Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Název projektu: Vybudování tří sociálních bytů v domě čp. 45 - k.ú. Moravské Křižánky

Stručná anotace projektu:

Křižánky jsou malá obec ležící na českomoravském pomezí v severním okraji Kraje Vysočina. Obec je typickým příkladem vznikající tzv. vnitřní periferie. Je zde naprostý nedostatek pracovních míst, a to především pro středoškoláky či vysokoškoláky. Dostupná jsou pouze pracovní místa s velice nízkou mzdou. V kombinaci s atraktivitou obce pro chataře a chalupáře je pro místního občana v podstatě nemožné pořídit si nemovitost v obci či okolí, neboť nemůže konkurovat finančně silnějším zájemcům z měst. Především pro mladé rodiny s nízkými příjmy je tak často jedinou možností pro bydlení v Křižánkách získání obecního bytu, alespoň do doby, než se zlepší jejich finanční situace. Druhou skupinou jsou naopak senioři, kteří již nemohou udržovat své domy a jenom s obtížemi se starají sami o sebe. Tito jsou často na sklonku svého života nuceni se odstěhovat z obce, tedy z místa, kde prožili celý svůj život, do pro ně cizích vzdálenějších sídel s DPS.

Jaký problém projekt řeší:

Projekt především řeší problém nedostupného bydlení pro zástupce cílových skupin - tedy pro osoby v bytové nouzi.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a to prostřednictvím vybudování tří nových sociálních bytů s celkovou kapacitou 6 lůžek.

Na projekt byla poskytnuta dotace z EU a z národních zdrojů.

Datum zahájení: 
01.01.2019
Datum ukončení: 
31.12.2019
Stav projektu: