Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 1 hour 30 min ago

Seminář k zavádění přeshraničních služeb eHealth v České republice

22. May 2019 - 16:50
Ve středu 19. června se uskuteční již šestý seminář určený pro odbornou veřejnost, kde bude prezentován aktuální stav projektů, jejichž cílem je zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice. Akci organizuje Kraj Vysočina, který je hlavním koordinátorem projektů NIX.ZD a NIX.ZD II.

Měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina pokračuje

21. May 2019 - 14:40
Kraj Vysočina navázal na úspěšný pětiletý projekt monitoringu kvality ovzduší a 1. ledna 2018 zahájil pokračování projektu s názvem „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 – 2023“ (ISKOV II), který realizuje opět ve spolupráci s Konsorciem – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o. V průběhu projektu ISKOV II je postupně sledována kvalita ovzduší ve 20 vybraných lokalitách Kraje Vysočina (4 lokality každý rok). Měření probíhá v každé lokalitě nepřetržitě celý kalendářní rok a jsou sledovány tyto škodliviny: PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, O3 a PAU (odběry a analýzy pro PAU jsou prováděny v polovině lokalit).

Historické kočárky a kolébky z pelhřimovského muzea jsou k vidění v Dolním Rakousku

21. May 2019 - 12:50
V pátek 17. května v podvečer byla v dolnorakouském muzeu Nostalgiewelt Eggenburg zahájena výstava Historické kočárky a kolébky 1880-1980, která je tvořena exponáty ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Samotná výstava představuje dvacet tři dětských kočárků, jedenáct kočárků pro panenky, pět dětských kolébek a tři kolébky pro panenky. Všechny exponáty, doplněné doprovodným textem a rozsáhlým česko-německým obrazovým katalogem, dokládají zručnost našich předků a jsou vhodným doplněním stávajících expozic dolnorakouské partnerské organizace Nostalgiewelt Eggenburg, která v jedné ze svých expozic představuje zajímavá osobní vozidla na pomezí automobilu a motocyklu.

Jak vytvořit místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou?

21. May 2019 - 10:11
Unie ROSKA podporující pacienty s roztroušenou sklerózou uspořádala v minulém týdnu v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě už 17. ročník národní konference Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou. Odborníci z oblasti neurologie, psychologie i sociální oblasti představili novinky v léčbě této nemoci, nejnovější poznatky nebo výsledky klinických studií a rovněž poukázali na možnosti pro pacienty z oblasti sociálního poradenství. Konferenci zahájil náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk a zúčastnila se jí přibližně stovka účastníků.

Hejtman Jiří Běhounek navštívil partnerský region v Bělorusku

21. May 2019 - 8:58
V závěru minulého týdne odcestovala delegace Kraje Vysočina vedená hejtmanem Jiřím Běhounkem do partnerského regionu Minské oblasti Běloruska. Delegaci doplnili Jana Fialová, radní pro oblast školství, mládeže a sportu, včetně tří ředitelů středních škol zřizovaných Krajem Vysočina (Střední průmyslová škola Třebíč, Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod), dále zástupci dobrovolných hasičů – Jan Slámečka, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, a také zástupci firmy MEDIN – Miroslav Havlíček a Ivana Čejková. Hlavním cílem zahraniční cesty bylo zhodnocení dosavadní spolupráce obou regionů, naplánování konkrétních projektů na léta 2019 – 2020 a výměna zkušeností v oblasti školství, vzdělávání a integrovaného záchranného systému.

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina získá 12 osobností

20. May 2019 - 14:35
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém posledním květnovém zasedání finální seznam jmen, která v letošním roce obdrží Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina. „Krajský výbor pro udělování medailí letos dostal od 14 zastupitelů celkem 29 nominací pro 22 osobností. Z nich vybral a následně doporučil zastupitelstvu ke schválení 12 jmen,“ řekl hejtman Jiří Běhounek. Slavnostní večer udílení Nejvyšších ocenění Kraje Vysočina je naplánován na 7. listopadu 2019 v jihlavském Horáckém divadle.

V kraji stoupají počty zajíců, stavy černé zvěře mírně poklesly

20. May 2019 - 13:06
Letošní výsledky pravidelného ročního sčítání zvěře potvrdily, že zvěři se v přírodě na Vysočině daří. Stavy sledovaných druhů mírně rostou, stagnují nebo se pohybují v přijatelných odchylkách od dlouhodobého průměru. Výraznější posílení populace je zřejmé především u počtů zaznamenaných u zajíce polního. Nárůst je o 8% oproti roku 2018 na současných 25 326 kusů. Ze statistiky vyplývá, že počty černé zvěře stagnují na celkových 2854 kusech. „V tomto trendu se pravděpodobně pozitivně odráží i organizovaný výkup spodních čelistí odlovených bachyní a selat černé zvěře. V letošním roce proplatí Kraj Vysočina myslivcům vzorky od zvěře ulovené do konce září, k výplatě je, stejně jako v minulých letech, připraveno 750 tisíc korun,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Fond malých projektů AT-CZ byl prodloužen

20. May 2019 - 10:56
Fond malých projektů může úspěšně pokračovat do konce roku 2022. Na Monitorovacím výboru programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika byl jednomyslně prodloužen a jeho rozpočet navýšen. Do tohoto programu jsou zahrnuta území českých krajů – Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a rakouských zemí – Dolní a Horní Rakousko. V rámci Fondu malých projektů mohou být podporovány malé neinvestiční projekty s lokálním charakterem přeshraniční spolupráce.

Petr Krčál : Problémy rodin musí zajímat každého z nás

17. May 2019 - 13:54
Předseda sociální komise Rady Kraje Vysočina a ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov vystoupil v úterý 14. května 2019 na Fóra rodinné politiky, které se zabývalo tentokrát budoucností české rodiny. Fórum každoročně organizuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Tentokrát proběhlo v Brně.

Ausstellungsbrücke v St. Pöltenu představuje skleněné objekty nejen z Vysočiny

17. May 2019 - 13:40
Sklářská setkávání je název výstavy, která připomíná sklářské sympozium uspořádané ve sklárně AGS Svoboda Karlov v Kraji Vysočina v roce 2012 a cyklus sklářských workshopů pořádaných v Jihočeském kraji v letech 2013-2015 realizovaných jako součást aktivit přeshraničního projektu Porta culturae. Jejich účastníky byli prioritně umělečtí skláři z Vysočiny, Dolního Rakouska a Jihočeského kraje.

Podpora podnikání na Vysočině pokračuje

17. May 2019 - 13:19
Také v letošním roce mohou podnikatelé do 50 zaměstnanců se sídlem v Kraji Vysočina požádat o dotaci v rámci FONDU VYSOČINY. Sběr žádostí do programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 bude probíhat od 17. června do 17. července. Program je zaměřen na průmyslovou výrobu a stavebnictví a lze získat až 150 000 Kč na pořízení výrobního zařízení. Minimálně 60 % celkových nákladů však musí žadatel uhradit sám. Za dobu existence programu bylo již podpořeno více než 1 100 projektů souhrnnou částkou 135 milionů korun. "V tomto programu dlouhodobě upřednostňujeme zejména inovativní projekty, které příjemcům dotace pomohou lépe obstát v rámci konkurence na trhu," upřesnil Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Technické fórum Kraje Vysočina 2019

17. May 2019 - 9:31
Kraj Vysočina a partneři opět po roce pořádají odbornou konferenci Technické fórum Kraje Vysočina. Je určena zástupcům nejen středních odborných škol, ale i škol základních věnujících se přípravě dětí pro studium i na odborných školách, dále zástupcům a manažerům firem, cechů, zájmových skupin a municipalit. Odborná konference se bude konat ve čtvrtek 6. června 2019, od 9:15 v konferenčních prostorách Hotelu Zámek Valeč na Třebíčsku. Hosty Technického fóra Kraje Vysočina 2019 jsou hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, viceprezidenti Hospodářské komory ČR Roman Pommer a Michal Štefl nebo Miroslava Kopicová z Národního vzdělávacího fondu.

Snižování energetické náročnosti v Nemocnici Jihlava

17. May 2019 - 7:28
Další objekty Nemocnice Jihlava prošly rekonstrukcí, která měla za cíl snížení jejich energetické náročnosti. V lednu tohoto roku byly dokončeny práce na zateplení pavilonu A, kde se nachází informační a kontaktní centrum, ambulance ORL, zdravotní pomůcky a nemocniční lékárna. Renovací prošly také oba spojovací krčky a příjem „B“. Za provozu byly vyměněny okna a dveře, zateplil se plášť budov se střechou. V současné chvíli se dokončují poslední drobné úpravy, aby do konce května bylo vše hotové.

Deset let podpory sportu Kraje Vysočina v číslech

17. May 2019 - 7:14
Dotace do sportu, peníze na rozvoj pohybových aktivit, výstavba sportovních areálů nebo individuální podpora výjimečným sportovním talentům – za posledních deset let šlo z rozpočtu Kraje Vysočina tímto směrem nejméně 380 miliónů korun. Jen prostřednictvím grantů Fondu Vysočiny rozdělil Kraj Vysočina více než 36,5 miliónů korun, a to na údržbu sportovišť, na pravidelné celoroční sportovní aktivity dětí a mládeže, na pravidelné provozování sportu jako modelu životního stylu. Tuto formu krajské podpory využívají například jezdecké kluby, tělovýchovné jednoty, školní sportovní kluby, kluby tenisu, aerobiku nebo krasobruslení, atletiky nebo florbalu.

