Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 2 hours 36 min ago

Partnerství se Zakarpatím se rozvíjí i na akademické půdě

22. March 2019 - 13:43
Diskuse nad konkrétními projekty ve vzdělávání pedagogů, v oblasti sociálních služeb, či cestovním ruchu i navázání kontaktů mezi pracovníky vysokých škol bylo hlavní náplní dvoudenního pracovního programu zástupců Mukačevské univerzity na Vysočině. Při třístranné spolupráci Vysoké školy polytechnické Jihlava, Mukačevské univerzity a organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina a na Zakarpatí se otvírá prostor také pro rozvojové projekty věnující se kvalitě života seniorů a handicapovaných,“ říká Pavel Franěk, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních služeb.

Setkání k tématu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v Kraji Vysočina

22. March 2019 - 11:43
V tomto týdnu se v sídle kraje v Jihlavě uskutečnil Kulatý stůl k podpoře aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem setkání bylo podpořit širší zapojení výzkumných institucí a firem v regionech do aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Akci zorganizovala Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci projektu Otevřený úřad pod záštitou Pavla Pacala, náměstka hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování.

V Jihlavě vzniká Krajské komunitní a poradenské centrum

22. March 2019 - 10:10
V bývalé školní budově na rohu třídy Legionářů a ulice Fritzova v Jihlavě vznikne Krajské komunitní a poradenské centrum. Pod jednou střechou zde budou sídlit krajské organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum Vysočina, Alzheimer poradna spadající pod Domov Ždírec nebo Intervenční centrum a pracoviště podpory náhradní rodinné péče, které v regionu zajišťuje Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina. Na novou adresu by se organizace mohly přestěhovat už v létě příštího roku. Kromě specializovaných místností pro odborné činnosti se počítá také s přednáškovými a výukovými místnostmi nebo menším výstavním prostorem zaměřeným na environmentální výchovu.

MPSV vyhlašuje další ročník soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2019

21. March 2019 - 13:46
Také pro letošní rok vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s partnery další ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“. V rámci soutěže budou podporovány dvě dotační oblasti: 1. Obec přátelská rodině a 2. Obec přátelská seniorům. Podpořeny budou žádosti pomáhající obcím rozvíjet a realizovat prorodinné a seniorské aktivity na podporu mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni. „Jsem přesvědčen, že obce Kraje Vysočina se v oblasti prorodinné a seniorské politiky mají čím pochlubit a rozhodně realizované projekty v této oblasti mají šanci obstát v celostátní konkurenci,“ povzbudil k účasti ve svém dopise všechny starostky a starosty obcí 1. náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Stavby nových autobusových zastávek v Jihlavě musí být hotové za dva měsíce

21. March 2019 - 13:40
Avizované práce na vybudování dvou protilehlých zastávkových zálivů na Hradební ulici v Jihlavě budou zahájeny v pondělí 25. března 2019. „Nové zastávky mají do budoucna zkrátit docházkové vzdálenosti cestujících mezi centrem krajského města a přirozenými proudy regionální i městské autobusové dopravy. Na vybudování zastávky s krytým stáním na straně směrem od autobusového nádraží k City parku má stavební firma jen měsíc, poté se na čtyři týdny stavaři přesunou na druhou stranu,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš.

Občanská poradna Jihlava letos slaví 20 let existence

21. March 2019 - 9:42
Už 20 let poskytuje Občanská poradna Jihlava, z. s., bezplatné odborné sociální poradenství v regionu. Dle dostupných statistik z roku 2017 kontaktovali klienti poradnu ve více než 1800 případech, kromě toho vyřídili pracovníci poradny téměř 1500 dotazů. Ty byly směřovány zejména k problematice zadlužování, občanskoprávním sporům nebo se týkaly občanských soudních řízení. Že ne vždy se jedná o jednoduché záležitosti, popisuje ředitel poradny Karel Křivánek: „V závěru roku se na nás obrátil Okresní soud v Jihlavě a ustanovil občanskou poradnu jako opatrovníka ve věci vymáhání pohledávky nezletilého dítěte. Soudní jednání i díky vstřícnému přístupu všech zúčastněných stran nakonec dopadlo ve prospěch dítěte, které si tak neponese do budoucího života zátěž v podobě vysokého dluhu.“

Investiční činnosti Kraje Vysočina v Nemocnici Pelhřimov

21. March 2019 - 8:42
Už v průběhu letošního jara budou mít klienti Nemocnice Pelhřimov možnost vyzvednout si předepsané léky nebo nakoupit volně dostupné léky ve zcela nových prostorách ústavní lékárny umístěné ve vestibulu hlavní lůžkové budovy. V provozu zůstává i centrální lékárna, nové výdejní místo má veřejnosti a pacientům ušetřit čas, zkrátit vzdálenosti a usnadnit orientaci. Stavební úpravy nové lékárny hradí ze svého rozpočtu zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina, nemocnice pak uhradí nákup vybavení a zařízení lékárny. Otevření nové lékárny je otázkou několika týdnů.

