Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Naplňování principů MA21 a rozvíjení a podpora komunitních akcí v obci Křižánky 2011

Hlavním cílem projektu je především propagace principů MA21 v obci Křižánky. Projekt navazuje na akce realizované již v předchozích letech. Tento projekt je zaměřen především na nalezení účinného způsobu oslovení širší veřejnosti, jejímž největším problémem je bohužel její tradiční nezájem o rozvoj obce jako takový a dále pak také nedůvěra cílových skupin ke smysluplnosti veškerých aktivit spojených s tématem udržitelného rozvoje obce.

Projekt si klade za cíl především formou různých doprovodných akcí "dostat" cílové skupiny obyvatel a návštěvníků (chatařů a chalupářů) do kontaktu s návrhy a výstupy projektů v rámci MA21 a UR a "vtáhnout" je tak do dění v obci. Projekt proto předpokládá realizaci série doprovodných akcí, na kterých budou účastníci seznámeni s probíhající realizací programu MA21, a to s možností jejích zapojení se do této aktivity. 

Aktivity plánované v rámci tohoto projektu:

  • Kurzy lidových řemesel
  • Bezpečná obec (akce pro děti)
  • Uspávání Broučků
  • Vánoce na vsi
  • Den Země
Datum zahájení: 
18.03.2011
Datum ukončení: 
31.12.2011
Stav projektu: