Projekty obce

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 39 min 32 sec ago

I-CULT: Muzejní organizace čtyř regionů prezentují kulturní dědictví

31. August 2020 - 9:56
Tříletý přeshraniční projekt I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma realizovaný muzejními organizacemi z Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a spolkové země Dolní Rakousko nabízí aktuálně bohatou prezentaci kulturního dědictví napříč čtyřmi regiony. Mimořádně pestrá a zajímavá kulturní nabídka formou výstav, publikací, doprovodných programů láká k návštěvě nejen v daném regionu, ale svým charakterem a šíří je současně i pozváním do regionů sousedních.

Kraj Vysočina obdržel environmentální vyúčtování za rok 2019

31. August 2020 - 8:16
1 246 063,25 kg je konečné množství vytříděných elektrozařízení na Vysočině za loňský rok. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování za rok 2019, které Kraji Vysočina vystavila společnost ASEKOL, a. s., provozovatel systému zpětného odběru elektrospotřebičů. „Zodpovědný přístup občanů Vysočiny k třídění, přispívá k tomu, že se náš region řadí mezi kraje s nejvyšším podílem vytříděného odpadu na obyvatele. Platí to nejen pro zmíněná elektrozařízení, ale také pro plasty, papír, sklo i biologický odpad,“ oceňuje Martin Hyský, krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Do škol na Vysočině 1. září nastoupí téměř 65 tisíc dětí

27. August 2020 - 15:15
První školní den se bude na Vysočině letos týkat téměř 65 tisíc školáků. „Do prvních tříd letos základní školy zapsaly5 139 dětí, což je o 150 dětí více než loni. Pokud jde o střední školy, tam bylo do prvních ročníků přijato 5,5 tisíce studentů, tedy odhadem mírně více než loni,“ informuje radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová a dodává, že stejně jako v minulých letech dostane každý malý prvňák od Kraje Vysočina bezpečný kufřík a stavebnici ROTO.

První tři města našla nové zubaře a požádala o krajské dotace na vybavení jejich ordinací

27. August 2020 - 14:08
Humpolec, Světlá nad Sázavou a Ždírec nad Doubravou získají od Kraje Vysočina dotace na vybavení zubařských ordinací. Města celkem požádala o 800 tisíc korun. „Dotační program na podporu dovybavení stomatologických ordinací vyhlásil kraj loni, má pomoci s dostupností lékařské péče zejména v menších městech, zvýhodněné jsou obce do 10 tisíc obyvatel Kraj nabízí městům až 50% pomoc z celkových nákladů, maximálně 300 tisíc korun,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s tím, že letos má kraj k rozdělení za tímto účelem připraven až 1,5 miliónu korun.

Zemědělství na Vysočině v číslech v době koronavirové pandemie

27. August 2020 - 9:36
Nejtradičnějším a nejtypičtějším odvětvím Vysočiny je zemědělská výroba. Celková rozloha kraje činí 679 458 hektarů. Z celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda 407 983 hektarů, což je více než 60 %. V době koronavirové pandemie v jarním období péče o půdu ve smyslu příprava pole na setí, hnojení ozim, oprava hrazení pastvin a následné setí nebylo možné odsouvat na pozdější dobu. Zemědělci se zvýšenou bezpečností se museli každodenně starat o svůj dobytek a drůbež, proto byly zrušeny různé exkurze, Polní dny s ukázkami pro veřejnost nebo Dny otevřených dveří. Zemědělské práce nemohou být zastaveny a čekat, až skončí bezpečnostní zdravotnická opatření včetně karantén, protože se odvíjí od ročního období a počasí.

Den zdraví bez omezení

26. August 2020 - 15:33
K příležitosti Světového dne zdraví, který je jednou z globálních zdravotních kampaní Světové zdravotnické organizace, realizují každoročně své aktivity Zdravá města, obce a regiony České republiky. Zdravý Kraj Vysočina ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a s organizací Zdravá Vysočina uspořádal 25. srpna akci s názvem Den zdraví bez omezení. Účastníci měli možnost nechat si přímo na místě změřit tlak krve, tělesný tuk nebo zjistit BMI. Celý program byl také tlumočen do znakové řeči.

Spolupráce 3+1: Setkání hejtmanů a hejtmanek tří českých krajů a Dolního Rakouska

26. August 2020 - 15:24
Model spolupráce 3+1 krajů Jihočeského, Jihomoravského, Vysočiny a Dolního Rakouska funguje úspěšně v rámci pracovního programu od roku 2004. Během spolupráce, která trvá již šestnáct let, kladou všechny zúčastněné kraje důraz na sdílení příkladů dobré praxe, rozvojová témata a projekty podporující každodenní přeshraniční kontakty a zlepšení dostupnosti služeb pro obyvatele příhraničních regionů, ať už se jedná o rozvoj zdravotních služeb včetně možnosti přeshraničních výjezdů sanitek či kulturní a turistickou nabídku. Na řadu z nich je možné čerpat evropské dotace. Jednalo se konkrétně například o spolupráci v oblasti dopravy, zdravotnictví, kultury, vzdělávání, regionální politiky. O výše uvedených tématech se pravidelně diskutovalo ve třinácti odborných pracovních skupinách. V posledních měsících bylo nutné zaměřit se na zvládnutí důsledků pandemie COVID-19, která ovlivnila život i spolupráci na obou stranách hranice.

Nemocnice Nové Město na Moravě bude mít do několika týdnů vlastní COVID laboratoř

26. August 2020 - 14:54
Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný dnes po pracovní schůzce skupiny COVID informoval, že z důvodu navýšení laboratorních kapacit bude do dvou měsíců zprovozněn v Nemocnici Nové Město na Moravě nový systém pro PCR testování, vyhodnocení a zpracování odebraných vzorků na COVID. „Tamní pracoviště bude schopno denně vyhodnotit v pracovní době až 100 vzorků. K postupnému navyšování kapacit vlastních laboratoří nás vede rostoucí počet indikovaných osob a také enormní zájem o testy ze strany samoplátců. Jen pro příklad uvádím, že během neděle bylo jen na Vysočině testováno 326 osob, dnes ve středu je k testům objednáno 251 osob,“ informoval Vladimír Novotný. Doplnil, že další navýšení kapacit laboratoře včetně úpravy technologie se zvažuje i u Nemocnice Jihlava.

Na opravy silnic dostal letos Kraj Vysočina ze SFDI téměř 350 milionů korun

25. August 2020 - 14:39
Na zlepšení stavu silnic II. a III. tříd ve svém vlastnictví získal pro letošní rok Kraj Vysočina ze Státního fondu dopravní infrastruktury 349,3 milionu korun. Peníze jsou určeny na souvislé opravy komunikací, část bude použita na odstraňování škod na silnicích po bleskových povodních z letošního června. „Finanční prostředky bude kraj čerpat prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a v tuto chvíli je většina akcí vysoutěžená nebo už probíhá jejich realizace,“ informoval krajský radní pro oblast dopravy Jan Hyliš. Přijetí peněz ze státního fondu dnes projednali krajští radní, smlouvu, která následně umožní čerpání prostředků, musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo kraje na svém zářijovém zasedání.

Kraj Vysočina recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevil životnímu prostředí

25. August 2020 - 14:11
Loni občané kraje odevzdali k recyklaci 25 470 televizí, 8 886 monitorů a 315 111 kg drobného elektra. Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Kraj Vysočina obdržel od provozovatele systému zpětného odběru elektrospotřebičů společnosti ASEKOL certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o úspoře surovin a vody.

Návrh krajské rady: Veřejná doprava Vysočiny bez finanční spoluúčasti měst a obcí

25. August 2020 - 13:56
Jednohlasně dnes Rada Kraje Vysočina doporučila krajskému zastupitelstvu zrušit usnesení ze září 2018 upravující resp. navrhující finanční spoluúčast měst a obcí na financování Veřejné dopravy Vysočiny za podmínky převzetí objednávky obcí pod objednávku Kraje Vysočina vč. vybraných spojů o sobotách a nedělích. Návrh krajské rady budou zastupitelé projednávat 8. září 2020.

Vysočina daruje partnerské Zakarpatské oblasti Ukrajiny tři sanitní vozy

25. August 2020 - 13:05
Kraj Vysočina je připraven darovat partnerskému regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny tři sanitní vozy. „Průměrně devět let staré vozy využívané krajskou záchrankou už nesplňují nastavené parametry pro bezpečné a především efektivní užívání. Poté, co žádná z našich organizací neprojevila o tento majetek zájem, padlo rozhodnutí nabídnout je partnerskému regionu. Předání bychom rádi realizovali na přelomu podzimu a zimy,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Dalších sedm výrobků z Vysočiny může získat značku Regionální potravina

25. August 2020 - 12:20
V Kraji Vysočina se už po jedenácté soutěžilo o Regionální potravinu. Ze sedmi kategorií se vybíraly jedinečné výrobky výjimečných kvalit, které pocházejí svými surovinami i výrobou přímo z regionu. O značku se zde ucházelo celkem 68 produktů od 22 výrobců. „Značka Regionální potravina už se dostala do širokého spotřebitelského povědomí a mnoho zákazníků takto označené výrobky cíleně vyhledává, protože jsou pro ně zárukou kvality i tuzemského původu. Zároveň je udělení loga účinnou formou podpory zejména menších místních producentů,“ ocenil přínos dlouhodobé kampaně Regionální potravina krajský radní pro oblast zemědělství Martin Hyský.