22. březen – Světový den vody

21. March 2019 - 8:28
Dostupná a čistá voda je nezbytným předpokladem kvality života. Více než dvě miliardy lidí však žije bez dostupnosti k pitné vodě. Důležitost významu vody nám má připomínat 22. březen, na který připadá Světový den vody. Ten se slaví pravidelně už od roku 1993. Každoročně je také spjat s řadou akcí připomínajících význam vody a nutnost udržitelného nakládání s vodními zdroji. V roce 2019 je mottem Světového dne vody „Voda pro všechny”.

Národní dotace na hospodaření v lesích

20. March 2019 - 9:37
Vedle vlastních nebo krajských peněz mohou majitelé lesů nebo osoby v nich hospodařící využívat už více jak 25 let systém národních dotací, které jim mají pomoci s hospodařením v lesích např. s obnovou porostů, výchovnými zásahy, ekologickým hospodařením a od letošního roku nově i s asanací kůrovcového dřeva. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím krajů každoročně rozděluje dotace do oblasti lesního hospodářství, v loňském roce tato částka dosáhla v Kraji Vysočina 31,5 miliónů korun.

Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2019 ze dne 19. 3. 2019

19. March 2019 - 14:48
Video přenos ze zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2019 ze dne 19. 3. 2019 je možné sledovat: zde

Startuje první část z cyklu seminářů pro Zdravá města

19. March 2019 - 10:06
Zdravé město je aktivní hnutí evropských municipalit a regionů, které systematicky postupují ke kvalitě života a zdraví svých obyvatel. Zdravá města, obce a regiony v České republice koordinuje Národní síť Zdravých měst ČR, která ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a se Zdravým Krajem Vysočina pořádá 16. dubna 2019 seminář Podpora zdraví ve Zdravých městech. Tímto seminářem odstartuje první část z cyklu seminářů pro zástupce měst, obcí a krajů. První seminář se týká obezity dětí a jak jí předcházet.

Německý velvyslanec Christoph Israng navštívil Vysočinu

19. March 2019 - 9:18
V závěru minulého týdne přijel na jednodenní návštěvu Vysočiny velvyslanec Spolkové republiky Německo J. E. Christoph Israng. Kromě setkání se členy krajské rady, byla na programu také návštěva Gymnázia Jihlava, prohlídka Domu Gustava Mahlera nebo návštěva největšího zaměstnavatele na Vysočině firmy Bosch Diesel Jihlava. Odpoledne pak velvyslanec zavítal do Třebíče, kde si prohlédl výstavu o Antonínu Kalinovi a diskutoval se zástupci Krajské hospodářské komory.

Nejlepší webové stránky má Jihlava a Velký Beranov

18. March 2019 - 16:03
Krajské kolo soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst letos vyhrály portály obce Velký Beranov a krajského města Jihlavy. Jihlava navíc získala další ocenění v podobě prvenství za nejlepší elektronickou službu a Smart City s aplikací online mapa MHD v Jihlavě. Vyhlášení 21. ročníku Zlatého erbu proběhlo 18. března 2019 v sídle Kraje Vysočina za přítomnosti hejtmana Jiřího Běhounka. V Kraji Vysočina porota posuzovala téměř šedesátku nominovaných projektů.

Evropský region Dunaj-Vltava: Nová publikace pro pěší turisty

18. March 2019 - 14:28
U příležitosti zahájení turistické sezóny představuje Evropský region Dunaj-Vltava novou publikaci, ve kterém najdete 28 nejhezčích okružních výletů po celém jeho území. Partnerské země Bavorska, Rakouska a České Republiky mají díky své výhodné geografické poloze a rozmanitým přírodním krásám pěším turistům co nabídnout. Výlety jsou rozděleny dle stupně obtížnosti a každý obsahuje krátký popis trasy, podrobnou mapu s vyznačeným okruhem a výškovým profilem. Nechybí ani označení turisticky atraktivních míst. Jedná se o druhou turistickou publikaci, která navazuje na loni vydanou cyklistickou brožuru „28 nejlepších jednodenních výletů“.

