale i více než patnáct soukromých zařízení. Nyní krajští radní schválili pravidla pro jednotný postup přijímání klientů do pobytových služeb, která budou na aplikaci navázána. Nově jsou v aplikaci upraveny například termíny související s příjmem klientů nebo povinnost průběžného doplňování informací o žadatelích,“ informoval Jan Tourek, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.

Pozvánka na konferenci „Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2024“

22. November 2023 - 8:51
Kraj Vysočina připravuje další ročník tradiční konference věnované problematice krajské dotační politiky a možnostem podpory z programů Fondu Vysočiny. „Dotační příležitosti v rámci Fondu Vysočiny připravované na rok 2024 představíme starostům, místním akčním skupinám, školám, neziskovým organizacím a dalším potenciálním žadatelům v kongresovém sále krajského úřadu ve čtvrtek 14. prosince 2023,“ informovala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Kraj Vysočina dominoval soutěži Egovernment The Best 2023

22. November 2023 - 8:03
Hostingová centra Kraje Vysočina a Plzeňského kraje jsou nejlepším projektem elektronizace veřejné správy letošního roku v kategorii krajů. „Hostingová nebo častěji technologická centra krajů slouží pro provoz informačních systémů krajského úřadu, služeb pro příspěvkové organizace, měst a obcí. Díky unikátnímu spojení dvou těchto technologických center provozovaných Krajem Vysočina a Plzeňským krajem je o využití služeb hostingu v těchto centrech zájem i ze strany krajů a státních institucí. Aktuálně jsou takto na Vysočině a v Plzni na základě smluv o spolupráci provozovány informační systémy ministerstva zdravotnictví, vnitra a šesti krajů.“ uvedl radní pro oblast informačních technologií Jan Břížďala.

Hrazení bystřin pomáhá zadržovat vodu v lesích. Letos vzniklo pět staveb

21. November 2023 - 14:19
V tomto roce bylo rozhodnutím Kraje Vysočina dokončeno celkem pět staveb hrazení bystřin v lesích. Výstavbu realizovaly Lesy ČR z prostředků Ministerstva zemědělství. „Změna množství srážek v průběhu roku a především větší četnost přívalových dešťů, vyžaduje zlepšení zadržování vody v krajině. Jde o naši dlouholetou prioritu, Kraj Vysočina ve spolupráci s vlastníky lesů a správci toků vyhledává lokality vhodné pro realizaci těchto ceslospolečensky přínosných staveb,“ objasnil Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí.

Rýsuje se budoucí partnerství. Delegace z Velkého Meziříčí navštívila slovenské město Vráble

21. November 2023 - 9:48
V polovině listopadu zavítali zástupci města Velké Meziříčí společně s Janem Břížďalou, radním Kraje Vysočina pro oblast školství, do slovenského města Vráble, které leží v Nitranském samosprávném kraji. Cílem obou měst je navázání spolupráce, a to nejen za účelem výměny zkušeností, ale také kvůli realizaci společných projektů. Obě města se shodují na podobných prioritách, především na koncepci rozvoje, péči o veřejný prostor, realizaci staveb, kultuře a sportu.

Na Znojemském mostě bude omezena doprava. Mimořádná mostní prohlídka ukázala u šesti ložisek havarijní stav

21. November 2023 - 8:25
Řidiči projíždějící centrem Jihlavy směrem na Třebíč a Znojmo po silnici II/523 se musí v blízké době připravit na částečné omezení dopravy na vytíženém Znojemském mostě. „Mimořádná mostní prohlídka, kterou vyvolala částečná diagnostika spodní stavby pro připravovanou výměnu trolejí ze strany Dopravního podniku města Jihlavy, ukázala, že mostní ložiska jsou ve velmi špatném stavu. Šest krajních ložisek je dokonce havarijních. To si vyžádá dvě rychlá technická opatření, a to jednak provizorní podepření krajních nosníků, ale také zúžení šířky vozovky na mostě,“ vysvětluje chystané úpravy náměstek hejtmana pro oblast dopravy Miroslav Houška s tím, že provoz zůstane zachován stejně jako dosud ve třech jízdních pruzích. Na Znojemském mostě bude v následujících měsících pravděpodobně osazeno dopravní značení upravující resp. omezující průjezd tranzitní dopravy.

Vysočinu navštívil britský velvyslanec

20. November 2023 - 13:55
Britský velvyslanec Matt Field navštívil Kraj Vysočina. Svůj program 20. listopadu zahájil v sídle kraje, kde se setkal s hejtmanem Vítězslavem Schrekem, zástupci Rady Kraje a předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milošem Vystrčilem. Kromě klíčových témat týkajících se Vysočiny, jako je dostavba pátého jaderného reaktoru v dukovanské elektrárně nebo výstavba vysokorychlostní trati, zazněly i možnosti budoucí mezinárodní spolupráce.

Přetížená nákladní auta ve Velkém Meziříčí odhalí opravená dynamická váha

20. November 2023 - 10:37
Od druhé poloviny listopadu bude vysokorychlostní váha na silnici II/602 ve Velkém Meziříčí opět měřit přetížená nákladní auta. Ve zmodernizované podobě se vrátí do provozu po téměř třech letech. Kromě instalace nových technologií si obnova vyžádala také opravu části silnice dlouhé téměř 250 metrů v obou směrech. Rekonstrukci ze svého rozpočtu financoval Kraj Vysočina, oprava váhy včetně pětiletého servisu vyjde na více než 21 milionů korun.

Dobrovolnictví je cool

20. November 2023 - 10:17
V humpoleckém komunitním centru se 10. listopadu konala konference Dobrovolnictví je cool, kterou pořádala zastřešující platforma pro neziskový sektor KOUS Vysočina, z. s. ve spolupráci s Krajem Vysočina. Především studenti středních škol zde načerpali inspiraci a praktické zkušenosti s dobrovolnictvím od lidí, kteří se mu dlouhodobě věnují. O svůj pohled se podělil také hejtman Kraje Vysočina Vítězlav Schrek a jeho první náměstkyně Hana Hajnová, kteří nad konferencí přijali záštitu.

Pages