Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 22 min 6 sec ago

SMO ČR: Dobročinný fond ViZa zprostředkovává pomoc válkou zmítané Ukrajině. Příležitost to může být i pro municipality

15. August 2023 - 15:49
V souvislosti s pokračující ruskou agresí na Ukrajině a potřebou pomoci místním komunitám, městům a regionům s akutními potřebami i poválečnou rekonstrukcí vyvstává otázka, jak dodávky z Česka na ukrajinské území poslat. Přesun materiální, ale i humanitární pomoci z Česka na Ukrajinu není snadnou záležitostí, Dobročinný fond ViZa založený Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí v tom ale může být velmi nápomocný.

Opravy uzavřou hlavní vstup do novoměstské nemocnice

10. August 2023 - 13:34
Od středy 16. srpna až do května příštího roku bude zcela uzavřený hlavní vstup do areálu Nemocnice Nové Město na Moravě. Důvodem jsou postupující práce na rekonstrukci druhé části vstupního pavilonu. „Práce přijdou na 73 milión korun a Kraj Vysočina, jako zřizovatel nemocnice, je hradí ze svého rozpočtu a z evropské dotace. Veškerá doprava i pěší budou moci využívat vyznačené náhradní trasy,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.

Do prvních tříd na Vysočině míří více než pět a půl tisíce dětí. Všechny dostanou od kraje bezpečný batůžek

8. August 2023 - 13:38
Prvňáčci v Kraji Vysočina budou vidět. A to díky reflexním batůžkům, které obdrží v první školní den. Sady pro nejmladší školáky už tradičně připravuje Kraj Vysočina. Obsah batohů je zaměřený na bezpečnost dětí na silnici i v přírodě.

Na obchvatu Jihlavy pokračují práce na nových okružních křižovatkách

8. August 2023 - 12:42
Práce na jihovýchodním obchvatu Jihlavy, části JIH, pokračují podle stanoveného harmonogramu. V současné době pracují stavební firmy hlavně na dokončení obou okružních křižovatek v místě napojení na stávající výpadovky na Znojmo a Třebíč. Od září na ně bude převedena doprava s částečným průjezdem řízeným semafory. Od listopadu už řidiči po obou okružních křižovatkách projedou bez čekání v režimu předčasného užívání. V celé délce bude nový obchvat krajského města zprovozněn na podzim 2024.

Vesnicí Kraje Vysočina 2023 je Nová Ves u Nového Města na Moravě

7. August 2023 - 16:52
Zlatou stuhu pro vítěze regionálního kola soutěže Vesnice roku obdržela 4. srpna 2023 obec Nová Ves u Nového Města na Moravě. Obec, ve které má trvalou adresu 665 obyvatel, má z minulosti už také dvě bílé stuhy za činnost mládeže, modrou stuhu za společenský život a z loňského roku stuhu oranžovou za spolupráci se zemědělským subjektem. Krajská hodnotitelská komise ocenila dlouhodobý rozvoj a bohatý spolkový, sportovní i kulturní život, úspěšnost obce při čerpání dotací, nastavení koncepce rozvoje obce a dodržování tradic. Zlatou stuhu za obec převzala starostka Helena Tučková.

Senioři v Mitrově a děti zaměstnanců si užili společný den

7. August 2023 - 14:11
Zaměstnanci krajské příspěvkové organizace Domov pro seniory Mitrov uspořádali tak zvanou směnu s dětmi. Ti, kteří měli v daný den službu, měli možnost do domova přivést své děti či vnoučata a celou pracovní směnu strávit společně s klienty. Děti tak během dne poznávaly práci svých rodičů a prarodičů a zjistily, jak to v domově chodí. Pod vedením pracovnic aktivizačního oddělení vytvářely společně se seniory výrobky v rukodělné dílně, měly možnost vyzkoušet si různé kompenzační pomůcky jako invalidní vozíky, mobilizační rampy apod. Dětem byla umožněna i prohlídka celého zařízení.

Středoškolské dílny v Bystřici nad Pernštejnem mají za sebou energeticky úspornou rekonstrukci

7. August 2023 - 13:55
Areál dílen Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem prošel modernizací s cílem snížit energetickou náročnost objektů. „Hlavním předmětem stavebních prací, které skončily posledním červencovým dnem, bylo zateplení obvodového pláště a střechy a výměna otvorových výplní. Na veškerá otopná tělesa byly rovněž instalovány nové termostatické hlavice pro dostatečné zajištění regulace vnitřní teploty jednotlivých místností. V rámci zavedeného energetického managementu budeme monitorovat spotřeby objektu po dobu minimálně jednoho roku pro vyhodnocení úspěšnosti projektu,“ říká náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová.

Vysočina je jako stvořená pro školní výlety

4. August 2023 - 7:42
Každý rok si učitelé základních a pravděpodobně i středních škol lámou hlavu, kam se vydat s dětmi na výlet, jak je zaujmout a využít jeden nebo i více dní ke vzdělávání v praxi zábavnou formou. S touto možná v každém roce stále těžší a těžší otázkou mohou nejen třídním učitelům pomoci pracovníci krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism.

Kraj požádá o 1,5 miliardy na financování sociálních služeb v roce 2024

3. August 2023 - 11:20
Kraj Vysočina požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí o 1,547 miliardy korun na financování sociálních služeb v roce 2024. „Tato dotace by měla v kombinaci s krajskou podporou a vlastními prostředky poskytovatelů zajistit dostatek prostředků na provoz sociálních služeb v dalším roce. Požadavek vychází z reálného posouzení nákladů na zajištění sociálních služeb v roce 2022 se zohledněním aktuálního stavu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

Akademie sociálního podnikání v Kraji Vysočina jde do finále

3. August 2023 - 7:58
Kraj Vysočina v rámci série šesti vzdělávacích modulů vzdělává vedoucí pracovníky sociálních podniků z celé Vysočiny. Ti své vzdělávání ukončí v září.

Týden s kavárnou Radost v Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí

2. August 2023 - 13:19
Poslední červencový týden se vnitřní i venkovní společenské prostory v Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí proměnily v kavárnu, která nabízela svým obyvatelům nejen malé pohoštění, ale i radost ze společně strávených chvil nad šálkem dobré kávy. Všichni obyvatelé domova nejsou plně mobilní a jejich fyzický stav jim návštěvu kaváren či restaurací běžně nedovolí. A právě tak vznikla myšlenka s naší improvizovanou kavárnou Radost v duchu motta „Když člověk nemůže zajít do kavárny, kavárna může přijít za ním“.

Proběhl další ročník bramborářského semináře s ukázkami 200 odrůd brambor

2. August 2023 - 10:27
Za velkého zájmu návštěvníků z řad odborné i laické zemědělské veřejnosti se v minulém týdnu uskutečnil už 28. ročník bramborářského semináře ve středisku Jitkov, které spadá pod akciovou společnost Havlíčkova Borová zemědělská. Zahájení semináře se ujal hostitel – předseda představenstva akciové společnosti Aleš Málek, který seznámil přítomné s hospodařením společnosti na téměř 1 450 ha zemědělské půdy. Hlavními zemědělskými plodinami jsou obiloviny, brambory, řepka, kukuřice, trávy na semeno a jetel a v živočišné výrobě se zaměřují na chov skotu a výrobu mléka.

Úspěšné projekty na obnovu krátkostébelných trávníků v přírodních památkách

31. July 2023 - 14:58
Krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Hájek seznámil Radu Kraje Vysočina s úspěšnými výsledky projektů na obnovu krátkostébelných trávníků v přírodní památce (PP) Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka. „Na všechny tři projekty byla podaná žádost do výzvy číslo 130 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 a získali jsme dotaci v celkové výši 2 193 016,43 Kč, což je 85 % uznatelných nákladů. Hlavním předmětem byla obnova bývalých pastvin – krátkostébelných suchomilných trávníků a projekty se realizovaly od roku 2020 do roku 2022. V letošním roce už vidíme první pozitivní výsledky po odstranění náletových dřevin, sečení, vláčení a pastvě ovcí,“ říká radní Pavel Hájek.

