Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Naučná stezka "Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi"

 

Krajina pod skalním útvarem Čtyři palice prošla za posledních 200 let bouřlivými změnami zahrnující nejen rozvoj i úpadek osídlení a průmyslu, ale také živelné kalamity, nadměrné využívání přírodních zdrojů i následnou obnovu přírodních společenstev.     Místní hluboké lesy postihl v druhé polovině 18. století a na začátku 19. století rozsáhlý  polom (resp. několik polomů). Kalamita byla obrovského rozsahu, neboť odhalila na dlouhou dobu skalní útvar Čtyři palice, který se stal dominantou celé milovské kotliny. Majitelé lesa jenom těžko hledali odbyt pro tak obrovské množství dřevní hmoty. Tehdy shledali jako nejvýhodnější postavit v této lokalitě hutě. Sklářské hutě zažili obrovský rozmach a přivedli do této oblasti mnoho sklářských rodin. Některé z těchto původně sklářských rodů zůstaly v obci do dnešní doby. Hutě změnily danou lokalitu k nepoznání. Byla zde postavena škola, obchod, hostinec. Život v této části obce doslova pulzoval. Zároveň však docházelo k vyčerpání zdrojů. Plochy po kalamitě zůstávaly nezalesněné a zarostlé buření. Na těchto plochách se pásl dobytek. Palivové dřevo postupně docházelo, až se jeho nedostatek stal jedním z důvodů ukončení provozu skláren na konci 19. století.   Lokalita pak za posledních 100 let „prožila“ a stále „prožívá“ neuvěřitelný úpadek. V místní části České  Milovy je dnes k trvalému pobytu přihlášeno 12 obyvatel.  Zatímco v době zániku skláren dosahoval počet obyvatel téměř 400.                                                                                                                                
Zajímavý je i další vývoj oblasti v období, kdy úpadek této části obce a výrazný útlum zemědělství vedl k ukončení zemědělského využívání pozemků okolo meandrující řeky Svratky. Za desítky let, kdy se uvedené pozemky přestaly zemědělsky využívat se daná lokalita stala velice cenná i z hlediska ochrany přírody a krajiny.  V lokalitě byl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichu. Osudy krajiny v místní části České Milovy chceme přiblížit návštěvníkům i ostatním zájemcům o dané téma. Většina návštěvníků lokality mířících většinou po turistické značce směrem ke skalnímu útvaru  Čtyři palice neví, že krajina pod tímto skalním útvarem prožila tak dynamický rozvoj.
Na uvedeném historickém příkladu hodláme  atraktivní a moderní formou demonstrovat vliv životního prostředí na ostatní složky udržitelného rozvoje. Chceme ukázat, jak velký mohou mít přírodní podmínky vliv na společenství lidí a naopak, jak následně mohou změny v prioritách společnosti ovlivnit životní prostředí. Také chceme návštěvníky této části obce upozornit na zajímavosti z oblasti místní fauny a flóry. To vše chceme prezentovat prostřednictvím okružní naučné stezky, která se bude skládat z jednoduchých info-stojanů obsahujících krátkou informaci a tzv. QR-kód odkazující na určitou část specializovaných webových stránek.  
 
Více informací najde te zde:
 
Součástí realizace projektu bylo i vytvoření Milovské stezky, která má kromě reaálné podoby i svoji virtuální část na internetu.
Datum zahájení: 
01.08.2011
Datum ukončení: 
30.04.2012
Stav projektu: