Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 1 hour 52 min ago

Vyhlášení výzvy v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II

28. June 2023 - 8:50
Dne 27. 6. 2023 byla vyhlášena Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové, ekologické zdroje tepla v nízkopříjmových domácnostech. Kraj předpokládá rozdělit v rámci této výzvy částku 103 miliónů korun. Za tuto částku by mohlo být uspokojeno více než 575 žádostí. Ty bude možné předkládat od 1. září 2023 do 31. srpna 2024.

Kraj nechá vyměnit technicky unikátní okna na celé střední škole v Bystřici nad Pernštejnem

27. June 2023 - 14:04
Zhruba rok bude trvat generální oprava 215 oken na objektu Vyšší odborné školy a Stření odborné školy Bystřice nad Pernštejnem. Jak dnes informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, na objektu zapsaném jako kulturní památka, bude během následujícího roku vyměněno všech 215 oken. „Objekt postavený v letech 1959–1961 dle návrhu architekta Vladimíra Beneše je zatím dobově nejmladší stavbou prohlášenou v Kraji Vysočina za kulturní památku. Důvodem oprav je obtížná manipulovatelnost s křídly původních oken, komplikované větrání i vytápění,“ uvedl hejtman Vítězslav Schrek.

Žďárská i pelhřimovská průmyslovka budou mít od srpna nové ředitele

27. June 2023 - 14:01
Od 1. srpna 2023 se změní vedení dvou velkých krajských průmyslových škol. Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou nově povede Ing. Jiří Straka a ředitelem Střední průmyslové školy a středního odborného učiliště Pelhřimov byl radou kraje jmenován Bc. Lukáš Tříska. „Na obě místa nastupují stávající zástupci obou ředitelů, což indikuje jejich erudovanost i plynulost navázání na práci dosavadního vedení těchto škol,” zmínil krajský radní Jan Břížďala.

Krajské střední školy z Vysočiny se prezentovaly na výstavě Mladý tvorca v Nitře. Rýsuje se další přeshraniční spolupráce škol

26. June 2023 - 16:09
V závěru minulého týdne se na výstavišti Agrokomplex v Nitře konala tradiční výstava středních odborných škol a středisek praktického vyučování Mladý tvorca. Vedle 80 středních odborných škol ze Slovenska se přehlídky zúčastnilo také pět krajských středních škol z Vysočiny – Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava a Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín. Delegace z Kraje Vysočina využila návštěvu Nitranského samosprávného kraje rovněž k prohlídce partnerských středních škol a projednání možností další spolupráce s odbornými krajskými školami z Vysočiny.

Lesníci z Vysočiny se tentokrát sešli na Chotěbořsku

26. June 2023 - 16:04
V polovině června se uskutečnil už 25. ročník Setkání lesníků Vysočiny, jehož letošním tématem bylo Hospodaření v lesích CHKO Železné Hory, PR Údolí Doubravy – spolupráce, či střet zájmů? Stejně jako v minulosti bylo setkání rozděleno na prezentační a venkovní část, kdy první s odbornými referáty se konala v prostorách Junior DDM – SVČ Chotěboř, druhá venkovní zavedla účastníky do nedaleké přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy. Akci pořádaly Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Brno, Česká lesnická společnost, pobočný spolek Brno, Pila Rozsochatec, s. r. o., a Kraj Vysočina.

Firma IP Polná podpořila rekonstrukci jazykové učebny na havlíčkobrodské stavební škole

26. June 2023 - 12:47
V minulém týdnu se na Střední průmyslové škole stavební ak. Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě slavnostně otevřela nová učebna, kterou financovala partnerská firma školy IP Polná. Slavnostního otevření učebny se účastnil také radní Kraje Vysočina pro školství, mládež a sport, informatiku a komunikační technologie Jan Břížďala a podle jeho slov patří stavební škola díky řadě svých aktivit k předním školám v regionu. „Stavebnictví na Vysočině je roztříštěno mezi řadu větších a menších firem, proto není jednoduché na rozdíl od jiných oborů najít jednoho velkého strategického partnera. Cesta, kterou zvolila stavební škola v Brodě, je příkladem, že i tuto nevýhodu lze překonat, a spolupráce s firmou z Polné to dokládá,“ uvedl Jan Břížďala.

Krajský úřad ukončil přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2022

26. June 2023 - 11:17
V první polovině června 2023 ukončil Krajský úřad Kraje Vysočina přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2022. Z celkového počtu 704 obcí a 59 dobrovolných svazků obcí v Kraji Vysočina prověřil krajský úřad hospodaření 644 obcí a 46 svazků, které o přezkoumání svého hospodaření požádaly. Krajský úřad vykonává přezkoumání hospodaření pro obce a dobrovolné svazky obcí v přenesené působnosti zdarma. Ostatních 60 obcí a 13 svazků uzavřelo smlouvy s auditory o provedení přezkoumání jejich hospodaření za úplatu.

Na silnici mezi Chotěboří a Českou Bělou bude meteostanice

23. June 2023 - 12:44
Do dvou let by měla začít oprava silnice II/351 mezi Chotěboří a Českou Bělou. Modernizaci tří extravilánových úseků Chotěboř–Dobkov, Dobkov–Počátky a Počátky – Česká Bělá v délce více než 5 km chce Kraj Vysočina kofinancovat z evropských dotací. „Odhadem mají práce vyjít na více než 50 miliónů korun. Novinkou na této trase bude osazení moderní meteostanicí, jejíž čidla budou on-line poskytovat aktuální data o sjízdnosti komunikace,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Pokusy v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov prokázaly nižší výnosy při omezení používání chemických přípravků

23. June 2023 - 10:42
„Kraj Vysočina dlouhodobě klade velký důraz na kvalitu pitné vody a způsob hospodaření na zemědělských pozemcích v povodí vodárenských nádrží. V programovém prohlášení Rady Kraje Vysočina pro období 2020–2024 jsme se zavázali k zachování vysoké jakosti pitné vody pro obyvatele kraje, zajištění ochrany vody a jejího zadržování v krajině, včetně efektivního čištění odpadních vod,“ sdělil radní Kraje Vysočina Pavel Hájek, do jehož gesce spadá lesní a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí a připomíná, že Kraj Vysočina spolupracuje například s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod na projektech pěstování různých plodin v ochranném pásmu vodárenské nádrže Švihov.

V září startuje třetí ročník soutěže STARTupUJ NA VYSOČINĚ

23. June 2023 - 9:16
„Ve spolupráci s Agenturou CzechInvest a dalšími partnery z území jsme připravili další ročník soutěže STARTupUJ NA VYSOČINĚ, kterou chceme podpořit místní začínající podnikatele a zájemce o podnikání v jejich inovativních podnikatelských nápadech. Soutěž startuje se začátkem nového školního roku a na vítěze každé ze 3 soutěžních kategorií v ní čeká finanční odměna ve výši 30 tis. Kč od Kraje Vysočina, mentoring v oblasti podnikání od specialistů z CzechInvestu a další věcné dary. Souběžně se soutěží proběhnou tři bezplatné webináře na témata spojená se zahájením podnikáním, které jsou určeny nejen účastníkům soutěže ale i široké veřejnosti,“ shrnuje Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, která nad soutěží převzala záštitu.

Kraj Vysočina vyzkouší technologické novinky v sociálních službách. Otestuje robota

22. June 2023 - 10:06
Rada Kraje Vysočina souhlasila s partnerstvím v projektu testování nových digitálních technologií při péči o klienty ve vybraných sociálních zařízeních. Podle informací Jana Tourka, radního Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, budou využity například tzv. komunikační kostky nebo robot Robin, který je vybaven jak kamerou, tak několika mikrofony a především více než dvěma desítkami různých čidel. Projekt realizuje Vysoká škola ekonomická v Praze, bude trvat rok a jeho výsledky chce Kraj Vysočina využít při plánování pořizování nových technologií.

Vysočina se představila na Bavorské zemské zahradní výstavě ve Freyungu

22. June 2023 - 8:15
Bavorská zemská zahradní výstava probíhá od května do června letošního roku a denně jí navštíví několik tisíc návštěvníků. Je to tedy skvělá příležitost jak prezentovat krásy a zajímavosti Vysočiny,“ vysvětluje Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. „Využili jsme nabídky Dolního Bavorska, se kterým spolupracujeme v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava, a v rámci českého víkendu jsme ve spolupráci s Vysočina Tourism představili kompletní nabídku cestovního ruchu na Vysočině. Největší zájem byl o naše hrady, zámky a zříceniny, ale návštěvníci se často zajímali také o cyklotrasy a trasy pro pěší,“ doplňuje Hana Hajnová.

Pět let sledování kvality ovzduší na Vysočině přineslo jednoznačný závěr. Nejvíce škodí lokální topeniště na pevná paliva

20. June 2023 - 13:32
Po pěti letech byl dokončen projekt Kraje Vysočina nazvaný Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018–2023 (ISKOV II), který byl už druhým krajským projektem se zaměřením na kvalitu ovzduší. Závěry z jednotlivých ročních hodnotících zpráv přinesly cenné informace o znečištění, kterým je ovzduší nad územím Kraje Vysočina zatížené, a ukázaly také na zdroje tohoto znečištění. V rámci projektu bylo v průběhu 5 let monitorováno ovzduší v celkem 20 lokalitách kraje, přičemž v každém kalendářním roce se měřilo nepřetržitě vždy ve 4 lokalitách. Sledovány byly znečišťující látky: PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, O3 a u poloviny lokality také PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky.