Bělostné koberce bledule jarní na Vysočině

18. March 2019 - 12:57
V olšových nivách se nyní probouzí první jarní kvítky bledule jarní, které mohou vytvářet i rozsáhlé koberce bělostných květů. V Kraji Vysočina najdeme necelé tři desítky podobných území, která jsou pro tento fenomén vyhlášená jako zvláště chráněná území. Za bledulemi se můžete vydat například na Bystřicko do přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka nebo k přírodní památce Nyklovický potok, dále na Telčsko do přírodní rezervace Jechovec, na Světelsko do přírodní rezervace Hroznětínská louka nebo Velká a Malá olšina, také na Pelhřimovsko k přírodní památce Stržená hráz nebo na Žďársko do národní přírodní rezervace Ransko či přírodní památky Světnovské údolí.

Březen – měsíc čtenářů v Krajské knihovně Vysočiny

18. March 2019 - 12:27
Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce, jejímž cílem je posilovat společenský význam četby, propagovat činnost knihoven nebo také příležitost ocenit ty, kteří služeb knihoven nejvíce využívají. Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě se k této akci připojuje pravidelně. Výjimkou není ani letošní rok a nabízí v něm opět spoustu akcí, novinek a služeb, které jsou realizovány právě jenom v březnu. Stejně jako v předchozích letech bude registrace nových čtenářů knihovny po celý měsíc zdarma.

Výlet plný dobrodružství vyhrála čtyřicítka soutěžících s nejlepšími znalostmi o Vysočině

15. March 2019 - 14:22
Letošní ročník soutěže pro žáky druhých stupňů ZŠ a víceletých gymnázií, ve kterém pravidelně Kraj Vysočina nechává soutěžící poznávat známá i méně známá zákoutí Vysočiny, testuje jejich orientaci v mapě nebo odhaluje jejich vlastní znalosti regionálních, vyhrál Jakub Homola ze ZŠ a MŠ Bory s 87% přesností odpovědí v náročném testu. Jen o jednu správnou odpověď za ním se umístila Terezka Hochmanová ze ZŠ Chotěboř, Smetanova a třetí Terezka Mokričková z Gymnázia Žďár nad Sázavou. „Letos se přihlásilo rekordních 87 škol, opravit jsme museli 173 prací, vyhrát mohou opravu jen ti, kteří se pečlivě připravují a kromě toho, co se ve škole naučí, se ještě zajímají o dění kolem sebe,“ uvedla Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

Mozkohračky patří také na úřad

15. March 2019 - 8:46
V tomto týdnu se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnila zajímavá aktivita s názvem Mozkohračky v akci aneb Hrajeme si nebo se učíme? Aktivita se uskutečnila v rámci 13. ročníku Národního týdne trénování paměti, který už má na Vysočině pevné kořeny. Více než 30 účastníků setkání, převážně z řad pracovníků v sociálních službách, ale i z řad veřejnosti mělo jedinečnou příležitost vyzkoušet si v praxi dlouhou řadu rozmanitých mozkohraček a pomůcek pro trénování paměti nebo koordinace. Všechny pomůcky přivezla do Jihlavy Eva Fruhwirtová, která v Třebíči provozuje mozkohernu, kam mohou zájemci chodit na pravidelné tréninky paměti.

S příchodem jara přichází také Čistá Vysočina

14. March 2019 - 16:53
Zimní krajina se během několika dnů díky jarnímu počasí změnila na krajinu jarní. To také znamená, že se nám blíží doba úklidu kolem komunikací, na veřejných prostranstvích a v přírodě obecně. Termín tradiční osvětové akce, kterou již jedenáct let známe pod názvem Čistá Vysočina, připadá v tomto roce na 8. až 21. dubna. Je směřován k Mezinárodnímu dni Země, který se každoročně slaví 22. dubna.

Kraj Vysočina hledá ředitele/ředitelku Psychocentra

14. March 2019 - 9:38
Rada Kraje Vysočina, jako zástupce zřizovatele, vyhlásila výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina. 15 let Psychocentrum funguje pod vedením současné ředitelky Olgy Hlinkové, která se rozhodla svou profesní kariéru ředitelky v nejbližším období ukončit.

Pages