Když se sejdou zámečtí páni

16. May 2019 - 15:17
Poprvé v historii Kraje Vysočina se 16. května 2019 setkali majitelé a správci padesátky hradů a zámků se sídlem na Vysočině. Centrem vysočinských „zámeckých pánů“ byl Velkomeziříčský zámek rodiny Podstatzkých-Lichtenstein. Několikahodinový program byl, podle informací náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury Jany Fischerové, příležitostí k seznámení a výměně informací o aktivitách, které vedou k oživení památek, ať už je jejich majitelem kdokoli – stát, kraj, obec nebo město nebo soukromá osoba. Pořadatelství dalšího ročníku setkání zámeckých pánů bude opět směřováno na některou z historických usedlostí. Letos založená nová tradice setkávání zámeckých pánů na Vysočině tak bude příští rok pokračovat.

Rakouský velvyslanec Alexander Grubmayr navštívil Telč

15. May 2019 - 16:19
Kraj Vysočina hostil další návštěvu z diplomatických kruhů, a to konkrétně velvyslance Rakouské republiky Alexandra Grubmayra, který v tomto týdnu zavítal do historického města Telč. Velvyslanec Grubmayr Vysočinu navštívil oficiálně vůbec poprvé od svého jmenování do funkce v únoru 2016. Po přijetí na radnici a diskusi se starostou města Romanem Fabešem a členy Rady Kraje Vysočina Janou Fischerovou a Janem Hylišem se společně přesunuli do Univerzitního centra Telč, které spravuje brněnská Masarykova univerzita. Zde se velvyslanec seznámil s přeshraničními projekty Kraje Vysočina v oblasti dopravy a mobility i společnými aktivitami univerzitního centra a Dunajské univerzity v Kremži zastoupené profesorem Christianem Hanusem.

Třicet let od otevření hranic si připomíná i Rakousko

15. May 2019 - 14:27
Nejen u nás si letos připomínáme výročí 30 let od pádu železné opony. Minulý týden se i na druhé straně tehdejší hranice, v partnerském regionu Vysočiny, v dolnorakouském Grafeneggu, uskutečnil Den Evropy. Vzpomínková akce u příležitosti otevření hranice mezi ČR a Rakouskem zahrnovala interaktivní diskusi pamětníků z příhraničních regionů se studenty, doplněnou promítáním zajímavých okamžiků z roku 1989. Slavnostního setkání se zúčastnila dolnorakouská hejtmanka Johanna Mikl-Leitner i rakouský spolkový prezident Alexander Van der Bellen. „Otevření hranic bylo nejen pro příhraniční regiony důležitým milníkem, dokázali jsme ho využít k rozvoji území a postupně dospělo až do podoby současné společné Evropy,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který se společně se svou náměstkyní Janou Fischerovou slavnostního večera v Grafeneggu zúčastnil.

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo publikaci o národních dotačních zdrojích pro města a obce

15. May 2019 - 10:48
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR aktualizované vydání publikace Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů. Primárním cílem této publikace je shrnout všechny národní dotační možnosti do jednoho svazku tak, aby zejména města a obce měly jasný přehled, kde a na jaké aktivity je možné čerpat finanční prostředky z národních zdrojů. V publikaci najdete aktualizované informace o více než 200 dotačních titulech vyhlašovaných v roce 2019, které zřizují jednotlivá ministerstva. Vybrané dotační tituly jsou řazeny podle odpovědného ministerstva a podporovaných oblastí a tak si každý zájemce nalezne strukturované informace týkající se podporovaných aktivit, typech oprávněných žadatelů, míry dotace, podmínek projektových žádostí a další podrobnosti. Publikaci je možné stáhnout v elektronické podobě na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Muzea a galerie budou mít otevřeno i v pozdních hodinách. V pátek začíná jubilejní Festival muzejních nocí

15. May 2019 - 10:17
Od pátku 17. května až do soboty 8. června bude v muzeích a galeriích napříč Českou republikou probíhat už 15. ročník Festivalu muzejních nocí. Muzejní a galerijní noci, to jsou mimo jiné komentované prohlídky stávajících výstav, přednášky, divadelní představení, filmy a mnoho dalších aktivit, ke spolupráci jsou každoročně oslovovány divadelní a hudební soubory, řemeslníci, výtvarníci nebo správci památkových objektů. Do Festivalu muzejních nocí 2019 se také v letošním roce zapojí všechny sbírkotvorné organizace zřizované Krajem Vysočina.

Skutek roku 2018: Bodovali Junák a včelař Jaroslav Hájek

14. May 2019 - 13:04
Anketa skutek roku vyhlašovaná Krajem Vysočina už od roku 2011 připomíná široké veřejnosti dobrovolné aktivity organizací a jednotlivců a zároveň oceňuje jejich nezištnou angažovanost. Veřejnost letos téměř dvěma tisíci hlasy rozhodla o vítězných projektech jednotlivců ve čtyřech různých kategoriích, stejný počet titulů bude udělen i v kategorii právnických osob, kde však rozhodla o nejlepších projektech odborná porota.

Pages