Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Hrajeme si na vsi

 

Cílem projektu je úprava prostranství mezi budovou obecního úřadu a budovou školy, prostransví u dvou autobusových zastávek a výsadba stromové aleje podél cesty od školy k obecnímu úřadu a směrem k Devíti skalám s odpočívadlem na konci aleje. Projektový záměr na vybudování příjemného a důstojného prostředí pro děti na uvedených místech  je výsledkem komunitního plánování a práce s veřejností v obci Křižánky. Děti se v rámci výtvarné soutěže zapojily na návrhu budoucího řešení dotčených lokalit. Projekt je fináncován Ministerstvem pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova a obcí Křižánky. 

 

Datum zahájení: 
01.11.2012
Datum ukončení: 
30.06.2012
Stav projektu: