Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Stavební úpravy obecního úřadu - 3. etapa

Projekt bude realizován v rámci programu PORV MMR. V rámci realizace projektu budou provedeny stavební úpravy čelní strany budovy obecního úřadu. 3. etapa navazuje na předchozí dvě samostatné etapy, které proběhly v minulých letech. Původní plechová vrata budou vybourána. Dojde k instalaci plastových dveří a oken s novou podezdívkou. Na čelní stranu budovy bude instalován nový fasádní systém s probarvenou omítkou a s pryskyřičnou mozaikovou omítkou v soklové části. Nad novými okny bude instalována nová stříška. Předpokládaná délka stříšky je 8,1m. Plocha nové fasády mimo soklovou část – 38 m2. Plocha fasády v soklové části – 18 m2. Stavební úpravy čelní strany budovy OÚ je jednou ze samostatných etap projektu Obecní úřad Křižánky - Stavební úpravy, přístavba hasičské zbrojnice, kterou lze realizovat v rámci PORV MMR. První etapa zahrnující stavbu zbrojnice a druhá etapa zahrnující přístavbu výtahové šachty již proběhla v minulých letech. Obě etapy byly ukončeny v obou případech formou vydání ROZHODNUTÍ - PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ. Přístavba výtahu bude jako samostatná etapa zakončena stejným typem rozhodnutí, případně kolaudačním rozhodnutím.

Datum zahájení: 
03.06.2012
Datum ukončení: 
30.11.2012
Stav projektu: