Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 40 min ago

V objektu armády v Kramolíně našlo dočasné ubytování 24 ukrajinských uprchlíků

20. May 2022 - 18:20
Během dnešního dne bylo v objektu nabídnutém státem pro účely nouzového ubytování v katastru obce Kramolín ubytováno 24 ukrajinských uprchlíků ze skupiny zvláště zranitelných osob s nutností speciálního přístupu. Zázemí v Kramolíně s asistencí Správy uprchlických zařízení MV ČR a občanského sdružení Romodrom využije 24 osob, z toho 19 dětí. Prozatím není počítáno s dalším využitím kapacity tohoto objektu.

Zapomeňte na školní lavice a montérky, řemeslo se naučíte ve virtuální realitě

20. May 2022 - 14:54
Přes 60 zástupců škol, úřadů, hospodářských komor a podpůrných organizací se v pondělí 16. května zúčastnilo hybridního semináře nazvaného P4.0 a digitalizace: moderní trendy ve výuce, který připravil Kraj Vysočina ve spolupráci se Spolkovou zemí Horní Rakousko a dalšími partnery v rámci projektu Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0. Seminář byl zaměřen na sdílení příkladů dobré praxe a účastníci měli jedinečnou příležitost seznámit se s nejmodernějšími technologiemi, které se daří na Vysočině zavádět do výuky na středních školách.

Na silnici mezi Rudíkovem a Trnavou na Třebíčsku se akutně řeší propad na krajnici a odpočívce

20. May 2022 - 13:47
Propad krajnice v úseku silnice II/360 mezi Trnavou a Rudíkovem naproti odbočce na Nárameč, který se objevil včera, si vyžádal neprodlené uzavření jednoho jízdního pruhu. Příčinou havarijního stavu je odtok z výpustního zařízení nedalekého rybníka Březina. Od dnešního rána probíhá na místě ve spolupráci s vlastníkem rybníka sanace havárie a provoz v daném úseku zůstane omezen i v následujících dnech.

Kraj Vysočina schválil memorandum s obcemi týkající se úložiště radioaktivního odpadu

20. May 2022 - 12:07
Kraj Vysočina a obce na Vysočině, v jejichž katastru jsou vytipována možná hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, uzavřou memorandum, které řeší mimo jiné společná postup při jednání o úložišti. Memorandum o spolupráci tento týden projednala a schválila Rada Kraje Vysočina. Podle náměstkyně hejtmana Hany Hajnové by měly být obce a kraj jednotné při přípravě zákona o zvláštních řízeních souvisejících s úložištěm i při aktualizaci koncepce nakládání s radioaktivními odpady. "Budeme se společně domlouvat, abychom do koncepce dostali jisté rozvolnění ve smyslu toho, že nemusí být jediným způsobem, jak naložit s radioaktivním odpadem, jeho nevratné uložení pod zem," řekla Hajnová. K memorandu se vedle kraje připojí 18 obcí.

Vesnicí roku Kraje Vysočina je obec Třeštice

20. May 2022 - 11:26
Jako jeden z prvních krajů České republiky zná Vysočina svou letošní krajskou Vesnici roku. Titul ozdobí obec Třeštice na Jihlavsku. „V obci na úpatí Javořice žije zhruba 170 obyvatel. V minulých letech obec získala i další tituly – oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a modrou stuhu za příkladný společenský život. Slavnostní předání všech titulů by mělo proběhnout začátkem srpna právě ve vítězné obci,“ informovala Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Pachové ohradníky budou na Vysočině dále chránit vozovky proti střetům aut se zvěří. Kraj na ně uvolní vlastní peníze

20. May 2022 - 9:50
Kraj Vysočina v letošním roce uvolní 250 tisíc korun na obnovu pachových ohradníků. Jejich údržba a posílení funkčnosti jsou nyní zajišťovány na 125 vybraných kilometrech. „Ze závěrečné zprávy z minulého roku vyplývá, že po aplikaci pachového ohradníku na ošetřených úsecích došlo ke snížení střetů s vozidly oproti roku 2009 o 46%,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek. Kraj Vysočina tento doplňkový způsob ochrany účastníků silničního provozu realizuje od roku 2010.

Změna úředních hodin Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Jihlavě

18. May 2022 - 14:59
Z důvodu nižšího zájmu ukrajinských uprchlíků o agendu KACPU pro Kraj Vysočina byla tento týden upravena provozní doba vyřizování agend. Agendy cizinecké policie, odboru azylové a migrační politiky MV, úřadu práce a Všeobecné zdravotní pojišťovny budou v pracovních dnech nadále poskytovány od 7 do 17 hodin. O víkendech a svátcích bude v KACPU v Jihlavě fungovat služba, která zajistí ubytovávání v nouzovém přístřeší s tím, že potřebnou agendu mohou zájemci vyřídit opět v pracovní dny.

Soutěž O nejkrásnější knihy podzimního knižního veletrhu. Šance pro regionální autory a nakladatele

18. May 2022 - 11:47
Krajská knihovna Vysočiny pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina a ve spolupráci s Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod, Tiskárnami Havlíčkův Brod, a.s., a Českým rozhlasem Vysočina vyhlašuje v rámci 32. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě soutěž O nejkrásnější knihy.

Internet ve státní správě a samosprávě: Kraj Vysočina určuje trend elektronizace zdravotnictví a připravuje Bezpečnostní konferenci východního partnerství v rámci předsednictví EU

16. May 2022 - 19:23
V rámci úvodního bloku tematické konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná 16. a 17. května v Hradci Králové představil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek novinky, které chystá krajský odbor informatiky v elektronizaci nejen regionálního zdravotnictví.

Vesnice Vysočiny: Krajská porota začala hodnotit. Která obec letos vyhraje titul?

16. May 2022 - 18:13
Vysočina se účastní 15 obcí a městysů. Prvních pět přihlášených obcí stihla porota navštívit ještě dnes. Čtyřdenní 12ti hodinová jízda napříč regionem začala ve Smrčné na Jihlavsku, porota si stihla vyslechnout prezentace také v Lípě, Jiřicích, Dolním Městě a Dušejově. „Na představení má obec vyhrazeny dvě hodiny. Je čistě v její režii, jak porotu zaujme, co ukáže a jakou formu sebeprezentace využije. Obce často připravují svou prezentaci dlouhé týdny dopředu. Vměstnat vše podstatné o činnosti a plánech obce do 120 minut je skutečně velké kouzlení,“ říká náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos v oblasti digitalizace získal vedoucí krajských informatiků z Vysočiny Petr Pavlinec

16. May 2022 - 12:00
Projekt zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v Česku nebo spolupráce na rozvoji Portálu občana. Cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos v oblasti digitalizace samospráv a elektronizace zdravotnictví získal vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina Petr Pavlinec. „Je to ocenění práce kompletního týmu krajských informatiků, kteří každý nový projekt chápou jako výzvu, nehledají překážky, proaktivně přichází s řešením. Naše společná práce už více než dvacet let ulehčuje lidem na Vysočině zvládat běžné i mimořádné životní příležitosti. Máme stále přirozenou ambici být vzorem pro ostatní samosprávy i stát,“ říká Petr Pavlinec.

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina obdrží v letošním roce osm osobností

13. May 2022 - 13:51
Seznam držitelů Nejvyšších ocenění Kraje Vysočina se rozšíří o dalších osm jmen. Komu v letošním roce připadne kamenná, skleněná nebo dřevěná medaile, schválili krajští zastupitelé na svém posledním květnovém jednání a hejtman Vítězslav Schrek k tomu doplnil: „Sešlo se celkem 15 nominací pro 16 osobností od 12 zastupitelů. Krajský výbor pro udělování medailí nakonec zastupitelstvu doporučil ke schválení sedm nominací, respektive osm oceněných.“ Slavnostní udílení nejvyšších ocenění pro významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj a dobré jméno Kraje Vysočina, je připravováno na 10. listopadu 2022 tradičně na hlavní scéně Horáckého divadla Jihlava.

Jaká bude letošní muzejní a galerijní noc na Vysočině?

13. May 2022 - 13:45
Návštěvníky oblíbená muzejní noc se blíží. Muzeum Vysočiny Jihlava a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě přivítají své návštěvníky v netradiční dobu a s nevšedním programem. „Obě jihlavské krajské organizace připravily společně na pátek 27. května velmi zajímavou a pestrou nabídku s cílem atraktivním způsobem prezentovat nejenom stálé expozice, ale i probíhající výstavy. A k tomu ještě další doprovodný program, který zajisté umožní a zprostředkuje nečekané a mimořádné zážitky,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že vstup na všechny aktivity v rámci programu je zdarma.

Vysočina chce i nadále spolupracovat na novele stavebního zákona

13. May 2022 - 10:23
Novela stavebního zákona připravovaná ministerstvem pro místní rozvoj by měla být schválena už během letošního roku. Zachová 371 stavebních úřadů oproti původnímu návrhu ANO, který měl většinu úřadů zrušit a ponechat jen krajské. Kraj Vysočina k této novele odeslal začátkem května své připomínky. Ty zásadní se týkají požadavku na zachování působnosti stavebního úřadu i u všech obcí s pověřeným obecním úřadem. „Hledáme řešení, aby obce stejné úrovně měly stejné postavení v rozsahu působnosti. Další připomínky ze strany Vysočiny se týkají technických procesů především v problematice vydávání závazného stanoviska v procesu EIA,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. Novela ponechává Specializovaný a odvolací stavební úřad (SOSÚ) pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby, který bude rozhodovat o takzvaných vyhrazených stavbách, tedy o velkých infrastrukturních projektech, dálnicích, elektrárnách atd.

