Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Externí kurzy

RNDr. Hana Klusoňová, PhD. nabízí:

Jak efektivně studovat aneb co se na SŠ nenaučíte

Přípravný kurz pro maturanty a zájemce o další studium na VŠ

Semináře a workshopy zaměřené na soft skills naučí každého využít naplno svůj vlastní potenciál (motto: naučit se efektivně využívat svůj čas a naučit se učit. 

Konkrétní náplň: 

  • Zásady plánování časového rozvrhu studia 
  • Metody efektivního studia 
  • Jak se připravovat na maturitu a přijímací zkoušky
  • Jak uspět přímo u zkoušek 

Semináře a workshopy jsou koncipovány jako vysoce interaktivní, založené na aktivním přístupu účastníků, se zpětnou vazbou nejen v rámci každého semináře, ale i v rámci celého kurzu. Analýzou svého přístupu ke studiu a analýzou svých studijních výsledků získá každý student jednoznačnou informaci o tom jaké má dovednosti, případně co konkrétně může ještě vylepšit. 

Díky dovednostem získaným na tomto kurzu se šance úspěšně složit maturitu a přijímací zkoušky výrazně zvýší.

Cenové rozpětí dle počtu studentů  900 – 1 900 Kč

Pro více informací volejte 605 188 008

Maturita a přijímací zkoušky z biologie

Přípravný kurz pro maturanty a zájemce o další studium na VŠ

Semináře ze všech biologických disciplín jsou zaměřené na zopakování a upevnění si vědomosti nezbytných pro úspěšné složení maturity a přijímacích zkoušek i na nejprestižnějších univerzitách. Konkrétní náplň bude přizpůsobena specifickým požadavkům školy, na které studujete, a i té, na kterou se hlásíte. Kurz je maximálně efektivní a vysoce individuální díky využívání studijních metod „šitých každému na míru“.

Díky vědomostem získaným na tomto kurzu se šance úspěšně složit maturitu a přijímací zkoušky z biologie výrazně zvýší.

Pro více informací volejte 605 188 008

Cena individuálně dle počtu hodin setkání v každém měsíci 

 

Kurz anglického jazyka

Kurz pro každého bez rozdílu věku a pohlaví

Výuka anglického jazyka se zaměřením na konverzaci úrovně A 2 – B 2 je koncipovaná jako interaktivní kurz, který každému pomůže upevnit si stávající vědomosti a rozvíjet je dál tvořivým způsobem. Konkrétní náplň bude přizpůsobena potřebám a úrovni každého studenta, takže výuka je maximálně efektivní a vysoce individuální.

Pro více informací volejte 605 188 008

Cena individuálně dle pokročilosti studenta a počtu hodin setkání v každém měsíci.

Lektorka působila 20 let jako vedoucí biologického oddělení na katedře biologických a lékařských věd UK Praha, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. 

 

A jak ji vidí studenti? 

Úvod do buněčné biologie a genetiky [GF007, přednášky] Lukáš Kubus, 30.09.2013, 1. Ročník, Farmacie, magisterský směr

Hodnotenie tohoto predmetu som si schválne nechal na koniec ako zlatý klinec programu. Nemám tu totižto čo vytknúť. Všetky materiály boli vždy, a to dokonca vopred, dostupné, s čím robí nemalé množstvo vyučujúcich ostatných predmetov naprieč všetkými ročníkmi nepochopiteľné obštrukcie a bránia tak kvalitnému osvojovaniu si vedomostí, za úroveň ktorých sú však "nečakane" vždy pripravení s emocionálnym prídavkom všetkých osobných frustrácií dávnych aj nedávnych vás skritizovať. S tým som sa však nestretol na tomto predmete, čo je ďalšie veľké plus. 

Ďalej, štýl vyučujúcej - vynikajúci: Prednášky štruktúrované, logicky na seba navazovali, na pochopenie nasledujúcej bolo nutné spracovanie predošlej, popri strhujúcom výklade dotazovanie sa formou Aristotelových otázok, ktorými vyučujúca nechávala študentov objavovať závery miesto toho, aby im ich bez zapájania ich mozgovej hmoty a hlavne bez súvislostí a bez vysvetlenia rovno monotónne nasekala ako priemyselná tabletovačka, čím znovu vyniká medzi vyučujúcimi v ročníku. Celý proces popretkávaný vychytávaním súvislostí naprieč všetkými vrstvami učebnej osnovy, oživujúc už prebrané, načŕtajúc budúce a upevňujúc celý proces osvojovania si vedomostí ako taký. 

Ako vedou fascinovaného člověka si ma pani doktorka, mimo už spomínané, získala začleňovaním najnovších vedeckých poznatkov, kriticky nevyhnutných pre kvalitnejšie a príjemnejšie osvojovanie si vedomostí. Dynamické, působivé, praktické. 

Čerešničkou na torte je jej pracovnú náplň a očakávania aj najnáročnejších študentov presahujúca aktivita a ochota, ktoré sa, mimo iné, prejavovali prípravou nás prvákov na štúdium formou "hromadných konzultácií," kde nám predstavovala najefektívnejšie metódy učenia, najčastejšie úskalia štúdia, vždy všetko priam vedecky podložené faktami a vlastnými skúsenosťami. 

Jej vysoké štandardy v tom, čo robí, sú nepovšimnuté, nedocenené, dokonca sa zo strany chronických sťažovateľov, podvodníkov a flákačov zo strany študentov, ktorí na tejto škole nemajú čo robiť, stretli s kritikou. Preto jej aj touto formou vzdávam poklonu a želám si, aby jej príklad nasledovalo viac vyučujúcich.