Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Farmářské trhy v obci Křižánky

 

Projekt „Farmářské trhy v obci Křižánky“ si klade za cíl vytvořit podmínky pro zahájení tradice tzv. farmářských trhů v obci Křižánky.

Křižánky mají cca 380 trvale bydlících obyvatel. V obci je však téměř 200 nemovitostí trvale neobydlených (převážně se jedná o chaty a chalupy chalupářů). Nachází se zde také řada rekreačních zařízení. Díky turistické atraktivitě prochází obcí řada turistů. V letní sezóně se proto velikost obce co do počtu obyvatel zněkolikanásobí.

Farmářské trhy tak mohou více propojit trvale bydlící občany, chalupáře i návštěvníky obce.

Chceme, aby naše trhy přinesly do Křižánek nabídku tradičních výrobků, jak pro naše občany, tak pro chalupáře a návštěvníky naší obce. Chceme také místním občanům nabídnout možnost prodeje svých produktů (vajíček, zeleniny, ovoce, ovčích produktů …).

Pro tento cíl hodláme uskutečnit celkem 5 aktivit, které vytvoří dostatečné zázemí pro pořádání farmářských trhů i v budoucnosti a to ve vhodných termínech, které k tomuto účelu nejvíce vyhovují. Zároveň se uskuteční ověřovací série farmářských trhů v době letních prázdnin.

Celý projekt musí být vhodně personálně zajištěn a to hlavně ve fázi přípravy projektu. Předpokládáme proto přijetí projektového manažera na dobu 1 měsíce.

Konání trhů bude nutné zajistit také materiálně. Proto hodláme pořídit celkem 12 prodejních stánků pro prodejce. K jednotlivým stánkům bude nutné pořídit rozvody elektroinstalace. Jeden ze stánků bude vybaven chladicím zařízením na nápoje a chladící skříní na uchování potravin.

Především místní občané nejsou obeznámeni s možnostmi drobného prodeje. Zájemcům o prodej produktů umožníme získat základní informace nutné pro zahájení prodeje a to formou jednoduchého zaškolení od odborníků na oblast právních, daňových a hygienických předpisů.

Pro ověření připravenosti hodláme uspořádat celkem 4 farmářské trhy (minimální počet) na návsi v naší obci, tedy v místě s největší koncentrací obyvatel i návštěvníků.

Po ukončení ověřovací série dojde k vyhodnocení trhů. Získané zkušenosti s realizací budou zformovány do jednoduchého zápisu, který bude obsahovat kontakty na prodejce, vyhodnocení návštěvnosti a prodeje dle termínu konání akce a seznam činností, které je nutné vykonat před a po ukončení trhů. Bude provedena kalkulace uspořádání jednoho konání trhů. Zápis bude (mimo kontaktů na prodejce) uveřejněn jako příklad dobré praxe ke stažení na obecních internetových stránkách.

Předpokládáme, že na základě získaných zkušeností uspořádáme po ukončení realizace projektu do konce roku další jedno až dvě konání farmářských trhů. Další trhy by proběhly v následujícím roce, a to hlavně v letní sezóně.

 

Datum zahájení: 
01.06.2011
Datum ukončení: 
31.10.2011
Stav projektu: