Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Metodická informace k asanaci dříví napadeného kůrovcem

Efektivní asanace je alfou i omegou pro potlačení a zastavení kůrovcové kalamity.  Níže uvedené metody mohou napomoci ochránit vlastní majetek a majetek sousedních vlastníků, což ukládá zákon o lesích.

Mechanická asanace ručním odkorňováním je velice účinná (nelze použít ve stadiu žlutého a tmavého brouka), výkon je sice nízký, ale při nižších objemech napadeného dříví může být dostatečný.  Asanaci odvozem již nová vyhláška nepřipouští, protože se při převozu a následném uložení dříví lýkožrout rozšiřuje do okolních lesů.

Chemická asanace poskytuje vyšší výkon, bez omezení z hlediska vývojového stadia, avšak v praxi nastává problém s dostupností některých insekticidů pro drobné vlastníky.  Jedná se o přípravky s označením "pro profesionální použití", které může podle zákona o rostlinolékařské péči zakoupit a aplikovat pouze profesionální uživatel.  Jejich použití je podmíněno přesně definovanými kvalifikačními požadavky.  Zakoupit je může pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti II.  nebo III.  stupně. Aplikovat je může pouze osoba, která je držitelem minimálně osvědčení I. stupně a pod dohledem osoby, jež je držitelem minimálně osvědčení II. stupně.

Drobní vlastníci lesů obvykle tyto předpoklady nesplňují.  K aplikaci tak mohou použít pouze přípravky, které nejsou určeny pro profesionální použití, například Forester a Decis Mega.  V tomto případě není distributor povinen vyžadovat od kupujícího žádné osvědčení.  Vlastníkům lesů se nicméně doporučuje konzultovat každé použití  chemických přípravků s odborným lesním hospodářem.  Pokud je OLH držitelem osvědčení II.  nebo III.  stupně, může zabezpečit nákup, případně poradit, kdo by mohl provést vlastní aplikaci.  V současné době není možné, aby aplikaci přípravků pro profesionální použití mohl provádět vlastník lesa, není-li držitelem osvědčení I.  stupně.

Jiří Bartoš
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 264
e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz