Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Zlepšení podmínek pro využití Výletiště v obci Křižánky

 

Výletiště je v Křižánkách umístěno nedaleko centrální části obce v lokalitě za kostelem. Výletiště se skládá z tanečního parketu, zastřešeného pódia a dvou menších objektů sloužících pro prodej občerstvení. Na ploše chybí sociální zařízení, osvětlení je většinou nefunkční. Travnatou plochu obklopuje vzrostlá zeleň. K Výletišti vede z centrální části obce komunikace, která je ve velmi špatném stavu. V okolí Výletiště (hlavně u příjezdové komunikace) chybí manipulační plocha, Volná prostor u komunikace je hliněný, nezpevněný, za mokra často rozbředlý.

Předložený projekt bude realizován na pozemcích Obce Křižánky. Týká se výměny dvou kusů nefunkčního veřejného osvětlení na ploše hřiště. Ve východní části Výletiště bude vybudována zpevněná plocha s 6 lavičkami. Komunikace získá nový povrch z zhutněné štěrkodrti a štěrku. Jako vybavení Výletiště bude pořízeno mobilní sociální zařízení.

 

Projekt bude realizován v rámci programu PORV MMR. 

Datum zahájení: 
03.06.2012
Datum ukončení: 
30.11.2012
Stav projektu: