Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Zahájení činnosti šachového klubu v obci Křižánky

Je mi potěšením Vám tímto oznámit, že dnem 13. 03. 2019 otevíráme po pečlivé přípravě a se souhlasem vedení obce - Dobrovolný klub přátel šachu v obci. Pro zahájení činnosti klubu, poskytlo vedení obce členům a příznivcům tohoto sportu, místnost v areálu místního Vzdělávacího centra do doby, než bude možno najít vhodnější, menší místnost (klubovnu), která by lépe splňovala potřeby klubu. Veškerý potřebný hrací materiál pro výuku a provozování tohoto sportu ( šachové soupravy, šachové hodiny, studijní a metodickou literaturu), poskytnou ze svých zdrojů hlavní zakladatelé klubu: Petr Nadrchal, Josef Neděla a Jaroslav Doubek, kteří jsou dlouholetými a zkušenými oddílovými hráči silných šach. oddílů a chtějí přispět k popularizaci šachu mezi mládeží na Křižánkách. Jak jistě víte, v současné době probíhá výuka šachu v místní škole, kde si hra získala mezi mládeží značnou oblibu. Pod metodickým vedením P. Nadrchala již během 1 roku činnosti kroužku, na škole vyrostla řada velmi nadějných dětí, schopných se měřit s daleko zkušenějšími a staršími žáky, což lze doložit jejich turnajovými výsledky. A to je také ten hlavní důvod vzniku Šachového klubu. Prakticky si ho děti vynutily sami. Při našich účastech na turnajích intenzivně jednám i s jinými oddíly o navázání bližší spolupráce. Proto Vám mohu s radostí oznámit, že se mi podařilo vyjednat aktivní spolupráci s dlouholetými a tradičními šachovými oddíly v Hlinsku, Žďáru nad Sázavou a Novém Veselí. Ty první uvítali moji výzvu a slíbily sehrát přátelská dvou utkání s našimi mladými nadějnými adepty. A jsem i v jednání s dalšími oddíly poblíž našeho regionu. Termíny budou brzy oznámeny. To bude pro děti jistě bezesporu další velká herní motivace i impuls pro jejich další výkonnostní růst. Proto vyzývám všechny rodiče a příznivce šachu v obci i okolí, kteří chtějí podporovat své děti v jejich koníčku, aby se aktivněji zapojili do činnosti našeho klubu a pomohli dobré a prospěšné věci. Zároveň tím přispějí ke zviditelnění obce.

Hrací dny a hodiny pro hráče a veřejnost, stejně jako organizační záležitosti, budou dojednány na ustavující schůzce klubu dne 13. 3. 2019 na kterou vás srdečně zveme. Schůzka se uskuteční ve škole v čase 14.30 hod, po skončení tréninku dětí.

Petr Nadrchal, Josef Neděla, Doubek Jaroslav.