Stavební práce na obchvatu Lukavce zdárně pokračují

12. May 2022 - 14:37
Zhruba čtvrt roku zbývá do zprovoznění jedné z nejvýznamnějších krajských silničních staveb posledních let – obchvatu městyse Lukavec na silnici II/128 mezi Pacovem a hranicí se Středočeským krajem ve směru na dálnici D1. Nová trasa silnice II. třídy v délce 2,5 km se třemi mostními objekty převede rostoucí dopravní zatížení zejména nákladní dopravou z průtahu Lukavce. Výrazně tak uleví obyvatelům městyse a přispěje k bezpečnosti a plynulosti dopravy na tomto důležitém silničním tahu v nejzápadnější části Kraje Vysočina.

V červnu chystají v Třebíči velkou školní oslavu u Kuchyňky

12. May 2022 - 13:22
U třebíčského rybníka Kuchyňka na Žižkově ulici sídlí v rozlehlém komplexu Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická. Ve dnech 16.–18. června 2022 zde budou probíhat oslavy, které připomenou několik významných výročí, jež se vztahují k roku 2021. Loni uběhlo 75 let od založení Vyšší rolnické školy, která se později transformovala ve Střední zemědělskou školu. V roce 1951, minulý rok to tedy bylo 70 let, byla založena Střední zdravotnická škola a v loňském roce také uplynulo 25 let od založení Vyšší odborné školy.

Horácké divadlo Jihlava: Prodej předplatného na další sezonu, anketa Horác a nové tváře v souboru

12. May 2022 - 9:15
Začátkem května se naplno rozjíždí prodej předplatného do Horáckého divadla pro 83. divadelní sezónu. Organizace předplatného i svozů zůstává v tradiční podobě. Klasické předplatné na pět titulů v nové sezóně je organizováno do skupin a umožňuje využít svoz divadelními autobusy. Předplatné X je určeno na pět hostujících inscenací. Flexi a Kupónové předplatné jsou rovněž na pět titulů HDJ, ale s individuální volbou termínu či dokonce titulu. Všechny druhy předplatného jsou cenově výhodněné oproti individuálním vstupenkám, navíc poskytujeme slevy pro studenty, seniory a ZTP. Cena předplatného se oproti minulé sezóně zvedla o cca 10%, což je s ohledem na současnou situaci nejnižší možné navýšení. Divadelní předplatné lze zakoupit v pokladně divadla, ale také on-line na stránkách divadla www.hdj.cz, kde jsou nově zveřejněny informace o předplatném i titulech příští sezóny.

Vysočina v pohybu: Týden sportu zdarma na Vysočině rozhýbal 10 tisíc lidí

10. May 2022 - 13:48
Historicky první celoregionální sportovní aktivita svého druhu a rozsahu, ke které pozval Kraj Vysočina spolu s partnery širokou veřejnost, oslovila na přelomu dubna a května téměř 10 tisíc lidí. „Možnost zasportovat si zdarma na partnerských vnitřních sportovištích měli lidé na Vysočině celý týden. Fakt, že přišlo téměř 10 tisíc lidí, potvrdil, že jsme podpořili aktivitu, o kterou bude v případě opakování v regionu velký zájem. Šlo o ideální příležitost, jak udělat něco pro své zdraví, vyzkoušet si nové sporty nebo se seznámit s nabídkou aktivit poskytovaných konkrétními sportovišti,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Titul Zlatá jeřabina letos ozdobí novou expozici třebíčského větrného mlýna a obnovu poutního kostela na Zelené hoře

10. May 2022 - 12:21
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes rozhodlo o výsledcích 18. ročníku ankety Zlatá jeřabina. V obou tradičních kategoriích – kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví rozhodla svými více než čtyřmi tisíci elektronickými hlasy veřejnost. „Nejpopulárnější mezi hlasujícími je otevření nové interiérové expozice v třebíčském větrném mlýně na Kanciborku, absolutně nejvíce hlasů letos obdržela obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou,“ prozradil výsledky náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Roman Fabeš.

Setkání 3+1 v oblasti zemědělství a lesnictví. Zástupci krajů a Dolního Rakouska řešili kůrovcovou kalamitu, zalesňování i nové technologie v zemědělství

10. May 2022 - 11:10
Po dvouleté nucené přestávce z důvodu protikoronavirových opatření bylo opět uspořádáno pracovní setkání mezi kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočinou a zemí Dolní Rakousko. Setkání pracovní skupiny Zemědělství a lesnictví tentokrát zorganizoval Kraj Vysočina. Radní Kraje Vysočina pro lesní a vodní hospodářství, zemědělství, životní prostředí Pavel Hájek v úvodu přivítal všechny zástupce krajů i Dolního Rakouska a nabídl spolupráci na případných projektech v oblasti zemědělství i výměnu zkušeností.

Pages