Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 1 hour 26 min ago

Jan Břížďala: Nabídka oborů na středních školách v Kraji Vysočina dozná změn, výrazně posílí všeobecné vzdělávání

20. July 2023 - 14:48
Diskutovat o novém dlouhodobém záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky pro roky 2023–2027, který nyní finalizuje a na podzim předloží vládě ke schválení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, přijel v tomto týdnu na Vysočinu náměstek ministra školství Jiří Nantl. S radním pro oblast školství Janem Břížďalou probírali zejména nejnovější trendy ve školství a s tím související připravenost Kraje Vysočina posilovat všeobecnou složku vzdělávání na úrovni krajských středních škol. „Tento trend lze rozdělit do dvou směrů, a to jednak navýšení kapacit na gymnáziích a lyceích a pak také u odborných oborů klást při vzdělávání větší důraz na všeobecné znalosti, která povedou ke zvýšení občanských kompetencí žáků. Konkrétně mohu uvést například finanční nebo mediální gramotnost,“ popisuje radní Jan Břížďala s tím, že stále více budoucích středoškoláků odkládá rozhodnutí o budoucím profesním zaměření, což vyplývá z řady průzkumů mezi žáky i jejich rodiči.

Dokončení modernizace silnice mezi Dalečínem a Unčínem se přesouvá do příštího roku. Přes zimní období bude řidičům umožněn průjezd stavbou

20. July 2023 - 9:06
Modernizace krajské silnice mezi obcemi Dalečín a Unčín na Bystřicku se prodlouží až do roku 2024. Už nyní je jasné, že původně plánovaný termín zprovoznění na konci letošního srpna, nebude možné dodržet. „Zhotovitel nás informoval o nutnosti provést dodatečný inženýrsko-geologický průzkum v místě lokální poruchy svahu. Průzkum by měl potvrdit nebo vyloučit, že propadání krajnice vozovky včetně svodidel je v přímé souvislosti s geologickou anomálií, která se zde vyskytuje,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Miroslav Houška a dodává, že průzkum by měl být hotový v průběhu 12 týdnů a na jeho základě se stanoví konkrétní opatření a technologie vybudování opěrné zdi.

Polák velký jako pták roku je symbolem neutěšeného stavu naší rybniční krajiny

19. July 2023 - 11:03
Titul Pták roku uděluje Česká společnost ornitologická pravidelně již od roku 1992. Tím upozorňuje na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybízí veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Zvolený ptačí druh zároveň reprezentuje problematiku, která se týká široké skupiny opeřenců, kterou jsou vodní ptáci. Letošním výběrem poláka velkého chce Česká společnost ornitologická upozornit na neutěšený stav naší rybniční krajiny a na to, že právě polák v České republice stále patří mezi lovné druhy, a to i přesto, že je celosvětově ohroženým druhem.

Kraj Vysočina hledá dodavatele stavby návštěvnického centra hradu Kámen

13. July 2023 - 12:16
Na konci letních prázdnin chce mít vedení Kraje Vysočina jasno, která stavební firma postaví moderní návštěvnické centrum hradu Kámen. Prozatím chybějící zázemí pro turisty i pro „hradní tým“ vznikne v místech bývalého pivovaru nedaleko vstupní brány do hradního areálu. „Stavební práce za přibližně 22 miliónů korun by mohly začít už letos v říjnu. Budou trvat zhruba dva roky s tím, že nový objekt bude zpřístupněn současně s dokončením generální opravy gotického hradu, která začne v podobném termínu a bude důvodem pro dlouhodobější uzavření této historické památky ve vlastnictví Kraje Vysočina,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Eljub E-Book Woche - s němčinou za poznáním i zážitky

13. July 2023 - 10:25
I v letošním roce na začátku července vyslal Kraj Vysočina ve spolupráci s kraji Jihočeským a Jihomoravským čtyři účastníky krajských kol olympiády v německém jazyce na mezinárodní pobyt do Kremže. Českou skupinu reprezentovala Petra Dětská a Daniel Wiesner (Kraj Vysočina), Sebastian Matoušek (Jihomoravský kraj) a Lucie Jedličková (Jihočeský kraj). Blanka Hellerová, absolventka projektu eljub r. 2020, se ujala role doprovodné osoby.

Vysočina připravuje semináře pro sociální pracovníky. Reaguje na vysokou poptávku z terénu

12. July 2023 - 10:06
Kraj Vysočina využije evropské dotace a nabídne sociálním pracovníkům a veřejným opatrovníkům, nebo pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí, opakovaně absolvování odborného akreditovaného semináře. „Důvodem nabídnutí třetího opakovaní je reakce na stále vysokou poptávku po zvyšování vzdělanosti. Vzdělávací část projektu přijde na zhruba 600 tisíc korun. První semináře jsou naplánovány na listopad letošního roku a budou trvat tři roky,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek. Semináře jsou určeny pro pracovníky obcí a kraje.

Vysočina chce obnovit přeshraniční spolupráci s italským regionem Friuli Venezia Giulia

12. July 2023 - 7:46
Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek udělal první krok k obnovení spolupráce se severovýchodním italským regionem Friuli Venezia Giulia, jehož hlavní město je Terst. Z hejtmanství Vysočiny odešel před několika dny oficiální přátelský dopis adresovaný prezidentovi italského regionu Massimilianu Fedrigovi, ve kterém je pozván k návštěvě Vysočiny. „Už dříve měly Vysočina a Friuli Venezia Giulia navázány partnerské vztahy. K ukončení spolupráce došlo před 13 lety. Máme zájem o její obnovení,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Aktuální informace ke kotlíkovým dotacím získají žadatelé na seminářích pořádaných ve všech obcích s rozšířenou působností

10. July 2023 - 11:36
Celkem patnáct seminářů připravil Kraj Vysočina pro veřejnost s cílem předat základní informace o možnostech získání dalších kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. V době od 17. července 2023 do 23. srpna 2023 proběhnou na Vysočině informační semináře ve všech obcích s rozšířenou působností. Žadatelé o dotaci získají kompletní informace o podmínkách projektu, postupu pro vyplnění žádosti o dotaci i o způsobech jejího podání. Příjem žádostí bude probíhat elektronicky od 1. září 2023 do 31. srpna 2024.

Částečné omezení provozu Krajského úřadu Kraje Vysočina

10. July 2023 - 10:20
Z důvodu avizované celodenní odstávky vody bude ve středu 12. července 2023 částečně omezen v úřední době provoz v rámci všech pracovišť Krajského úřadu Kraje Vysočina. Neplánované návštěvy prosím předem konzultujte na telefonních číslech příslušných pracovišť. Provoz recepce, pokladny, podatelny i matriky – tedy pracovišť situovaných v přízemí hlavní budovy A je zajištěn bez omezení.

V domově ve Velkém Meziříčí slavnostně zakončili Univerzitu třetího věku a už připravují červencovou zahradní slavnost

4. July 2023 - 12:37
Na konci června proběhlo oficiální ukončení kurzu „Nauky o planetě Zemi V“ v rámci Univerzity třetího věku. Tu koordinovala Šárka Venkrbcová a samotných přednášek o Zemi se ujal mezi studenty oblíbený Milan Kameník. „Výuka na Univerzitě třetího věku je za námi a tradice zahradní slavnosti před námi. A kdy se na ni můžete těšit? Zahradní slavnost proběhne 19. července 2023 v parku za Domovem pro seniory od 10 hodin. Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na Vás,“ zve Veronika Krátká z Domova pro seniory Velké Meziříčí.

Kraj Vysočina hlásí nominace na Regionální potravinu

3. July 2023 - 12:35
23 výrobců z Kraje Vysočina letos přihlásilo do soutěže Regionální potravina 104 výrobků. „Značka Regionální potravina je pro spotřebitele zárukou nejvyšší kvality místních produktů a zároveň pro výrobce vítanou propagací jejich produkce na potravinářském trhu. Je to cesta, jak představit našim občanům celou škálu chutných výrobků, které se minimálně ze 70 % vyrábějí z regionálních zdrojů. Také proto mě velmi těší vysoké číslo přihlášených a hodnocených výrobků v letošním roce,” řekl krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek, který byl jedním ze členů hodnotitelské komise v Kraji Vysočina. 14. ročník soutěže o prestižní značku Regionální potravina Kraje Vysočina představí své držitele v Přibyslavi 9. září na Přibyslavských slavnostech a tradičním Mlékárenském dni.

Kampaň Do práce na kole propaguje soutěžní formou aktivní mobilitu lidí. Za pravidelnost rozdával letos kraj KOSTKU

3. July 2023 - 8:03
Kraj Vysočina každoročně podporuje konání populární květnové výzvy „Do práce na kole“. Do letošního už 13. ročníku celorepublikové kampaně a soutěže se zapojila v rámci 52 pořadatelských měst za Vysočinu Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Do celkového rekordního počtu více než 25 600 účastníků se za náš kraj přihlásilo 1 416 těch, kteří se v rámci vytvořených 2–5členných firemních týmů snažili uskutečnit v rámci soutěžního měsíce května maximum cest na kole, případně pěšky nebo poklusem. Ve smyslu přepočtu účastníků na počet obyvatel se tak mezi pět nejaktivnějších měst zařadil Žďár nad Sázavou a Jihlava, která se v tomto smyslu stala nejlépe hodnoceným krajským městem.

Klienti Domova Černovice - Lidmaň najdou nové bydlení v Telči a Kamenici nad Lipou

30. June 2023 - 7:18
V rámci dlouhodobého procesu transformace sociálních služeb pokračuje Kraj Vysočina u dalších svých příspěvkových organizací. Využít chce přitom dotační prostředky z evropských fondů v rámci programů Národní plán obnovy a Integrovaný regionální program 2021-2027. Největší pozornost je věnována Domovu Černovice - Lidmaň. „Kapacitou 246 lůžek služby domov pro osoby se zdravotním postižením se jedná o naši největší příspěvkovou organizaci s primárně ústavní formou péče. Aktuálně se transformace týká až sedmi desítek klientů s různým zdravotním postižením. Ti se o sebe začnou nově starat v přirozeném komunitním prostředí za osobní asistence pracovníků organizace a podle jejich individuálních potřeb. Část klientů bude v případě uvolnění kapacit umístěna do stávající sítě komunitních služeb na Vysočině,“ popisuje radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

Nové rentgenové přístroje pořídila Nemocnice Pelhřimov z evropských dotací

29. June 2023 - 15:42
Krajská Nemocnice Pelhřimov pořídila zcela nové rentgenové vybavení pro dvě centrální pracoviště za 13 miliónů korun. RTG přístroje byly pořízeny díky dotacím z REACT-EU. Moderní skiagrafické přístroje byly uvedeny do provozu už na konci května. Podle ředitele krajské nemocnice Jana Mlčáka představují důležitý pokrok v diagnostických schopnostech a zvýšení kvality péče, kterou nemocnice v rámci spádového území poskytuje. Lékaři budou schopni získat detailní obrazy vnitřních struktur a orgánů pacientů, což umožňuje přesnější diagnózu a následné léčebné plány.

Ve Žďáře nad Sázavou se udělovaly ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny

29. June 2023 - 8:09
Začátkem tohoto týdne se v Kině Vysočina ve Žďáře nad Sázavou slavnostně vyhlašovaly ceny Talent Vysočiny 2023 a Ceny hejtmana Vysočiny 2023. Pořadatelem akce bylo pod patronací Kraje Vysočina Active – středisko volného času ve Žďáře nad Sázavou. Odborná komise letos nominovala na cenu Talent Vysočiny a Cenu hejtmana Vysočiny 53 žáků v šesti oborech, cenu nakonec získalo 7 žáků. Většina z nominovaných dosáhla v právě končícím školním roce významných úspěchů v celostátních i mezinárodních vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích. Tři mimořádně nadaní žáci si odnesli Cenu hejtmana Vysočiny.

Žáci SŠG AK ze Žďáru nad Sázavou se skvěle prezentovali v Dolním Bavorsku

29. June 2023 - 7:59
Na osobní pozvání předsedy dolnobavorského sněmu pana Olafa Heinricha odjelo reprezentovat Vysočinu 10 studentů Střední gastronomické školy Adolfa Kölpinga ze Žďáru nad Sázavou. Studenti se představili v rámci Bavorsko-českého večera vaření, kdy ve spolupráci se studenty z Hotelové školy z Viechtachu (Dolní Bavorsko) zajišťovali catering a servis pro účastníky slavnostní recepce organizované u příležitosti předsednictví Dolního Bavorska v Evropském regionu Dunaj-Vltava.

Tři studně a Košetice uspěly v celostátní soutěži obcí v třídění odpadu

28. June 2023 - 13:39
Podle dostupných statistik třídilo v loňském roce pravidelně už 75 % obyvatel České republiky a v meziročním srovnání roste také množství vytříděného odpadu. Každý obyvatel vytřídil prostřednictvím systému obcí i výkupen v průměru 78 kilogramů papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů. V minulém týdnu byly v Hradci Králové na slavnostním vyhlášení celorepublikové soutěže O křišťálovou popelnici 2022 oceňovány obce, které si v třídění odpadu vedly loni nejlépe. Z Kraje Vysočina uspěly Tři Studně, které v kategorii nejmenších obcí vyhrály, a také Košetice, kterým ve střední kategorii obcí patří 3. místo.

Žáci prezentovali své postřehy ze znalostní cesty na Tchaj-wan

28. June 2023 - 10:06
Za účasti nejvyššího vedení kraje i tchajwanského zastoupení v České republice se začátkem týdne uskutečnila prezentace, zhodnocení i diskuse nad přínosy krajského středoškolského benefitu – Znalostní cesty na Tchaj-wan věnované technologiím a jejich praktickému využití. Hejtman kraje Vítězslav Schrek se svou 1. náměstkyní Hanou Hajnovou a členem krajské rady Janem Břížďalou mohli společně s řediteli škol, členy krajského zastupitelstva či zástupci společností, které cestu finančně podpořily, vyslechnout prezentace a názory středoškoláků a středoškolaček, kteří prošli náročným výběrem a březnové cesty se zúčastnili. Významným hostem setkání byl také nejvyšší představitel Tchaj-wanu v České republice Liang-Ruey Ke.

Téma nejlepšího zájmu dítěte a jeho ochrany spojovalo odborníky na mezikrajském setkání v Třebíči

28. June 2023 - 9:25
Téměř třicet pracovníků krajských sociálních odborů napříč celou republikou se ve dnech 22.–23. června 2023 sešlo v Třebíči. Kraj Vysočina pro ně v rámci evropského projektu uspořádal mezikrajský workshop. Uskutečnil se již počtvrté, poprvé však účastníci zavítali do Třebíče, města památek UNESCO.

Pages