Učitel Vysočiny: Do krajské ankety se přijímají nominace i o prázdninách

28. July 2023 - 7:08
Kraj Vysočina, Vysočina Education a Global Teacher Prize Czech Republic vyhlásily v pořadí třetí ročník krajské ankety Učitel Vysočiny. „Jejím cílem je podpořit prestiž učitelského povolání, zvýšit povědomí veřejnosti o náročnosti pedagogické práce, ocenit kvalitní pedagogy na středních a základních školách v Kraji Vysočina a připravit vhodné kandidáty z Kraje Vysočina pro účast v odborné ceně pro pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, který nad anketou převzal záštitu. Uzávěrka přihlášek je 20. září 2023.

Kraj v Bystřici nad Pernštejnem postaví garáže pro zdravotnickou dopravní službu

27. July 2023 - 12:09
Na pozemcích, které poskytlo město Bystřice nad Pernštejnem v lokalitě u polikliniky, postaví Kraj Vysočina tři nové garáže a zázemí pro zdravotnickou dopravní službu provozovanou krajskou Nemocnicí Nové Město na Moravě. „Nemocnice zde má předsunuty sanitní vozy, které dopravují pacienty z tohoto spádového území k ošetření do Nového Města na Moravě,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Podle jeho informací směřuje kraj výstavbu do stejného termínu jako budování už dříve schváleného nového výjezdového stanoviště záchranářů situovaného v sousedství.

Zemřel Stanislav Neveselý

25. July 2023 - 8:19
Zemřel Stanislav Neveselý (17. 5. 1936 – 24. 7. 2023), jehož jméno bylo dlouhá léta spojováno s Duklou Jihlava, kde působil 23 let jako hráč i trenér. Získal s ní 11 titulů mistra ligy, spolu s Luďkem Bukačem pak dovedl Československo v roce 1985 k zisku zlatých medailí na mistrovství světa.

Kraj Vysočina má zajištěné dodavatele energií na rok 2024

24. July 2023 - 10:24
Kraj Vysočina si prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy v Kladně zajistil dodávky elektrické energie a zemního plynu na rok 2024. Vybranými dodavateli jsou SUAS Commodities s.r.o. pro elektrickou energii na hladině nízkého napětí a CENTROPOL ENERGY, a.s. pro elektrickou energii na hladině vysokého napětí. Pražská plynárenská a.s. je pak vybraný dodavatel pro zemní plyn ve všech kategoriích.

Vydejte se na Vysočinu vlakem

24. July 2023 - 9:57
Znáte to. Naplánovat cestu, ideálně se vyhnout dopravním uzavírkám a kolonám, najít vhodné místo k parkování, zabavit děti, soustředit se na jízdu, nezapomenout namontovat držák a připevnit kola a místo regionálního pivního speciálu si dát nealkoholické pivo. Co takhle všechny nevýhody smazat a vydat se na dovolenou nebo výlet vlakem? Vysočina je pro cestování vlakem jako stvořená. Ze všech koutů Čech i Moravy to budete mít podobně daleko.

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina bude pokračovat

21. July 2023 - 13:55
Kraj Vysočina bude pokračovat v zajištění financování obědů pro děti z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací. Cílem projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol, žáků základních, případně žáků nižších stupňů víceletých gymnázií ze sociálně slabých rodin ve věku 3–15 let, jejich rodiče se nacházejí v hmotné nouzi. Projekt bude realizovaný nově v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Obce a města budují infrastrukturu pro cyklisty. Finančně jim pomáhá i kraj

21. July 2023 - 8:15
Zhruba 10 let příprav, projektování a finálně i výstavby trvala realizace smíšené cyklostezky a chodníku pro pěší v rekreační oblasti Pelhřimova zvané Stráž. Za účasti hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka tento týden zástupci města Pelhřimov předali 1,3 km dlouhý úsek do užívání veřejnosti. A hned první oficiální den jejího provozu bylo na hrázi rybníka opravdu rušno. Novou a bezpečnou trasu si přijely vyzkoušet stovky lidí nejen z Pelhřimova. Cyklostezka přišla na 38 miliónů korun.

Pages