Ve Žďáře a Novém Městě jsou před dokončením další nové domky transformovaného bydlení

20. August 2020 - 16:41
Na čtyřech nových adresách v Novém Městě na Moravě a ve Žďáře nad Sázavou začnou na začátku nového roku bydlet klienti Domova Kamélie Křižanov. Podle výstupu z posledního kontrolního dne, který proběhl tento týden, jsou stavby ve fázi vnitřních úprav, pracuje se na rozvodech, osazují se světla a kolem objektů jsou dokončovány terénní práce. „V obou případech jde o stavby v lokalitách běžné zástavby s možností přímého kontaktu s běžnou populací. Tomu odpovídá i podoba nových domků, které jsou typově podobné už realizovaným stavbám a zapadají do uliční řady,“ popisuje Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku, s tím, že po kolaudaci musí ještě Kraj Vysočina domky vybavit vnitřním zařízením.

30 let programu Interreg – 30 výletních cílů

20. August 2020 - 10:46
Program přeshraniční spolupráce oslavuje v tomto roce 30 let. Objevte 30 zajímavých výletních cílů programu Interreg Rakousko – Česká republika. Projděte se nedotčenou přírodou česko-rakouského příhraničí, projeďte se na kole a prohlédněte si hrady a zámky, navštivte zajímavé tematické výstavy, poznejte historii i přírodní krásy regionů na naučných stezkách, přijďte pozorovat divoké kočky do národního parku a užijte si mnoho dalšího – objevujte kulturní a přírodní dědictví. Navštivte nejkrásnější projekty programu Interreg Rakousko – Česká republika! Je pro vás také připravena fotosoutěž, kde budou oceněny nejlepší fotografie z navštívených cílů.

Za Poslední aristokratkou na hrad Roštejn

20. August 2020 - 10:13
V noci ze soboty 29. srpna na neděli 30. srpna 2020 se uskuteční Hradozámecká noc, která je považována za vyvrcholení návštěvnické sezóny na památkách. „I letos se do Hradozámecké noci zapojí hrad Roštejn. Pro své návštěvníky zde připravili promítání filmu Poslední aristokratka a volný vstup na trasu B a věž po setmění,“ zve na hrad nedaleko Telče náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Vladimír Novotný: Opomenuté informace nesdělené při triáži představují obrovské riziko pro zdravotní týmy

19. August 2020 - 12:54
Z výstupů pracovní skupiny COVID, která zasedla v sídle Kraje Vysočina i tento týden, vyplývá, že epidemiologická situace na Vysočině byla na začátku tohoto týdne stabilní, bez zásadních ohnisek. Díky zlepšující se situaci v regionech mohou být uvolněna přijatá přísnější opatření ohledně návštěv v nemocnicích Pelhřimov a Jihlava. Opačná situace je podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina Vladimíra Novotného v případě Nemocnice Třebíč.

Ani letos nepřišli studenti o Eljub E-Book Woche

19. August 2020 - 11:01
Další ročník mezinárodního projektu eljub E-Book Woche 2020 se i přes mnohé komplikace a stále se měnící podmínky podařilo nakonec uskutečnit a v prvním srpnovém týdnu vycestovali čtyři studenti z Česka na mezinárodní projektové soustředění do Dolního Rakouska a Kraj Vysočina vyslal na toto setkání hned dva studenty z Třebíčska. „Přípravné setkání se muselo přemístit na internet a probíhalo formou videokonference, následně došlo k přesunu projektového týdne z července na srpen, pak následovala povinnost negativních testů na covid-19 a do poslední chvíle ani nebylo jisté, že se cesta uskuteční. Přesto čeští účastníci vytrvali, vše absolvovali a odměnou jim byl nádherný týden plný kreativního tvoření a zábavy v rakouském městě Krems an der Donau a jeho okolí,“ popsala přípravu cesty Jana Čermáková z krajského odboru školství, mládeže a sportu.

Zemřel Ladislav Jirků – historicky první rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava

19. August 2020 - 10:53
S velkým zármutkem sdílíme informaci, že 16. srpna 2020 zemřel PaedDr. Ladislav Jirků, historicky první rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava. Ladislav Jirků byl v letech 2012 – 2016 zastupitelem Kraje Vysočina, jako ředitel Vyšší odborné školy Jihlava byl v roce 2004 u zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava. Vedení Kraje Vysočina i touto cestou vyjadřuje rodině Ladislava Jirků hlubokou soustrast.

Veřejná doprava Vysočiny: Na Žďársku půjde od září platit jízdné v autobusech bezhotovostně

19. August 2020 - 10:32
Ve spolupráci s dopravcem ZDAR, a.s. nabídne Kraj Vysočina cestujícím od 1. září 2020 možnost platit jízdné v autobusech platební kartou. Dopravce, který ročně přepraví cca čtvrtinu všech cestujících linkovou dopravou v rámci Veřejné dopravy Vysočiny je prvním, který tuto službu nabídne na všech svých krajem dotovaných linkových autobusových spojích. „Jedná se o platbu bezkontaktní, tedy platbu, která nevyžaduje ověření PIN kódu. Stejná praxe je odzkoušena a plnohodnotně funguje u dopravních systémů některých krajů,“ uvedl Pavel Bartoš z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

Pages