Krajské střední školy navazují partnerství v Estonsku. Vysočina chce spolupracovat na projektech i mobilitě žáků

20. June 2023 - 9:38
Zástupci Kraje Vysočina, příspěvkové organizace Vysočina Education a čtyř krajských středních škol vyrazili začátkem června na pracovní cestu do Estonska, aby zde jednali se státními organizacemi v oblasti vzdělávání a kyberbezpečnosti a zároveň navázali užší spolupráci se školami s podobným zaměřením. „Naším cílem je v tuto chvíli zapojit vybrané krajské školy do přínosných projektů s estonskou stranou, ať už se jedná o nové technologie, informační gramotnost nebo otázky kybernetické bezpečnosti. Do budoucna bychom rádi spolupráci rozšířili o výměnné zahraniční stáže žáků i jejich učitelů,“ přibližuje radní Kraje Vysočina pro oblast školství a informačních technologií Jan Břížďala a dodává, že ve spolupráci vidí velký potenciál, nejen proto že obě země stojí v oblasti školství před podobnými výzvami, ale i proto, že zapojování moderních technologií do výuky je v Estonsku na velmi vysoké úrovni, a to už od předškolního vzdělávání.

Kde se nejlépe žije? V pravidelném srovnávacím výzkumu Kraj Vysočina výrazně postoupil

16. June 2023 - 14:18
Mezi třemi Nejlepšími místy pro život v Česku figuruje Kraj Vysočina. Ukázal to 13. ročník srovnávacího průzkumu Místo pro život. Výzkum zajišťuje společnost Communa, která tento týden v Praze vítězným krajům udělila ocenění. Průzkum hodnotil sociální a environmentální parametry a spokojenost oslovených 1600 obyvatel.

Kraj Vysočina obhájil vítězství v Turnaji 4 regionů

16. June 2023 - 7:40
Sedmý ročník mezinárodního fotbalového turnaje pro hráče ve věku 15-16 let se konal ve středu 14. 6. 2023 u našich sousedů v Táboře. V zázemí nově zrekonstruovaného Stadionu Míru se utkali mladí fotbalisté z Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a z Dolního Rakouska.

Pétanque klientů sociálních služeb Kraje Vysočina

15. June 2023 - 13:46
V úterý 13. června se uskutečnil turnaj ve hře pétanque, kterého se zúčastnili klienti pobytových sociálních služeb Kraje Vysočina. V minulých předcovidových letech se turnaje zúčastňovali pouze senioři a vítězné družstvo postupovalo do celostátního kola. V letošním roce jsme zahájili novou tradici a do turnajového klání jsme přizvali i klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením.

Kraj Vysočina pokračuje v podpoře činnosti MASek

15. June 2023 - 11:18
Ve venkovském prostoru mají místní akční skupiny, zkráceně MAS, nezastupitelnou roli, podporují komunitní život na venkově, aktivně se angažují v oblastech podpory podnikání, podpory zemědělství, lesnictví, potravinářství, životního prostředí, vzdělávání, sociálních služeb, sociálního podnikání, cestovního ruchu, dále podporují místní samosprávy v oblastech dopravy, komunitního života, také podporují školství, kulturní památky, pořádají i společenské a kulturní akce. Jako dlouhodobě preferovaná platforma územní spolupráce ze strany Evropské unie, státu i kraje slouží MAS mimo jiné i k transferu dotací z vybraných operačních programů do regionu. Prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje se snaží o komplexní zlepšování životních podmínek v rámci své územní působnosti.

Příroda kolem nás se krásně zelená. Svůj podíl na tom má i Čistá Vysočina

14. June 2023 - 12:58
Letošní už 14. ročník tradiční osvětové akce Čistá Vysočina je za námi a díky více než 30 tisícům dobrovolníků se podařilo z okolí silnic a z veřejných prostranství uklidit 66 tun odpadků. „Velkou radost jsem měla už z rekordního zájmu o zapojení do akce, 30 tisíc je skvělé číslo. Ještě více mne však těší, že se situace zlepšuje, že prostředí, ve kterém společně žijeme, je očividně čistší a příjemnější. Lidem není lhostejné, kde žijí, a to dělá Vysočinu tak jedinečnou. Chtěla bych všem účastníkům, kteří vyrazili do terénu, upřímně poděkovat,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj, která se akce Čistá Vysočina každoročně účastní.

Přijměte pozvání na Den s Krajem Vysočina. Tentokrát se záchranáři, hasiči a policisty

14. June 2023 - 9:58
V sobotu 17. června 2023 se koná další Den s Krajem Vysočina, který se tentokrát zaměří na aktivity spojené s činností Integrovaného záchranného systému. Od 14 do 18 hodin zaplní Masarykovo náměstí v Jihlavě záchranáři, hasiči i policisté z Kraje Vysočina, aby široké veřejnosti představili svoji práci i nejmodernější techniku. Přijďte se podívat, co obnáší práce v terénu spojená se záchranou životů, bezpečností a ochranou zdraví i majetku, z bohatého programu si určitě vyberou děti i dospěláci.

Pages