Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 13 min 42 sec ago

Letošní Haškova kulatá výročí připomenou kulturní i společenské akce

29. March 2023 - 12:31
V letošním roce si připomínáme 100 let od úmrtí a 140 let od narození jednoho z největších českých spisovatelů Jaroslava Haška. Jeho působení v Lipnici na Sázavou, kde napsal i svůj nejznámější román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, dokumentuje výstava v domku přímo pod hradem. Expozici tvoří a obohacují i desítky sbírkových předmětů Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Především pak autorovy knihy.

Kraj objedná turistické vlaky na trati Moravské Budějovice – Jemnice

28. March 2023 - 12:42
Už o velikonočních svátcích začne na železniční trati Moravské Budějovice – Jemnice opět jezdit v rámci turistického režimu historický vlak. Kraj Vysočina přispěje na provoz vlakové soupravy téměř 10 miliónů korun, lidé budou moci využít celkem 67 provozních dnů. Poslední výjezd historického vlaku řady M je objednán na 17. prosince.

Národní místo pro elektronické zdravotnictví ČR: Krajská zdravotní je připojena do celoevropské sítě pro výměnu zdravotnické dokumentace

27. March 2023 - 14:37
Krajská zdravotní, a.s. (KZ) se připojila 22. 3. 2023 k Národnímu místu pro elektronické zdravotnictví České republiky (NCPeH). Díky realizaci tohoto propojení nemocničního informačního systému (NIS FONS Enterprise) provozovaného KZ a NCPeH, který je ve správě Kraje Vysočina, jsou nově v rámci celoevropské sítě pro výměnu zdravotnické dokumentace (MyHealth@EU) dostupné pro lékaře v Evropské unii údaje pacientů KZ. Vzhledem k tomu, že KZ je největším poskytovatelem zdravotních služeb v ČR s více než 1,1 milionu evidovanými pacienty a spravuje sedm největších nemocnic Ústeckého kraje, jde o velmi významný pokrok v oblasti rozvoje služeb elektronického zdravotnictví v ČR.

Pachové ohradníky ochrání zvěř i motoristy na desítkách kilometrů frekventovaných silnic

27. March 2023 - 12:40
Myslivecké spolky na Vysočině letos osadí nebo obnoví pachové ohradníky na 112 km vybraných silnic. Kraj za tímto účelem vyčlenil v rozpočtu 250 tisíc korun. „Vysočina hradí nákup speciální pěny a nástřiku, práci a instalaci kůlů, na kterých je pěna nastříkaná, zajišťují myslivci. První preventivní opatření tohoto druhu se v regionu díky kraji a několik let i nadaci pojišťovny Generali objevila už v roce 2010,“ uvedl Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství. Podle dostupných informací se od roku 2009 počet střetů aut se zvěří na ošetřených úsecích v rámci regionu snížil o více než 50 procent.

Poznej Vysočinu: Za správné odpovědi zve Kraj Vysočina děti na výlet

24. March 2023 - 13:34
Proběhl další ročník vědomostní regionální soutěže Kraje Vysočina pro děti do 15 let POZNEJ VYSOČINU. Letos je ho zúčastnilo 138 soutěžících ze sedmdesátky škol a gymnázií. Z každé školy byli do finálového kola vysláni chlapec a dívka. Čtyřicítka těch nejúspěšnějších řešitelů dostala pozvání na celodenní výlet do Prahy s lákavou plavbou po Vltavě, komentovanou prohlídkou historických zákoutí a návštěvou Pražského hrad. Tři absolutní vítězové pak získali zcela nové mobilní telefony.

V roce 2022 bylo krajskému úřadu doručeno méně stížností, počet peticí se oproti roku 2021 zvýšil

24. March 2023 - 13:23
Na Krajský úřad Kraje Vysočina bylo v loňském roce doručeno 111 stížností, což je o 38 stížností méně než v roce 2021 a počet peticí se ve srovnání s předloňským rokem zvýšil o 5, v roce 2021 totiž nebyla doručena petice žádná. Všech 5 peticí bylo doručeno hejtmanovi Kraje Vysočina.

Vítězslav Schrek navštívil francouzský partnerský region

23. March 2023 - 13:29
Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala tento týden krátce navštívili francouzský partnerský region Grand Est. S prezidentem regionu Franckem Leroyem a jeho týmem diskutovali o efektech spolupráce v oblasti školství a kultury. „Během přátelské diskuze jsme si společně shrnuli dosavadní aktivity obou našich regionů za 17 let trvajícího partnerství a potvrdili si zájem a vůli ve spolupráci pokračovat a dále ji rozvíjet. Navazujeme na řadu úspěšných projektů ve vzdělávání, kultuře i cestovním ruchu, které se v mnoha případech posunuly až na úroveň osobního přátelství zúčastněných. Soutěž Trophée Mille je toho jednoznačným důkazem,“ říká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Na apríla otevírá svou bránu pro návštěvníky oblíbený hrad Roštejn

23. March 2023 - 12:54
Hrad se svým návštěvníkům otevře letos poprvé v sobotu 1. dubna. Po celý měsíc bude prozatím jenom víkendový provoz s tím, že o velikonočních svátcích bude otevřeno i na Velký pátek a Velikonoční pondělí. „Od května již bude otevřeno denně vyjma pondělí. Ale letos to bude ještě specifické tím, že dva květnové státní svátky připadají právě na pondělí. A proto bude i v tyto sváteční pondělky otevřeno a zavřeno bude netradičně vždy až následující den, tedy v úterý,“ upozorňuje Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Hrad Kámen vstupuje do jubilejní 50. turistické sezóny. Tu však ukončí už ke konci srpna z důvodu plánovaných oprav

23. March 2023 - 12:36
„Původně měl Hrad Kámen zůstat od konce minulého roku již uzavřený. Oproti předpokladům se posunul termín zahájení realizace obnovy hradu, a proto je možné ho ještě ponechat otevřený po většinu letošní sezóny. Ta bude na hradě opravdu pestrá díky bohatému programu. Ten odstartují o prvním aprílovém víkendu prohlídky expozic za snížené vstupné,“ sdělil Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Ve škole v pohodě

22. March 2023 - 16:12
Pod tímto heslem se v půlce března konala v sídle Kraje Vysočina konference k podpoře zdraví a udržitelného rozvoje na školách. Zhruba osm desítek účastníků přivítala na začátku konference 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj Hana Hajnová: „Škola a rodina jsou prostředí, ve kterých děti tráví nejvíce času a mají rozhodující vlivy na vytváření vzorců chování pro život. Úkolem školy v dnešní době není jen zajistit vzdělávání, ale také poskytnout vhodné prostředí pro získání větší odolnosti dětí. Škola má být místem, kam se žáci těší a cítí se v ní dobře.“

Komentář k umísťování obnovitelných zdrojů na území Kraje Vysočina

22. March 2023 - 14:53
S platností nové legislativy, především pak stavebního zákona, zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona dochází k zásadním změnám v posuzování umísťování obnovitelných zdrojů energie v návaznosti na územně plánovací dokumentaci.

Trophée Mille International 2023 s výraznou vysočinskou stopou

22. March 2023 - 13:52
Tereza Urbánková a David Lukačko z OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava obstáli v mezinárodním finále prestižní kuchařské soutěže Trophée Mille ve francouzské Remeši na výbornou. Vítězové českého kola, které se uskutečnilo vloni na podzim v Jihlavě, si na základě hodnocení poroty odvážejí v konkurenci týmů z 11 zemí skvělé páté místo. Kromě hlavní soutěže v přípravě slaného a sladkého pokrmu s využitím povinných surovin, vyslala krajská střední škola žáky i do soutěže servis a someliérství. Someliér Erik Mareš a Kristýna Kratzmannová za servis obdrželi cenu regionálních dodavatelů.

Fond malých projektů česko-rakouské spolupráce 2014–2020 bilancuje

16. March 2023 - 12:04
Fond malých projektů (FMP) v rámci programu Evropské unie Interreg, který byl zaměřen na spolupráci komunit z Česka a Rakouska v různých oblastech, již může bilancovat. Byly podpořeny aktivity typu people-to-people spojené se setkáváním, kulturními slavnostmi, tradicemi, vzděláváním, exkurzemi, sportovními turnaji, ale také zaměřené na dopravu, ekologii nebo univerzitní spolupráci.

Pečujme o svůj sluch! Do budoucna pomůže s měřením sluchu nová mobilní aplikace

16. March 2023 - 11:49
Třetí den měsíce března se každoročně koná mezinárodní den sluchu a ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Odborná i laická veřejnost si tak v tyto dny připomíná, že mít dobrý sluch není samozřejmost a je nutné se o svůj sluch dobře pečovat. Kraj Vysočina je v této oblasti velmi aktivní a umožnil seniorům s poruchami sluchu zkvalitnění péče o ně.

Učiteling už brzy na Vysočině. Kraj nabídne jako první region unikátní sdílení praxe inspirativních pedagogů

16. March 2023 - 11:44
Ve druhé polovině dubna se v Univerzitním centru Telč uskuteční ojedinělá akce pro učitele základních a středních škol s názvem Učiteling Vysočina. Jedná se o den workshopů zaměřený na profesní a osobnostní rozvoj učitelů. „Pedagogové si vyzkouší návrat do školních lavic a budou moc vnímat výuku z opačné pozice. Zažijí tak optikou žáků a studentů inspirativní hodiny vedené kolegy oceněnými v soutěži Global Teacher Prize Czech Republic,“ popisuje aktivitu krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala a dodává, že Kraj Vysočina je prvním krajem, kde se workshop pro učitele koná.

Krajská soutěž Recyklujte s hasiči zná své vítěze za ročník 2022

15. March 2023 - 16:00
Do aktivity zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů se v loňském roce zapojilo 120 sborů dobrovolných hasičů z Kraje Vysočina. K recyklaci bylo do systému Elektrowin předáno 307 tun elektrospotřebičů. Kraj mezi 5 sborů dobrovolných hasičů (SDH) s nejvyšším množstvím sesbíraného elektra rozdělí 80 tisíc korun. Společnost ELEKTROWIN a.s., provozovatel kolektivního systému zpětného odběru elektrospotřebičů dodal bezplatně všem přihlášeným SDH informační materiály, shromažďovací nádoby na spotřebiče a zajistil zpětný odběr (odvoz).

V sídle Kraje Vysočina se uskutečnila odpadářská konference příkladů dobré praxe

15. March 2023 - 15:55
Kongresový sál Krajského úřadu Kraje Vysočina dnes zaplnilo na 80 zástupců samospráv, úředníků odpadového hospodářství obcí a regionálních odpadářských společností. Zúčastnili se třetího ročníku konference zaměřené na příklady dobré praxe z oblastí předcházení vzniku odpadů a materiálové využití vytříděných odpadů.

V Jihlavě proběhla Závěrečná konference projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina

14. March 2023 - 11:15
V minulém týdnu proběhla v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina závěrečná konference projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina. Jejím cílem bylo zhodnocení celého období tohoto projektu, seznámení se směřováním ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí s oblastí sociálně zdravotního pomezí i sdílení dobré praxe jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Na 120 účastníků v sále a 140 on-line čekal nabitý program, ve kterém se střídala pestrá řada prezentujících.

Kraj Vysočina daruje milion korun na pomoc Turecku a Sýrii po ničivém zemětřesení

14. March 2023 - 10:59
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém březnovém zasedání humanitární dar ve výši jeden milion korun na pomoc oblastem zasaženým ničivým zemětřesením v Turecku a Sýrii. „Po podpisu darovací smlouvy pošle peníze na účet Charity Česká republika, která je jednou ze čtyř nejvýznamnějších humanitárních organizací, která přímo na místě katastrofy aktivně působí. Chceme tímto krokem vyjádřit solidaritu s postiženými oblastmi a prostřednictvím finančního daru se podílet na pomoci obyvatelům zasaženého území,“ přiblížil hejtmana Kraje vysočina Vítězslav Schrek.

Pages